De trac nghiem tham khao BHXH

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ
... gam hỗn hợp hai muối hữu khan Công thức phân tử hai axit A, B thành phần phần trăm theo khối lượng A, B hỗn hợp X là: Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam chất hữu A dẫn sản phẩm ... B, C sai Bài phân tích hợp chất hữu (X) có thành phần sau%C=52,17% ;%H= 13,04% VÀ %O=34,78% Tìm công thức phân tử X Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy 3,7 gam chất hữu X cần dùng 3,92 lít oxi (đktc) ... B, C sai Bài 33 Đốt cháy hoàn toàn 0,377g hợp chất hữu người ta thu 0,351g nước 0,4368 lít (đktc) Biết tỉ khối chất hữu so với không khí Chất hữu có công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B...
 • 27
 • 290
 • 0

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 17)

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 17)
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== A ... ==================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 44.The ... putting it out but (5 2) paid any attention to it Even the woman (5 3) next to the man with the cigareet didnt notice Soon, however, there was (5 4) smoke Suddenly flames (5 5) up into the air,...
 • 3
 • 317
 • 0

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 18)

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 18)
... Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 47 Excuse me, sir, but there is something about that I ... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 24 ... the (5 4) occurred Unfortunately, few of the miners have (5 5) A lot of people were also working in the citys (5 6) Regrettably, most were (5 7) under falling concrete when the buildings (5 8)...
 • 3
 • 468
 • 1

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 19

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 19
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 =================================================================== 23.Do you think there wouldnt be so many conflicts ... =================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 =================================================================== 45.If ... people (5 7) live in cities and farmers who grow crops are worried that there (5 8) not enough rainfall The solution (5 9) be in space In a few years time, scientists will have bases on the moon (6 0)...
 • 3
 • 326
 • 0

CAC DANG DE TRAC NGHIEM THAM KHAO THI TUYEN SINH VAO LOP 10.

CAC DANG DE TRAC NGHIEM THAM KHAO THI TUYEN SINH VAO LOP 10.
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ================================================================== A on ... working A B C D 42.Tom uses to wear glasses, but he doesnt now A B C D 43.This book consists about three parts: introduction, development and conclusion =================================================================== ... =================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ================================================================== A B...
 • 4
 • 271
 • 0

Đề trắc nghiệm tham khảo dao động điều hòa môn vật lý 12 ppsx

Đề trắc nghiệm tham khảo dao động điều hòa môn vật lý 12 ppsx
... đại vật vị trí biên Câu 96: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B động vật vật tới vị trí cân C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động ... = D x = 0, v = -4π cm/s Câu 72: Một vật dao động điều hòa thực 600 dao động toàn phần phút Chu kì dao động vật : A s B 1 /120 s C 0,5 s D 120 s Câu 73: Treo vật nặng 240g vào lò xo có độ cứng k ... 63: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J π  Câu 64: Một vật thực dao động điều hòa xung...
 • 10
 • 344
 • 13

Đề thi trắc nghiệm tham khảo

Đề thi trắc nghiệm tham khảo
... động dạy học A.Kiểm tra chuẩn bị HS B Tiến hành kiểm tra : 1.Giới thi u 2.Nội dung:GV phát đề kiểm tra,HS đọc đề làm i.phần trắc nghiệm : (6 điểm- Mỗi câu trả lời đợc 0,5 điểm) Hãy ghi lại chữ...
 • 4
 • 187
 • 0

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp
... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... DIỄN ĐÀN HUI.VN B Sự tăng giá trị MMTB tiến hành lý C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụkinh doanh doanh nghiệp khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp phải bù đắp cách đầu ... nước quản trị DN A Nghiên cứu thị trường B Chuẩn bị vốn, nhân lực C Tìm kiếm cơhội KD D Kinh nghiệm, kiến thức, đoán Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản...
 • 33
 • 1,908
 • 21

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CỤC KHẢO THÍ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CỤC KHẢO THÍ
... mantozơ, etyl axetat D benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomiat Câu 31 Cu(OH)2 điều kiện thích hợp, phân biệt tất dung dịch dãy: A glucozơ, mantozơ, glixerol, ancolmetylic B glucozơ, lòng ... 6,104 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đkc) Cô cạn Y số gam muối thu A 75,150g B 62,100g C 37,575g D 49,745g Thí sinh làm phần (A B) Câu 41 Trong công nghiêp , axeton điều chế từ phản ứng oxi hoá không hoàn...
 • 3
 • 145
 • 0

cau hoi trac nghiem tham khao thuong mai dien tu

cau hoi trac nghiem tham khao thuong mai dien tu
... kinh doanh B2C Chương 6: Mô hình kinh doanh C2C Chương 7: Mô hình tiếp thị trực tuyến Chương 8: Thanh toán trực tuyến Chương 9: Bảo mật an toàn mạng Chương 10: Bộ phần mềm EC xếp hạng website...
 • 120
 • 628
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tham khảo cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tham khảo cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội
... Câu Là thành phần du lịch trách nhiệm, khách du lịch nhận lợi ích nào? a) Xác định mục tiêu cụ thể; trở với thi n nhiên b) trải nghiệm đích thực c) Trở thành người du lịch tâm d) ... du lịch trách nhiệm là: a) b) c) d) Phát triển dựa vào tự nhiên văn hoá địa Được quản lý chặt chẽ môi trường sinh thái Cả Cả sai Câu 30 Một số đặc điểm du lịch trách nhiệm: a) b) c) d) Du ... công Tất A, B, C Câu 45 Chuỗi cung ứng ngành du lịch trách nhiệm gồm lĩnh vực nào? a) b) c) d) Kinh tế, môi trường, hội Kinh tế, tài nguyên, sở hạ tầng Môi trường, hội, giải trí Tài...
 • 22
 • 197
 • 0

NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
... Đường lối xuyên suốt toàn trình lịch sử Đảng kể từ Đảng đời đến nay? a Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b Đường lối chiến tranh nhân dân c Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa d Đường ... Đảng đời đến nay? a Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b Đường lối giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội c Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa d Đường lối chiến tranh nhân ... 25/11/1945 Trung ương Đảng xác định tính chất cách mạng Việt Nam gì? a Cách mạng tư sản dân quyền b Cách mạng dân tộc giải phóng c Cách mạng dân tộc dân chủ d Cách mạng xã hội chủ nghĩa 146 Bản thị “Kháng...
 • 36
 • 276
 • 0

công thức giải nhanh hóa 12 kèm bài tập trắc nghiệm tham khảo có đáp án

công thức giải nhanh hóa 12 kèm bài tập trắc nghiệm tham khảo có đáp án
... khử Đáp án B Câu hỏi 177 Trong chất sau : Cl2, KMnO4 , HNO3 , H2S, FeSO4 , chất tính oxi hóa , chất tính khử A Cl2, KMnO4 tính oxi hóa ,H2S tính khử B KMnO4 tính oxi hóa ,H2S ... Na tính khử mạnh Chọn lý A Chỉ B Chỉ C D Đáp án C Câu hỏi 232 Cho ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+ chọn ion tính ơxy hóa mạnh Pb2+ A Chỉ Cu2+ B Chỉ Cu2+, Pt2+ C Chỉ Al3+ D Chỉ ... phản ứng với 10,6 gam C6H5CH2CH2CH3 A 5 ,12, 16,5,5 ,12, 6,26;0,1lit B 5 ,12, 18,5,5 ,12, 6,24,;0,1lit C 6 ,12, 18,6,6 ,12, 6,28,;0,2lit D 5 ,12, 18,5,5 ,12, 6,28;02lit Đáp án D Câu hỏi 201Cho phản ứng sau : MnO2...
 • 130
 • 310
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm tham khảođề trắc nghiệm thẩm định dự ánđề trắc nghiệm thẩm định dự án đầu tưtrac nghiem tham khao y kien hoc sinh ve mon toan o tieu hocđề thi trắc nghiệm thẩm định dự ánsoạn thảo khảo sát phân tích bảy đề trắc nghiệm môn thống kê xã hộiđề trắc nghiệmđề thi toeic tham khảođề thi toefl tham khảođề trắc nghiệm tiếng anh 2014đề trắc nghiệm văn học 6đề trắc nghiệm tiếng phápđề trắc nghiệm môn lýđề trắc nghiệm môn toán lớp 7đề trắc nghiệm môn địa lý lớp 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học