BT lao động hợp đồng làm việc, tiền lương, thời gian làm việc

Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việc

Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việc
... hiệu lực hợp đồng b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ ... việc vào tiền lương theo công việc để tính tiền lương làm thêm làm việc vào ban đêm vào nữa? Trả lời: Đơn giá tiền lương Điều 97 Tiền lương làm thêm gi , làm việc vào ban đêm Người lao động làm ... trường hợp thực nghĩa vụ quân Thời làm việc, thời nghỉ ngơi 3.1: Thời làm việc  Khái niệm: - Thời làm việc Tình 24: Anh Khoa làm việc cho công ty D vòng tháng Công ty yêu cầu anh làm việc ngày làm...
 • 17
 • 646
 • 0

Thù lao lao động hệ thống tiền lương, tiền thưởng, các trương trình phúc lợi, dịch vụ, bảo hiểm xã hội và tác dụng khuyến khích lao động.DOC

Thù lao lao động hệ thống tiền lương, tiền thưởng, các trương trình phúc lợi, dịch vụ, bảo hiểm xã hội và tác dụng khuyến khích lao động.DOC
... sâu vào vấn đề cụ thể Để hiểu sâu sắc vấn đề giai đoạn thực tập chuyên đề em xin chọn đề tài sau: Thù lao lao động: hệ thống tiền lơng, tiền thởng, trơng trình phúc lợi, dịch vụ, bảo hiểm hội ... tăng lên 1455 lao động tăng 655 lao động tăng 81,5% cấu lao động công ty lao động chiếm 80% số lao động gián tiếp chiếm 10% Tình hình sử dụng lao động công ty sử dụng tối đa nguồn nhân lực công ... sử dụng lao động công ty 12 Tình hình sử dụng lao động công ty Chỉ tiêu đv tính 2000 2001 Lao động sử dụng bình quân năm Ngời 1420 1455 Trình đọ đại học Ngời 1 Trinh độ đại học Ngời 18 18 Trình...
 • 22
 • 554
 • 2

Tạo động lực trong lao động thông qua tiền lương. Thực trạng và giải pháp tiền lương với kích thích lao động trong các Doanh nghiệp

Tạo động lực trong lao động thông qua tiền lương. Thực trạng và giải pháp tiền lương với kích thích lao động trong các Doanh nghiệp
... Chơng I: Tạo động lực lao động thông qua tiền lơng I Tạo động lực lao động Bản chất tạo động lực 2 Các học thuyết tạo động lực 3 Các biện pháp tạo động lực ... Thực trạng tiền lơng với vấn đề kích thích lao động doanh nghiệp I Tình hình thực tiền lơng doanh nghiệp 11 Trong doanh nghiệp Nhà nớc 11 Trong doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp ... trung vào công việc -9- Đề án môn học Nguyễn Hữu Nam ChơngII: thực trạng tiền lơng với vấn đề kích thích lao động doanh nghiệp I Tình hình thực tiền lơng tiền thởng doanh nghiệp: 1 .Trong doanh nghiệp...
 • 29
 • 489
 • 1

Tạo động lực trong lao động thông qua tiền lương

Tạo động lực trong lao động thông qua tiền lương
... Chơng I: Tạo động lực lao động thông qua tiền lơng I Tạo động lực lao động Bản chất tạo động lực 2 Các học thuyết tạo động lực 3 Các biện pháp tạo động lực ... chất tiền lơng biêủ giá sức lao động Do tiền lơng giá trị sức lao động bỏ ngời lao động đảm bảo công kích thích đợc ngời lao động nhng thực tế tiền lơng giá trị sức lao động thờng giá trị sức lao ... định động lực tạo suất hiệu Ngoài động lực đợc hiểu nỗ lực, tâm bên để đạt đợc mục tiêu tổ chức đồng thời thoả mãn nhu cầu cá nhân Lợi ích tạo động lực lao động, song thực tế động lực đợc tạo...
 • 29
 • 236
 • 0

Những biện pháp khuyến khích vật chất cho người lao động thông qua tiền lương, tiền thưởng và chương trình phúc lợi

Những biện pháp khuyến khích vật chất cho người lao động thông qua tiền lương, tiền thưởng và chương trình phúc lợi
... pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng ,tiền thởng chơng trình phúc lợi, dịch vụ Chơng III : Những biện pháp khuyến khích tinh thần ngời lao động ChơngI : Các vấn đề động ... tạo động lực 16 Chơng II: Những biện pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng , tiền thởng chơng trình phúc lợi : I Tiền lơng - vai trò tiền lơng công tác tạo động lực cho ... Chơng II :Những biện pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng ,tiền thởng chơng trình phúc lợi 15 I Tiền lơng - vai trò tiền lơng công tác tạo động lực cho...
 • 33
 • 330
 • 1

MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 6 TIỀN LƯƠNG

MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 6 TIỀN LƯƠNG
... 3 Tiền lương Tiền lương bản, gọi tiền lương hay tiền lương tiêu chuẩn, tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu sinh học, xã hội học, độ phức tạp mức độ tiêu hao lao động điều kiện lao động ... người lao động hưởng lương ngày Người lao động làm việc vào ban đêm, trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc ngày làm việc bình thường Người lao động làm ... quân việc trả lương Tiền lương trả phải vào số lượng, chất lượng lao động hiệu công việc (căn vào hiệu đóng góp cụ thể sức lao động) Số lượng lao động mức lao động mà người lao động phải tiêu...
 • 17
 • 624
 • 3

Doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện kế hoạch lao động, lợi nhuận tiền lương, kế hoạch lợi nhuận doc

Doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện kế hoạch lao động, lợi nhuận tiền lương, kế hoạch lợi nhuận doc
... 2001 thu 0,78 đồng lợi nhuận ròng Cứ 100 đồng doanh thu năm 2002 thu 0,81 đồng lợi nhuận ròng Điều cho thấy đồng doanh thu năm 2002 thu lợi nhuận ròng nhiều năm 2001 Đây điều tốt, Công ty càn tiếp ... doanh thu kỳ - Doanh thu hưởng kỳ bán sản phẩm hàng hoá Tài khoản chi tiết thành: TK 51111 : Doanh thu bán hàng TK 51112 : Doanh thu đại lý Castrol TK 51113 : Doanh thu hàng miễn thu TK 51114 : Doanh ... quan đến tài sản, hàng hoá đồng thời theo dõi tình hình tiền gữi Ngân hàng, làm thủ tục vay, toán, nộp sec, rút tiền mặt - Kế toán doanh thu kiêm công nợ người mua: theo dõi phán ánh doanh thu, ...
 • 52
 • 206
 • 0

Tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian qua. Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.doc

Tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian qua. Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.doc
... tế quốc tế Tình hình xuất lao động Việt Nam, vấn đề đặt giải pháp khắc phục Việt Nam bắt đầu đưa chuyên gia lao động nước làm việc có thời hạn (gọi tắt xuất lao động) từ năm 1980 vấn đề di chuyển ... thống kê gọi chung lao động hay chuyên gia xuất khẩu, tính vào số lượng lao động xuất Việt Nam năm; hoạt động đưa người lao động chuyên gia Việt Nam nước làm việc gọi xuất lao động chuyên gia Thực ... thuộc diện xuất lao động Hoạt động xuất lao động Việt Nam chia thành thời kỳ: - Thời kỳ 1980 đến 1990: lao động Việt Nam chủ yếu đưa sang nước thông qua việc Nhà nước ký kết Hiệp định lao động trực...
 • 8
 • 3,475
 • 44

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
... 47B_QN - Tham gia hoạt động t vấn khoa học lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao động - Tham gia hoạt động đào tạo nâng cao lực ... dụng lao động (3) quan hệ lao động - Tổng kết thực tiễn, xây dựng mô hình phổ biến kinh nghiệm lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao ... lao động - Phản biện khoa học chơng trình mục tiêu quốc gia, sách, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao động...
 • 22
 • 194
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới
... 0918.775.368 MỤC LỤC Thực trạng suất lao động Việt Nam thời gian qua Một số nguyên nhân hạn chế suất lao động Việt Nam Một số giải pháp nhằm nâng cao suất lao động Việt Nam thời gian tới 10 Website: http://www.docs.vn ... dẫn đến suất lao động Việt Nam thấp Dưới làm số kiến nghị nhằm nâng cao suất lao động: Nhà nước cần phải hoàn thiện sách để nhằm chuyển dịch cấu lao động ngành kinh tế nhằm tăng tỷ lệ lao động ngành ... nghề lực thao tác, nhằm nâng cao suất lao động Tỷ trọng lao động ngành cân đối, phần lớn lao động tập trung ngành có suất lao động thấp nông lâm ngư nghiệp ngành có suất lao động cao tỷ trọng nguồn...
 • 11
 • 310
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
... 47B_QN - Tham gia hoạt động t vấn khoa học lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao động - Tham gia hoạt động đào tạo nâng cao lực ... dụng lao động (3) quan hệ lao động - Tổng kết thực tiễn, xây dựng mô hình phổ biến kinh nghiệm lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao ... lao động - Phản biện khoa học chơng trình mục tiêu quốc gia, sách, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực (1) tiền lơng/ tiền công, thu nhập, mức sống, (2) suất, hiệu sử dụng lao động (3) quan hệ lao động...
 • 22
 • 153
 • 0

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua
... sản xuất cách nào, với tư liệu lao động nào” Chương : Tình hình phát triển công cụ lao động Việt Nam thời gian qua Từ 1975 đến 1986: thời kỳ bao cấp • Kinh tế phát triển chập chạp, vào trì tuệ ... lao động, trực tiếp làm tăng khả hoạt động khí quan người Thông qua hoạt động lao động sản xuất làm cho người phát triển mặt thể chất trí tuệ, làm cho người ngày phát triển tiến Công cụ lao động ... với trình phát triển hoàn thiện tư liệu lao động, trước hết công cụ lao động Từ công cụ sơ khai người nguyên thuỷ đến công cụ sản xuất thủ công xã hội nô lệ, phong kiến lên khí hoá, tự động hoá...
 • 17
 • 732
 • 1

Tiểu luận thực trạng năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua

Tiểu luận thực trạng năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua
... theo nhóm MỤC LỤC Thực trạng suất lao động Việt Nam thời gian qua Một số nguyên nhân hạn chế suất lao động Việt Nam Một số giải pháp nhằm nâng cao suất lao động Việt Nam thời gian tới 10 DANH ... tăng, quan sát suất lao động suất lao động khu vực kinh tế nhà nước tăng nhanh nhất, sau đến suất lao động khu vực kinh tế nhà nước Năng suất lao động khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước biến động ... người lao động đạt tăng trưởng mạnh suất lao động Tuy nhiên, cần phải nói nhìn chung suất lao động doanh nghiệp Việt Nam thấp NSLĐ doanh nghiệp Việt Nam thấp 2-5 lần so với nước ASEAN Trong đó,...
 • 11
 • 288
 • 0

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐTTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm ppt

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐTTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm ppt
... (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 14); Thành phần hồ sơ * Bản hợp đồng lao động người vay; * Bản lý hợp đồng lao động người vay; * Quyết định phê duyệt cho vay cấp có thẩm quyền Đối với ... nơi cho vay tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3b), đủ điều kiện thực dự án NHCSXH cấp huyện nơi cho vay trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt cho vay Sau có Quyết định phê duyệt cho vay ... Dự án vay vốn (theo mẫu số 1b); * Danh sách hộ gia đình tham gia dự án vay vốn giải việc làm ban hành kèm theo Thông tư số 14 (đối với dự án nhóm hộ); * Quyết định phê duyệt cho vay cấp có thẩm...
 • 6
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà nước kiểm tra việc thực hiện định mức lao động đơn giá tiền lương và quan hệ đơn giá tiền lương của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tiền lương và thu nhập hợp lýtiền lương là số lượng tiền mà người lao động nhận được sau một thời gian làm việc nhất định hoặc sau khi đã hoàn thành một công việc nào đónhững kết quả đạt được trong vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn thời gian quathực trạng lao động phân phối tiền lương tại công tysách lao động và quỹ tiền lương trích nộp bhxhthông tin không cân xứng trong thò trường lao động lý thuyết tiền lương hiệu quảthông tin không cân xứng trong thò trường lao động lý thuyết tiền lương hiệu quảđối với người lao động tăng năng suất lao động sẽ giảm được thời gian lao động chế độ tiền lương thưởng tăng lên cải thiện đời sống cho người lao động trong doanh nghiệpthực tế công tác quản lý lao động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnggiả sử ngày lao động 10 h trong đó 5 h thời gian lao động tất yếu 5 h thời gian lao động thặng dưphân tích xu hướng biến động số lao động tham gia bhxh qua thời gian bằng các mô hình xu thếđịnh hướng công tác quản trị lao động của công ty trong thời gian tớiphân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty trong thời gian quamục tiêu xuất khẩu lao động của việt nam trong thời gian tớiphương hướng nhiệm vụ về công tác bảo hộ lao động của nhà máy trong thời gian tớiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả