Luận án tiến sĩ nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững

CHỌN GIỐNG lúa và kỹ THUẬT CANH tác lúa CHO mô HÌNH lúa tôm ở TỈNH bạc LIÊU LUẬN án TIẾN NÔNG NGHIỆP

CHỌN GIỐNG lúa và kỹ THUẬT CANH tác lúa CHO mô HÌNH lúa  tôm ở TỈNH bạc LIÊU LUẬN án TIẾN sĩ NÔNG NGHIỆP
... 3.3 Kỹ thuật canh tác lúa hình lúa - tôm 3.3.1 Kỹ thuật canh tác lúa nông dân hình lúa - tôm Bạc Liêu 87 3.3.1.1 Kỹ thuật chuẩn bị ruộng trước canh tác lúa hình 87 lúa - tôm Bạc Liêu ... tôm 2.2.1.2 Chọn giống lúa mùa chịu mặn cho hình lúa - tôm 2.2.3 Kỹ thuật canh tác lúa hình lúa - tôm 2.2.3.1 Điều tra kỹ thuật canh tác lúa - tôm nông dân hình lúa - tôm Bạc Liêu 2.2.3.2 ... lúa kỹ thuật canh tác lúa cho hình lúa - tôm tỉnh Bạc Liêu thực nhằm chọn giống lúa cao sản lúa mùa có khả chịu mặn tốt xây dựng kỹ thuật canh tác lúa cho hình lúa - tôm Bạc Liêu Đề tài tiến...
 • 217
 • 342
 • 3

luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh quảng bình

luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh quảng bình
... trình kỹ thuật riêng cho tỉnh Quảng Bình Từ phân tích trên, việc thực đề tài : “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH”, ... suất lạc qua đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp sản xuất lạc đất cát biển tỉnh Quảng Bình - Xác định số biện pháp kỹ thuật phù hợp để xây dựng quy trình sản xuất lạc bảo đảm tăng suất hiệu ... quy trình sản xuất lạc mới, bảo đảm tăng suất, hiệu kinh tế bền vững đất cát biển tỉnh Quảng Bình 3 - Sản xuất lạc đất cát biển tỉnh Quảng Bình không chủ động nước tưới nên chủ yếu sản xuất vụ...
 • 54
 • 241
 • 0

Luận án Tiến Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình
... trình kỹ thuật riêng cho tỉnh Quảng Bình Từ phân tích trên, việc thực đề tài : “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH”, ... suất lạc qua đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp sản xuất lạc đất cát biển tỉnh Quảng Bình - Xác định số biện pháp kỹ thuật phù hợp để xây dựng quy trình sản xuất lạc bảo đảm tăng suất hiệu ... quy trình sản xuất lạc mới, bảo đảm tăng suất, hiệu kinh tế bền vững đất cát biển tỉnh Quảng Bình 3 - Sản xuất lạc đất cát biển tỉnh Quảng Bình không chủ động nước tưới nên chủ yếu sản xuất vụ...
 • 20
 • 230
 • 0

Luận án Tiến nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất chua tại Đồng bằng sông Hồng

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
... trng c chua trỏi v v ng dng gc ghộp sn xut Nhng nm gn õy, vi vic ng dng cỏc ging c chua cú nng sut cao, thớch ng rng t cỏc ging c chua nhp ni, sn lng c chua ca Vit Nam ó tng lờn rừ rt v cõy c chua ... tr thnh ngnh kinh doanh i Loan, gúp phn quan trong xut khu c chua ca nc ny (AVRDC reports, 2005) [71] Chn to ging c chua lai cú nng sut qu cao rt thnh cụng M Nm 1920 cỏc ging c chua ch bin ch ... Nghiờn cu chn to ging c chua 15 1.3.1.1 Phng phỏp chn to ging c chua 15 1.3.1.2 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua trờn th gii 18 1.3.1.3 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua Vit Nam 23 1.3.2 Nghiờn...
 • 195
 • 515
 • 5

Tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... PHÁP NGHIÊN C U 3.1 N i dung nghiên c u 32.1 ðánh giá nh hư ng c a ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i huy n ð ng H t i h th ng tr ng 32.2 ðánh giá hi n tr ng c a h th ng tr ng huy n ð ng H 32.3 Nghiên ... n ð ng H , t nh Thái Nguyên Mô hình ñư c ti n hành t năm 2007 - 2009 t i xóm Ao Sơn, xã Minh L p, huy n ð ng H t nh Thái Nguyên Gi ng chè Trung du th i kỳ kinh doanh s d ng ñ nghiên c u, li u ... Lu n án qu ñât chưa ñư c nghiên c u ñó qu ñ t tr ng hàng năm lo i hình soi bãi qu ñ t gò ñ i tr ng lâu năm lâm nghi p k t h p v i m t s tr ng nông nghi p c n ñư c nghiên c u ti p ð tài nghiên...
 • 24
 • 280
 • 0

Luận án tiến nông nghiệp ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Luận án tiến sĩ nông nghiệp ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân, ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ, ảnh hưởng loại đầu vào đến suất và hiệu kỹ thuật sản xuất chè của hộ và ảnh hưởng ... vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân - Phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phân tích ảnh ... luận án Bố cục luận án Chương Cơ sở khoa học ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân 1.1 Cơ sở lý luận giá, biến động giá và hiệu kinh tế sản xuất chè...
 • 20
 • 218
 • 0

luận án tiến nông nghiệp phân lập, xác định một số đặc tính sinh học của mycoplasma gallisepticum và chế kháng nguyên, kháng huyết thanh chẩn đoán(1)

luận án tiến sĩ nông nghiệp phân lập, xác định một số đặc tính sinh học của mycoplasma gallisepticum và chế kháng nguyên, kháng huyết thanh chẩn đoán(1)
... Sinusitis hay IS Khỏng huyt Khỏng nguyờn Mycoplasma Agar Mycoplasma Broth Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma ioawe Metabolism Inhibiton Test Mycoplasma meleagridis Mycoplasma synoviae Nitten Dry Yeast ... ca ging Mycoplasma 1.2 Cỏc i din Mycoplasma gõy bnh mt s ng vt 1.3 Cỏc loi Mycoplasma phõn lp t gia cm 1.4 c im v tớnh cht ca cỏc serotype Mycoplasma gia cm 15 1.5 Tớnh cht sinh hoỏ ca Mycoplasma ... nuụi thng ch quan tõm n nhng loi Mycoplasma cú kh nng gõy bnh cho gia cm ú l: Mycoplasma gallisepticum( MG), Mycoplasma synoviae (MS), Mycoplasma meleagridis (MM) v Mycoplasma iowae (MI) Trong ú,...
 • 178
 • 318
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương xuân trên đất dốc ở tỉnh bắc kạn

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương xuân trên đất dốc ở tỉnh bắc kạn
... đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương xuân đất dốc tỉnh Bắc Kạn Ý nghĩa khoa học: Đề tài công trình nghiên cứu điều tra đánh giá thực trạng sản xuất đậu tương xuân, đánh giá ... gieo trồng vụ xuân đất dốc tỉnh Bắc Kạn 22 3.4 Ứng dụng kết nghiên cứu vào xây dựng mô hình thâm canh đậu tương xuân đất dốc tỉnh Bắc Kạn 3.4.1 Đề xuất quy trình kỹ thuật thâm canh đậu tương xuân ... Bắc Kạn tỉnh có tiềm lớn để phát triển đậu tương xuân đất dốc, sản xuất đậu tương xuân tỉnh lại chưa phát triển Có tới 95,8% số hộ dân có đất dốc trồng đậu tương xuân, 18,3% số hộ trồng đậu tương...
 • 14
 • 216
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng ở tỉnh hà nam theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển bền vững

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng ở tỉnh hà nam theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển bền vững
... kinh tế, trị hình thành Nam nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững, thực đề tài: Nghiên cứu cải thiện hệ thống trồng tỉnh Nam theo hớng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững Mục đích, ... hội, hệ thống trồng phát lợi để phát triển mở rộng, tồn để nghiên cứu biện pháp khắc phục đa định hớng cải thiện hệ thống trồng theo hớng sản xuất hàng hoá, phát triển bền vững 2.2 Yêu cầu - Đánh ... hộ nông dân) 1.1.2 Phơng pháp tiếp cận nghiên cứu Theo Phạm Chí Thành (1996) [38], nghiên cứu hệ thống trồng, phải xem hệ thống trồng phận hệ thống trồng trọt, phải áp dụng cách tiếp cận hệ thống...
 • 27
 • 236
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu chọn tạo và nhân giống cây hoa hồng (rosa spp. l.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền bắc việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu chọn tạo và nhân giống cây hoa hồng (rosa spp. l.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền bắc việt nam
... c t s n xu t, nghiên c u d tài: Nghiên c u ch n t o nhân gi ng hoa h ng (Rosa spp .L.) nang su t ch t l ng cao cho m t s t nh mi n B c Vi t Nam" 2 M c tiêu c a d tài - Thu th p dánh giá t p doàn ... ng ph n ho c c D ng cánh hoa bi n d i: Cánh hoa nh hon d i ch ng, th t eo cánh hoa, có t ng cánh tách bi t V màu s c cánh hoa xu t hi n nhi u ki u bi n d : Ch m tr ng n n hoa d , v t xu c h ng ... LU N VAN A M Ð U - Nghiên c u sinh: Nguy n Mai Thom - Tên Lu n án: Nghiên c u ch n t o nhân gi ng hoa h ng (Rosa SPP L.) nang su t ch t l ng cao cho m t s t nh mi n B c Vi t Nam" - Chuyên ngành:...
 • 29
 • 266
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh bắc kạn

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh bắc kạn
... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG KHOAI TÂY THÍ NGHIỆM TẠI TỈNH BẮC KẠN 3.2.1 Nghiên cứu tình hình sinh trưởng suất giống khoai tây thí nghiệm điều kiện vụ Đông tỉnh Bắc ... tăng suất khoai tây đất ruộng vụ lúa tỉnh Bắc Kạn MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1- Đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây nhằm xác định yếu tố hạn chế suất khoai tây tỉnh Bắc Kạn 2- Tuyển chọn giống khoai ... 117 85 6,5 7,5 6,5 5,5 3.3 NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT RUỘNG VỤ LÚA TẠI TỈNH BẮC KẠN 3.3.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất khoai tây vụ Đông Bảng 3.28 3.29 Ảnh...
 • 27
 • 162
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu khả năng thích ứng và biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua mới tại thái nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng thích ứng và biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà chua mới tại thái nguyên
... xuất Thái Nguyên thiếu giống chua tốt biện pháp kỹ thuật phù hợp, cần triển khai nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua địa bàn tỉnh Đối tợng v địa điểm nghiên cứu ... biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua Thái Nguyên ý nghĩa khoa học v thực tiễn đề ti 2.1 ý nghĩa khoa học - Là công trình nghiên cứu đồng xác định thông số kỹ thuật đánh giá khả thích ứng giống ... nghị Từ kết nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh chua TPTN huyện Đồng Hỷ có số đề nghị sau: 2.1 Cho phép phát triển giống chua đợc xác định cho vùng sản xuất chua TPTN...
 • 32
 • 170
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu một số cơ sở khoa học xúc tiến tái sinh keo tai tượng tại các tỉnh miền núi phía bắc vn

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu một số cơ sở khoa học xúc tiến tái sinh keo tai tượng tại các tỉnh miền núi phía bắc vn
... Nghiên cứu số sở khoa học xúc tiến tái sinh tự nhiên Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” đặt cần thiết Mục tiêu đề tài • Về mặt lý luận: Xác định số sở khoa học ... nhỏ Các công trình nghiên cứu trước tập trung vào nghiên cứu đánh giá khả tái sinh sinh trưởng rừng tái sinh giai đoạn đầu Đồng thời, nghiên cứu xúc tiến tái sinh tự nhiên Keo tràm Keo tai tượng ... pháp tái sinh chưa đề cập 1.2 Trong nước 1.2.1 Các nghiên cứu tái tạo rừng Các nghiên cứu kỹ thuật trồng Keo tai tượng có bầu nghiên cứu đầy đủ Khả tái sinh tự nhiên rừng Keo tai tượng dự đoán...
 • 27
 • 198
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng huyện đà bắc tỉnh hoà bình

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng huyện đà bắc tỉnh hoà bình
... Trong đó, việc nghiên cứu phát triển HTCT đất ruộng bậc thang ruộng việc làm thiết thực cần thiết Từ lý triển khai đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống trồng huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình Mục tiêu ... điểm phát triển nông nghiệp Hợp lý phát triển nông nghiệp theo kinh tế thị trờng kết hợp hài hoà với nông nghiệp sinh thái 1.2 Tình hình nghiên cứu hệ thống trồng 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nớc ... Bắc 2.1.3 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật góp phần phát triển HTCT đất ruộng Đà Bắc 2.1.4 Đề xuất số giải pháp góp phần phát triển HTCT theo hớng bền vững 2.2 Địa điểm: huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình...
 • 20
 • 563
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho phê vối kinh doanh tại dak lak

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại dak lak
... 3.3 Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak 3.3.1 Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối kinh ... đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak: - Thử nghiệm 1: Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối ... dung bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua 11 3.2 Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua phê vối kinh doanh Dak Lak Để tiến hành xây dựng thang dinh dưỡng khoáng tiến hành Công ty, Nông...
 • 27
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến si nông nghiệpluấn án tiến sĩ nông nghiêpluận án tiến sĩ nong nghiệpluận văn tiến sĩ nông nghiệpluận văn tiến sĩ nong nghiệpluận án tiến sĩ nông lâmbản nhận xét tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệpluận án tiến sĩ kinh tế nông nghiệpcách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ dành cho khối ngành nông nghiệp thủy sản môi trường và công nghệ sinh họcvề một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp luận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ ngành truyền thông và mạng máy tínhluận án tiến sĩ khoa học máy tínhluận án tiến sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏluận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyênluan an tien si to chuc cong tac ke toan doanh nghiepĐại hội cổ đông | MBBankTuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue VietBao cao thuong nien 201315. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sởQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUTT 10 sua doi signedtài liệu tài liệu | HARACOMẫu đơn xin gia hạn visa, tạm trú cho khách nước ngoài.Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2014Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 20144.Phieu dong gop y kien DHDCD 2016CV hướng dẫn của Trường (BẢN GỬI)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Phuluc2 A2-1Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên1b. Mẫu số 1B (Đơn NLĐ – CV so 126_HCQG-TCCB)2b. Mẫu số 2B(Mô tả CV NLĐ (CV so 126_HCQG-TCCB)Form-De nghi mua CP to chuc_2012Form-De nghi mua CP ca nhan_20124 Phieu dong gop y kien DHDCD 2017Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn CSH năm 2017