Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam (TT)

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam
... ngắn thời gian đo Trong hệ chụp cắt lớp điện toán thứ IV có cấu hình gồm nguồn detector có quỹ đạo nằm đường tròn đồng tâm hình [1], [2], [3] Ưu điểm kỹ thuật soi cắt lớp hệ thứ IV rút ngắn thời ... học Đà lạt, năm 2014 IV KẾT LUẬN Từ kết tái tạo phân tích hình ảnh, nhóm nghiên cứu rút số kết luận sau: - Việc ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán với cấu hình hệ thứ IV cho kết hình ảnh ... cấu hình CT hệ thứ I trước (1mm) [8], với cấu hình thời gian chụp cắt lớp rút ngắn lần Qua nhóm nghiên cứu đề số hướng tiếp tục phát triển kỹ thuật hoàn thiện thiết bị tương lai để triển khai...
 • 14
 • 190
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí Việt Nam

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí Việt Nam
... ngắn thời gian đo Trong hệ chụp cắt lớp điện toán thứ IV có cấu hình gồm nguồn detector có quỹ đạo nằm đường tròn đồng tâm hình [1], [2], [3] Ưu điểm kỹ thuật soi cắt lớp hệ thứ IV rút ngắn thời ... học Đà lạt, năm 2014 IV KẾT LUẬN Từ kết tái tạo phân tích hình ảnh, nhóm nghiên cứu rút số kết luận sau: - Việc ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán với cấu hình hệ thứ IV cho kết hình ảnh ... cấu hình CT hệ thứ I trước (1mm) [8], với cấu hình thời gian chụp cắt lớp rút ngắn lần Qua nhóm nghiên cứu đề số hướng tiếp tục phát triển kỹ thuật hoàn thiện thiết bị tương lai để triển khai...
 • 14
 • 130
 • 0

ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN NHẰM GIẢM THIỂU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN NHẰM GIẢM THIỂU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM
... pháp giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam 10 CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 1.1 Kiểm toán khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 1.1.1 Khái quát kiểm toán Kể từ nƣớc ... Đánh giá khoảng cách lực 62 2.2.2.4 Kết luận khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam 67 CHƢƠNG III 71 ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG ÁN NHẰM GIẢM THIỂU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN TẠI ... khoảng cách kỳ vọng kiểm toán + Nêu lên phƣơng pháp tổng thể nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng - Phân tích đánh giá khoảng cách kỳ vọng Việt Nam: + Chỉ phƣơng pháp, cách thức đánh giá khoảng cách...
 • 88
 • 1,690
 • 3

khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết

khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết
... phát triển lý thuyết khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, tổng hợp nghiên cứu chứng minh tồn khoảng cách kỳ vọng kiểm toán nhiều nƣớc khác Gian lận doanh nghiệp khoảng cách kỳ vọng kiểm toán (Corporate ... niệm, chất khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, biểu khoảng cách kỳ vọng chuẩn mực phƣơng pháp kiểm toán nhƣ khái quát biện pháp giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Về trách nhiệm kiểm toán viên ... 1: Một số vấn đề khoảng cách kỳ vọng kiểm toán - Chƣơng 2: Kiểm toán độc lập khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam - Chƣơng 3: Giải pháp giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam 10...
 • 87
 • 240
 • 2

MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM

MỘT VÀI ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN XÚC TÁC CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM
... cầu phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp chế biến dầu khí; NGHIÊN CỨU XÚC TÁC LỌC-HÓA DẦU TRONG NƯỚC ISO 9001:2008  Quy mô phòng thí nghiệm, hệ xúc tác đơn giản, xung quanh vấn đề phương pháp ... động chế biến loại nguyên liệu khác nhau;  Lợi nhuận tối đa nhà máy tăng lên khoảng USD/thùng ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ISO 9001:2008 Nghiên cứu dài hạn, phát triển hệ xúc tác mới: Chế biến khí ... Nguồn: PVGas  Phát triển khí mỏ cận biên, khí có hàm lượng CO2 cao;  Chế biến sâu khí để nâng cao giá trị gia tăng ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ISO 9001:2008 Đánh giá, lựa chọn xúc tác FCC, hydroprocessing:...
 • 21
 • 215
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM
... dụng công nghệ vận tải đất đá mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam - Nghiên cứu tối ưu hóa thông số công nghệ vận tải đất đá cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất ... số công nghệ vận tải đất đá cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam Chương 4: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất đá hợp cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam 10 CÁC ẤN PHẨM CÔNG BỐ Theo hướng nghiên ... lượng mỏ chiều cao đới công tác CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU VIỆT NAM 4.1 Nghiên cứu sở lựa chọn công nghệ vận tải đất đá mỏ than lộ thiên...
 • 27
 • 150
 • 0

Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán BCTC Việt Nam.doc

Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam.doc
... giai đoạn lập kế hoạch thiết kế phương pháp phương pháp kiểm toán quy trình kiểm toán Báo cáo tài Phần II: Thực tế lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Việt Nam ... đoạn lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Nhằm giúp việc lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán thực có hiệu quả, Giám đốc kiểm toán kiểm toán viên thường lập chiến lược kiểm toán ... trí kiểm soát kết hợp đồng kiểm toán, Công ty tiến hành lập kế hoạch kiểm toán bao gồm kế hoạch sơ lược kế hoạch chi tiết Lập kế hoạch kiểm toán 4.1 Lập kế hoạch chiến lược Lập chiến lược kiểm toán...
 • 32
 • 308
 • 2

Giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa-ý nghĩa của việc nghiên cứu Công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa-ý nghĩa của việc nghiên cứu Công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
... II giải pháp góp phần thúc đẩy trình cổ phần hóa nghĩa việc nghiên cứu công ty cổ phần trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam Mục tiêu, phơng hớng cổ phần hóa nớc ta Muốn cổ phần hóa ... triển Việt Nam khách quan Có nh có sở để đẩy mạnh trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc Vai trò công ty cổ phần cổ phần hoá doanh nhà nớc nớc ta hiên Các công ty cổ phần, chủ yếu công ty đợc ... hiểm cổ phần hóa ), u tiên bán cổ phần cho ngời lao động lam việc doanh nghiệp đợc cổ phần hóa, hiệp hội quần chúng ý nghiã việc nghiên cứu công ty cổ phần 3.1 ý nghĩa lý luận Nh vậy, công ty cổ...
 • 25
 • 698
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thị trường cổ phiếu của các DNV&N Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thị trường cổ phiếu của các DNV&N ở Việt Nam.
... sỏt v x vi phm trờn TTCK Ni dung ca qun th trng gm cú qun phỏt hnh, qun cỏc giao dch v qun cỏc nh kinh doanh chng khoỏn 1.3.4.Cụng chỳng u t Mi n lc ca Nh nc, ca c quan qun s l ... TTCK ca cỏc DNV&N Chng 2: Thc trng TTCK ca cỏc DNV&N Vit Nam hin Chng 3: Gii phỏp phỏt trin TTCK ca cỏc DNV&N Vit Nam GVHD: ThS Lê Trung Thành Lớp TTCK 44 Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Bích Ngọc ... Vit Nam, ngy 20/6/1998 Chớnh ph ó ban hnh cụng s 61/CPKTN v nh hng chin lc v chớnh sỏch phỏt trin DNV&N; theo ú DNV&N ngnh cụng...
 • 102
 • 259
 • 0

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... l ý Hình 2.4: hình tổ chức quỷ BHYT số quốc gia giới Các nớc lại thực sách Bảo hiểm y tế thông qua tổ chức quỷ Bảo hiểm y tế: - Mỹ nớc giới mà sách Bảo hiểm y tế dựa chủ y u Bảo hiểm y tế thơng ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 64
 • 564
 • 5

nghiên cứu công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa các doanh nghệp nhà nước Việt Nam

nghiên cứu công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa các doanh nghệp nhà nước ở Việt Nam
... sản xuất kinh doanh đầu tư, chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp nông thôn, bổ sung vốn tín dụng đầu tư kế hoạch Nhà nước, cho vay ngoại tệ công trình trọng điểm… 2.8 Công tác chấn ... hình thực kịp thời trình Chính phủ sửa đổi chế cho phù hợp với thực tế Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc khuyến khích người Việt Nam nước chuyển 10 tiền nước nhằm thu hút ... vay từ bên ngoài, có hai cách tài trợ cho nhu cầu vay mượn khu vực công cộng Thứ nhất, phủ vay tiền dân nước cách bán chứng khoán tài chính, kỳ phiếu phủ công trái cho công chúng Điều thực sau...
 • 15
 • 153
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam
... dịch hại vừa không gây hại cho môi trờng sinh thái sức khỏe cộng đồng Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái quan trọng: Kiến vơng, Đuông dừa, sâu đục trái sâu ... nh vi sóng siêu âm số phản ứng tổng hợp hữu nh phản ứng Grignard, bảo vệ gỡ bỏ bảo vệ nhóm chức, este hóa giúp mang lại kết tốt cho tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái - Thông qua kết ... trùng pheromon tổng hợp đợc, thống kê liệu thử nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn dự báo kiểm soát dịch hại ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Góp phần phát triển đờng tổng hợp pheromon côn trùng ứng...
 • 16
 • 358
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot hàn tự hành phục vụ cho ngành đóng tàu việt nam

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot hàn tự hành phục vụ cho ngành đóng tàu ở việt nam
... yếu) Nghiên cứu tính toán, thiết kế Robot tự hành: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tạo quỹ đạo di chuyển cho Robot tự hành Nghiên cứu thực nghiệm thiết lập chế độ công nghệ hàn tự động mối hàn ghép ... hành chế tạo Việt Nam đáp ứng nhu cầu hàn lớn với chất lượng cao công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam - Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh điều khiển hệ thống Robot hàn tự hành ... với thiết bị loại khu vực Vì nhóm đề tài đặt mục tiêu thực việc nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh hệ thống thiết bị hàn tự động dùng cho ngành đóng tàu, bao gồm Robot tự hành, thiết...
 • 227
 • 564
 • 1

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học một số loài thuộc chi Ficus Việt Nam

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học một số loài thuộc chi Ficus ở Việt Nam
... ng khỏng sinh, chng n:m, chng kớ sinh trựng c.a d4ch chit mt s loi thuc chi Sung (Ficus L.) c8ng ó 1c nghiờn cu D4ch chit v[ cõy F asperifolia ó 1c s dng < th nghim ho;t tớnh khỏng vi sinh v)t ... kho0ng 1000 loi thuc chi ny phõn b cỏc n,i trờn th gi+i Cỏc n1+c vựng >ụng Nam v Nam chõu ỏ l n,i t)p trung nhi7u loi nh:t Vit Nam hin ch1a cú nghiờn cu y v7 chi Sung (Ficus L.) Ph;m Hong H ... CC NGHIấN CU HOT TNH SINH HC CHI SUNG (FICUS L.) 1.2.1 Cỏc nghi n c&u trờ n th gi i Cỏc nghiờn cu v7 húa hc v mi liờn h v+i ho;t ng sinh- d1c hc c.a cỏc loi thuc chi Sung (Ficus L.) c8ng ó 1c thc...
 • 142
 • 421
 • 1

Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác Xã hội Việt Nam - Unicef

Nghiên cứu nguồn Nhân lực và Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác Xã hội ở Việt Nam - Unicef
... Appendix B 88 Nghiên cứu nguồn Nhân lực Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác hội Việt Nam Nghiên cứu Nguồn Nhân lực Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác hội Việt Nam Hà Nội, tháng ... Phát triển Công tác hội Việt Nam trọng tâm để đưa sách đáp ứng nhu cầu hội Do công tác hội nhân tố nòng cốt chiến lược phát triển an sinh hội Việt Nam Tuy nhiên nghề công tác hội ... hội nước khác 12 Nghiên cứu nguồn Nhân lực Nhu cầu Đào tạo cho Phát triển Công tác hội Việt Nam Các loại hình đào tạo CTXH: hầu hết nước, việc đào tạo công tác hội chuyên nghiệp đưa...
 • 108
 • 317
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở việt nam tiếp cận theo mô hình vartrò của kiểm toán bctc ở việt namchạy mô hình và kết quả nghiên cứu về tác động của tỷ giá hối đoái đối với cán cân thƣơng mại ở việt namnhững nghiên cứu về sự hình thành và phát triển tham vấn tâm lí tham vấn học đường ở việt namphân tích kinh doanh như là một ngành khoa học nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp để đề ra những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệpsở công thương cần phối hợp với nhà quản lý siêu thị nghiên cứu một cách hệ thống khoa học về kinh doanh siêu thị trong đó bao gồm cả vấn đề về quản lý nhân sựcách kiếm tiền online ở việt namhội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm việt namnghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biển khơi miền trung việt namnghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè việt namnghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp việt nammô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ atm tại việt nam docnghien cuu hoat dong marketing phat trien thuong hieu ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon viet namnghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích thép gió sản xuất tại việt namcác công cụ hỗ trợ quá trình nghiên cứu nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt namNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copytieu luan bds200339 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013