200 câu hỏi và đáp án môn TIN học đầy đủ NHẤT THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016

Câu hỏi đáp án môn tin học đại cương

Câu hỏi và đáp án môn tin học đại cương
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... câu sai Câu 89 Giả sử A3 = “A01B2”, Cho biết kết trả hàm sau: =IF(mid(A3,2,7)= “01B2”, “ABC”, “DEF”) Trang 12 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A ABC B DEF C AB D Các câu sai Câu ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 301
 • 2

ngân hàng câu hỏi đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

ngân hàng câu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... - Câu hỏi: Trình bày khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn môn học - Đáp án: * Khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ... cứu môn học - Môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu đời Đảng cộng sản Việt Nam đường lối Đảng đề trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến Do đối tượng chủ yếu mônhọc ... cứu, học tập môn học đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Đáp án * Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở phương pháp luận Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam phảI dựa giới...
 • 26
 • 4,321
 • 65

Câu hỏi đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
... lĩnh trị Đảng: - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: “Tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản - Nhiệm vụ cách mạng sản dân quyền thổ địa cách mạng +Về ... vô sản lực lượng lãnh đạo Việt Nam Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản, Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng -Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: cách mạng Việt Nam ... Lênin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời “một bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ giai cấp vô sản ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng ...
 • 13
 • 2,509
 • 0

200 câu hỏi đáp án môn luật hành chính

200 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính
... ban hành văn QPPL năm 1996; sửa đổi bổ sung năm 2002 năm 2008 ; Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004 ) 27 Quan hệ quan hành nhà nước cá nhân quan hệ pháp luật hành Sai – Vì có quan hệ pháp luật ... phần nguồn luật hành chính) 51.Thẩm phán chủ toạ phiên tiến hành xử phạt vi phạm hành phải áp dụng theo thủ tục hành Đúng, hoạt động quản lý hành nhà nước, QĐ tiến hành theo thủ tục hành quy định ... 52 Văn nguồn luật hành đồng thời định hành Sai, nguồn LHC quy phạm luật Hiến pháp, quy phạm luật luật tổ chức phủ, luật tra, luật khiếu nại, tố cáo… 53 Thanh tra Chính phủ quan hành nhà nước...
 • 17
 • 2,787
 • 2

Tổng hợp câu hỏi đáp án môn Triết học

Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Triết học
... học, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp Bộ môn Triết học TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUÊ Phần A CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ THẾ GIỚI Câu 1: Triết học là gì? Phân tích vấn ... tập của sinh viên và học viên Cao học, nghiên cứu sinh không chuyên ngành Mác-Lênin, Bộ môn Triết học Trường Đại học Khoa học Huế biên soạn cuốn: “Hướng dẫn ôn tập Triết học ... báo số 7785/CTCT ngày 12.9.1998 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 1998-1999 - Căn cứ vào nhu cầu về...
 • 108
 • 1,155
 • 5

Mốt số câu hỏi đáp án môn logic học

Mốt số câu hỏi và đáp án môn logic học
... thực Câu 13: Thế tính đẳng trị phán đoán phức? Hãy tự tìm phán đoán mà phân biệt đẳng trị với phán đoán đó? Phán đoán phức phán đoán đc phán đoán đơn nhờ liên từ logic Các phán đoán đơn phán đoán ... phán đoán A thành phán đoán I Phán đoán E thành phán đoán E Phán đoán I thành phán đoán I Phán đoán O không thực đc phép đổi chô + Phép đối lập vị từ: suy luận diễn dịch trực tiếp từ phán đoán ... chữa Câu 14: Có loại phán đoán phức bản? Trình bày định nghĩa, cấu trúc quy tắc tính giá trị logic chúng? Phán đoán phức phán đoán đc phán đoán đơn nhờ liên từ logic Các phán đoán đơn phán đoán...
 • 16
 • 13,102
 • 21

Câu hỏi đáp án môn triết học

Câu hỏi và đáp án môn triết học
... Keynes, Phái trọng cầu Câu 387 Ông người chia triết học thành Triết học tự nhiên” Triết học thông thường” Ông ai? Trả lời : HOBBES Câu 388 ? Câu 389 Ông suy tôn "Thi thánh" làng thơ Trung Quốc ... ? Trả lời: Hồ Quý Ly Câu 336 Ông nhà kinh tế học người Pháp, lúc đầu học toán, sau làm kỹ sư, sáng tác văn học chuyển sang nghiên cứu kinh tế Các tư tưởng áp dụng toán học vào kinh tế ông tảng ... II Đảng (2/1951) Câu 332 Khi đề cập đến vấn đề xã hội, học thuyết triết học thường đưa quan điểm người lý tưởng Con người lý tưởng triết học Nho gia gọi ? Đáp án : Quân tử Câu 333 Ai người nêu...
 • 36
 • 657
 • 1

câu hỏi đáp án môn triết học duy vật biện chứng

câu hỏi và đáp án môn triết học duy vật biện chứng
... đường lối tìm biện pháp thực nhằm mang lại hiệu cao Như biết, SX vật chất trình người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến dạng vật chất cho đời sống XH, Sản xuất vật chất tảng ... đường lối tìm biện pháp thực nhằm mang lại hiệu cao Như biết ,SX vật chất trình người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên , cải biến dạng vật chất tự nhiên để tạo cải vật chất cho đời ... rút học kinh nghiệm quý báu có học: "kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, đồng thời bước đổi trị" Đây vận dụng đắn mối quan hệ biện chứng CSHT KTTT vào...
 • 18
 • 210
 • 2

Tổng hợp câu hỏi đáp án môn triết học

Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn triết học
... triết học: TGQ triết học có lõi học thuyết triết học chức TGQ triết học chức học thuyết triết học Các học thuyết triết học chia làm trường phái bản: CNDT CNDV Ngay từ đời học thuyết không quán ... thiện, tạo nghiệp thiện tồn với tư cách TGQ KH TGQ triết học TGQ triết học TGQ có hạt nhân lý luận học thuyết triết học TGQ triết học, học thuyết triết học phận quan trọng chi phối tất quan điểm, quan ... chất TGQ triết học bị tính chất học thuyết triết học chi phối, tức học thuyết triết học đóng vai trò CNDV TGQ TGQ DV, học thuyết thuộc CNDT TGQ thuộc TGQ DT Mà CNDV, học thuyết triết học thuộc...
 • 36
 • 241
 • 0

Tuyển tập câu hỏi đáp án môn triết học

Tuyển tập câu hỏi và đáp án môn triết học
... khoa học ; học thuyết khoa học, lý luận khoa học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội khoa học nhân văn Thế hệ trẻ ngày trọng đầu tư vào khoa học tự nhiên (kỹ thuật) khoa học xã hội, khoa học ... mặt vấn đề triết học Tuỳ thuộc vào việc giải vấn đề mà người ta phân thành hai trào lưu triết học lớn chủ nghóa tâm chủ nghóa vật Giải vấn đề đònh việc giải toàn vấn đề lại triết học. Chủ nghóa ... Công tác cán lónh vực cần trọng Thiếu sách cán đắn, khả lãnh đạo Đảng bò suy giảm "Đổi công tác cán trước hết phải đổi quan niệm phương pháp đánh giá, tuyển chọn, sử dụng bố trí cán bộ, cán chủ...
 • 27
 • 114
 • 0

CÂU hỏi đáp án môn TRIẾT học dự THI CAO học

CÂU hỏi và đáp án môn TRIẾT học dự THI CAO học
... chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác" Phân tích định nghĩa: * Vật chất phạm trù triết học: + Đó xác định "góc độ" việc xem xét để tránh nhầm lẫn quan niệm triết học chất vật chất ... phản ánh chúng phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Phản ánh ý thức người hình thức phản ánh cao giới vật chất Như vậy, ý thức thuộc tính não người, phản ánh giới khách quan vào ... dựa vào chung để cải tạo riêng Trong hoạt động thực tiễn không hiểu biết nguyên lý chung, không tránh khỏi rơi vào tình trạng hoạt động cách mò mẫm, mù quáng Vì vậy, nghiệp đổi đất nước đòi hỏi...
 • 46
 • 73
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án môn tin học văn phòngcâu hỏi và đáp án môn tin học văn phòng thi tuyển công chức viên chức 2014cau hoi va dap an mon tin hoccâu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namcác câu hỏi và đáp án môn triết học35 câu hỏi và đáp án môn triết họccâu hỏi và đáp án môn triết họccâu hỏi và đáp án môn triết học mac lêninngân hàng câu hỏi và đáp án môn triết họccâu hỏi và đáp án môn luật học so sánhhệ thống câu hỏi và đáp án môn triết họcmot so cau hoi va dap an mon logich hoccau hoi va dap an mon triet hoc trung cap ly luancâu hỏi và đáp án môn điện tửcâu hỏi và đáp án môn văn hóa doanh nghiệpContemporary human geography 2nd edition rubenstein test banklập trình web (asp net)Contemporary organizational behavior from ideas to action 1st edition elsbach test bankContemporary project management 3rd edition timothy kloppenborg test bankCornerstones of cost management 3rd edition hansen test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCornerstones of financial accounting 3rd edition rich test bankCornerstones of managerial accounting canadian 1st edition mowen test bankCorporate finance 1st edition booth test bankCorporate finance canadian 2nd edition berk test bankCorrections the essentials 1st edition stohr test bankCosmic perspective 7th edition bennett test bankCost accounting 14th edition horngren test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law 11th edition joel samaha test bankCriminology 11th edition siegel test bankCriminology theories patterns and typologies 11th edition siegel test bankCryptography and network security principles and practice 6th edition william stallings test bank