(LUẬN ÁN TS) KHU HỆ THÂN MỀM CHÂN BỤNG (GASTROPODA) Ở CẠN TỈNH SƠN LA

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thân mềm chân bụng (Gastropoda) trên cạn rừng Thạch Thành (Thanh Hóa) thuộc vườn quốc gia Cúc Phương

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thân mềm chân bụng (Gastropoda) trên cạn ở rừng Thạch Thành (Thanh Hóa) thuộc vườn quốc gia Cúc Phương
... độ nghiên cứu thành phần loài đặc trƣng phân bố Thân mềm Chân bụng cạn khu vực phía Tây sông Bƣởi thuộc Thạch Thành, Thạch Lâm (Thanh Hóa), VQG Cúc Phƣơng Vì vậy, lựa chọn đề tài Nghiên cứu thành ... cứu thành phần loài đặc điểm phân bố Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) cạn rừng Thạch Thành (Thanh Hóa) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương Mục tiêu đề tài - Mục tiêu chung: bƣớc đầu xây dựng sở thông ... thành phần đa dạng loài Thân mềm Chân bụng cạn khu rừng Thạch Lâm, Thạch Thành (Thanh Hóa) thuộc Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng; + Tìm hiểu đặc điểm phân bố chúng sinh cảnh địa hình thuộc khu vực nghiên...
 • 108
 • 450
 • 6

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thần mềm chân bụng (gastropoda) trên cạn núi sà

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thần mềm chân bụng (gastropoda) trên cạn ở núi sà
... : Nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố Thần mềm Chân bụng (Gastropoda) cạn núi Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.” ì ố ể p ầ ự ú S S Líp: K55B - Khoa Sinh học Hà Nội đặ , yệ Q ố p ụ đí : bố a,H ... mềm Ch n bụng khu vực nghiên cứu a ê khu vự Đỗ Thị ú S ứ , S ợ C , ế q ả ê ứ đ ợ bụ ệ 2: Bả Thành ph n Th n C ch h n ng tr n c n hu v c núi Sài Sơn S ng c th Độ h ng h Thân mềm Chân bụng (n) ... ợ p p ò d đ N ê ứ N ê p áp, ĩ ă í ê ứ a ệ : p ầ ứ đặ p ố bố ự ú ự ê ê ứ ứ II Tình hình nghiên cứu Thân mềm Chân bụng cạn Việt Nam V ệ Na , ê C ố ố ủ yế d ă á eye , Nẵ Nă ữ ố ế ỉ XIX, đầ...
 • 59
 • 211
 • 0

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)
... “NGHIÊN C U Đ C TRƯNG PHÂN B CHÂN B NG C A M T S (GASTROPODA) (BIVALVIA) CÓ GIÁ TR KINH T SÔNG THU B N (QU NG NAM) LOÀI THÂN M M HAI M NH KHU V C H V LƯU M c ñích c a ñ tài Nêu ñư c ñ c trưng ... thân ñá d c b sông 15 a Đ ng v t thân m m Hai m nh v (Bivalvia) loài Đi p Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) b Đ ng v t thân m m Chân b ng (gastropoda) Thu c ki u phân b này, Chân b ng ... thân m m Chân b ng hai m nh v khu v c Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài Góp thêm d n li u v thành ph n loài ñ c trưng phân b c a loài ñ ng v t thân m m khu v c H lưu sông Thu B n, làm s cho vi c khai thác...
 • 26
 • 2,095
 • 6

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA đa DẠNG ĐỘNG vật THÂN mềm CHÂN BỤNG (gastropoda) và CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước hồ tây, TP hà nội

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA đa DẠNG ĐỘNG vật THÂN mềm CHÂN BỤNG (gastropoda) và CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước ở hồ tây, TP hà nội
... hưởng lớn tới đa dạng sinh học loài sinh sống hồ Từ lý trên, định lựa chọn đề tài: Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ động vật Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) chất lượng môi trường nước hồ Tây, TP ... Bước đầu nghiên cứu mối tương quan động vật Thân mềm Chân bụng (Gastropoda) với chất lượng môi trường nước hồ Ba Mẫu, quận Đống Đa, TP Nội (Tài liệu chưa xuất bản) 26 Phan Thu Thủy, 2016 Bước ... TP Nội để tìm hiểu mối liên quan thành phần loài Chân bụng vị trí (phía Đông, Tây, Nam, Bắc) hồ với môi trường Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thành phân loài Thân mềm Chân bụng hồ Tây, TP...
 • 55
 • 246
 • 0

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda potx

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda potx
... đáy đơn bào Đặc điểm hình dạng : Bào ngư có hình dạng vỏ bàu dục, dạng tai ngoài, cong lõm mặt bụng Chiều rộng vỏ ½ chiều dài, cao 1/6 vỏ dài Vỏ có tầng xoắn ốc, tháp vỏ nhỏ Số gờ nhô vỏ khoảng ... câu rong mơ Gai đoạn ấu trùng thức ăn loại tảo đáy, cá thể kết giai đoạn biến thái, chúng dùng chân bám chặt vào đá bò chậm chạp kiếm mồi Ở Vịnh Bắc Bộ, thời gian sinh sản bào ngư có vụ : tháng...
 • 4
 • 815
 • 3

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thân mềm chân bụng ( gastroboda) trên cạn rừng thạch thành ( thanh hóa) thuộc vườn quốc gia cúc phương

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thân mềm chân bụng ( gastroboda) trên cạn ở rừng thạch thành ( thanh hóa) thuộc vườn quốc gia cúc phương
... nghiên c u v thành ph n loài ∀c tr ng phân b c a Thân mm Chân b(ng cn khu v c phía Tây c a sông B i thuc Thch Thành, Thch Lâm (Thanh Hóa), VQG Cúc Ph ng Vì v y, l a chn tài Nghiên ... 3: K∀T QU NGHIÊN C U VÀ THO LUN 27 3.1 Thành ph n loài a dng thân mm chân b(ng khu v c nghiên c u 27 3.1.1 Thành phn loài khu vc nghiên c u 27 3.1.2 M c a dng loài c cn ... ∃ phân b loài c hai kiu a hình .75 Hình 3.14 Biu ∃ phân b loài a hình núi vôi .77 Hình 3.15 Biu ∃ phân b loài a hình núi t 79 M U Lý chn &∋ tài Lp Thân mm Chân b(ng (Gastropoda)...
 • 108
 • 178
 • 0

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG docx

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG docx
... ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda Động vật thân mềm chân bụng nhóm loài nhuyễn thể có vỏ Nhóm loài chủ yếu loài ốc biển bào ... khoa học : Babylonia areolata (Link, 1807) Ốc hương loài ốc biển quý, thuộc lớp chân bụng nhóm loài động vật thân mềm, hay gọi nhuyễn thể có vỏ, có giá trị kinh tế cao Trước ốc hương khai thác ... tháp vỏ cao 1/3 chiều cao vỏ Mặt vỏ màu trắng có phiến vân hình chữ nhật màu tím nâu hồng nâu Tầng thân có hàng, phiến vân màu Miệng vỏ hình bán nguyệt, mặt màu trắng sứ Cá thể lớn vỏ cao 80mm, rộng...
 • 5
 • 628
 • 1

Luận án điều chỉnh hệ thống thuế thu nhập trong điều kiện việt nam thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Luận án điều chỉnh hệ thống thuế thu nhập trong điều kiện việt nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO)
... VÀ ðIỀU CHỈNH THU THU NHẬP TRONG ðIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 1.1 Thu thu nhập ñiều chỉnh thu thu nhập 1.1.1 Tổng quan thu thu nhập ñiều chỉnh thu thu nhập 1.1.1.1 ... LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU THU NHẬP VÀ ðIỀU CHỈNH THU THU NHẬP TRONG ðIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 1.1 Thu thu nhập ñiều chỉnh thu thu nhập .8 1.1.1 Tổng ... kiện thành viên Tổ chức thương mại giới Chương 2: Thực trạng ñiều chỉnh thu thu nhập ñiều kiện Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới Chương 3: Giải pháp ñiều chỉnh thu thu nhập ñiều kiện...
 • 172
 • 119
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế kinh tế du lịch các tỉnh bắc trung bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế kinh tế du lịch ở các tỉnh bắc trung bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế
... Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 KINH TẾ DU LỊCH VÀ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH KINH TẾ DU LỊCH 2.1.1 Du lịch kinh tế du lịch 2.1.1.1 Du lịch  Quan ... PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 4.1 BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ... ẢNH HƢỞNG ĐẾN KINH TẾ DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.2.1 Mối quan hệ kinh tế du lịch với phát triển kinh tế - xã hội 2.2.1.1 Sự tác động kinh tế du lịch phát triển kinh tế hội: 1)...
 • 27
 • 335
 • 0

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck
... sử dụng xúc tác Với mục tiêu trên, luận án bao gồm nội dung nghiên cứu sau: Tổng hợp xúc tác cố định vật liệu nano từ tính Nghiên cứu khả xúc tác cho phản ứng Knoevenagel Nghiên cứu khả xúc tác ... số phản ứng ghép đôi thực xúc tác palladium mang chất mang nano từ tính 47 Bảng Các phản ứng ghép đôi xúc tác nano palladium cố định chất mang nano từ tính Thành phần chất mang từ tính Phản ứng ... KHOA BÙI TẤN NGHĨA NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH CoFe2O4 LÀM CHẤT MANG XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG KNOEVENAGEL, SONOGASHIRA, SUZUKI, HECK Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CÁC CHẤT HỮU CƠ Mã số...
 • 191
 • 341
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la
... HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - ðánh giá th c tr ng HTTT c a huy n M c Châu, Sơn La - ð xu t m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - Bư c ñ u so ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a h th ng tr ng tr t t i huy n M c Châu, t nh Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích ð xu t m t s gi i pháp ... Châu, Sơn La 71 4.3 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng công th c luân canh ñ a huy n M c Châu bàn huy n M c Châu, Sơn La năm 2011 4.3.1 76 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng ñ a bàn huy n M c Châu, Sơn...
 • 142
 • 232
 • 1

Chẩn đoán định khu hệ thàn kinh pot

Chẩn đoán định khu hệ thàn kinh pot
... kiểu ngoại vi 6 Tổn thương rễ dây thần kinh ngoại vi Gồm có tổn thương dây, rễ thần kinh sọ não tủy sống (xem phần tổn thương dây thần kinh sọ đám rối thần kinh tủy sống) ... + Tổn thương khu vực giáp ranh hồi trán II hồi trán lên bán cầu trội: viết + Tổn thương phía sau hồi trán II:...
 • 7
 • 267
 • 0

Chẩn đoán định khu hệ thàn kinh docx

Chẩn đoán định khu hệ thàn kinh docx
... kiểu ngoại vi Tổn thương rễ dây thần kinh ngoại vi Gồm có tổn thương dây, rễ thần kinh sọ não tủy sống (xem phần tổn thương dây thần kinh sọ đám rối thần kinh tủy sống) ... + Tổn thương khu vực giáp ranh hồi trán II hồi trán lên bán cầu trội: viết + Tổn thương phía sau hồi trán II:...
 • 7
 • 199
 • 3

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU HỆ THẦN KINH potx

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU HỆ THẦN KINH potx
... nửa thị trường đối diện Định khu tổn thương thân não 2.1 Hội chứng Weber — Liệt dây thần kinh sọ não III bên tổn thương — Liệt nửa người trung ương bên đối diện — Định khu: tổn thương chân cuống ... người bên đối diện — Định khu: tổn thương cuống não bên có liệt dây III 2.3 Hội chứng Millard - Gubler — Liệt mặt ngoại vi bên tổn thương — Liệt nửa người bên đối diện - Định khu: tổn thương não ... — Định khu: tổn thương phía sau hành não, bên có tổn thương dây X 2.9 Hội chứng Jackson — Tổn thương dây XII ngoại vi bên phải (trái) — Liệt nửa người kiểu trung ương bên đối diện — Định khu: ...
 • 12
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguôn loi nganh than mem chan bungchẩn đoán định khu hệ thần kinhluận án nghiên cứu hệ miễn dịch tômluận án tiến sỹ hệ thốngđộng vật thân mềm chân đầuluận án y học tâm thầngiáo án bài 48 hệ thần kinh sinh dưỡngsoạn giáo án về sinh hệ thần kinhtội phạm ở tuổi vị thành niên tại thành phố hồ chí minh hiện nay luận án ts xã hội học 5 03 51luận án ts y học nghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoinluận án nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lựcđồ án thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng nhà máy xi măngnghiên cứu khu hệ ốc gastropoda ở cạn khu vực xã mường bằngluan an tien si quan ly hoat dong ton giao o viet namgiao an the chat bat chum tach chan qua 5 o vongPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả