hoc tot tieng anh lop 8 2009

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 8

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 8
... to speak to Mr Thanh, the manager Mr.Thanh was out So Mr.Son took a message Mr Tan call about his family’s tour to Singapore and Malaysia He said Mr.Thanh could reach hin at 088 83445632 in the ... softly ( cách nhỏ /nhẹ nhàng ) Fast (nhanh ) > fast ( cách nhanh chống ); hard (chăm , khó ) - > hard ( cách chăm / ) Good ( tốt , giỏi ) - > well ( giỏi , tốt ) ; Note : Trạng từ thường bổ nghóa ... …………………………… (8) look for the class teacher in the playground On finding him, he should give him the class register Take the register: điểm danh ; main entrance: lối ; playground: sân trường ; monitor: lớp...
 • 25
 • 764
 • 0

bài tập tiếng anh lớp 8 - 2009-2010

bài tập tiếng anh lớp 8 - 2009-2010
... ngoặc để hoàn thành câu sau( 10 m ) : visited was doing are using -was invented haven’t seen hasn’t gone bought is made -cooks -have never asked III/ Em dùng từ gợi ý viết lại câu sau cho nghĩa ... cho nghĩa câu không đổi ( 20 M ) : France presented the Statue of Liberty tothe United States in 187 6 The Statue 2.“Do you know the nam of the person who first climbed Mount Everest?” ... Science Museum in London has finished building _ (7) engine based on one of Babbage’s designs (8) has taken six years to complete and more _ (9) four thousand parts have been specially made...
 • 5
 • 2,548
 • 25

De thi HK II Tieng Anh Lop 8 2009-2010

De thi HK II Tieng Anh Lop 8 2009-2010
... she / is / that / will / give / her / a / delighted / birthday / parents / present 2/ house / been / more / for / months / by / workers / skillfull / this / has / than / / built The end ...
 • 2
 • 209
 • 0

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp 8”Tổ chức học sinh học tâp – Thực hành theo cặp nhóm”

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp 8”Tổ chức học sinh học tâp – Thực hành theo cặp nhóm”
... bạn bè Từ thực tế thân dạy Anh văn lớp 8, qua học lí thuyết nh học hỏi đòng nghiệp dạy Anh văn lớp8 , có số kinh nghiệm đổi phơng pháp dạy họcTổ chức học sinh học tập thực hành theo cặp nhóm ... giải pháp để thực tốt biện pháp Tổ chức học sinh học tập _ Thực hành theo cặp, nhóm *Các giải pháp thực Tạo tình phù hợp với chủ đề cụ thể, xây dựng kế hoặch để hớng dẫn học sinh làm việc, trao đổi ... lợng học tập học sinh ngày nâng cao hơn, kết hơp theo dõi tiến hành dạy thử lớp mà đảm nhận tôithấy cách học theo cặp, nhóm giải pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh tiến nhanh, đáp ứng đợc nhu cầu môn...
 • 8
 • 424
 • 7

Phương pháp dạy và học môn tiếng anh lớp 8 phần read ở trường THCS hòa đông

Phương pháp dạy và học môn tiếng anh lớp 8 phần read ở trường THCS hòa đông
... học Phạm Thò Kim Anh - Lớp Anh văn K30 24 Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp phần Read Qua việc dạy học phần Read môn Tiếng Anh lớp trường THCS Hòa Đông- huyện Krôngpak- tỉnh Đaklak theo phương ... thăm lớp tiết học môn Tiếng Anh lớp phần Read trường THCS Hòa Đông, em rút phương pháp, cách thức dạy học giáo viên giảng dạy học sinh trường sau: Chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp phần Read ... Hòa Đông ngày 14 tháng năm 2007 PHỤ LỤC Phạm Thò Kim Anh - Lớp Anh văn K30 28 Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp phần Read Sau em xin trình bày tiết dự trường THCS Hòa Đông phần Read môn Tiếng...
 • 37
 • 353
 • 0

Em học giỏi tiếng anh lớp 8

Em học giỏi tiếng anh lớp 8
... SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H T 00 TT K WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP ... SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H T 00 TT K WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP ... SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP ƠN H NG Ư 0B ÁN O BD - ÍL ÓA H ẦN R ẠO Đ P T UY Q N H T 00 TT K WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM TRÍCH ĐOẠN SÁCH EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP...
 • 47
 • 820
 • 3

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 9

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 9
... story 89. The villagers welcomed us warmly 90 .She would like them to invite her to the party 91 .I think I should tell everybody about it 92 .Nobody has used this motorbike for a long time 93 .They ... teacher 94 .When she has taken off her hat, she it up 95 .They should learn this poem by heart 96 .An earthquake has destroyed the whole town 97 .They close most of their shops during the Tet holidays 98 .The ... the new bridge when we came 20 19. He will open the shop tomorrow 20.A famous writer wrote that book 21.Jack wont pay the bill 22.Someone built this house in 199 0 23.My sister cleans the room...
 • 25
 • 406
 • 0

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 12

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 12
... việc cần cù, anh không nuôi sống gia đình) f/ It doesn’t matter + từ hỏi + … + S + V, clause Ex: It doesn’t matter what he says, he is always your brother (Dù anh nói gì, anh anh anh) B EXERCISES ... (nhóm), team (đội), class (lớp) , family (gia đình → thường với động từ số vài trường hợp dùng với danh từ số nhiều hàm ý cá nhân danh từ tập hợp IV Hợp với chủ ngữ gần: (Danh từ liên kết cặp từ nối ... which, why (cách dùng đại từ liên hệ) CÁCH DÙNG Thay cho danh từ người làm Thay cho danh từ vật làm Thay cho danh từ nơi chốn Thay cho danh từ thời gian Dùng thể nhấn CHỦ NGỮ WHO TÂN NGỮ WHOM WHICH...
 • 69
 • 493
 • 0

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 6

HỌC tốt TIẾNG ANH lớp 6
... an excellent picture of his era A about B with C for D to 25 Shakespeare Hamlet in 160 0 and 160 1 A writes B has written C wrote D had written PRACTICE TEST (Phần III– Bài 5) Rewrite sentences ... collapsed A to rescue B to have rescued C rescuing D to have been rescued 06: Jim care of himself He left home when he was 16 and has been on his own since then A used to take B is used to take ... Anna has just graduated from university She wants to apply a suitable job A at B for C to 16 He is unemployment He gets some unemployment A salary B card C benefit currency 17 A long...
 • 57
 • 539
 • 0

Kế hoạch dạy học môn tiếng Anh lớp 8

Kế hoạch dạy học môn tiếng Anh lớp 8
... False statements 8A1: 80 ≥ • Thiết bị: cassette, đĩa Chữa kiểm tra 8A1 tháng 1-6 Tuần 28 tháng đến tuần 30 tháng Tuần 30 tháng đến tuần 31 tháng Unit 12: A 8A1 1-5 Unit 13 Festivals 8A1 1-5 Unit ... phụ Phương pháp: work in 8A1: 85 % ≥ học kì I • • Tuần 20 tháng đến tuần 21 tháng 1-6 Unit A FirstAid Course 8A1 • • Tuần 21 tháng đến 23 tháng 1-5 Unit 10 Recycling 8A1 • 1-6 Tuần 23 tháng đến ... individual, answer the 8A1: 80 ≥ • • Chữa kiểm tra 8A1 • Tuần 15 tháng 11 đến tuần 16 tháng 12 Tuần 17 tháng 12 đến 18 tháng 12 Tuần 19 tháng 12 đến tuần 19 tháng 12 • Unit 1-6 My 8A1 • • 1-6 Unit...
 • 7
 • 261
 • 0

GIÚP BÉ HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 2

GIÚP BÉ HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 2
... Bài 2: Em nhìn vào tranh viết câu hoàn chỉnh It is an apple THƯ VIỆN SEN VÀNG Tổng hợp tập Tiếng Anh lớp theo chủ đề Bài 3: Nối từ tiếng Anh cột ... ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Dịch câu sau sang tiếng Anh THƯ VIỆN SEN VÀNG Tổng hợp tập Tiếng Anh lớp theo chủ đề Tên bạn gì? Tên Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây ... Tổng hợp tập Tiếng Anh lớp theo chủ đề Hanh and I am fine I are fine, thank you She are eleven years old Nam are fine I am Thanh, and This are Phong 10 Hoa and Mai is eleven Bài tập 2: Mỗi câu...
 • 11
 • 687
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: để học tốt tiếng anh lớp 8hướng dẫn học tốt tiếng anh lớp 8sách để học tốt tiếng anh lớp 8lam sao de hoc tot tieng anh lop 8sách học tốt tiếng anh lớp 8hoc tot tieng anh lop 8giup hoc tot tieng anh lop 8hoc tot tieng anh lop 8 unit 9hoc tot tieng anh lop 8 downloadhoc tot tieng anh lop 8 unit 6hoc tot tieng anh lop 8 unit 1hoc tot tieng anh lop 8 unit 2hoc tot tieng anh lop 8 unit 14hoc tot tieng anh lop 8 unit 11hoc tot tieng anh lop 8 unit 12Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tài chính tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Địa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang (trên cứ liệu 4 huyện chiêm hóa, lâm bình, nà hang, sơn dương)tìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnPrepare 6 student bookPrepare 6 teacher bookBCTChop nhat 9 thang daunam2014Bao cao tai chinh rieng 6 thang nam 2013 (da soat xet)BCTC hop nhat quy 4 nam 2012 (truoc kiem toan) Cong ty CP o to TMTBao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC rieng quy IV nam 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC hop nhat quy 4 2011 TMT (truoc kiem toan)Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinCông ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếtBáo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .