90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

455 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI học II môn hóa 9 có đáp án

455 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI học kì II môn hóa 9 có đáp án
... Ag2CO3, NaNO3 Đáp án: D Câu 92 : 32 lọ đựng hóa chất: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3 để nhận biết lọ cần dùng hóa chất ? (Chương 3/bài 29/ mức 2) A NaCl B NaOH C H2SO4 D CaCl2 Đáp án: C Câu 93 : Dãy gồm ... (Chương 3/bài 29/ mức 1) A CO2 B Cl2 C CO D Na2O Đáp án: A Câu 88: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O X (Chương 3/bài 29/ mức 2) A CO B NaHCO3 C CO2 D KHCO3 Đáp án: B Câu 89: Khối lượng ... axit clohiđric đặc Đáp án: B Câu 32: Khi dẫn khí clo vào nước xảy tượng (Chương 3/ 26/ mức 1) A vật lí B hoá học C vật lí hoá học D không xảy tượng vật lí hóa học Đáp án: C Câu 33: Dẫn khí Cl2...
 • 164
 • 301
 • 0

Đề thi học 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THCS-THPT Mỹ Bình, Long An năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THCS-THPT Mỹ Bình, Long An năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN: CÔNG NGHỆ ... Xám trắng số số số đ b Các vòng màu tương ứng: - R1 = 5,6 KΩ 10 % Nâu – Đỏ - Xanh lục – Kim nhũ (nhũ vàng) - R2 = 1, 2 MΩ 5% Xanh lục – Xanh lam – Đỏ - Ngân nhũ (nhũ bạc) 0.5đ 0.5đ ... Câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Qui ước màu để ghi đọc trị số điện trở: Câu (3.5 điểm) Đen Nâu Đỏ Cam Vàng số số số số số Xanh Xanh lục lam số số 0.25x10 Tím Xám...
 • 3
 • 276
 • 2

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học II

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì II
... } d {-1; } c m = - Câu 20: Phương trình: mx2 + 3x - = vô nghiệm khi: a m > - b m > 9 c m < - Câu 21: Phương trình: 3x2 + 5x + = có nghiệm là: a {1; } 3 b {-1; - } c {1; - } Câu 22: Phương trình: ... 4x2 - x - = có nghiệm là: a {1; -3} b {-1; -3} c {1; Câu 23 Phương trình: 3x2 + 2x - = có tổng hai nghiệm x1và x2 là: a b - c d - Câu 24: Phương trình: 3x2 + 2x - = có tích hai nghiệm x1và x2 ... c Hình cầu d Hình nón cụt Câu 39: Khi quay tam giác vuông vòng quanh cạnh huyền hình thu là: a Một hình nón b Hai hình nón c Một tam giác d Một hình nón cụt Câu 40: Công thức diện tích xung quanh...
 • 3
 • 163
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC VÀ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH ( CÓ ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ VÀ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... người gia đình A (1 )XX, (2 )XYA, (3 )XYA, (4 )XX, (5 )XYA B (1 )XaXa, (2 )XAY, (3 )XAY, (4 )XaXa, (5 )XAY C (1 )XAXa, (2 )XaY, (3 )XaY, (4 )XAXa, (5 )XaY D (1 )XX, (2 )XYa, (3 )XYa, (4 )XX, (5 )XYa Câu 7: Ở người, ... biến (M) nhờ vào đặc điểm (N) chúng (M) (N) là: A (M): E coli, (N): cấu tạo đơn giản B (M): E coli, (N): sinh sản nhanh C (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản D (M): virút, (N): sinh sản nhanh Câu ... a đỏ : vàng b đỏ c đỏ : qủa vàng d đỏ : vàng 11 Khi lai gà lông đen với gà lông trắng chủng F1 màu lông đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với thu F2 tỉ lệ lông đen : lông đốm : lông trắng...
 • 26
 • 227
 • 0

Ngân hàng hơn 700 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 10

Ngân hàng hơn 700 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 10
... B A xA = 54t;xB = 48t + 10 B xA = 54t + 10 ; xB = 48t C xA = 54t; xB = 48t – 10 D xA = -54t, xB = 48t THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 VẬT LÝ 10 (Thời gian 60 phút) Câu 13 8 : Một chất điểm chuyển ... lẫn độ lớn Câu 19 3: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 cách 1km.Lực hấp dẫn chúng là: A 0 ,16 6 10 -9N B 0 ,16 6 10 -3 N C 0 ,16 6N D 1, 6N Câu 19 4: Các dạng cân vật rắn là: 20 GIÁO TRÌNH BT LÝ 10 – HKI ... D 1, 2m/s2 Câu 19 9 : Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10 m/s Lấy g = 10 m/s2 A y = 10 t + 5t2 B y = 10 t + 10 t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 200 : Quỹ đạo chuyển động vật...
 • 62
 • 325
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12
... dives 10 A scratched B crashed C occupied D coughed 11 a economy b industry c qualify d priority 12 a right b private c communist d minority 13 a measure b subsidies c domestic d hospital 14 a ... assessment 10 a common b exam c degree d prepare 11 a hospital b mischievous c supportive d special 12 a family b whenever c obedient d solution 13 a biologist b generally c responsible d security 14 ... the age of 14 (compulsion) The first thing you have to is to fill in this ……… form (apply) 10 An academic year is _ into two term, the first term and the second one (division) 11 Each term...
 • 6
 • 759
 • 5

25 đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 có đáp án tài liệu ôn thi học 1 môn tiếng anh lớp 12

25 đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 12 có đáp án  tài liệu ôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 12
... qualifications taken by 14 -16 year-old students A specialized B fulfilled C applied D Required Grade 12 THE FIRST SEMESTER EXAMINATION VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 21 An ‘A-level’ ... idea B plan C purpose D decision THE END Grade 12 THE FIRST SEMESTER EXAMINATION VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ 11 I PRONUNCIATION Choose the word whose underlined ... 10 In England schooling is compulsory _ all children from the age of to 16 A with B for C to D over 11 That machine is useless It not been used for a long time A is B was C did D has 12 ...
 • 71
 • 145
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx
... cơ, chuẩn độ dung dịch; hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Số câu 1 1 1 CHƯƠNG Hoá 12 Chương trình nâng cao CHƯƠNG ESTE LIPIT *** Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 ... A dd Br2 B HNO2 C CH3I D Quì tím Câu 17 : Công thức cấu tạo alanin : A H2N CH2 CH2 COOH B C6H5NH2 C CH3 CH(NH2) COOH D H2N CH2 COOH Câu 18 : Cho sơ đồ phản ứng : X C6H6 ... 28,286 % khối lượng Công thức cấu tạo X : A H2N CH2 CH2 COOH B CH3 CH(NH2) COOH C H2N CH2 CH(NH2) COOH D H2N CH2 COOH Hướng dẫn giải H2NCnH2nCOOH + HCl ClH3NCnH2nCOOH...
 • 40
 • 648
 • 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN pptx
... đồng, phân biệt số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch; hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Số câu 1 1 1 CHƯƠNG Hoá 12 chương trình chuẩn ESTE LIPIT *** Câu 1: Chất béo lỏng có thành ... D 0,15kg Chương Hoá 12 chương trình chuẩn AMIN AMINO AXIT –PROTEIN *** Câu 1: Số đồng phân amin có CTPT C2H7N C3H9N A 2,3 C 3,4 B 2,4 D 3,5 Câu 2: Có chất đồng phân cấu tạo có công thức phân ... phòng hoá chất béo A.112 B.80 C.800 D.200 CHƯƠNG Hoá 12 chương trình chuẩn CACBOHIDRAT *** Câu 1: Khi hidro hóa glucozơ fructozơ thu sản phẩm A mantozơ B tinh bột C xenlulozơ D sorbitol Câu 2:...
 • 42
 • 970
 • 8

Đề thi thử và câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1

Đề thi thử và câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1
... Hoài Ôn tập học kỳ I =========================================================================== Đề thi thử HK1 – đề I Trắc nghiệm (5 điểm ) Trả lời cách ghi lại chữ đầu phương án trả lời Câu 1: ... S1 , R1 S1 , R1 Hệ thức đúng? S1 S = A B S1.R1 = S R2 R1 R2 C R1.R2 = S1.S D Cả ba hệ thức ======================================================================== 11 Phan Thị Thanh Hoài Ôn ... Phan Thị Thanh Hoài Ôn tập học kỳ I =========================================================================== Đề thi thử HK1 – đề I/ Lý thuyết: ( 4đ ) Câu 1: ( 2đ) Nêu công thức tính điện trở...
 • 17
 • 612
 • 0

136 cau hoi trac nghiem on thi hoc ky 12

136 cau hoi trac nghiem on thi hoc ky 12
... − 1)(3 x + 2) Câu 26: Tính đạo hàm số 4 A) y ' = 30 x − 12 x + x B) y ' = 30 x − 12 x − x 4 C) y ' = 30 x + 12 x + x D) y ' = −30 x + 12 x + x 2x + Câu 27: Hàm số y = có đạo hàm: - 4x Câu 25: ... B) Song song với phân giác góc phần tư thứ C) Hợp với hai trục tam giác có diện tích D) Đi qua gốc tọa độ O x3 + Câu 78: Cho hàm số: y = có đồ thị (C) Chọn câu đúng: (C) có tiệm cận song song ... ham ̀ sớ y = Xet́ ba mên ̣ h đềsau: x −1 (I).Đơ thi ham ̀ sớlơì khoang ̉ (-∞;1) (II).Đơ thi ham ̀ sớlom ̃ khoang ̉ (1;+∞) (III).Đơ thi nhận điêm ̉ n ́ taị xo = Mên ̣ h đềnao ̀ sai?...
 • 22
 • 185
 • 0

12 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ doc

12 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TN NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ doc
... ng tt dn cú chu kỡ khụng i theo thi gian B Vt dao ng cng bc luụn xy hin tng cng hng C Tng hp dao ng iu ho cựng phng cựng tn s l mt dao ng iu ho cú tn s bng tng tn s ca dao ng thnh phn D Vt dao ... ỳng: A Am cú tn s cng ln tai nghe cú cm giỏc cng cao (thanh) B Am cú tn s cng ln tai nghe cú cm giỏc cng thp (trm) C Am sc ca mt õm c hỡnh thnh trờn c s vt lớ l tn s v cng õm D Am cú tn s cng ln ... õy xy hin tng giao thoa? A.Hai súng cựng bc súng v cựng pha B.Hai súng cựng tn s C Hai súng cựng pha D Hai súng cú lch pha khụng i Cõu 19: xỏc nh mi liờn h gia bc súng, tc truyn ,tn s,chu kỡ...
 • 2
 • 168
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học II môn hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học kì II môn hóa học lớp 12
... dựng l (chng 6/bi 26/chung/mc 3) A 115ml B 120 ml C 125 ml D 130ml ỏp ỏn: B Cõu 70: 1,78 gam hn hp hai kim loi húa tr II tan hon ton dung dch H 2SO4 loóng, gii phúng c 0,896 lớt H2 (ktc) Khi lng hn ... (chng 7/bi 32/chung/mc 1) A Fe2O3 tỏc dng vi nc B mui st (III) tỏc dng vi dung dch axit mnh C Fe2O3 tỏc dng vi dung dch NaOH va D mui st (III) tỏc dng vi dung dch NaOH ỏp ỏn: D Cõu 203: Cho s phn ... ỏn: B 10 Cõu 67: Ho tan ht 0,5 gam hn hp Fe v kim loi hoỏ tr II bng dung dch H2SO4 loóng, thu c 1 ,12 lớt H2 (ktc) Kim loi hoỏ tr II l (chng 6/bi 26/chung/mc 3) A Be B Mg C Ca D Ba ỏp ỏn: A Cõu...
 • 74
 • 5,929
 • 10

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lý lớp 11 và đáp án

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lý lớp 11 và đáp án
... Tụ i n phẳng lo i tụ i n đơn giản thường gặp Hai tụ hai kim lo i phẳng đặt song song đ i diện ,cách i n v i B Trong thực tế để giảm kích thước hình học ,hai kim lo i thường hai kim lo i lót ... lên i n tích 2. 10 -4 N Độ lớn i n tích A 8.10-2C B 1 ,25 .10-4C C 8.10-4C D 1 ,25 .10-3C 1C 11A 21 A 31D 2D 12A 22 D 32B 3A 13D 23 D 33D 4C 14B 24 C 34A Đáp án 5D 6A 15C 16C 25 B 26 A 35D 36A 7C 17A 27 A ... cầu tích i n có độ lớn i n tích nhỏ có góc lệch nhỏ 02 Để tạo phóng tia lửa i n hai i n cực đặt không khí i u kiện thường : A hiệu i n hai i n cực không nhỏ 22 0V B hai i n cực ph i đặt gần...
 • 13
 • 955
 • 30

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC I MÔN: HOÁ HỌCLỚP 9 ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 ppt
... án: B Câu 37: (Mức 3) Hoà tan 2,4 g oxit kim lo i hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3% Công thức oxit kim lo i là: A CaO B CuO C FeO D ZnO Đáp án: B Câu 38: (Mức 3) Để tách riêng Fe2O3 kh i hỗn ... tử kh i oxit 142đvC Công thức hoá học oxit là: A P2O3 B P2O5 C PO2 D P2O4 Đáp án: B Câu 29: (Mức 2) Một oxit tạo nguyên tố sắt oxi, tỉ lệ kh i lượng sắt oxi 7/3 Công thức hoá học oxit sắt là: ... phẩm axit B Bazơ, sản phẩm mu i nước C Nước, sản phẩm bazơ D Axit, sản phẩm mu i nước Đáp án: D Câu 13: (Mức 2) Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng v i: A Nước, sản phẩm axit B Axit, sản phẩm mu i nước...
 • 10
 • 1,113
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on thi hoc ki 1 mon cong nghe lop 10đề thi học kì 1 môn công nghệ lớp 12đề thi học kì 2 môn công nghệ lớp 12đề thi học kì 1 môn công nghệ lớp 6đề thi học kì 1 môn công nghệ lớp 8cau hoi trac nghiem sinh 11 hoc ki 1tuyen tap trac nghiem on thi hoc ki 2 mon hoa hoc nam 2014 2015ôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 11ôn thi học kì i môn tiếng anh lớp 12đề cuông ôn thi học kì 1 môn ngữ văn lớp 7đề cuong on thi hoc ki 2 mon cong ngheđề cương ôn thi học kì 2 môn công nghệ 10đề cương ôn thi học kì 2 môn địa lí lớp 12đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 12đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 12chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh