Câu hỏi trắc nghiệm Đạo đức và văn hóa kinh doanh QT106

Đạo đức văn hóa kinh doanh QT106 z thi

Đạo đức và văn hóa kinh doanh  QT106 z thi
... thể kinh doanh Đúng B) Đạo đức kinh doanh đạo đức vận dụng vào hoạt động kinh doanhSai • C) Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp Sai • D) Đạo đức kinh doanh đạo đức Sai Sai Đáp án là: Đạo ... 2.3 Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu Câu 23: • [Góp ý] Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Scholz? Chọn câu trả lời A) văn hóa tiến triển Sai • B) văn hóa nội sinh Sai • C) văn hóa ... Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu Câu 22: [Góp ý] Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Harrion/Handy? Chọn câu trả lời • A) văn hóa vai tròSai • B) văn hóa quyền lực Sai • C) văn hóa...
 • 50
 • 734
 • 6

đạo đức văn hóa kinh doanh

đạo đức và văn hóa kinh doanh
... đổi triết lý đạo đức: Tổ chức cuộc hội thảo để trao đổi củng cố triết lý đạo đức kinh doanh văn hóa kinh doanh cách làm thông minh, giúp doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng đạo đức cuộc sống, ... chiến lược kinh doanh cần cân nhắc để đưa định hành xử có đạo đức Hạn chế sai phạm tối đa, thực thi nghiêm túc luật bảo vệ người tiêu dùng, tôn trọng văn hóa đạo đức doanh nghiệp, cá nhân doanh nghiệp ... góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp Nền văn hóa, môi trường có trở nên lành mạnh, hay không phụ thuộc nhiều vào ý thức nhân viên Vì vậy, tuyên truyền tư tưởng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...
 • 8
 • 264
 • 1

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM đào tạo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực
... dục B Đào tạo C Hoạch định nguồn nhân lực D Phát triển ⇒ Đáp án: C Giải thích: vì: Phát triển nguồn nhân lực gồm hoạt động: Giáo dục - Đào tạo phát triển 30 Lợi ích sau mà đào tạo phát triển nguồn ... nguyện vọng phát triển người lao động D Cả ⇒ Đáp án: D Giải thích: Vì câu A, B, C vai trò đào tạo phát triển xã hội, doanh nghiệp cá nhân Tại cần phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực? A Kết ... A : Phát triển, C :Đào tạo công việc, D : Đào tạo 16 Chi phí đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực tính đến là: A Tiền lương cho người quản lí thời gian họ quản lí phận học việc B Nguồn...
 • 18
 • 4,123
 • 18

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn
... t câu h i ch n thêm vài từ  Trắc nghiệm khách quan (Objective test) TNKQ câu h i TN mà vi că đánhă giáă cĕnă vào h th ngă choă điểm khách quan, không ph thu c vào ch quan c aăng i ch m  Bộ câu ... ăthànhăngânăhàng câu h i Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo Millman (1984): Ngân hàng câu h i thi m t t p h p câu h i thi nàoăđóăd sử d ngăđể t h p thànhăđ thi Theo Choppin (1981): Ngân hàng câu ... tr 37 24 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo GS Lâm Quang Thi p: Ngân hàng câu h i tr c nghi m t p h p m t s l ngăt ơngăđ i l n câu h i tr c nghi m,ătrongăđóăm i câu h iăđưăđ căđ nh...
 • 255
 • 613
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm thuộc Lĩnh vực Văn hóahội

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm thuộc Lĩnh vực Văn hóa Xã hội
... lập biên hành phát hành vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo: Chủ tịch UBND cấp ; Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa hội cấp ; Công chức văn hóa hội cấp xã; a b ... cấp Thành phố: Cung Văn hóa thể thao niên Thành phố; Cung Thi u nhi Nội; Cả hai phương án trên; Theo phân cấp quản lý nhà nước Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 UBND Thành phố Nội, ... 06/2012/QĐ-UBND UBND thành phố Nội, chức danh có quyền định công nhận Gia đình văn hoá hàng năm? a b c 43 Chủ tịch UBND cấp Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND thành phố Theo quy định Thông...
 • 19
 • 321
 • 1

xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hóa ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn

xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hóa ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn
... xây dựng câu hỏi trắc nghiệm - Khảo sát thực trạng dạy học môn Văn hóa ẩm thực Việt Nam trƣờng Đại học Sài Gòn, từ tìm nguyên nhân thực trạng - Xây dựng câu hỏi TN đánh giá kết học tập môn Văn hóa ... cứu: Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Văn hóa ẩm thực Việt Nam 5.2 Khách thể nghiên cứu: - Mục tiêu, nội dung đề cƣơng chi tiết môn học Văn hóa ẩm thực Việt Nam - Quá trình dạy học môn Văn hóa ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THANH LỄ XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI...
 • 261
 • 294
 • 0

CÂU HỎI TRẶC NGHIỆM CHƯƠNG I - MÔN GIÁO TIẾP KINH DOANH pptx

CÂU HỎI TRẶC NGHIỆM CHƯƠNG I - MÔN GIÁO TIẾP KINH DOANH pptx
... nhóm Câu 9.Quá trình trao đ i thông tin diễn a.Có chủ thể giao tiếp – ngư i g i ngư i nhận b.Có chủ thể giao tiếp c.Có ngư i g i ngư i nhận d.Có ngư i n i ngư i nghe Câu 10 Giao tiếp trực tiếp diễn ... từ phù hợp dễ hiểu v i ngư i nghe Câu5 .Giao tiếp công việc n i công sở thường không sử dụng hình thức sau đây? a.Giao tiếp i n tho i b.Giao tiếp qua email c.Giao tiếp văn d.Giao tiếp fax Đápán:d.Trong ... công sở ,giao tiếp qua fax hình thức phổ biến nay.Hình thức giao tiếp qua fax thay dần email Câu Đâu hình thức dấu hiệu biểu ngữ i u giao tiếp? a Những biểu khuôn mặt b.Những biến đ i âm i u c.Những...
 • 11
 • 1,306
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm môn phân tích hoạt động kinh doanh

câu hỏi trắc nghiệm môn phân tích hoạt động kinh doanh
... t: a Phân tích ñ c l p t ng y u t b Phân tích y u t m i quan h v i y u t giá tr thành ph m c Phân tích y u t m i quan h v i ch tiêu giá tr s n xu t ñi u ki n, môi trư ng kinh doanh d Phân tích ... doanh nghi p Phân tích tính ch t ñ ng b s n xu t: a Phân tích t t c s n ph m, chi ti t s n ph m c a m i doanh nghi p b Phân tích nh ng chi ti t có chu kỳ s n xu t dài c a m i doanh nghi p c Phân ... bi n ñ ng c a ch tiêu phân tích d So sánh s bi n ñ ng c a ch tiêu phân tích Phân tích ho t ñ ng kinh doanh: a Quá trình sưu t m ch n l c, x lý thông tin b.Tính ch tiêu kinh t ñ có th so sánh,...
 • 11
 • 7,047
 • 235

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh
... Ba câu a, b, c ñ u ñúng 10 T s toán nhanh l n 1/ 1 kh tr n : a T t b Chưa ch c ch n n u n ph i thu cao c Hai câu a, b ñ u ñúng d Hai câu a, b ñ u sai B môn Phân tích Kinh doanh - Khoa QTKD 11 S ... ng kinh doanh; phân tích y u t khác m i quan h v i y u t giá tr thành ph m Ch tiêu phân tích k t qu s n xu t theo m t hàng có th là: a B ng 10 0% b L n ho c b ng 10 0% c Bé 10 0% d Bé ho c b ng 10 0% ... doanh nghi p Phân tích tính ch t ñ ng b s n xu t: a Phân tích t t c s n ph m, chi ti t s n ph m c a m i doanh nghi p b Phân tích nh ng chi ti t có chu kỳ s n xu t dài c a m i doanh nghi p c Phân...
 • 11
 • 139
 • 0

285 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dao Động Điều Hòa Con Lắc Lò Xo docx

285 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dao Động Điều Hòa Và Con Lắc Lò Xo docx
... sau đây: A Dao động lắc xo dao động tự B Chuyển động tròn dao động điều hoà C Vận tốc vật dao động điều hoà ngược pha với gia tốc vật D Cả ba câu Câu28: Lực căng dây lắc đơn dao động điều hoà ... hoà lựcF C Dao động lắc xo dao động tự D Biên độ dao động lắc xo phụ thuộc vào độ lớn lực kéo F Câu1 07: Vật có khối lượng m=200g, gắn vào xo có độ cứng k Con lắc dao động với tần số ... Cõu284/ Chọn câu Chu kỡ dao động lắc xo phụ thuộc vào a Cấu tạo lắc xo b Biờn độ dao động c Cỏch kớch thích dao động d Gia tốc trọng trường Cõu285/ Hai dao động điều hoà có pha dao động Điều sau...
 • 21
 • 439
 • 1

Một số câu hỏi trắc nghiệm iq trong phỏng vấn tuyển dụng

Một số câu hỏi trắc nghiệm iq trong phỏng vấn và tuyển dụng
... được 30cm, bước bạn 20cm Hỏi cần tối thiểu bước nhẩy để sóc lấy hạt ...
 • 2
 • 1,484
 • 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đáp án ôn luyện thi công chức viên chức giáo dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học và đáp án ôn luyện thi công chức viên chức giáo dục
... sai Đáp án: Câu : 001 Câu : 002 Câu : 003 Câu : 004 (Boot record ) Câu : 005 Câu : 006 Câu : 007 Câu : 008 Câu : 009 Câu : 010 Câu : 011 Câu : 012 Câu : 013 Câu : 014 Câu : 015 Câu ... 044 Câu : 045 Câu : 046 Câu : 047 Câu : 048 Câu : 049 Câu : 050 Câu : 051 Câu : 052 Câu : 053 Câu : 054 Câu : 055 Câu : 056 Câu : 057 Câu : 058 Câu : 059 Câu : 060 Câu : 061 Câu ... : 016 Câu : 017 Câu : 018 Câu : 019 Câu : 020 Câu : 021 Câu : 022 Câu : 023 Câu : 024 Câu : 025 Câu : 026 Câu : 027 Câu : 028 Câu : 029 Câu : 030 Câu : 031 Câu : 032 Câu : 033...
 • 19
 • 477
 • 2

Viet cau hoi trac nghiem khach quan va tu luan-to-IV

Viet cau hoi trac nghiem khach quan va tu luan-to-IV
... Thí dụ 4: Đ.S Yếu tố khích lệ trẻ em đóng vai trò quan trọng em học thuộc lòng giải vấn đề Nên sửa lại thành: 21 Đ.S Yếu tố khích lệ trẻ em đóng vai trò quan trọng em vận dụng trí nhớ để học em ... nghĩa xác định trọn vẹn Thí dụ 7: Đ.S Trắc nghiệm khách quan có giá trị loại luận đề Nên sửa lại thành: Đ.S Độ tin cậy trắc nghiệm khách quan soạn thảo cẩn thận cao độ tin cậy trắc nghiệm luận ... tử vào năm 1956 27 Lời giải đáp câu sai tên lót Guilford bắt đầu chữ P thay B Tuy nhiên, biết tên lót Guilford điều quan trọng biết ông ta sáng kiến đợc điều 28 III- Các quy tắc nên theo soạn câu...
 • 48
 • 257
 • 0

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen
... HF C H2SO4, HF, HNO3 D HCl, H2SO4, HNO3 Câu 32: Phản ứng I2 H2 xảy điều kiện: A ánh sang.khuyếch tán B Đun nóng C 350 50 0 0C D 350 50 0 0C, xúc tác Pt Câu 33: Nguồn chủ yếu để điều chế iot công ... ứng: A halogen tác dụng với hiđro B halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối C halogen tác dụng với kim loại D Cả A B Câu 27: Axit dùng để khắv lên thủy tinh ? A H2SO4 B HNO3 C HF D HCl Câu 28: ... 0, 15 mol C 0,2 mol D 0,3 mol Câu 43: Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng Hãy chọn câu phát biểu đúng: 1) Thể tích khí thoát (đktc) là: A 2 ,57 lit B 5, 2 lit C 1 ,53 lit D 3, 75 lit...
 • 7
 • 6,818
 • 289

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH đầu tư CHỨNG KHOÁN (phần 1)

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH và đầu tư CHỨNG KHOÁN (phần 1)
... a Thị trờng đánh giá cao A Câu 41: Sự rủi ro đầu t chứng khoán b Sự không ổn định tiền lãi đầu t vào TTCK (Sự không ổn định thu nhập đầu t TTCK) Câu 42: Một nhà phân tích muốn đánh giá khả toán ... Công ty X > Công ty Y Câu 33: Khi phân tích cổ phiếu công ty, nhà phân tích kỹ thuật đề cập tới a Tỷ lệ vốn nợ Câu 34: Một số nhà phân tích kỹ thuật, nhận thấy CK đợc ạt màu vào dấu hiệu thị trờng ... nhà đầu t nên: a Mua chứng khoán b Bán chứng khoán c Không mua không bán chứng khoán Câu 67: Sự tăng lên tỷ lệ cổ tức công ty giá trị cổ phiếu công ty có quan hệ ngợc chiều nhau: a Đúng b Sai Câu...
 • 19
 • 2,852
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm đạo đức kinh doanhcau hoi trac nghiem mon co so van hoa viet namcâu hỏi trắc nghiệm môn phân tích hoạt động kinh doanhcau hoi trac nghiem chuong 3 mon giao tiep kinh doanhmột số câu hỏi trắc nghiệm trong tuyển dụng nhân viên kinh doanhcau hoi trac nghiem phan tich hoat dong trong kinh doanhcâu hỏi trắc nghiệm môn hành chính văn phòngcâu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 10câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 11câu hỏi trắc nghiệm di truyền và biến dịcâu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 11câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị vận hànhcâu hỏi trắc nghiệm môi trường và con ngườicâu hỏi trắc nghiệm phiên mã và dịch mãcâu hỏi trắc nghiệm về word và excelchiến lược marketing mix công ty tnhh trà thông hồngNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trunghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupNghiên cứu thiết kế hộp tốc độ máy tương tự máy phay 6h82 thiết kế quy trình gia công chi tiết bánh răngquy trình sản xuất lốp xehình học giải tích trong không gianchủ đề Tìm hiểu về alphaTUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA 11Tìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victoryxây dựng hệ thống mạng bootrom đơn vị thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần thiết bị công nghệ việtTính toán và thiết kế hệ truyền động cho robotHoàn thiện bộ máy quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quang longXây dựng website bán hàng điện thoại di độngbáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nộibáo cáo công ty cổ phần khoa học và công nghệ việt namMÔ PHỎNG tín HIỆU BẰNG PHẦN mềm MATLABđề thi cảm biến đo lường có đáp ánbai giang windows XPGiáo trình MS word 2007