Nghiên cứu chế tạo dung dịch chuẩn kim loại, ứng dụng trong phân tích thành phần khoáng sản

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử
... 3.6 Ứng dụng mực in nano kim loại thu để in mạch điện tử Chúng ứng dụng mực in hạt nano bạc chế tạo để in mạch điện tử công nghệ in phun Hình 3.84 bước chế tạo mạch in điện tử công nghệ in phun ... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... nồng độ cao ứng dụng chế tạo mực in nano kim loại cho công nghệ in phun; - Đã chế tạo thành công mực nano kim loại (nano metal ink) có tính chất phù hợp với công nghệ in phun điện tử, chất lượng...
 • 25
 • 481
 • 0

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung
... 3.6 Ứng dụng mực in nano kim loại thu để in mạch điện tử Chúng ứng dụng mực in hạt nano bạc chế tạo để in mạch điện tử công nghệ in phun Hình 3.84 bước chế tạo mạch in điện tử công nghệ in phun ... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... nồng độ cao ứng dụng chế tạo mực in nano kim loại cho công nghệ in phun; - Đã chế tạo thành công mực nano kim loại (nano metal ink) có tính chất phù hợp với công nghệ in phun điện tử, chất lượng...
 • 26
 • 464
 • 2

Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử
... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... in phun nhằm chế tạo vi mạch điện tử Việt Nam, chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại ứng dụng công nghệ in mạch điện tử cho Luận án Ở Việt Nam, nghiên cứu mực in ... Luận án nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại ứng dụng công nghệ in mạch in điện tử công nghệ in phun Để thực mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể cần thực là: - - Nghiên cứu giải vấn đề công nghệ...
 • 175
 • 159
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser
... cỏc ht nano kim loi ch to c -Kho sỏt thuc tớnh quang hc ca cỏc ht nano kim loi - Tỡm hiu kh nng ng dng ca cỏc ht nano kim loi quý e Cỏc kt qu t c -ó thit k v xõy dng mt h n mũn laser s dng laser ... mt dung dch keo cỏc ht nano kim loi S ụ thớ nghim c b trớ nh hỡnh 1.8 1.5.3 Ch to ht nano pha ụng c bng n mũn laser Tựy ieo mc ớch ng dng ht nano, ụi ngi ta cn cỏc ht nano kim loi tn ti mt mụi ... liu vúi chớnh xỏc ti 0.01 mg b) n mũn tm kim loi kim loi bng bc x laser Cỏc ht nano kim loi c ch to dung dch bng cỏch chiu trc tip laser lờn b mt tm kim loi c t trc cuvet thu tinh cú cha 10 ml...
 • 62
 • 236
 • 0

nghiên cứu chế tạo dung dịch crom dùng trong công nghệ mạ xoa tại việt nam

nghiên cứu chế tạo dung dịch crom dùng trong công nghệ mạ xoa tại việt nam
... bi t c a m xoa so v i công ngh m ñi n nói chung − Tình hình ng d ng công ngh m xoa th gi i − Tình hình nghiên c u ng d ng c a công ngh m xoa t i Vi t Nam Nghiên c u dung d ch m xoa n n crôm ... TƯ NG NGHIÊN C U, 13 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 13 2.1 13 ð I TƯ NG NGHIÊN C U 2.1.1 Dung d ch m xoa, s n ph m m 13 2.1.2 ð a ñi m nghiên c u 13 2.1.3 N i dung nghiên c u 13 2.2 13 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... NG QUAN V V N ð NGHIÊN C U 1.1 L CH S 1.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRI N NG D NG CÔNG NGH M XOA TRÊN TH GI I 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U, NG D NG CÔNG NGH M XOA T I VI T NAM 1.4 11 N I DUNG NGHIÊN C U C A...
 • 100
 • 430
 • 1

Báo cáo đề tài nghiên cứu: Chế tạo DUNG DỊCH và GIẤY CHỈ THỊ màu được CHIẾT XUẤT từ HOA dâm bụt

Báo cáo đề tài nghiên cứu: Chế tạo DUNG DỊCH và GIẤY CHỈ THỊ màu được CHIẾT XUẤT từ HOA dâm bụt
... Chế tạo dung dịch giấy thị màu chiết xuất từ hoa dâm bụt + Quả dâu tằm; + Cải bắp tím; + Hoa dâm bụt: IV.4 HOA DÂM BỤT Đặc điểm: Trang Đề tài NCKH-KT: Chế tạo dung dịch giấy thị màu chiết xuất ... STT Dung dịch thử Màu giấy thị NaOH Màu xanh HCl Màu đỏ NH3 Màu xanh HCOOH Màu đỏ Trang 12 Đề tài NCKH-KT: Chế tạo dung dịch giấy thị màu chiết xuất từ hoa dâm bụt STT Dung dịch thử Màu giấy thị ... Dung dịch thử NaOH Chất thị chiết xuất từ hoa dâm bụt Dung dịch Giấy Màu xanh Màu xanh Trang 13 Màu giấy quỳ tím Không biến đổi Đề tài NCKH-KT: Chế tạo dung dịch giấy thị màu chiết xuất từ hoa dâm...
 • 19
 • 2,384
 • 24

Nghiên cứu chế tạo dung dịch polyme trong nước sử dụng để tôi thép

Nghiên cứu chế tạo dung dịch polyme trong nước sử dụng để tôi thép
... loại polyme thông dụng đợc ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực công nghiệp Đây loại polyme đợc nghiên cứu ứng dụng sớm để chế tạo chất thay cho dầu nớc Với nồng độ từ 0,2 đến 5% nớc, chất đợc dùng để ... lng polyme ti nht ca dung dch 23 Thnh phn ca dung dch tụi 23 nht ca dung dch tụi 25 S bin i nht ca dung dch theo thi gian gia nhit 27 KHO NGHIM DUNG DCH TễI POLYME TRONG NC 29 CH TO DUNG ... dùng để thép cacbon thép hợp kim thấp Sản phẩm thơng mại Plastiquech công ty Heatbath/Park dung dịch PVA đợc sử dụng để sản phẩm có kích thớc nhỏ vừa nh bulông, đai ốc, loại thép hình, thép cuộn,...
 • 93
 • 373
 • 3

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ crôm dùng cho mạ xoa trên nền thép cacbon

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ crôm dùng cho mạ xoa trên nền thép cacbon
... nội dung nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ xoa crôm, cụ thể: “ Nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ crôm dùng cho mạ xoa thép bon“, dung dịch mạ Cr3+ - Từ kết nghiên cứu chế tạo dung ... phẩm công nghệ mạ xoa: Hình 1.2 Ứng dụng công nghệ mạ xoa phục hồi chi tiết 4 Hình 1.3 Các sản phẩm công nghệ mạ xoa 1.2 Tình hình nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ ứng dụng công nghệ mạ xoa vào ... dung nghiên cứu đề tài 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo dung dịch mạ crôm dùng cho mạ xoa Cụ thể dung dịch mạ Cr3+ - ứng dụng mạ mẫu thép bon 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu - Tại phòng...
 • 80
 • 370
 • 0

Nghiên cứu chế tạo dung dịch chống thấm kỵ nước trên cơ sở polysiloxan và nano Silica

Nghiên cứu chế tạo dung dịch chống thấm kỵ nước trên cơ sở polysiloxan và nano Silica
... liu Khi ú ht nano SiO2 c phõn tỏn dung dch v cht mng nano SiO2 nhn c dung mụi bay hi: Nano SiO2 Bay Chất tạo màng Màng nano SiO2 ng dng ca cỏc vt liu nano, ú cú nano SiO l mt nhng bin phỏp nõng ... ú, yờu cu cao nht to mng ph nano l lm tỏch ri c cỏc ht SiO2 ri dung dch cht to mng v dung 24 mụi S phõn tỏn cỏc ht SiO2 kớch thc nanomột dung dch cht to mng v dung mụi cú nh hng rt ln n tớnh ... b mt bng dung dch k nc trờn c s cỏc cht to mng khỏc T T Dung dch k nc trờn c s cht to mng Mu khụng c ph dung dch k nc Nha acrylic bin tớnh Thy tinh lng mụ un cao Polysiloxan - Type Polysiloxan...
 • 62
 • 479
 • 4

NGHIÊN cứu CHẾ tạo DUNG môi SINH học từ NGUỒN NGUYÊN LIỆU mỡ ĐỘNG vật THẢI

NGHIÊN cứu CHẾ tạo DUNG môi SINH học từ NGUỒN NGUYÊN LIỆU mỡ ĐỘNG vật THẢI
... triển vọng dung môi sản xuất từ dầu mỡ động thực vật 1.2.3 Dung môi sinh học 1.2.3.1 Khái niệm Dung môi sinh học dung môi nguồn gốc từ nguyên liệu sinh học Từ ngô, gạo, dầu thực vật người ta ... loại theo nguồn gốc dung môi Dung môi chia thành hai nhóm: dung môi nguồn gốc dầu khoáng dung môi nguồn gốc từ thực vật, động vật (hay gọi dung môi sinh học) [1] 1.1.3 Tƣơng tác dung môi chất ... pha chế dung môi Vì phạm vi đồ án này, em nghiên cứu chế tạo etyl este từ nguồn nguyên liệu mỡ động vật thải etanol, từ sử dụng để pha chế dung môi sử dụng cho mục đích yêu cầu [10,15] 1.3.1 Nguyên...
 • 83
 • 357
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hóa n parafin thành axit béo sử dụng trong công nghệ sản xuất các chất tẩy rửa, thuộc da và phụ gia dầu mỡ bôi trơn

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hóa n  parafin thành axit béo sử dụng trong công nghệ sản xuất các chất tẩy rửa, thuộc da và phụ gia dầu mỡ bôi trơn
... CễNG NGH B CễNG THNG CHNG TRèNH KHCN CP NH NC KC-02 BO CO TNG HP KT QU KHOA HC CễNG NGH TI Nghi n cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hoá n- parafin thành axit béo sử dụng cÔng nghiệp s n xuất ... hng ca xỳc tỏc KMnO4 v Mangan Stearat n phn ng oxi hoỏ n- parafin ph n on n i tr n [34] Hu ht cỏc cụng trỡnh nghi n cu oxi hoỏ n- parafin nc ch tin hnh nghi n cu oxi hoỏ mt s ph n on n- parafin nht ... thnh cụng nht nh nh ó to cỏc loi axit bộo v chuyn hoỏ thnh sn phm ng dng thc t cú kt qu, nhng nhng cụng ngh ny c n bc l nhiu hn ch nh kh nng oxy hoỏ chn lc thp, kh nng khng ch v mt nhit ng v ng...
 • 159
 • 330
 • 2

nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao ứng dụng trong các công trình thủy lợi

nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao ứng dụng trong các công trình thủy lợi
... tông tông tính cao 1.2 Tình hình sử dụng tông tông tính cao giới 1.3 Tình hình sử dụng tông tông tính cao Việt Nam Chương II: Vật liệu phương pháp thiết kế thành phần tông tính ... CHƯƠNG III ỨNG DỤNG THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO CHO MỘT SỐ HẠNG MỤC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 59 3.1 Một số ứng dụng tông tính cao công trình thủy lợi ... 1.1.2 Khái niệm tông tính cao 1.2 Tình hình sử dụng tông tông tính cao giới 1.2.1 Tình hình sử dụng tông 1.2.2 Tình hình sử dụng tông tính cao 10 1.3...
 • 88
 • 705
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vàng nano và một số ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo vàng nano và một số ứng dụng
... sử dụng CTAB làm chất bảo vệ - Nghiên cứu vài ứng dụng vàng nano: + Nghiên cứu sử dụng vàng nano để phát melamin sữa + Nghiên cứu sử dụng điện cực biến tính vàng nano để xác định axit uric + Nghiên ... sát vài ứng dụng chúng 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tổng hợp vàng nano dạng cầu (GNP) phương pháp khử sử dụng WSC làm chất khử đồng thời làm chất ổn định - Nghiên cứu tổng hợp vàng nano ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ LÊ THỊ LÀNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀNG NANO VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số: 62.44.01.19 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA...
 • 205
 • 258
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vàng nano và một số ứng dụng Lê Thị Lành.

Nghiên cứu chế tạo vàng nano và một số ứng dụng Lê Thị Lành.
... NGHIỆM Nghiên cứu tổng hợp vàng nano dạng cầu phương pháp khử sử dụng chitosan tan nước làm chất khử ổn định Nghiên cứu tổng hợp vàng nano dạng phương pháp phát triển mầm Nghiên cứu sử dụng vàng nano ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 2.1 MỤC TIÊU Tổng hợp vật liệu vàng nano dạng cầu, dạng vài ứng dụng 2.2 NỘI DUNG - Nghiên cứu tổng hợp vàng nano dạng cầu (GNP) phương pháp khử sử dụng WSC ... tốt vàng nano đặc biệt vàng nano dạng CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Phần tổng quan giới thiệu chung vật liệu vàng nano, chitosan, melamine, biến tính điện cực vàng nano khả kháng khuẩn vàng nano...
 • 50
 • 631
 • 6

Nghiên cứu chế tạo chuyển mạch nhiệt quang và ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo chuyển mạch nhiệt quang và ứng dụng
... dau sgi quang d nhiet phong 20 I K'.-v? ^•.:^^.^' I • Hinh II Sa cau tao cam bien nhiet quang 1- Dau sai quang co phii lap mdng mong VO2 2- Bo phdt, thu laser vd so sanh tin hieu nhiet -quang 3- ... cao trinh d6 khoa hgc cong nghe vl quang dien tu va quang tu cho can bg khoa hgc, giang vien ma md kha nang ung dung vao thuc tiln che' tao cam bien nhiet quang su dung de phat hien nguong nhiet ... kha nang cam bie'n nhiet quang; nghien cun cac tinh cha't chuyin mach nhiet O quang ciia mSu mang mong VO2 ctfu tnic micro, nano va kha nang iing dung ciia cam bi^n nhiet quang Che tao mang mong...
 • 94
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột pva cho phân npk nhả chậmnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichnghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa manhezi cacbon dùng cho lò luyện thép báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tàinghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo panel chuẩn để đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán viêm gan cnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biodiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụngnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiđề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảnghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu chế tạo bộ kit rtpcr để chuẩn đoán virus lở mồm long móng lmlm đại diện đang lưu hành ở việt namnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại