Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm

Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 ở quy mô phòng thí nghiệm
... Nam l quc gia nm vựng lu hnh cao ca vi rỳt viờm gan A nờn nhu cu s dng vc xin viờm gan A l rt ln [5], [9] Nhm thc hin chin lc d phũng viờm gan A, Vit Nam ó sn xut thnh cụng vc xin viờm gan A ... viờm gan A HM 175 trờn t bo MRC5 sn xut vc xin viờm gan A Xõy dng quy trỡnh sn xut vc xin viờm gan A bt hot trờn nuụi cy t bo MRC5 quy mụ phũng thớ nghim ỏnh giỏ cht lng vc xin viờm gan A quỏ ... viờm gan A 1.4 S nhõn lờn ca vi rỳt viờm gan A t bo gan 1.5 Din bin huyt hc bnh viờm gan A 11 2.1 Tiờm phỳc mc kim tra an ton chung trờn chut nht v chut lang 52 2.2 Tiờm tnh mch tai th kim tra cht...
 • 139
 • 177
 • 0

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 quy phòng thí nghiệm (TT)

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 ở quy mô phòng thí nghiệm (TT)
... vc xin viờm gan A trờn MRC5, hn na vic chuyn giao cụng ngh sn xut vc xin viờm gan A vo Vit Nam cũn khú khn tin ti t lc sn xut vc xin viờm gan A trờn t bo MRC5 Vit Nam nhm nhm gim giỏ thnh ca ... viờm gan A HM 175 trờn t bo MRC5 sn xut vc xin viờm gan A Xõy dng quy trỡnh sn xut vc xin viờm gan A bt hot trờn nuụi cy t bo MRC5 quy mụ phũng thớ nghim 2 ỏnh giỏ cht lng vc xin viờm gan A quỏ ... polyacrylamid) VABIOTECH Cụng ty Vc xin v Sinh phm s VGA Viờm gan A VXVGA Vc xin viờm gan A WSV Working seed virus (Chng vi rỳt sn xut) WHO World Health Organization (T chc Y t th gii) T VN Viờm gan...
 • 28
 • 328
 • 1

KHẢO SÁT TÍNH CHẤTHỌC VẬT CỦA TRE MỠ(Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (BambusaIatiflora

KHẢO  SÁT  TÍNH  CHẤT  CƠ  HỌC  VÀ  VẬT  LÝ  CỦA  TRE  MỠ(Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (BambusaIatiflora
... THỊ MỸ HẠNH, xin tiến hành nghiên cứu đề tài:“KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA TRE MỢ (Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (Bambusa Iatiflora)” Do hạn chế thời gian dụng ... cứu xác đònh tính chất học vật lí loại tre điều cần thiết cấp bách 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài khảo sát tính chất vật học loại tre: tre Mỡ, tre Gai, tre Tàu nhằm để: ... Việc xác đònh tính chất tre bao gồm tính chất vật lý, tính chất học, để xây dựng sở khoa học giúp cho việc tìm hiểu tre phân tích đánh giá chất lượng tre đònh hướng sử dụng cách hợp lý, tiết kiệm...
 • 54
 • 268
 • 7

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp nghiên cứu tính chất hóa học của axit từ hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp nghiên cứu tính chất hóa học của axit từ hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí
... Nghiên cứu tính chất hóa học axit từ tượng ô nhiễm môi trường không khí II MỤC TIÊU DẠY HỌC II.1 Về kiến thức, kĩ năng, thái độ Về kiến thức a Môn Hóa học: Bài Tính chất hóa học axit Học sinh ... không tan) b Các môn học khác: - Địa lí 7: Bài 17 Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa HS trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm không khí hậu ô nhiễm không khí gây cho thi n nhiên cho người không đới ôn ... TT Môn học Địa lí Mức độ kiến thức Bài 17 Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa - Mô tả ô nhiễm môi trường không khí khí thải khu công nghiệp nhà máy, khí thải từ đốt nhiên liệu, sinh hoạt người gây tượng...
 • 18
 • 607
 • 4

Nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi của kim loại, hợp kim đất hiếm

Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của kim loại, hợp kim đất hiếm
... tử tinh thể kim loại; nghiên cứu lí thuyết khuếch tán tinh thể kim loại hợp kim; nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể hợp chất bán dẫn; nghiên cứu biến dạng đàn hồi phi tuyến ... kết tính toán NĐNC kết TN KLĐH La, Ho Yb có sai số 100K coi nhỏ vùng nhiệt độ tính toán 18 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG, ĐÀN HỒI CỦA MỘT SỐ HỢP KIM ĐẤT HIẾM 4.1 Hệ số nén đẳng nhiệt hợp ... đàn hồi phi tuyến trình truyền sóng đàn hồi kim loại, hợp kim; nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi kim loại có khuyết tật Ngoài ra, PPTKMM áp dụng để nghiên cứu nhiều đối tượng khác tinh thể...
 • 24
 • 306
 • 0

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris tetraselmis convolutae quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris và tetraselmis convolutae ở quy mô phòng thí nghiệm
... VÀ ĐÀO TẠO VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LƢƠNG HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC TỪ VI TẢO BIỂN CHLORELLA VULGARIS TETRASELMIS CONVOLUTAE QUY MÔ PHÒNG ... hình nghiên cứu nƣớc đƣợc trình bày nêu trên, mong muốn đƣợc tiến hành nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Chlorella vulgaris Tetraselmis convolutae quy phòng ... hiệu tách chiết cao 5.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bƣớc Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tƣơng tự nhƣ nguồn nguyên liệu...
 • 76
 • 300
 • 1

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata ở quy mô phòng thí nghiệm
... Đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata quy phòng thí nghiệm mà thực bước tiếp nối nghiên cứu Phòng Công nghệ Tảo, Vi n Công nghệ sinh học sàng ... sinh học chất lượng cao từ sinh khối vi tảo biển Nannochloropsis oculata, làm sở cho cho cải tiến quy trình công nghệ để sản xuất thương mại diesel sinh học từ vi tảo biển quy lớn Công vi c ... tách chiết cao 1.6.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ dầu tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bước Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tương tự nguồn nguyên liệu...
 • 52
 • 585
 • 2

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng cánh đồng lọc quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng cánh đồng lọc quy mô phòng thí nghiệm
... vào nghiên cứu xử nước thải hàm lượng hữu trung bình cánh đồng lọc phần thuyết phần thực nghiệm thí nghiệm: Tiến hành nghiên cứu xử nước thải hình thí nghiệm với phần xử lọc qua ... Ưu điểm Ở nước phát triển, diện tích đất thừa thãi, giá đất rẻ việc xử nước thải cánh đồng lọc coi biện pháp rẻ tiền Xử nước thải cánh đồng lọc đồng thời đạt mục tiêu: xử nước thải, tái ... nhiên để xử nước thải Xử nước thải cánh đồng lọc việc tưới nước thải lên bề mặt cánh đồng với lưu lượng tính toán để đạt mức xử thông qua trình lý, hóa sinh học tự nhiên hệ đất - nước -...
 • 57
 • 842
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin haemophilus influenzae type b (hib) cộng hợp quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin haemophilus influenzae type b (hib) cộng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm
... Kết nghiên < /b> cứu < /b> quy < /b> trình < /b> cộng hợp 85 3.7 QUY < /b> TRÌNH PHA B N THÀNH PHẨM CUỐI CÙNG VÀ SẢN XUẤT VẮCXIN THÀNH PHẨM 89 CHƯƠNG - SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VẮCXIN HIB CỘNG HỢP QUY < /b> MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM 94 4.1 ... hợp vắcxin < /b> Hib vắcxin < /b> khác nhằm đáp ứng đủ nhu cầu phòng b nh Hib cho trẻ em Việt Nam Các mục tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Đề tài Xây < /b> dựng < /b> qui trình < /b> công < /b> nghệ < /b> sản < /b> xuất < /b> vắcxin < /b> Hib cộng hợp qui phòng thí nghiệm ... VẮCXIN HIB CỘNG HỢP 22 Tổng quan quy < /b> trình < /b> công < /b> nghệ < /b> sản < /b> xuất < /b> vắcxin < /b> Hib cộng hợp 22 Phƣơng pháp kiểm tra chất lƣợng vắcxin < /b> Hib cộng hợp 26 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT...
 • 177
 • 476
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero ở quy mô phòng thí nghiệm
... với vắcxin nhập ngoại vắcxin Verorab 35 CHƢƠNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy ... nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào Vero quy phòng thí nghiệm Với kinh nghiệm 30 năm sản xuất kiểm định chất lượng vắcxin dại sản ... bào Vero, chủng virút PV môi trường nuôi cấy không huyết đạt yêu cầu cho sản xuất, nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào quy phòng...
 • 176
 • 548
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm a h5n1 trên tế bào thận khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm a h5n1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm
... khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm Mục tiêu đề tài: 1.1 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào thận khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm 1.2 Đánh giá tính an toàn đáp ... Yoshihiro Kawaoka Nghiên cứu đợc tiến hành với mục tiêu chính: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào thận khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm Đánh giá tính an toàn đáp ... 3.2 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào PMKc Đã xây dựng đợc quy trình sản xuất đảm bảo chất lợng, ổn định với thông số kỹ thuật phù hợp quy phòng thí nghiệm Quy trình...
 • 107
 • 762
 • 2

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại III làng phúng lào cai quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại III làng phúng lào cai quy mô phòng thí nghiệm
... pháp tuyển để tuyển quặng Apatit loại III Làng Phúng Lào Cai Báo cáo trình bày kết nghiên cứu tỉ mỉ (trong phòng thí nghiệm) tuyển quặng Apatit loại III Làng Phúng - Lào Cai, hàm lượng quặng ... sau: -Đánh giá khả tuyển quặng Apatit loại III Làng Phúng Lào Cai -Lựa chọn sơ đồ phù hợp tuyển quặng Apatit loại III Làng Phúng -Xác định tiêu đạt quặng tinh Apatit loại III Làng Phúng Tập thể tác ... 83-84% Hàm lượng P2O5 quặng thải < 4% c./ Báo cáo kết luận -Quặng Apatit loại III Làng Phúng Lào Cai thuộc loại quặng tương đối dễ tuyển -Tuyển quặng Apatit loại III Làng Phúng Lào Cai dùng sơ đồ:...
 • 63
 • 718
 • 2

Tạo dòng, biểu hiện tinh sạch protein IFNγ người trong hệ thống biểu hiện E. coli quy phòng thí nghiệm

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein IFNγ người trong hệ thống biểu hiện E. coli ở quy mô phòng thí nghiệm
... dòng E coli biểu protein IFN-γ 40 2.5.2 Quy trình lên men thu nhận protein IFN-γ 41 2.5.3 Quy trình tinh chế thu nhận protein IFN-γ 42 3.1 Tạo dòng vi khuẩn E coli biểu protein ... ảnh hưởng đến biểu protein IFN-γ 53 3.3 Nuôi cấy chủng E coli BL21(DE3) Star/pNanogenIFN-γ biểu protein IFN-γ môi trường LB quy 500 ml điều kiện tối ưu 54 3.4 Tinh protein ... 20 1.4.3 Chủng E coli, hệ thống vector chế kiểm soát dùng biểu protein 20 1.4.3.1 Chủng E coli BL21(DE3) Star 20 1.4.3.2 Hệ thống vector biểu protein tái tổ hợp dạng...
 • 105
 • 275
 • 3

phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy pyrene khả năng xử nước thải quy phòng thí nghiệm 5 lít

phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy pyrene và khả năng xử lý nước thải ở quy mô phòng thí nghiệm 5 lít
... này, vi sinh vật đóng vai trò định khả xử chất nước thải Vì vậy, tiến hành thực đề tài: "Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật khả phân hủy pyrene khả xử nước thải quy phòng thí ... nƣớc thải công nghiệp 1.6.1 Quá trình xử sinh học nước thải Để kiểm tra khả xử chủng vi sinh vật phân lập tiến hành xử nước thải quy lít phương pháp sinh học Xử sinh học nước thải ... pyrene chủng vi khuẩn đại diện từ chủng vi khuẩn tuyển chọn - Đánh giá ảnh hưởng pH, nhiệt độ lên sinh trưởng… - Thử nghiệm khả xử nước thải chủng vi khuẩn phân lập quy lít phòng thí nghiệm Số...
 • 78
 • 213
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin phòng bệnh tay chân miệng EV71 quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin phòng bệnh tay chân miệng EV71 ở quy mô phòng thí nghiệm
... tài với mục tiêu: Xây dựng hệ thống chủng giống cho sản xuất vắcxin phòng bệnh tay chân miệng EV71 Việt Nam Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin phòng bệnh tay chân miệng EV71 nuôi cấy tế ... VP1 - EV71 3.5 Sự tương đồng trình tự axít amin chủng 90 EV71 gốc, MSV, WSV chủng vắcxin 3.6 Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất vắcxin phòng 98 bệnh tay chân miệng EV71 quy phòng thí nghiệm ... học bệnh Việt Nam 17 1.5 NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VẮCXIN PHÒNG BỆNH 19 TAY CHÂN MIỆNG EV71 1.5.1 Các vắcxin EV71 dự tuyển 19 1.5.2 Công nghệ sản xuất vắcxin tiềm 23 1.6 TẾ BÀO SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT...
 • 163
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các tính chất hoá học và vật lý của nướcnghiên cứu tính chất hoá học của flo 1 tác dụng với kim loạiví dụ 13 đánh giá nl giải quyết vấn đề khi nghiên cứu tính chất hoá học của amoniacnghiên cửu tài liệu lịch sử và vật lý cùa địa điểmhiện nay việc làm giảm hàm lượng chromium trong nước thải bằng phương pháp sinh học còn đang trong thời gian nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệmnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây vông nem erythrina orientalis l murrnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifoliumbenth hartlnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilipes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilippes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài alpinia zingiberaceae việt namnghiên cứu tình trạng thể lực và dinh dưỡng của trẻ em từ 7 15 tuổi tại xã lang sơn hạ hoà phú thọnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhcác phương pháp hoá học và vật lý xác định cấu tạo chất hữu cơtính chất hóa học và độc tính của methomylPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây