ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BÚN TƯƠI

nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu sài gòn sacafa

nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu sài gòn sacafa
... lựa chọn nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu áp dụng giải pháp sản xuất nhà máy chế biến hạt điều xuất Sài Gòn SACAFA. ” Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu, đánh giá tình hình sản xuất, trạng ... tập trung nghiên cứu: Cách triển khai đánh giá SXSH phù hợp với trạng thực tế Nhà máy chế biến hạt điều xuất Sài Gòn SACAFA Đề xuất giải pháp SXSH Nhà máy chế biến hạt điều xuất Sài Gòn SACAFA - ... VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU XUẤT KHẨU SÀI GÒN SACAFA VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 2.1 Tổng quan nhà máy chế biến hạt điều xuất Sài Gòn SACAFA 2.1.1 Giới thiệu chung Nhà máy CBHĐ XKSG SACAFA...
 • 66
 • 1,064
 • 10

BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

BCTT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ Ở VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI NGUYÊN SAU 50 NĂM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG
... vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng: Nội dung Một số giải pháp phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử ... vực nghiên cứu - Đã nghiên cứu, xây dựng quy trình phục hồi độ phì nhiêu đất trồng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng - Xây dựng 03 mô hình áp dụng giải pháp ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ VÙNG TÂN CƯƠNG, THÁI...
 • 32
 • 295
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho ngành công nghiệp sản xuất bia

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho ngành công nghiệp sản xuất bia
... liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất bia – Hợp phần sản xuất công nghiệp, Trung tâm sản xuất viện khoa học công nghệ môi trường trường Đại học Bách khoa Hà Nội Bài giảng Sản xuất – ThS Vũ Hải ... chọn nhanh giải pháp dễ thực (không rủi ro, không chi phí) để thực ngay, loại giải pháp không khả thi Các giải pháp lại tiến hành phân tích khả thi Lựa chọn sàng lọc hội sản xuất cách phân tích ... thể nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh Các sản phẩm nhà máy: Các sản phẩm nhà máy bao gồm: Bia chai Sài Gòn Lager Bia chai Sài Gòn Export Quy trình sản xuất bia nhà máy Hoàng Quỳnh Bia lon 333 Export...
 • 38
 • 379
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công nghệ chế biến trà xanh

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công nghệ chế biến trà xanh
... hạn sử dụng ñóng gói ñưa ñi bảo quản GVHD: Vũ Hải Yến 6/18 ðề tài :nghiên cứu sản xuất cho công nghệ chế biến Trà Phiếu công tác 3: Sơ ñồ công nghệ thể dòng thải ðầu vào Các bước công nghệ Các dòng ... cán công nhân viên phấn dấu không ngừng ñể góp phần xây dựng Tân Hiệp Phát lớn mạnh GVHD: Vũ Hải Yến 2/18 ðề tài :nghiên cứu sản xuất cho công nghệ chế biến Trà DANH SÁCH ðỘI SẢN XUẤT SẠCH HƠN ... Thùng rách, chai trà hư Thành Phẩm GVHD: Vũ Hải Yến 7/18 ðề tài :nghiên cứu sản xuất cho công nghệ chế biến Trà Phiếu công tác 4: Hiện trạng quản lý mặt bằng sản xuất Phân xưởng Các sai sót quản...
 • 18
 • 191
 • 1

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến tôm sushi

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến tôm sushi
... liệu thô ñến thải bỏ cuối Sản xuất yêu cầu bước cải tiến công nghệ có dần thay công nghệ tốt công nghệ ðưa sản xuất vào hoạt ñộng sản xuất công cụ quản lý, công cụ kinh tế công cụ môi trường với ... lý sản xuất, công nghệ, thiết bị, mức ñộ tận dụng tái sử dụng chất thải Sản xuất hơn (SXSH) ñược áp dụng rộng rãi nước giới với mục ñích giảm phát thải vào môi trường nguồn trình sản xuất, sản ... tự vận hành thiết bị sản xuất hay yêu cầu ðánh giá sản xuất Các lợi ích sản xuất o Cải thiện hiệu suất sản xuất; o Sử dụng nguyên liệu, nước, lượng có hiệu hơn; o Tái sử dụng phần bán thành phẩm...
 • 29
 • 514
 • 6

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến nước mắm đóng chai

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến nước mắm đóng chai
... Sơ ñồ công nghệ thể dòng thải: ðầu vào Nước mắm cốt Nước Nước mắm cốt Nước Nước mắm sau lọc Phụ gia Nước mắm bán thành phẩm Nước Hơi Nước Nước mắm sau làm nguội Phụ gia dinh dưỡng Nước mắm sau ... ñơn giản Các giải pháp SXSH cần phân tích thêm tổng cộng có 18 giải pháp Page 25 GVHD: VŨ HẢI YẾN 2.9 Tổng kết lợi ích sau áp dụng giải pháp phân tích trên: Các giải pháp phân tích thêm Các lợi ... Sàng lọc giải pháp SXSH …………………………………………………… 20 2.8.2 Bảng kết sang lọc giải pháp SXSH …………………………………….……25 2.9 Tổng kết lợi ích sau áp dụng giải pháp trên…….……….……………….26 2.10 Các giải pháp SXSH...
 • 29
 • 154
 • 2

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến cá hồi cắt slice

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghệ chế biến cá hồi cắt slice
... YẾN Hiện Cơng ty sản xuất số sản phẩm hồi sau: Chà bơng hồi, hồi cắt slice, hồi cuộn bơng hồng, nem nướng hồi, hồi tẩm gia vị, Lẩu đầu hồi Trang thiết bị cơng suất nhà máy: ... Báo cáo cơng nghệ sản xuất ThS: VŨ HẢI YẾN 1.3 SƠ LƯỢC VỂ SƠ ðỒ NHÀ MÁY Nhom – 10HTP Trang Báo cáo cơng nghệ sản xuất ThS: VŨ HẢI YẾN CHƯƠNG II KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ HỒI KHÈ CẮT ... làm lạnh khơng khí làm lạnh Nhom – 10HTP X Chi phí cao Trang 28 Báo cáo cơng nghệ sản xuất ThS: VŨ HẢI YẾN Bảng 3: Bảng kết sàng lọc giải pháp SXSH: Phân loại giải pháp STT Nhóm giải pháp Quản...
 • 41
 • 210
 • 1

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx
... suất đậu tương không cao Đề tài “N ghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật canh tác đậu tương hiệu bền vững đất dốc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thực nhằm lựa chọn giống thích hợp áp dụng biện pháp ... tốt Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh đậu tương đạt hiệu cao đất dốc Cao Bằng 2.1 Sinh trưởng phát triển đậu tương công thức so sánh Ngoài nghiên cứu giống để tìm giống đậu tương tốt ... Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn giống đậu tương thích hợp biện pháp canh tác bền vững, hiệu đất dốc với nhiều thời vụ khác - Giới thiệu giống cấu sản xuất đậu tương Cao Bằng, giống đậu tương ĐT12...
 • 10
 • 391
 • 0

NGHIÊN cứu áp DỤNG các GIẢI PHÁP kỹ THUẬT và THỊ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT NGÔ và đậu TƯƠNG HÀNG hóa tại một số TỈNH MIỀN núi PHÍA bắc

NGHIÊN cứu áp DỤNG các GIẢI PHÁP kỹ THUẬT và THỊ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT NGÔ và đậu TƯƠNG HÀNG hóa tại một số TỈNH MIỀN núi PHÍA bắc
... tin thị trường Sơn La, Yên Bái Cao Bằng 79 5.1.5 Kết xây dựng mô hình áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía ... trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh MNPB (1) Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường sản xuất ngô Yên Bái Sơn La a Tại Yên Bái * Mô hình kỹ thuật canh ... triển khu vực Từ thực trạng trên, việc Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc áp ứng vấn đề cấp thiết II MỤC TIÊU...
 • 130
 • 126
 • 1

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiểm môi trường và bệnh nghề nghiệpcác làng chế tác đá huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiểm môi trường và bệnh nghề nghiệp ở các làng chế tác đá huyện hoa lư, tỉnh ninh bình
... triển làng nghề Việt Nam 2.2 Vấn đề môi trường làng nghề 2.3 Vấn đề bệnh nghề nghiệp làng nghề 2.4 Các giải pháp KHCN giảm thiểu ô nhiễm môi trường bệnh nghề nghiệp làng nghề TỔNG QUAN VỀ NGHỀ ... ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động áp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn Tôi triển khai thực đề tài Nghiên cứu áp dụng giải pháp giảm thiểu ô nhiểm môi trường bệnh nghề nghiệp làng chế tác đá ... thác chế tác đá Ninh Vân Mở rộng việc áp dụng mô hình cho sở sản xuất huyện Hoa Lư đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bệnh nghề nghiệp phù hợp với thực tế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 11
 • 1,169
 • 2

nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bệnh nghề nghiệpcác làng chế tác đá huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

nghiên cứu áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bệnh nghề nghiệp ở các làng chế tác đá huyện hoa lư, tỉnh ninh bình
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM VIẾT DUY NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CÁC LÀNG CHẾ TÁC ĐÁ HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ... thực đề tài Nghiên cứu áp dụng giải pháp giảm thiểu ô nhiểm môi trường bệnh nghề nghiệp làng chế tác đá huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN - Đề xuất đƣợc giải pháp có hiệu khả ... xuất, ô nhiễm môi trƣờng giải pháp khoa học đƣợc áp dụng cho làng nghề, từ tổng hợp đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động làng nghề khu vực nghiên...
 • 84
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản thọ quang phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵngđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bình thắng viện khoa học nông nghiệp miền namđề tài nghiên cứu khoa học các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông trong học sinh trung học cở sởde tài nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơphương pháp nghiên cứu việc áp dụng các giải pháp e marketing để phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng điện tửđề tài nghiên cứu ứng dụng hỗ tợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học việt namnghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại tphcmcác đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giảisự cần thiết phải áp dụng các giải pháp tài chính để thúc đẩy ngành công nghiệp dệt may việt nam phát triểnnghiên cứu bổ sung các giải pháp lâm sinh áp dụng ở lâm trường hương sơn hà tĩnhđề tài nghiên cứu xây dựng nông thôn mớiđề tài nghiên cứu ứng dụng sư phạmđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinđề tài nghiên cứu sử dụng kháng sinhđề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm