Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END _ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I Năm học: 2 016 -2 017 Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Thời gian: 45 phút I Pronunciation: (1pt) ... ………………………………………………………………………………………………………………… V READING A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25 pts) In the United States, volunteering is (1) ……… as a good way to give children a sense ... Alzheimer's disease VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí from V Reading A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25pts) In the United...
 • 5
 • 285
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN
... passage does the author describe the habitat of tropical stick insects? A Lines 16 -1 7 B Lines 13 -1 5 C Lines 10 -1 1 D Line Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase from number ... to wait Câu 29: – You look great in this new dress – Trang 2/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Do not say anything about it B Not at all C With pleasure ... purpose B interest C thing D part Câu 48: A his B their C our D my Câu 49: A made B published C bought D thrown away Câu 50: A on B with C to D upon Trang 4/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 5
 • 415
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐÁP ÁN - ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 12 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Năm học: 2 016 -2 017 ; Môn: Ngữ văn Ngày thi: 27 /10 /2 016 ... tự bảo vệ khỏi 1, 0 HIV/AIDS – Không phân biệt đối xử thị với ngững người bị HIV/ AIDS Hãy coi việc đẩy lùi đại dịch việc tất người II Nêu suy nghĩ chân thực thông điệp 1, 0 Giới thi u nhà thơ ... cảnh chia tay sôngnước Tây Bắc 3,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vừa thực vừa mộng hoang vắng, tĩnh lặng, buồn thi vị Cả bốn câu cảnh sắc Tây Bắc gợi cảm giác mênh mang,...
 • 4
 • 327
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ……………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I KEYS – ĐÁP ÁN Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Thời gian: 45 phút I Circle the ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton...
 • 4
 • 303
 • 0

Đề thi học 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... vương triều lịch sử dân tộc? * Sự thành lập nhà 100 9, Công Uẩn lên lập lên nhà Lý, nhà tồn qua đời vua 0,5 2, 0 0 ,25 * Đóng góp xây dựng đất nước: 1,5 - Chính trị: 101 0 Nhà dời đô ... tiên tiếp tục lưu truyền phát huy 3,0 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 - Giáo dục 1,0 + 107 0 nhà cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0 ,25 + 107 5 nhà mở khoa thi 0 ,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ ... Thăng Long 10 42 ban hành luật Hình thư luật hành văn 105 4 Nhà đổi tên nước Đại Việt - Kinh tế phát triển toàn diện (NN, TCN,TN) 0,75 0 ,25 - Văn hóa: 107 0 Lập Văn Miếu; 107 5 mở khoa thi xây chùa...
 • 4
 • 523
 • 1

Đề thi học 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015
... CHẤM MÔN LỊCH SỬ 10 – GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 14 -20 15 Câu Nôi dung Điểm Câu Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau nêu nhận xét điểm Ý1 Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau 3,5 107 5 -107 7 125 8- 128 8 1407 ... vương triều lịch sử dân tộc? * Sự thành lập nhà 100 9, Công Uẩn lên lập lên nhà Lý, nhà tồn qua đời vua * Đóng góp xây dựng đất nước: 0,5 0,5 2, 0 0 ,25 1,5 - Chính trị: 101 0 Nhà dời đô ... thờ cúng tổ tiên tiếp tục lưu truyền phát huy 0 ,25 - Giáo dục 1,0 + 107 0 nhà cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0 ,25 + 107 5 nhà mở khoa thi 0 ,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ 0 ,25 => Giáo...
 • 5
 • 668
 • 8

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD& ĐT BẮC NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ TRƯỜ NG THPT NGUYỄN VĂN CỪ NĂM HỌC 2 015 - 2 016 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 Câu (3,0 điểm) ... đạt - Điểm - 6: Đáp ứng phần lớn yêu cầu kiến thức kỹ năng, mắc vài lỗi nhỏ tả, diễn đạt - Điểm - 4: Đáp ứng phần yêu cầu kiến thức kỹ năng, mắc nhiều lỗi tả, diễn đạt - Điểm - 2: Chưa hiểu kỹ đề, ... kiến xưa (1, 0 điểm) - Nghệ thuật: Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ (0,5 điểm) c Suy nghĩ thân sống người phụ nữ xã hội ngày (1, 5 điểm) - Quan...
 • 3
 • 324
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I Môn: SINH HỌC 11 Câu 1: a Nêu ý nghĩa (1 ) b Cơ chế đóng – mở khí khổng (1 ) - Khi đủ nước, tế bào ... nước mạnh hút nước: (1 ) Sẽ làm bị héo, sau thời gian ngắn, đủ nước hút nước trở lại trạng thái bình thường Hạn hán kéo dài làm biến tính hệ keo nguyên sinh ảnh hưởng đến trình sinh lí TB làm bị ... nước thoát nhiều - Khi thi u nước, TB hạt đậu trương nước nên vách Tb hết cong, làm lỗ khí khổng đóng lại Ngoài đóng mở khí khổng xảy chủ động tác động ánh sáng nhiệt độ môi trường cao bị hạn...
 • 2
 • 317
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... môi trường Câu 11 Tại điểm O không khí, đặt điện tích q = 4 .10 -8 C Cường độ điện trường điểm M cách O đoạn OM = cm A 4 .10 7 V/m B 4 .10 5 V/m C 9 .10 5 V/m D 9 .10 7 V/m Câu 12 Điện tích q = 10 -7 C ... trường chịu tác dụng lực F = 3 .10 -3 N Cường độ điện trường điểm đặt điện tích q A 3 .10 4 V/m B 3 .10 -4 V/m C 6 .10 4 V/m D 6 .10 -4 V/m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13 ... Câu 15 Tại điểm không khí có hai cường độ điện trường có phương vuông góc với có độ lớn E1 = 6 .10 4 V/m; E2 = 8 .10 4 V/m Độ lớn điện trường tổng là: A 10 .10 4 V/m B 14 .10 4 V/m C 10 4 V/m D 48 .10 4...
 • 4
 • 222
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... many people who voluntary take care of others A B C D - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 13 2 ... the differently pronounced from the others: A change B teacher C machine D choose Trang 2/4 - đề thi 13 2 Câu 28: Choose the correct answer to complete the sentence Susan usually………………………… her ... to complete the sentence D make mistakes Hurry up, Jane! We ………………………… for you Trang 3/4 - đề thi 13 2 A wait B waiting C are waiting Câu 43: Choose the correct answer to complete the sentence...
 • 4
 • 232
 • 0

Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi chọn HSG cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ………………………………………………………………………………………………………… THE END 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEYS TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ TỪ SƠN - BẮC NINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 12, NĂM HỌC 2016 - 2017 A PHONETICS (1.0 ... Peter ( CAME ) …………………………………………………………… ……………………… I think you misunderstood, Kevin ( STICK ) I think you must …………………………………………………………… ……… 10 I hardly think she will agree to giving you a pay rise ( ... their eating habits A surprised B amazed C startled D shocked 11 This cloth ……………… very thin A feels B touches C holds D handles 12 The upper levels of the Sun’s atmosphere are of very low heats...
 • 20
 • 374
 • 3

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... thời gian tâm nhĩ tâm thất nghỉ ngơi? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 11 Câu 1: (2,0 điểm) – Mỗi ý 0,25 điểm 1, 8: ... (1,0 điểm) - Thời gian chu kỳ tim: 60 giây: 60 lần = giây VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Pha co tâm nhĩ: 1: = 0.125 giây - Pha co tâm thất: 0.125 x = 0.375 giây - Pha dãn ... thấp, việc học tập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên nhiều thời gian cho việc học tập - Ở động vật có hệ thần kinh phát triển  Rất thuận lợi cho việc học tập rút...
 • 5
 • 607
 • 1

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 11 truong thpt tam giang thua thien hue nam 2014 2015

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 11 truong thpt tam giang thua thien hue nam 2014 2015
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án B B D C C ... KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Trang 12 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MÔN: TIẾNG ANH Mã đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 485 485 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án D A B D C D B D A D A D C D B A D D B B B A A C C C B D C C A A Trang 13 /13 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 13
 • 275
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút học 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017
... ߕ ߕ J ߕ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 016 – 2 017 MÔN: LỊCH SỬ, KHỐI 12 C Mã đề 11 2 NỘI DUNG ĐỀ Câu ߕế đượ Ѐ ... C B 12 B 19 C 26 B 33 B B 13 A 20 C 27 A A 14 B 21 C 28 A A B 15 B 22 B 29 C D B 16 B 23 B 30 B B 10 A 17 C 24 A 31 C A 11 B 18 C 25 D 32 D B 12 A 19 B 26 A 33 B C 13 C 20 C 27 A C 14 A 21 D ... ߕ ‸ J Á ߕ ‸ Cố VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C u 14 Ѐߕ ‸ߕJ Ѐ Ѐ l p ߕ p Ѐ ߕ R ‸ J A ‸y - -1 9 ߕ7 ‸y - -1 9 77 C ‸y - -1 9 ߕ7 ‸y - -1 9 97 Câu 15 mJ dJ Ѐ ߕ đượ Ѐ...
 • 13
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử trường thpt lý thái tổ bắc ninhđề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 12đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 6đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 8đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 11đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 5đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 4đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 7đề thi cuối kì 1 môn lịch sử lớp 4đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 9đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 10giai de thi cuoi ki 1 mon lich su lop 5đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 11đề thi học kì i môn lịch sử lớp 11de cuong hoc ki 1 mon lich su lop 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học