IT4408 bai 02

Bai 02 - Giới thiệu

Bai 02 - Giới thiệu
... Phiên thử nghiệm, phiên thương mại Các chuẩn ngôn ngữ C++ điều khiển ANSI ISO Chương Giới thiệu Mục tiêu:  Giới thiệu khái niệm chương trình C+ + Nội dung:  Viết biên dịch chương trình C++  Biến, ... C++ Program C++ TRANSLATOR C++ NATIVE COMPILER C Code C COMPILER Object Code LINKER Chương 1: Giới thiệu C++ Hello.obj Executable Hello.exe Chương Biến Biến:  Tên tượng trưng cho vùng nhớ mà ... payRate; cout ...
 • 10
 • 248
 • 0

Bai 02 HCTD

Bai 02 HCTD
...
 • 26
 • 145
 • 0

thong ke bai 02

thong ke bai 02
...
 • 21
 • 107
 • 0

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG BÀI 02: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG BÀI 02: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI
... dung hình tham chiếu OSI Quá trình xử lý vận chuyển gói liệu hình tham chiếu TCP/IP hình OSI Khái niệm giao thức mạng Giới thiệu tổ chức định chuẩn Giới thiệu hình OSI Chức lớp hình ... với … hình OSI Application layer (lớp ứng dụng) : Cung cấp giao diện dạng chương trình ứng cho người dùng Cung cấp dịch vụ mạng: FTP, SMTP, POP3, Telnet, HTTP Presentation Layer (lớp trình ... thông tin mạng thành phần nhỏ Chuẩn hóa thành phần mạng Các lớp phát triển độc lập hình OSI OSI đưa qui tắc: Cách thức cho thiết bị giao tiếp mạng truyền liệu với Phương pháp đảm bảo mức độ tin...
 • 17
 • 437
 • 4

Bai 02 (tiet 1)

Bai 02 (tiet 1)
... Ngoài người ta dùng đơn vị khác để đo lượng thông tin Byte = bit KB = 1024 B 1MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB 1TB = 1024 GB 1PB = 1024 TB 5’ HĐ 3: Các dạng thông tin - Các em cho cô biết thông tin có ... người nam nữ, qui ước nam 1, nữ GV: Võ Việt Giàu - Theo dõi VD - VD2: trạng thái bóng đèn sáng (1) tối (0) Giả sử có bóng đèn, có bóng 1,3,5,6 sáng, lại tối biểu diễn sau:10101100 - Nếu bóng đèn...
 • 5
 • 116
 • 0

Bài giảng slide phương pháp số_ bài 02 _giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tínhx

Bài giảng slide phương pháp số_ bài 02 _giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tínhx
... giờ? Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính 12 Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính Phương pháp lặp đơn  Yêu cầu: Giải hệ phương trình ... phương trình đại số tuyến tính 35 Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính Ví dụ Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính 37 Ví dụ Ví dụ: Cho hệ ... xi } i Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính Phương pháp số - Bài 3: Giải gần hệ phương trình đại số tuyến tính Các bước chung phương pháp lặp  Cho phương trình •...
 • 68
 • 449
 • 1

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 02- Text box va Control box pdf

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 02- Text box va Control box pdf
... Pwd = "hello" Private Sub CmdCancel_Click() End End Sub Private Sub CmdOk_Click() If TxtPassword .Text = Pwd Then MsgBox "Welcome" Else MsgBox "Invalid password" End If End Sub Private Sub TxtUserName_Change() ... sang textbox TxtPassword( SetFocus) VbKeyReturn số(constant)=13 tương đương với mã Ascii phím Enter Trong SetFocus Method làm cho control nhận ý chương trình (Text) _Change(): kiện xảy nội dung textbox ... chia làm phần.Bên trái danh sách Controls, bên phải danh sách Events control tương ứng Muốn viết mã chương trình cho Event cần click vào tên Control tên Event, sau viết code vào khoảng Private...
 • 4
 • 192
 • 0

Tài liệu BÀI 02: ĐiỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN CUỘN DÂY doc

Tài liệu BÀI 02: ĐiỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN CUỘN DÂY doc
... BÀI 02: ĐiỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN CUỘN DÂY Cấu tạo, ký hiệu thông số điện trở, tụ cuộn dây Các tính chất điện trở, tụ cuộn dây Logo Cách đọc trị số điện trở, tụ cuộn dây SMD Công thức tính điện trở, ... tính điện trở, tụ cuộn dây tương đương Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn NỘI DUNG Điện trở Tụ điện Cuộn dây Logo Các cố linh kiện: điện trở tụ điện cuộn dây Bài tập thực hành...
 • 3
 • 386
 • 4

Tài liệu Bài 02 : Truy vấn dữ liệu bằng SQL ppt

Tài liệu Bài 02 : Truy vấn dữ liệu bằng SQL ppt
... B9 : Lưu đóng query 10/25/2008 Bài 02 : Truy vấn liệu SQL 31 C TẠO TRUY VẤN BẰNG LƯỚI QBE : Thành phần lưới QBE : Vùng khai báo Table Tham dự truy vấn Lưới truy vấn QBE 10/25/2008 Bài 02 : Truy ... 10/25/2008 Bài 02 : Truy vấn liệu SQL 29 Bài 02 : Truy vấn liệu SQL 30 15 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) C TẠO TRUY VẤN BẰNG LƯỚI QBE : I Truy ... truy vấn 10/25/2008 Bài 02 : Truy vấn liệu SQL 71 F THAM SỐ TRUY N ( PARAMETER ) Ví dụ : Thêm Sinh viên vào bảng, giá trị thêm Field nhập thi hành truy vấn 10/25/2008 Bài 02 : Truy vấn liệu SQL...
 • 39
 • 241
 • 1

LTHDT Bài 02. Cú pháp Java cơ bản docx

LTHDT Bài 02. Cú pháp Java cơ bản docx
... trình Java • Tạo định điều kiện, cấu trúc lặp rẽ nhánhdanh hợp lệ • Mô tả kiểu liệu Java cách sử dụng • Các toán tử • Sử dụng câu lệnh • Giải thích phạm vi biến • Khai báo, khởi tạo biến mảng Java ... System.out.println(j); // Lỗi biên dịch 25 Chú thích • Java hỗ trợ ba kiểu thích sau: ▫ // Chú thích dòng // Không xuống dòng ▫ /* Chú thích đoạn */ ▫ /** Javadoc * thích dạng Javadoc */ 26 Câu lệnh • Các câu lệnh ... |= 32 Nội dung Định danh Các kiểu liệu Toán tử Cấu trúc điều khiển Mảng 33 4.1 Lệnh if - else • pháp if (dieu_kien){ cac_cau_lenh; } else { cac_cau_lenh; } • Biểu thức điều kiện nhận giá trị...
 • 50
 • 92
 • 0

BÀI 02: Một số tính chất về Đường đi trên đồ thị ppsx

BÀI 02: Một số tính chất về Đường đi trên đồ thị ppsx
... Bậc đỉnh tính liên thông đồ thị Giả sử G = (V, E) đồ thị Định nghĩa 1.14: Hai đỉnh đồ thị G gọi liên thông, đồ thị đường vô hướng nối chúng với Đồ thị gọi liên thông cặp đỉnh đồ thị liên thông ... ta đồ thị ban đầu Ký hiệu p số mảng liên thông đồ thị Ta gọi bậc đỉnh số cạnh kề với đỉnh thường ký hiệu r(a) bậc đỉnh a đồ thị G Định lý 1.5: Tổng tất bậc đỉnh đồ thị hai lần số cạnh đồ thị ... Vậy đồ thị G liên thông Đồ thị gọi đầy đủ hai đỉnh có cạnh nối Ta thường ký hiệu Kn đồ thị vô hướng đầy đủ n đỉnh Trong đồ thị đầy đủ Kn, đỉnh có bậc n-1 đồ thị liên thông Hai đỉnh nối với đường...
 • 5
 • 242
 • 0

BÀI 02

BÀI 02
...
 • 1
 • 101
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 02 : TỰ THUẬT doc

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 02 : TỰ THUẬT doc
... lời -Giáo dục học sinh biết tự thuật ph *Hoạt động : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn  GV đọc lại -Cho hs đọc lại - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn -Nhận xét tuyên dương 4.Củng cố : ... động 1: Luyện đọc ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nữ, quê quán, ... tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng -Đọc nối tiếp -Đọc, giải nghĩa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn nhóm, thi đọc -Hs nhóm đọc với -Cả lớp đồng toàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu...
 • 4
 • 3,802
 • 8

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 02 : TỰ THUẬT potx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 02 : TỰ THUẬT potx
... lời -Giáo dục học sinh biết tự thuật ph *Hoạt động : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn  GV đọc lại -Cho hs đọc lại - Hs đọc cá nhân -Thi đọc toàn -Nhận xét tuyên dương 4.Củng cố : ... động 1: Luyện đọc ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nữ, quê quán, ... tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng -Đọc nối tiếp -Đọc, giải nghĩa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn nhóm, thi đọc -Hs nhóm đọc với -Cả lớp đồng toàn *Hoạt động 2: Tìm hiểu...
 • 4
 • 510
 • 0

Xem thêm