(TÓM TẮT LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)

TRUYỆN TRUYỀN kỳ VIỆT NAM THỜI TRUNG đại (NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN tổ CHỨC cốt TRUYỆN xây DỰNG NHÂN vật)

TRUYỆN TRUYỀN kỳ VIỆT NAM THỜI TRUNG đại (NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN tổ CHỨC cốt TRUYỆN và xây DỰNG NHÂN vật)
... thuộc vào bút pháp truyện truyền kỳ truyền thống nới lỏng, biên độ thể loại mở rộng Nghiên cứu Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại (nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật), ... 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý thuyết đề tài Chương 2: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nguồn gốc diện mạo Chương 3: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nhìn từ phương diện tổ chức ... sự, tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật hai phương diện quan trọng Qua tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật, người đọc quan sát gương mặt tương đối toàn diện thể loại, từ mẫu hình người tổ chức...
 • 27
 • 656
 • 0

tóm tắt luận án một số tác phẩm của nam cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn dụng học

tóm tắt luận án một số tác phẩm của nam cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học
... nhìn Nam Cao rõ ràng bán tín bán nghi, hay nước đôi, chẳng khác với nhiều người bao nhiêu! KẾT LUẬN Luận án Một số tác phẩm Nam Cao ánh sáng Phân tích diễn ngôn Dụng học , phần Mở đầu Kết luận, ... VÀ DỤNG HỌC Chương 3: TIỂU THUYẾT SỐNG MÒN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VÀ DỤNG HỌC Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VÀ DỤNG HỌC Với tên gọi có chứa từ phân tích, ... án Ngoài phần MỞ ĐẦU KẾT LUẬN, luận án gồm ba chương: Chương 1: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VÀ DỤNG HỌC Chương 2: TRUYỆN CHÍ PHÈO TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN VÀ...
 • 34
 • 427
 • 1

tóm tắt luận án kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian việt nam thế giới

tóm tắt luận án kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian việt nam và thế giới
... TÀI Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam giới, kiểu truyện vật tinh ranh kiểu truyện quen thuộc tiêu biểu Trong kiểu truyện này, nhân vật vật nhỏ bé tinh ranh thường sử dụng mưu mẹo để đánh ... 2: Kết cấu kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 3: Nhân vật kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 4: Một số motif thường gặp kiểu truyện vật tinh ranh - Chương 5: Kiểu truyện vật tinh ranh Bảng tra ... vật tinh ranh kẻ gỡ giải Nhưng có trường hợp nhân vật tinh ranh kẻ đưa tình truyện (thắt nút) kẻ mở nút 16 CHƯƠNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON VẬT TINH RANH 3.1 NHÂN VẬT TINH RANH Nhân vật tinh...
 • 28
 • 436
 • 1

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam
... Vietnam, several studies on H pylori infection in children have initially assessed the H pylori infection rates However, there remains a paucity of information on the H .pylori infection rates by ... long time Only until 1983, however, B Marshall and R Warren have successfully isolated and cultured Helicobacter pylori (H pylori) bacteria The results from this research have demonstrated the ... identifying the H pylori infection rate in children of major ethnic groups in Tay Nguyen, Vietnam 2/ The thesis had identified several factors relating to the H pylori infection in the study population...
 • 38
 • 255
 • 0

tóm tắt luận án dạy học cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo trong đào tạo giáo viên công nghệ

tóm tắt luận án dạy học cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo trong đào tạo giáo viên công nghệ
... môn học theo thuyết học tập kiến tạo; xây dựng quy trình dạy học theo thuyết học tập kiến tạo cho môn kỹ thuật 5.4 Kiểm nghiệm đánh giá dạy học kỹ thuật theo thuyết học tập kiến tạo ... luận dạy học liên quan, đặc biệt tài liệu thuyết học tập kiến tạo Từ xây dựng sở luận cho việc vận dụng thuyết học tập kiến tạo vào dạy học kỹ thuật đào tạo giáo viên Công nghệ 6.2 ... dụng thuyết học tập kiến tạo vào dạy học kỹ thuật Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục luận án gồm chương: Chương 1: sở luận thực tiễn dạy học kỹ thuật theo thuyết...
 • 26
 • 276
 • 1

tóm tắt luận án giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ

tóm tắt luận án giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ
... tiễn giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng phạm đào tạo theo học chế tín Chương 3: Biện pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng phạm đào tạo theo học chế tín ... đường phương pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho SVCĐSP đào tạo theo học chế TC 1.3.5.1 Các đường giáo dục tính KLHT cho SVCĐSP đào tạo theo học chế TC a Giáo dục tính kỷ luật học tập cần thực ... đào tạo theo học chế tín 1.3.7.4 Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng phạm cần giáo dục diện, bền bỉ lâu dài Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT HỌC TẬP CHO SINH VIÊN...
 • 25
 • 297
 • 0

Tóm tắt luận văn hệ truyền động sử dụng động cơ MCKCT với bộ điều khiển được thực hiện trên môi trường matlab simulink

Tóm tắt luận văn hệ truyền động sử dụng động cơ MCKCT với bộ điều khiển được thực hiện trên môi trường matlab simulink
... Ucđ Vị trí rô to động BỘ ĐIỀU KHIỂN CARD GHÉP NỐI ĐỘNG BBĐ CƠ NĂNG LƯỢNG Điện áp pha MCKCT Ua, Ub, Uc Phản hồi dòng điện Phản hồi tốc độ Sơ đồ hệ truyền động động MCKCTsử dụng SIMULINK n 10 Trong ... 1.2 Hệ truyền động động điện chiều không chổi than 1.2.1 Truyền động không đảo chiều (truyền động cực tính) Minh hoạ nguyên lý làm việc ĐCMCKCT truyền động cực Thứ tự chuyển mạch chiều quay từ trường ... Đáp ứng dòng điện động cơ: Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 25 3.2.2.3 Đáp ứng hệ với tín hiệu đầu vào dạng bậc thang - Cấu trúc hệ điều tốc động MCKCT với đầu vào dạng bậc...
 • 26
 • 305
 • 0

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
... chọn đề tài Nghiên cứu hình đánh giá tác động tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển điều kiện thông tin bất cân xứng tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục ... KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương luận án giới thiệu tổng quan tăng trưởng kinh tế, tài trợ cho ... nhà kinh CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong chương này, sở nghiên...
 • 28
 • 533
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ phấn họ aleyrodidae, đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái biện pháp phòng chống 2 loài bọ phấn aleurocanthus spiniferus quaintance, aleurocanthus woglumi

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ phấn họ aleyrodidae, đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống 2 loài bọ phấn aleurocanthus spiniferus quaintance, aleurocanthus woglumi
... chung nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học loài bọ phấn nói làm sở cho việc phòng chống tác hại chúng gây bưởi Diễn 3 .2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA HAI LOÀI BỌ ... khác 2. 5 .2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái học loài bọ phấn (Aleurocanthus spiniferus Quaintance, Aleurocanthus woglumi Ashby) Xác định đặc điểm hình thái bọ phấn Tiến ... Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học hai loài bọ phấn Aleurocanthus spiniferus Quaintance Aleurocanthus woglumi Ashby hại bưởi Diễn Hà Nội + Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học...
 • 27
 • 301
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes nhân nuôi sử dụng chúng trê

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê
... T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 Thành ph n loài b ñuôi kìm thu c b i cánh da rau c i b p t i N i Hưng Yên B ng 3.1 Thành ph n loài b ñuôi kìm thu c b cánh da rau c i b p t i N i Hưng Yên ... tra thành ph n loài b ñuôi kìm t i huy n ðông Anh, Gia Lâm, thành ph N i huy n Yên M , Văn Lâm t nh Hưng Yên Nghiên c u ñ c ñi m sinh v t h c, sinh thái h c c a loài b ñuôi kìm b t m i E annulipes ... c ti n c a ñ tài Trên s nghiên c u thành ph n b ñuôi kìm b t m i, ñ c ñi m sinh h c sinh thái c a loài b ñuôi kìm b t m i E annulipes xây d ng bi n pháp s d ng b ñuôi kìm E annulipes qu n lý...
 • 24
 • 352
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u
... hoa, hoa, đ u phát triển hạt vải chín sớm Bình Khê 2.2.3 Nghiên c u ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đ u suất vải chín sớm Bình Khê 2.2.4 Nghiên c u ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp ... sản xuất Đức 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN C U 2.2.1 Nghiên c u đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống vải chín sớm Bình Khê U ng Bí, Quảng Ninh 2.2.2 Nghiên c u ảnh hưởng số chất đi u hòa sinh trưởng ... 82,4%; suất: 61,8 kg/cây) 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA, Đ U QUẢ VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG VẢI BÌNH KHÊ 3.3.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến biến đổi tỷ lệ C/N Biện pháp khoanh...
 • 29
 • 295
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... Loại vi m phổi Số lượng Tỷ lệ % Vi m phổi điển hình vi khuẩn 82 11,35 Vi m phổi virus 80 11,08 Vi m phổi điển hình vi khuẩn phối hợp virus 14 1,93 Vi m phổi không điển hình vi khuẩn 215 29,8 Vi m ... cho trẻ 15 tuổi 1.5 Nghiên cứu vi m phổi không điển hình, vi m phổi không điển hình nặng trẻ em yếu tố liên quan 1.5.1 Tình hình nghiên cứu vi m phổi không điển hình trẻ em 1.5.1.1 Thế giới Trên ... VPKĐH VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn đồng nhiễm VP không điển hình vi khuẩn + VP virut 19 nhóm VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn + VP virut Tổng số 215 Tỷ...
 • 14
 • 493
 • 2

tóm tắt luận án quyền bào chữa của bị can ,bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam

tóm tắt luận án quyền bào chữa của bị can ,bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam
... luận quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên Chương 2: Thực trạng quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Chương 3: Tăng cường bảo đảm quyền bào chữa bị can, ... QBC bị can, bị cáo người CTN TTHS Việt Nam sau: Quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam tổng thể hành vi tố tụng mà pháp luật tố tụng hình Việt Nam cho phép người ... THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên 2.1.1 Quy định pháp luật TTHS quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành...
 • 24
 • 363
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thẩm định về phương diện tổ chức quản lý và vận hành dự ánnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc tổ chức quản lý và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạotóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậttóm tắt luận án kỹ thuâgtjtóm tắt luận án kỹ thuậttóm tắt luận án tiến sỹ kỹ thuậttóm tắt luận ánhướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiến ĩhướng dấn tóm tắt luận ántóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩhướng dẫn tóm tắt luận ánBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh tháiNghiên cứu đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài cây thuộc phân họ tre trúc (bambusoieae) vườn quốc gia ba vì nhằm đề xuất giải pháp quản lýNghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp tại xã hải vân, huyện như thanh, tỉnh thanh hóaTăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyênCapitalist 16x9 Light MainĐồng hồ so dung sai kỹ thuật đoXử lý kỷ luật người lao động và một vài lưu ýBài 7. Cấu tạo tế bào thực vậtBài 6. Quan sát tế bào thực vậtchuong trinh xay dung he thong tra luong 3pgiao an tin 6 sach moiĐánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại cục thuế tỉnh thanh hoáĐánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các xã vùng đầm phá ven biển huyện phú vang, tỉnh TT huếĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của HÀNH KHÁCH sử DỤNG DỊCH vụ XE BUÝT tại CÔNG TY cổ PHẦN XE KHÁCH THANH hóaĐẨY MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM GẠCH TUYNEL của CÔNG TY TNHH LAM sơn – SAO VÀNGGiải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bìnhGiải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh thanh hoáGIẢI PHÁP QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp xác định giá trị vườn cây cao su để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại công ty cao su kotum