IT4408 bai 06

Bai 06 -Mạng , con trỏ, tham chiếu

Bai 06 -Mạng , con trỏ, tham chiếu
... Chương Mảng, Con Tr , Tham Chiếu Mục tiêu  Giới thiệu cách sử dụng mảng, tr , tham chiếu Nội dung  Mảng chiều, nhiều chiều, nhớ tĩnh  Con tr , tính toán tr , nhớ động  Con trỏ hàm, tham chiếu ... 1 0, j = 20; Swap1(i, j); cout ...
 • 10
 • 566
 • 3

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 06: KHẢO SÁT CHI TIẾT CÁC LỚP TRONG MÔ HÌNH OSI

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 06: KHẢO SÁT CHI TIẾT CÁC LỚP TRONG MÔ HÌNH OSI
... Ni dung Kho sỏt chi tit lp Datalink Kho sỏt chi tit lp Network Khỏo sỏt chi tit lp Transport Gii thiu mụ hỡnh Firewall Kho sỏt chi tit lp Datalink Chia lm hai tng con: LLC, v MAC ... ca mi segment TCP 20 Kho sỏt chi tit lp Transport Flow Control 21 Kho sỏt chi tit lp Transport Acknowledgment 22 Kho sỏt chi tit lp Transport Windowing 23 Kho sỏt chi tit lp Transport C TCP v ... A.B.C.7.8.9 A B C 16 Kho sỏt chi tit lp Network Quỏ trỡnh a ch MAC trng hp Cựng ng mng Khỏc ng mng 17 Kho sỏt chi tit lp Network Quỏ trỡnh thc hin lnh Ping 18 Kho sỏt chi tit lp Transport H tr cho...
 • 44
 • 291
 • 0

Tài liệu BÀI 06 : MẠCH KHUYẾCH ĐẠI & MẠCH DAO ĐỘNG pptx

Tài liệu BÀI 06 : MẠCH KHUYẾCH ĐẠI & MẠCH DAO ĐỘNG pptx
... BÀI 06 : MẠCH KHUYẾCH ĐẠI & MẠCH DAO ĐỘNG • Giải thích nguyên lý hoạt động mạch khuyếch đại • Giải thích nguyên lý hoạt động mạch dao động Logo • Ứng dụng mạch dao động mạch khuyếch đại Khoa ... thiệu mạch khuyếch đại Mạch khuyếch đại mạch điện tử dùng để khuyếch đại dòng điện điện áp tín hiệu điện Ứng dụng mạch dao động Mạch khuyếch đại ứng dụng nhiều Logo thiết bị điện tử nh : khuyếch đại ... DAO ĐỘNG Giới thiệu mạch dao động Mạch dao động mạch điện tử có khả tự tạo tín hiệu AC: hình sin, hình vuông, hình cưa,… Mạch dao động mạch khuyếch đại tín hiệu có hồi tiếp dương Logo Ứng dụng mạch...
 • 17
 • 536
 • 15

bài giảng tài chính phát triển bài 06 - các dòng vốn tư nhân quốc tế

bài giảng tài chính phát triển bài 06 - các dòng vốn tư nhân quốc tế
... luận • Dòng lưu chuyển vốn nhân từ bên mang theo lợi ích nguy tiềm tàng • Các dòng vốn mức vào kinh tế kết thúc khủng hoảng tài quốc tế • Để tăng sử dụng hiệu dòng vốn nhân quốc tế, cần ... 33 46 47 -7 -1 1 -1 8 -1 1 -1 5 -6 4 -2 2 -9 -2 3 32 Cho vay trung, dài hạn Cho vay ngắn hạn Nguồn: WB, Tài phát triển toàn cầu 2004” • FDI trở thành nguồn quan trọng vốn nhân nước • Đầu trực ... (3/2004) 600 500 400 300 Jan-02 Nguồn: WB, Tài phát triển toàn cầu 2004” May-02 Sep-02 Jan-03 May-03 Sep-03 Jan-04 Dòng vốn đầu trái phiếu từ nước vào nước phát triển tăng từ 12,2 tỷ USD năm...
 • 21
 • 188
 • 0

LTHDT - Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa ppt

LTHDT - Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa ppt
... class) Đa kế thừa đơn kế thừa Giao diện (Interface) 24 Đa kế thừa đơn kế thừa • Đa kế thừa (Multiple Inheritance) ▫ Một lớp kế thừa nhiều lớp khác ▫ C++ hỗ trợ đa kế thừa A B C • Đơn kế thừa (Single ... lại kế thừa Đơn kế thừa đa kế thừa Giao diện lớp trừu tượng Sử dụng vấn đề với ngôn ngữ lập trình Java 3 Nội dung Định nghĩa lại (Redefine/Overiding) Lớp trừu tượng (Abstract class) Đơn kế thừa ... nghĩa lại hay ghi đè (3) • Một số quy định ▫ Phương thức ghi đè lớp phải  Có danh sách tham số giống hệt phương thức kế thừa lớp cha  Có kiểu trả với phương thức kế thừa lớp cha ▫ Không phép...
 • 35
 • 170
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 06 : GỌI BẠN ppt

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 06 : GỌI BẠN ppt
... a) Giới thiệu bài: Gọi bạn b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi ... đọc với -Đọc đoạn nhóm, thi đọc -Đại diện nhóm thi đọc 10ph -Cả lớp đồng toàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục tiêu : Hs thấy tình bạn cảm động Bê vàng Dê Trắng -Y/C hs đọc đồng thầm toàn -Cho hs ... -Giáo dục hs yêu quý tình bạn *Hoạt động : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc thuộc lòng toàn  GV đọc lần - Hs đọc cá nhân -Cho hs đọc lại -Thi đọc toàn -Nhận xét tuyên dương 4.Củng cố :...
 • 4
 • 5,729
 • 7

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 06 : GỌI BẠN docx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 06 : GỌI BẠN docx
... a) Giới thiệu bài: Gọi bạn b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi ... đọc với -Đọc đoạn nhóm, thi đọc -Đại diện nhóm thi đọc 10ph -Cả lớp đồng toàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục tiêu : Hs thấy tình bạn cảm động Bê vàng Dê Trắng -Y/C hs đọc đồng thầm toàn -Cho hs ... -Giáo dục hs yêu quý tình bạn *Hoạt động : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc thuộc lòng toàn  GV đọc lần - Hs đọc cá nhân -Cho hs đọc lại -Thi đọc toàn -Nhận xét tuyên dương 4.Củng cố :...
 • 4
 • 664
 • 0

Bài 06 - Thành phố, Quê hương pot

Bài 06 - Thành phố, Quê hương pot
... shì 是 Zhōngguó 中国。 - Nà 那 shì 是 Táiwān 台湾 ma? 吗? - Nà 那 bú 不 shì 是 Táiwān, 台湾, nà 那 shì 是 Hǎinándǎo 海南岛。 Translation - What country is this? - This is China - Is that Taiwan? - That is not Taiwan, ... Běijīng 北京。 - Nǐ 你 qù 去 shénme 什么 dìfang? 地方? - Wǒ 我 qù 去 Shànghǎi 上海。 Nǐ 你 qù 去 nǎr? 哪儿? - Wǒ 我 qù 去 Nánjīng 南京。 Translation - What part of China is it? - This is Peking (Beijing) - what place ... dìfang 地方 rén? 人? - Xiānggāngrén 香港人。 Nǐ 你 shì 是 nǎr 哪儿 de 的 rén? 人? - Xī'ānrén 西安人 Xiānggǎng 香港 dà 大 ma? 吗? - Bú 不 dà, 大, hěn 很 xiǎo, 小, kěshì 可是 人 hěn 很 duō 多。 Translation - Where are you from?...
 • 15
 • 186
 • 0

Bài 06 SỰ RƠI TỰ DO CỦA MỘT VẬT potx

Bài 06 SỰ RƠI TỰ DO CỦA MỘT VẬT potx
... khí xem vật rơi tự HS : Khi sức cản không khí, vật có khối lượng hình dạng khác rơi b) Kết luận : GV : Sự rơi vật ống Newton có môi trường chân không gọi rơi tự Vậy rơi tự ? HS : Sự rơi vật không ... : Vật rơi tự có gia tốc g, điều cho trái đất, vật rơi tự biết điều dạng chuyển động có gia tốc g vật rơi tự ao ? HS : Chuyển động vật rơi tự chuyển động thẳng nhanh dần c) Tính chất vật rơi tự ... Gia tốc rơi tự xác định : HS : Ở nơi Trái Đất, vật rơi tự với gia tốc g  9,8 m/s2 g = 2h t2 c) Tính chất vật rơi tự GV : Từ thí nghiệm em cho biết Vật rơi tự có chiều ? HS : Vật rơi tự có chiều...
 • 8
 • 390
 • 0

Bài 06 - 07 THẤU KÍNH MỎNG ppt

Bài 06 - 07 THẤU KÍNH MỎNG ppt
... góc với mặt phẳng) - : Quang tâm thấu kính (O điểm mà trục cắt thấu kính) - : Trục phụ Đường thẳng qua quang tâm O - gọi đường kính mở hay đường kính độ - Ta xét thấu kính mỏng khơng khí Nêu ... vật thấu kính, kí hiệu F GV : Tiến hành với thấu kính phân kì , chiếu tới thấu kính chùm tia hội tụ , cho HS di chuyển thấu kính đến tìm vị trí vệt sáng tròn E có đường kính đường kính độ thấu kính ... loại :  Thấu kính mép mỏng gọi thấu kính hội tụ  Thấu kính mép dày gọi thấu kính phân kì GV : ĐỖ HIẾU THẢO Tổ chức , điều khiển Hoạt đơng học sinh Ghi Kiểm tra đánh giá Cho HS xem kính lúp...
 • 15
 • 337
 • 0

MVC Bài 06 validation

MVC Bài 06 validation
... lỗi cho Property [Required], [StringLength]…  Mã View Hiển thị lỗi @Html.ValidationMessageFor(Property) @Html.ValidationSummary() Kiểm lỗi phía client @Scripts.Render("~/bundles/jquery") ... chửa Kiểm lỗi phía server thực lỗi mà client làm liệu có liên quan đến tài nguyên server  Với MVC bạn cần viết lần kiểm tra phía client server Nếu lý mà client không thực có server thay  Mã...
 • 20
 • 201
 • 0

Tin 10-Bai 06

Tin 10-Bai 06
...
 • 12
 • 214
 • 0

Bai 06 Lo hoa va qua

Bai 06 Lo hoa va qua
... khoảng gần 1/3 chiều cao lọ hoa Hình dáng chung mẫu thay đổi phụ thuộc vào góc quan sát ngời vẽ Quan sát số cách xếp vẽ: Quan sát số cách xếp vẽ: Quan sát số cách xếp vẽ: Quan sát số cách xếp vẽ: ... I Quan sát, nhận xét: Quan sát hình dáng, cấu trúc, tỷ lệ, màu sắc vật mẫu, nhận xét đặc điểm sau sau rút kết luận Mẫu gồm có: Lọ hoa: Có cấu trúc chung hình trụ, ... hình vẽ Nhận xét số cách xếp bố cục IIi thực hành: Vẽ hình theo mẫu: Lọ hoa Iv đánh giá: Nhận xét về: - Bố cục - Tơng quan tỷ lệ phận, vật mẫu - Hình vẽ, đờng nét ...
 • 12
 • 266
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 06 một số kỹ THUẬT TRONG kế THỪA

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 06 một số kỹ THUẬT TRONG kế THỪA
... (Redefine/Overiding) Lớp trừu tượng (Abstract class) Đơ n kế thừ a đa kế thừ a Giao diện (Interface) 19 Đa k thừa đơn k thừa 20 Vấn đềgặp phải Đa k thừa Đa k thừa (Multiple Inheritance) khác A B Đơn k thừa (Single ... ng ( Abstract class) Đơn k thừa đa k thừa Giao diện (Interface) 14 13 Lớp trừu tượng (2) Lớp trừu tượng (Abstract Class) Không thểthểhiện hóa (instantiate – tạo đối tượng lớp) trực tiếp Cú pháp? ... ¦ K ‹ K? ‹ H J¡‒\ ¡Gf‒\fi⁄ ¦ H Đị nh nghĩa lại (Redefine/Overiding) Lớp trừu tượng (Abstract class) Đơn k thừa đa k thừa Giao diệ n ( I nterface) b ‒¦ ¡ L‒\ · Y?¢ ›\ J¦\ ¦· \ ¡`‒¡\GHY¢ ›\ J ‒\•Gf‒\fi⁄...
 • 6
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 06 các công cụ phái sinhbài 06 xây dựng chương trình soạn thảo văn bản đơn giảnbài 06 viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương n tính tổng06 bài học lý luận chính trị của đoànbài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ 06ngữ văn lớp 06 viết bài tập làm văn số 6tiết 06 bài 6bài thực hành số 06 kiểm tra kim phun khởi động lạnhbãi và luu giữ hàng hóa 352 061 799bài thuyết trình nhóm 06tiết 06 bài ôn đội hình đội ngũtiết bài tập 06trường thcs phú thọ lớp 9 5 họ và tên phạm nguyên chương số thứ tự 06 chủ đề kiểm tra 1 tiết bài viết nghề ytiết 06 bài tậpbài viết số 06The labor relations process 11th edition holley test bankThe atmosphere an introduction to meteorology 12th edition lutgens test bankThe leadership experience 6th edition daft test bankThe science of psychology an appreciative view 3rd edition king test bankThe social work skills workbook 7th edition cournoyer test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTrigonometry 10th edition lial test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bank