ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN SỐ 2 TỈNH QUẢNG NINH

đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng - Hà Nội

đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trụ sở công ty xây dựng số 1 Sông Hồng - Hà Nội
... 0,03x(3, 3-0 ,5)x1800x0,8 1, 2 12 1 14 5 + Dầm D-X8: 0,03x(3, 3-0 ,45)x1800 1, 2 15 4 18 5 + Dầm D-X9: 0,03x(3, 3-0 ,45)x1800 1, 2 15 4 18 5 10 08 12 83 12 83 11 21 1427 14 27 832 915 832 998 10 80 12 01 317 348 43 ... 915 10 07 Vữa: + Dầm D-Y4,D-Y7: 0,03x(3, 9-0 ,6)x1800x0,8 1, 2 14 3 17 2 + Dầm D-Y5,D-Y8: 0,03x(3, 9-0 ,6)x1800 1, 2 17 8 214 + Dầm D-Y6: 0,03x(3, 9-0 ,6)x1800x0,7 1, 2 12 5 15 0 11 88 14 85 10 40 13 22 16 52 11 57 ... vị công ty, thể lớn mạnh công ty Công trình công ty xây dựng số sông hồng nội đời nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động giao dịch công ty xây dựng số 1sông hồng Chủ đầu t- là: công ty xây dựng số sông...
 • 184
 • 133
 • 0

đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm - Quảng Ninh

đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm - Quảng Ninh
... phng D-30X60 D-30X60 D-30X60 C-50X60 C-50X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 C-50X60 D-30X60 C-50X60 D-30X60 C-50X60 C-50X60 D-30X60 D-30X60 C-50X60 D-30X60 C-50X60 D-30X60 C-50X70 C-50X70 D-30X60 D-30X60 ... D-30X60 D-30X60 C-50X70 C-50X70 D-30X60 D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 D-30X60 ... D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 D-30X60 C-50X70 C-50X70 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60 D-30X60...
 • 251
 • 117
 • 0

đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trụ sở UBND quận Hoàng Mai - Hà Nội

đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trụ sở UBND quận Hoàng Mai - Hà Nội
... Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hoàng mai - Nội 1.1.Giới thiệu công trình Trụ sở UBND Quận Hoàng Mai số công trình - c thành phố Nội đầu t- xây dựng đại nhằm đ-a mặt quyền đổi giải ... phố Nội thành đô thị hàng đầu miền Bắc Trụ sở UBND - c đầu t- xây dung đại 2/12/20 14 Thnh Thuõn_XD1202D Mã sinh viên: 120853 Trang: -1 1 - Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hoàng mai - Nội Công ... trụ sở ubnd quận hoàng mai - Nội Ch-ơng : GiảI pháp Kết cấu giáo viên h-ớng dẫn kết cấu : th.S lại văn thành Nhiệm vụ : Thiết kế khung trục Thiết kế sàn tầng điển hình Thiết kế móng trục...
 • 226
 • 178
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế trụ sở làm việc

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở làm việc
... Hải Phòng - Khoa Xây Dựng Đồ án Tốt Nghiệp KSXD Phần I: Thiết kế kiến trúc Công trình thiết kế trụ sở làm việc nên giải pháp mặt quan trọng, đảm bảo cho việc xếp, bố trí phòng làm việc đ-ợc thuận ... đảm bảo đủ ánh sáng cho nhân viên làm việc theo yêu cầu, tiện nghi ánh sáng với phòng SV: Nguyn Trai XD1301D Tr-ờng ĐH DL Hải Phòng - Khoa Xây Dựng Đồ án Tốt Nghiệp KSXD Giải pháp kết cấu Do công ... Hải Phòng - Khoa Xây Dựng Đồ án Tốt Nghiệp KSXD * Tính Pc PC = 97.5x5x2.5/2= 609.4 (kG/m) TNH TI SV: Nguyn Trai XD1301D 24 Tr-ờng ĐH DL Hải Phòng - Khoa Xây Dựng Đồ án Tốt Nghiệp KSXD HOT TI...
 • 215
 • 144
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế trụ sở Ngân hàng Đông Á

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở Ngân hàng Đông Á
... CU Giáo viên h-ớng dẫn: Tin s on Vn Dun Nhiệm vụ: Tính toán khung trục Tính toán ô sàn tầng điển hình Tính toán thang trc Tính toán móng d-ới chân cột có nội lực lớn Bản vẽ kèm theo: Bản vẽ kết ... Tính Toán Sàn 3.1 Tính toán ô sàn phòng làm việc 3.1.1 Số liệu tính toán Sơ đồ tính toán đ-ợc thể nh- hình vẽ: l 3.3 Ta có = =1,176 ...
 • 155
 • 126
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế trụ sở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình
... 201 B /thiết kế tổng mặt thi công 202 I sở thiết kế 202 I 1.mặt băng trang khu đất xây dựng 202 I 2.các tài liệu thiết kế tổ chức thi công 202 I 3.các tài liệu khác 203 II thiết kế mặt xây DNG ... tính toán chi tiết tổng mặt xây dựng 204 III 1.tính toán đ-ơng giao thông 204 III 2.tính toán diện tích kho bãi 205 III 3.tính toán nhà tạm 207 III 4.tính toán cấp n-ớc 208 C/an toàn kao đông vệ ... toán kết cấu mạnh đ-ợc ứng dụng rộng rãi để tính toán kết cấu công trình.Ch-ơng trình tính toán dựa sở cảu ph-ơng pháp phần tử hữu hạn ,sơ đồ đàn hồi Lấy kết nội lực chuyển vị ứng với ph-ơng án...
 • 165
 • 105
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc điện Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc cơ điện Hà Nội
... công,ng-ời dùng buộc phải dùng sơ đồ tính toán đơn giản ,chấp nhận việc chia cắt kết cấu thàn thành phần nhỏ cách bỏ qua liên kết không gian.Đồng thời,sự làm việc kết cấu đựơc đơn giản hoá Với độ ... thiết kế đáp ứng tốt nhu cầu làm việc ng-ời sử dụng, cảnh quan hài hòa, đảm bảo mỹ thuật, độ bền vững kinh tế, bảo đảm môi tr-ờng điều kiện làm việc cán bộ, công nhân viên - Công trình đ-ợc thiết ... 24.3m + chiu rng: 33.8m Công trình đ-ợc xây dựng đất san gạt phẳng có diện tích xây dựng khoảng 2582m2 - Chức phục vụ: Công trình trụ sở làm việc Viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch Chức...
 • 298
 • 107
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm Quảng Ninh

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trụ sở làm việc công ty than Hà Lầm Quảng Ninh
... ph-ơng án kết cấu Sơ đồ tính hình ảnh đơn giản hoá công trình, đ-ợc lập chủ yếu nhằm thực hoá khả tính toán kết cấu phức tạp Nh- với cách tính thủ công, ng-ời thiết kế buộc phải dùng sơ đồ tính toán ... đơn giản, chấp nhận việc chia cắt SV : V c Anh Lp : XD1301D Page kết cấu thành phần nhỏ cách bỏ qua liên kết không gian Đồng thời làm việc vật liệu đ-ợc đơn giản hoá, cho làm việc giai đoạn đàn ... hơn, xét tới làm việc phức tạp kết cấu với mối quan hệ phụ thuộc khác không gian Với độ xác cho phép phù hợp với khả tính toán nay, đồ án sử dụng sơ đồ tính toán ch-a biến dạng (sơ đồ đàn hồi),...
 • 174
 • 92
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế trụ sở ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế trụ sở ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Hải Phòng
... đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_ hp Ch-ơng : GiảI pháp Kết cấu giáo viên h-ớng dẫn kết cấu : th.S TRầN DũNG Nhiệm vụ : Thiết kế khung trục Thiết kế sàn tầng điển hình Thiết kế móng trục 3D, ... Tên đề tài - trụ sở ubnd quận hông bàng_ hp Trụ sở UBND Quận Hồng Bàng số công trình đ-ợc thành phố Hải Phòng đầu t- xây dựng đại nhằm đ-a mặt quyền đổi giải công ... tính toán Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 5574-1991 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 Tải trọng tác động Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 40-1987 Kết cấu xây dựng...
 • 231
 • 209
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kế Trung tâm văn hóa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Trung tâm văn hóa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
... nghĩa đồ án Ý nghĩa khoa học: - Hải Phòng thành phố văn hóa, nghệ thuật phong phú đa dạng kể truyền - Địa điểm: Phố Nguyễn Đức Cảnh – Quận Chân – Hải Phòng - Khu đất xây dựng Trung tâm văn ... dải trung tâm bờ hồ Tam Bạc THUYẾT MINH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề Tài: Khai thác hướng nhìn tốt 2.2 Kiến trúc cảnh quan TRUNG TÂM VĂN HÓA HẢI PHONG I – Mục đích xây dựng cần thiết ... nhân văn: - Mật độ xây dựng tối đa: 20% + Khả giao tiếp người với người ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2009-2014 ĐẠI HỌC DLHP TRUNG TÂM VĂN HÓA HẢI PHÒNG KHOA KIẾN TRÚC 2.2 Nhiệm vụ phƣơng án...
 • 11
 • 387
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng Thiết kế chung cư An Phú lô B

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Thiết kế chung cư An Phú lô B
... 07VXD1 Trang: Đồ n Tốt < /b> Nghiệp < /b> KSXD GVHD: Th.S Nguyễn Văn Giang GIỚI THIỆU CHUNG < /b> VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CHUNG < /b> AN < /b> PHÚ – LÔ B KHU ĐÔ THỊ AN < /b> PHÚ – QUẬN –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I TỔNG QUAN VỀ KIẾN ... Trang: 23 Đồ n Tốt < /b> Nghiêp KSXD GVHD: Th.S Nguyễn Văn Giang Hoạt tải 6(KN),(KN/m),(KN.m) Biểu đồ < /b> bao momen (KN.m) Biểu đồ < /b> bao lực cắt (KN) SVTH: Trần Hữu Hoàng – Lớp: 07VXD1 Trang: 24 Đồ n Tốt < /b> ... Trang: Đồ n Tốt < /b> Nghiệp < /b> KSXD GVHD: Th S Nguyễn Văn Giang Phần II: KẾT CẤU SVTH: Trần Hữu Hoàng – Lớp: 07VXD1 Trang: Đồ n Tốt < /b> Nghiệp < /b> KSXD GVHD: Th S Nguyễn Văn Giang CHƯƠNG I TÍNH TOÁN B N SÀN B TÔNG...
 • 191
 • 1,013
 • 2

Đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng thiết kếNghiệp Lốp Ôtô, nhà máy Cao Su Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Xí Nghiệp Lốp Ôtô, nhà máy Cao Su Đà Nẵng
... ngưn thiãn nhiãn cao su âỉåüc bo âm Nhỉng viãûc sỉí dủng cao su ngun liãûu chỉa hiãûu qu Nỉåïc ta hiãûn diãûn têch cao su khong 300.000 ha, chênh ph â phã duût tàng diãûn têch cao su c nỉåïc lãn ... qua phán xỉåíng hçnh thnh läúp ä tä ÅÍ âáy cao su non láưn lỉåüt âi qua cạc cäng nghãû : - Chãú tảo táưnh vi mnh, - chãú tảo vng tanh,- chãú tảo cao su màût läúp v häng läúp,- chãú tảo cao su tam ... Kiãún trục Cao su dảng bạnh vãư xê nghiãûp âỉåüc nháûp vo kho váût liãûu Sau âọ âỉåüc chuøn qua phán xỉåíng luûn ÅÍ âáy cao su âỉåüc så luûn sau âọ häùn luûn Cạc bạn thnh pháøm ny sau phán xỉåíng...
 • 84
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụngdo an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong ado an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong a thu dau1 tinh binh duongdo an tot nghiep ky su xay dung dan dung cong nghiepđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hayđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngkho đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngdownload đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng thiết kế chung cư ngọc lanđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư cao tầng hồ hảo hớnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đại học kiến trúc hà nội thiết kế cao ốc hào mônđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng full bao gồm toàn bộ bản vẽcâu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngxin đồ án tốt nghiệp kinh tế xây dựngTăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhThiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L SeriesĐịa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang (trên cứ liệu 4 huyện chiêm hóa, lâm bình, nà hang, sơn dương)Prepare 5 teacher bookPrepare 6 student bookCompact FCE work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedQuy che to chuc DHCD 2016The bieu quyet DHCD 2016BCTC rieng quy 3 2014 truoc kiem toanBCTC hop nhat quy 3 2014 truoc kiem toanbao cao tai chinh hop nhat truoc kiem toan 2014BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC hop nhat TMT quy 3 2011 (truoc kiem toan)BCTC rieng quy IV nam 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC hop nhat quy 4 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Công bố thông tin số 689 TB-TMT-HĐQT ngày 29 6 2017congbothongtin773 bchopnhat bcrieng