IT4408 bai 03

Bai 03- Biểu Thức

Bai 03- Biểu Thức
... Chương Biểu Thức Mục tiêu  Giới thiệu toán tử cho việc soạn thảo biểu thức Nội dung  Toán tử toán học, quan hệ, luận lý, bit, tăng/giảm, ... kiện, lấy kích thước  Độ ưu tiên toán tử  Chuyển kiểu Khái Niệm Cơ Bản Một biểu thức tính toán mà cho giá trị Một biểu thức ước lượng giá trị Toán Tử Toán Học & Luận Lý Toán tử Tên Ví dụ + Cộng ... phải & Hai Trái tới phải ^ [] Hai Trái tới phải | Hai Trái tới phải Hai Trái tới phải Chương 2: Biểu thức && % > >= new delete sizeo f () ...
 • 8
 • 194
 • 0

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP
... Địa IP Giới thiệu lớp địa IP Chia mạng (Subnet) Một số khái niệm thuật ngữ liên quan Địa máy tính (host): địa IP dùng để đặt cho card mạng host Địa mạng (network): địa IP giành cho mạng Mỗi mạng ... mạng thuộc lớp C là: 28 Số địa hợp lệ đường mạng thuộc lớp C là: 28 - Chú ý: Địa hợp lệ khơng tính địa đường mạng địa broadcast 10 Minh họa Cho IP sau: 192.168.10.210/24 IP nằm đường mạng ? Địa ... phân 192 168 Địa IP Chuyển sang giá trị nhị phân Tính số bit làm network_id 12 Bài tập? Cho IP sau 152.18.105.10/255.255.0.0 Địa IP nằm đường mạng ? Bạn cho biết địa Broadcast đường mạng vừa tìm...
 • 23
 • 500
 • 3

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 03 _trị riêng và véc tơ riêng của ma trận vuông

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 03 _trị riêng và véc tơ riêng của ma trận vuông
... dùng phương pháp khác Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng Phương pháp lũy thừa • Định lý 1: Nếu véc- riêng ma trận A  ứng với trị riêng ... 4: Trị riêng véc- riêng 24 Phương pháp lũy thừa Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng 25 Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng Phương pháp xuống thang  Phương pháp lũy thừa ... nn phương pháp lặp  j =1  Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng 35 Tìm trị riêng Phương pháp số - Bài 4: Trị riêng véc- riêng 36 Tìm trị riêng • Sau tìm , ta tìm trị riêng véc- riêng...
 • 47
 • 513
 • 0

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 03-Frame Check Boxes va Option Buttons ppt

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 03-Frame Check Boxes va Option Buttons ppt
... chọn option khác tự động không chọn.Vì control gọi Radio Button.Trong Check Box lúc chọn nhiều option Cả hai có property Value Value Property Status Unchecked Checked Greyed(xám) Check Box Value ... vào option. Chúng ta thấy điểm khác biệt CheckBox Option Button Các Option Button gom lại thành nhóm người sử dụng chọn Options(tùy chọn)trong nhóm đó.Chứ đồng thời chọn nhiều option. Khi option ... Deselected True Selected Option Button value Greyed làm cho Check Box chuyển sang màu xám Event quan trọng Cả hai control Click.Ðối với Check Box viết mã chương trình kiểm tra Value để đáp ứng lại...
 • 3
 • 200
 • 0

Tài liệu BÀI 03 : DIODE, TRANSISTOR VÀ MOSFET docx

Tài liệu BÀI 03 : DIODE, TRANSISTOR VÀ MOSFET docx
... dẫn Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Diode, transistor MOSFET Nguyên lý mạch chỉnh lưu Logo Cách xác định chân cách kiểm tra: diode ,transistor, MOSFET Các mạch ứng dụng Bài tập thực hành Khoa Sơ Cấp ... BÀI 03 : DIODE, TRANSISTOR MOSFET Nguyên lý hoạt động linh kiện bán dẩn Nhận dạng tra cứu linh kiện bán dẩn ... đến cực thu αIE (α=0,95-0,98) IC=αIE theo đl K: IE =IC +IB =>IC=(α/1-α)IB ĐẶC TUYẾN BJT VÀO VÀ TRUYỀN ĐẠT Là phụ thuộc dòng vào theo áp vào •Đặc tuyến vào IB=f(VBE)|VCB=const Logo Giống đặc tuyến...
 • 31
 • 1,178
 • 18

WebCourse-Lập trình WEB bai 03

WebCourse-Lập trình WEB  bai 03
... hiển thị trình duyệt © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : Thiết kế trang Web – HTML Căn Giới thiệu HTML – Trình duyệt, trình soạn thảo Trình duyệt web (Browser) Trình soạn ... trang web  : Mô tả tiêu đề trang web  : Xác định vùng thân trang web, nơi chứa thông tin © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : Thiết kế trang Web ... Lập trình Thiết kế Web – Bài : Thiết kế trang Web – HTML Căn Các Tag Cơ  Các Tag xử lý văn  Tag hình ảnh  Tag âm © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : Thiết kế trang Web...
 • 59
 • 184
 • 0

Tài liệu BÀI 03: THÁO RÁP ĐỘNG CƠ pptx

Tài liệu BÀI 03: THÁO RÁP ĐỘNG CƠ pptx
... quấn phải tháo chổi than trước Bước 5: Tháo nắp sau: Dùng búa nêm đồng để tháo Chú ý nêm theo góc để tránh rạn nứt vỡ Bước 6: Tháo vòng bi khỏi trục, dùng vam để tháo vòng bỉa khỏi trục tháo nhiều ... 39 3.4 Ráp động - Lắp vòng bi, đặt mặt phẳng vòng bi vuong góc với tâm trục rôto, dùng mêm đồng kết hợp với búa đóng cho - Lắp ráp động làm ngược lại với quy trình tháo (các chi tiết tháo sau ... Bước 3: Tháo nắp bảo vệ cách quạt, tháo ta dùng nêm gỗ để gõ vào tai cánh quạt dùng vam cảo nhằm tránh làm vênh gẫy Bước 4: Tháo rôto, dùng vam cảo ép đẩy rôto cách...
 • 4
 • 406
 • 4

Tài liệu Visual Basic 6- Chương 7- Dùng Control List-Bai 03 doc

Tài liệu Visual Basic 6- Chương 7- Dùng Control List-Bai 03 doc
... Label to display Label1.Caption = Msg End Sub Dùng ListBox làm Queue Khi coi hát, ta thường phải đứng hàng để mua vé Cái hàng gọi Queue Mục đích việc dùng Queue số người đông cần dịch vụ phục vụ ... vào Clipboard cách Click nút Copy Bạn download source code program LogFile.zip nầy để có đầy đủ Dùng ItemData Nếu Property List ListBox xem Text Array ItemData Number Array, List1.ItemData(i) ... sở Ngay sau tên nhân viên cho vào Listbox Property NewIndex chứa vị trí item cho vào ListBox Ta dùng giá trị NewIndex để assign ItemData với Số nhân viên ID Khi User clicks lên tên Listbox, program...
 • 7
 • 188
 • 0

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH BÀI 03 BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD potx

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH BÀI 03 BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD potx
... MỤC TIÊU B I HỌC Gi i thích thành phần mainboard Hiểu biết chipset, hệ thống Bus Hiểu biết chuẩn giao tiếp Mainboard Hiểu biết công nghệ Mainboard Logo Nhận biết, chẩn đoán xử lý l i, gi i pháp ... pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com GIAO TIẾP VI XỬ LÝ Slot 1: Pentium II, Pentium III, Celeron Slot 2: Pentium II Xeon, Pentium III Xeon Slot A: vi xử lý hãng AMD Socket: đế cắm dạng ... độ CPU, RAM… mainboard đ i mainboard cũ Pentium II, III Logo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Gi I THIỆU CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP Trên mainboard nhà sản...
 • 56
 • 339
 • 5

bài 03 bo mạch chủ - mainboard

bài 03 bo mạch chủ - mainboard
... BÀI 03 : BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn NỘI DUNG Tổng quan mainboard Các thành phần mainboard Giới thiệu công nghệ ... www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD bo mạch điện tử làm nhiệm vụ cung cấp kết nối vật lý luận lý tất thiết bị hệ thống máy tính Có thể xem bo mạch chủ khung sườn hệ thống Trên mainboard thường tích ... www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD Bo mạch không tích hợp: Là main chứa thành phần Bo mạch tích hợp: Tích hợp thêm chip Sound, LAN, VGA Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn MAINBOARD - AT Advanced Technology...
 • 95
 • 285
 • 0

LTHDT - Bài 03. Đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng pot

LTHDT - Bài 03. Đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng pot
... báo khởi tạo đối tượng Sử dụng đối tượng Nội dung Trừu trượng hóa liệu Đóng gói xây dựng lớp Tạo sử dụng đối tượng 1.1 Trừu tượng hóa • Giảm thiểu tinh lọc chi tiết nhằm tập trung vào số khái ... liệu Đóng gói xây dựng lớp Tạo sử dụng đối tượng 43 3.1 Khởi tạo liệu • Dữ liệu cần khởi tạo trước sử dụng ▫ Lỗi khởi tạo lỗi phổ biến • Với kiểu liệu đơn giản, sử dụng toán tử = • Với đối tượng ... báo khởi tạo đối tượng (2) • Đối tượng cần khởi tạo trước sử dụng Sử dụng toán tử = để gán ▫ Sử dụng từ khóa new với constructor để khởi tạo đối tượng:  Từ khóa new dùng để tạo đối tượng ...
 • 62
 • 181
 • 0

BÀI 03: Hàm Grundy trên đồ thị ppsx

BÀI 03: Hàm Grundy trên đồ thị ppsx
... = b Hình 2.5 Cách xây dựng đồ thị tổng Giả sử đồ thị G1 có hàm Grundy g1, đồ thị G2 có hàm Grundy g2 Liệu đồ thị tổng G1 + G2 có hàm Grundy hay không mối quan hệ với hàm g1, g2 Để trả lời câu ... Hình 2.2 Đồ thị hàm Grundy Vậy với điều kiện đồ thị hàm Grundy Định lý 2.1: Đồ thị G chu trình có hàm Grundy Chứng minh: Không tính tổng quát, giả thiết đồ thị G liên thông Ta xây ... giao hoán Định lý 2.2: Nếu g1 hàm Grundy đồ thị G1, g2 hàm Grundy đồ thị G2 g((x,y)) = g1(x) ⊕ g2(y) hàm Grundy đồ thị tổng G = G1 + G2 Chứng minh: Theo định nghĩa hàm Grundy, ta cần phải chứng minh:...
 • 5
 • 204
 • 3

BÀI 03

BÀI 03
...
 • 2
 • 109
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 03 : PHẦN THƯỞNG pot

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 03 : PHẦN THƯỞNG pot
... a) Giới thiệu: Phần thưởng ( Dùng tranh minh hoạ giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY TL 10 *Hoạt động 1: Luyện đọc ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu ... khó, gv ghi bảng : trực nhật, lặng yên, bàn -Hs đọc từ khó cá nhân+ tán,… đồng -Đọc nối tiếp -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ bí mật, sáng kiến, lặng ... -Giáo dục hs biết làm việc tốt *Hoạt động : Luyện đọc lại 15 Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn ph  GV đọc lại -Cho hs đọc lại - Hs đọc cá nhân -Nhận xét tuyên dương -Thi đọc toàn 4.Củng cố :...
 • 4
 • 2,345
 • 3

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 03 : PHẦN THƯỞNG ppsx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 03 : PHẦN THƯỞNG ppsx
... a) Giới thiệu: Phần thưởng ( Dùng tranh minh hoạ giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY TL 10 *Hoạt động 1: Luyện đọc ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu ... khó, gv ghi bảng : trực nhật, lặng yên, bàn -Hs đọc từ khó cá nhân+ tán,… đồng -Đọc nối tiếp -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ bí mật, sáng kiến, lặng ... -Giáo dục hs biết làm việc tốt *Hoạt động : Luyện đọc lại 15 Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn ph  GV đọc lại -Cho hs đọc lại - Hs đọc cá nhân -Nhận xét tuyên dương -Thi đọc toàn 4.Củng cố :...
 • 4
 • 2,443
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bai 03 may aobài 03 độ bất bão hòa và ứng dụngbài 03 vectơ và các phép toán trên vectơmvc bài 03 1 new features inbài 03 khối dịch và thanh ghi dịchbài 03 điều khiển lcd1602abài 03 bo mạch chủ mainboardbài 03 chương trình minh họa dialog based đầu tiênbài 03 nhập vào một số nguyên từ 0 đến 9 hiển thị bằng chữ các ký số trên ví dụbài 03 viết chương trình thể hiện thông tin sinh viên với giao diện như hình vẽtiết 3 bài 03bài 03 thay thế sửa chữa chổi thanđáp án bài thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013 đề thi số 03 pptbai tap gioi tu tieng anh 03de 03 bài 3 ga lo chu nhatHow to recognize the identical pairs of vowels in the english program 10Tìm hiểu them về tác dụng của dầu cáImproving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teachingNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolPasive voice and relating exercisesPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10Đồ án nguyên lý chi tiết máy bản thuyết minh đề 3Rèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnSchool violenceẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSolustions to teacher’s difficulties in teaching reading skills to grade 10th student at quang xuong 3 high school, thanh hoa provinceSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some effective methods in teaching reading skill for the 12th grade students at thach thanh 4 high school to prepare for the 2016 national competitionSome experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillscông thức f2l rubik 3x3x3Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolSome experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examination