Tài liệu ôn tập trắc nghiệm vật lý 10CBHK1

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật cơ bản (full) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full) pptx
... giữ cố định, đầu d-ới treo vật có khối l-ợng m =100g, lò xo có độ cứng k=25N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo ph-ơng thẳng đứng h-ớng xuống d-ới đoạn 2cm truyền cho vật vận tốc 10 c /t o hơng ... ng v t no khụng thay i : A Biờn B Chu kỡ C C nng D T n s gúc Cõu 47 Con l c lũ xo dao ng i u ho theo phng th ng ng thang mỏy ng yờn, thang mỏy i lờn nhanh d n u, i l ng v t no thay ... tốc 10 c /t o hơng thẳng đứng, chiều h-ớng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc m sh p e cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều d-ơng h-ớng xuống Cho g = 10m/s ; Xc n t i iml v t i u v...
 • 110
 • 452
 • 4

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật phần Hạt nhân ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý phần Hạt nhân ppt
... electron có sắn hạt nhân bị phóng d electron nguyên tử phóng 31/ bắn hạt α vào hạt nhân 14 N ta có phản ứng 14 17 α + N → O + P Nếu hạt sinh co vận tốc v tỉ số tổng động hạt sinh động hạt α a b c ... 2,134.10 Bq c H = 8,352.10 12 Bq d H0 = 12 2,134.10 Bq A1,2 38/ Hạt nhân 238U hấp thụ hạt n sinh x hạt 92 206 α ,y hạt β hạt 82 Pb hạt n Số hạt x y nhận giá trị giá trị sau ?(sai) a x = y = b x = y ... 10,96MeV d 230 59/ Một hạt nhân 90Th đứng yên phóng xạ hạt alpha có động E Động hạt nhân sinh a E0 65, ,5 b E0 56,5 c E0 57,5 d E0 113 60/ Người ta dùng hạt proto bắn vào hạt nhân Be đứng yên gây...
 • 10
 • 545
 • 1

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật hạt nhân doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý hạt nhân doc
... lng hn cỏc ht ban u ngha l bn vng hn 16 Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni ) v hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Hêli ) có tính chất no sau A dễ tham gia phản ứng hạt nhân B gây phản ứng dây chuyền C có lợng liên ... l A Một nơtrôn biến thnh prôtôn v hạt khác B Một prôtôn biến thnh nơtrôn v hạt khác C Một phôtôn biến thnh nơtrinô v hạt khác D Một phôtôn biến thnh nơtrôn v hạt khác 55 Phũng thớ nghim nhn v ... 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV A 316,82 MeV B 318,14 MeV C 315,11 MeV D 317,26 MeV 26 Hạt nơtrino v hạt gama tính chất no sau đây: A khối lợng nghỉ không B chất sóng điện từ C không mang điện,...
 • 4
 • 574
 • 4

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm môn kiểm toán
... công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán khách hàng : A Khi công ty kiểm toán có liên lạc với khách hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm ... tài kiểm toán có sai sót kiểm toán viên phát đơn vị điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán viên TL : Đúng GT : GT/174 7.18 Trong trường hợp có từ hai công ty kiểm toán thực kiểm toán báo cáo kiểm toán ... tục kiểm toán chi tiết TL : Đúng GT : Mối quan hệ cụ thể hóa công thức : Thủ tục kiểm tra chi tiết = Trắc nghiệm độ vững chãi trắc nghiệm công việc + Trắc nghiệm trực tiếp số dư 6.10/ Kiểm toán...
 • 19
 • 751
 • 9

Bài soạn Tài liệu ôn tập trắc nghiệm Marketing

Bài soạn Tài liệu ôn tập trắc nghiệm Marketing
... hội hậu công nghiệp vai trò Mkt luôn thích ứng sp với nhu cầu dư kiến trước người tiêu thụ Tuy nhiên xn phụ thuộc lẫn tham gia vào xh khong có cưỡng chế gò bó người tiêu thụ 16.Bốn thông số mkt ... tiêu thụ 33.Các nguồn liệu thứ cấp tiết kiệm thời gian tiền bạc cho ngừoi phụ trách mkt 34.Cần phải thường xuyên ứng dụng liệu thứ cấp cho nhu cầu chung ta (Sai) 35.Các liệu sơ cấp thuờng dạng ... 27.Khi hoạch định tt khu vực có quy mô giống 28.Việc hoạch định thị trường không giới hạn.(Sai) 29.Việc nghiên cứu Mkt không thiết phải hướng vào thỏa mãn người tiêu dùng.(Sai) 30.Giai doạn nghiên...
 • 3
 • 702
 • 8

Tài liệu ON TAP TRAC NGHIEM CHUONG V 12CB

Tài liệu ON TAP TRAC NGHIEM CHUONG V 12CB
... có bước sóng 0,6 µ m Các v n giao thoa hứng cách hai khe m Tại N cách v n trung tâm 1,8 mm có : A V n sáng bậc B V n sáng bậc C v n tối thứ D V n tối thứ Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa Y ... Câu 15 : Trong thí nghiệm giao thoa v i ánh sáng trắng Tìm bậc v n sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng v o v trí v n sáng bậc ( k = ) ánh sáng màu đỏ xđ = 0,75 µ m Biết quan sát nhìn thấy v n ánh ... tục D Dựa v o quang phổ liên tục ta xác định nhiệt độ v ch phát sáng Câu : Chọn câu A Quang phổ liên tục v t phụ thuộc v o chất v t nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc v o nhiệt độ v t sáng...
 • 7
 • 272
 • 3

Tài liệu 295 câu trắc nghiệm vật (Có đáp án) pptx

Tài liệu 295 câu trắc nghiệm vật lý (Có đáp án) pptx
... )(cm) với t ≥ 223Chọn câu sai: A Các vật liệu có tính đàn hồi truyền âm B Khi sóng truyền vật chất truyền theo C Tạp âm tần số xác định D Sóng âm sóng học có chất vật 224Chọn câu nói sóng dừng ... A Vật thật ảnh thật gương cầu lõm nằm hai bên trục B Vật ảnh luông nằm phía gương C Vật ảo qua gương cầu lõm cho ảnh thật chiều D Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật ngược chiều so với vật ... trục thấu kính AM=MB Đặt vật B, cho ảnh C Đặt vật C, ảnh cho A.Kính kính gì? Đặt đoạn nào? Chỉ câu trả lời đúng: A Hội tụ, MB B Phân kì, AM C Hội tụ, AM D Phân kì, BM 10 8Vật sáng AB qua thấu kính...
 • 35
 • 285
 • 0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý ppt
... T=1,4s B T=2,0s C.T=2,8s D T=4,0s Câu 16 Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động với chu kì T1=0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động với chu kì T2=0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song ... kì T=0,5s, khối lượng vật m=0,4kg (lấy π2=10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật : A Fmax=525N B Fmax=5,12N C.Fmax=256N D Fmax=2,56N Câu 13 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg ... điều hòa gia tốc li độ chiều Câu 11 Con lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 12 Con lắc lò xo ngang...
 • 6
 • 354
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật - lần thứ 15 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lý - lần thứ 15 pdf
... 3.108m/s Nng lng ca mi phụton chựm sỏng ny A nh hn 8.1 0-2 0J B khong 1,6.1 0-1 9J v 2,4.1 0-1 9J C khong 3,2.1 0-1 9J v 4.1 0-1 9J D ln hn 4,8.1 0-1 9J Cõu 49: Pụlụni ( 210 Po ) l cht phúng x cú chu kỡ ... 51: Động vật rắn quay quanh trục cố định, có giá trị không thay đổi A momen quán tính giảm lần, tốc độ góc tăng lần B momen quán tính tăng lần, tốc độ góc giảm lần C momen quán tính tăng lần, tốc ... Cỏc thit b in hot ng bỡnh thng, ng thi cng dũng in trờn dõy trung hũa bng khụng Rụto quay n nh Tỡm khng nh sai A Dõy trung hũa t, cỏc thit b tiờu th hot ng bỡnh thng B Ct in mt ph thỡ cỏc thit...
 • 10
 • 279
 • 1

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc
... mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản vay để trả nợ người bán làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản ... b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản nợ mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, ... HỎI TRẮC NGHIỆM Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động tài sản b) Ghi nhận tình hình biến động tài c) Ghi nhận tình hình biến động kinh tế d) Tất Tài khoản sau tài khoản tài sản a) TK...
 • 6
 • 1,990
 • 105

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật hạt nhân pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý hạt nhân pptx
... nuclơn nhỏ kích thước hạt nhân C Lực hạt nhân có chất lực điện, hạt nhân prơtơn mang điện dương D Lực hạt nhân tồn bên hạt nhân 176 Phát biểu sau nói hạt nhân đồng vị? A Các hạt nhân đồng vị có số ... biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt B Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hai hạt nhân khác C Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng D Sự phân rã hạt nhân nặng ... 97/ Câu sau sai nói phóng xạ A Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B khơng phụ thuộc vào tác động bên ngồi C hạt nhân bền hạt nhân mẹ D Là phản ứng hạt nhân...
 • 20
 • 948
 • 5

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật 12 ppt

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt
... r n truy n đư c c songs d c sóng ngang Câu 58 A Âm v a có đ c tính sinh v a có đ c tính v t B Âm có đ c tính sinh c u t o c a tai ngư i C Nh c âm dao âm đàn, nh c phát D Âm tai nghe đư ... trư ng bi n thi n theo th i gian C Bư c sóng n t có t n s f m t môI trư ng λ=c/f D Năng lư ng sóng t l v i lu th a b c c a t n s Câu 56 A Sóng âm, sóng siêu âm, h âm có b n ch t v t B Sóng ... 71 M ch dao đ ng tư ng : C=50 µF, L=5mH Hi u n th c c đ i hai đ u b n c c t 6(v) dòng n c c đ i ch y m ch : A 0.6 (A) B 0.7 (A) C 0.06 (A) D K t qu khác Câu 72 M ch dao đ ng tư ng LC, dùng...
 • 22
 • 226
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf
... vật không thay đổi : A Biên độ B Chu kì C Cơ D Tần số góc Câu 91 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thang máy đứng yên, thang máy đI lên nhanh dần đều, đại lượng vật ... trường rắn truyền songs dọc sóng ngang Câu 58 A Âm vừa có đặc tính sinh vừa có đặc tính vật B Âm có đặc tính sinh cấu tạo tai người C Nhạc âm dao âm đàn, nhạc phát D Âm tai nghe phảI ... lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A B B D Câu 35 Con lắc đơn có chiều dàI...
 • 13
 • 896
 • 5

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 pptx
... phương Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 2.1 Phát biểu sau đúng? a) Lực đại lượng đặc trưng cho tác dụng vật vào vật khác b) ... Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 c Khi tác dụng lực lên vật rắn mà giá lực qua khối tâm vật chuyển động tịnh tiến d Với trục quay khác qua khối tâm vật rắn, ... Khi rèn vật, cần kê vật lên đe nặng dùng búa nhẹ để rèn hiệu d) a, b, c Bộ môn Vật – Khoa Sư phạm 16 Câu hỏi trắc nghiệm Vật đại cương A1 5.25 Đĩa cân lò xo có khối lượng m = 25g Một vật khối...
 • 26
 • 2,574
 • 51

Tài liệu Ôn tập trắc nghiệm hóa học docx

Tài liệu Ôn tập trắc nghiệm hóa học docx
... phòng thí nghiệm ngời ta bảo quản HF bình : a Thuỷ tinh b kim loại c nhựa d gốm sứ Chọn nhận định không : a Axit clohđric axit mạnh, mạnh axit brômhiđric b Dung dịch HBr không mầu, để lâu không khí ... không phản ứng với : a Cu(OH)2 ,Fe b Fe, Al c Al, Cu d Mg 67 Dẫn khí H2S d vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 H2SO4 thấy tợng: a Màu tím dung dịch không thay đổi b Màu tím dung dịch chuyển sang không ... b Màu tím dung dịch chuyển sang không màu c Màu tím dung dịch chuyển sang không màu có vẩn đục d Màu tím dung dịch không thay đổi có vẩn đục màu vàng khuongduy_1088 33 0982 189 182 68 Cho sơ đồ...
 • 45
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập trắc nghiệm tin học đại cươngtài liệu câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương 1 cơ nhiệt pptxtài liệu ôn thi trắc nghiệm thông tin quản lýbài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại họctài liệu ôn thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch chuyên viên quản lý lưu trữtài liệu ôn tập vi sinh vậttài liệu ôn thi trắc nghiệmtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lý 2014tài liệu ôn thi đại học vật lý 2013bài tập trắc nghiệm vật lý 9bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương a1bài tập trắc nghiệm vật lý 12 chương 1bài tập trắc nghiệm vật lý 11 chương 1bài tập trắc nghiệm vật lý 10 cơ bảnChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhVan hoa nam bovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA