đề cương lịch sử xxxx

Đề cương lịch sử Đảng

Đề cương lịch sử Đảng
... bày so sánh nội dung Cương lĩnh trị Đảng Luận cương Tháng Mười năm 1930 ? Cương lĩnh trị luận cương tháng 10/1930 văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn Đó văn kiện lịch sử Đảng ta, có tác dụng định ... kiện: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Nguyễn Aí Quốc soạn thảo Đó cương lĩnh trị Đảng ta Hội nghị thành lập Đảng mang ý nghĩa lịch sử Đại hội thành lập đảng Sự đời Đảng cộng ... thành Đảng lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua cương lĩnh vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt Đảng lời kêu gọi thành lập Đảng Các văn kiện hội nghị thông qua cương lĩnh trị Đảng...
 • 48
 • 539
 • 5

de cuong lich su 9

de cuong lich su 9
... Việt Nam( 195 4- 197 5) 10 Hội nghị Ma-xtơ-rich 12/ 199 1 thông qua định quan trọng nào? - định quan trọng: + XD thị trường nội địa Châu Âu với liên minh KT tiền tệ Châu Âu, có đồng chung 1-1- 199 9 phát ... trào đấu tranh lanh rộng nước - 1/1/ 195 9 chế độ độc tài Ba-đi-xta bị lật đổ, CM Cu Ba thắng lợi - Sau chiến thắng Hirôn( 4/ 196 1) Cu Ba tiến CNXH Ý nghĩa: 9. Trình bày sách đối nội, đối ngoại Mĩ ... Phong trào đấu tranh diễn sôi nỗi sớm Bắc Phi: + 18/6/ 195 3: nước cộng hòa Ai Cập đời + Ang- gie-ri đấu tranh giành độc lập từ ( 195 4- 196 2) + Năm 196 0: 17 nước Châu Phi giành độc lập” Năm Châu Phi”...
 • 4
 • 525
 • 18

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12
... giành quyền + Đều đề cập đến vấn đề đoàn kết quốc tế coi CMVN phận CMTG, đoàn kết với VS dân tộc thuộc địa VS Pháp - Khác nhau: Mặt hạn chế Luận cơng khác với Cơng lĩnh c ý nghĩa lịch sử việc ... Email: Quangduylc@yahoo.com.vn Câu1: Hội nghị cấp cao Ianta diễn bối cảnh lịch sử nh nào? Nội dung Hội nghị? a Bối cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945 cục diện chiến tranh giới thứ hai bớc vào giai đoạn ... sách đòi quyền tự dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự dân tộc VN + 7/1920 Ngời đọc sơ thảo đề cơng vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin.Khẳng định lập trờng kiên ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc...
 • 38
 • 387
 • 6

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN
... Lòch Sử Kinh Tế Quốc Dân Có chức : _ Chức nhận thức biểu khía cạnh : + Nhận thức nội dung kinh tế trải qua thời đại lòch sử + Nhận thức học kinh nghiệm trải qua lónh vực kinh tế, hoạt động kinh tế ... tiến hành khôi phục kinh tế chuyển hướng kinh tế để khôi phục, kinh tế nước Tây Âu Nhật dựa vào nguồn tài Mỹ, dựa vào kinh tế thò trường ưu đãi từ Mỹ Do Mỹ kiểm soát toàn kinh tế giới * 1951 – 1970 ... loại hình kinh tế thời kỳ độ Trên sở hình thành QUSX với chế độ sở hữu tồn với hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tương ứng với loại hình kinh tế bao trùm XH : KT quốc dân kinh tế HTX, mối...
 • 19
 • 647
 • 4

Đề cương lịch sử thi tại chức

Đề cương lịch sử thi tại chức
... đường đắn Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử … Câu 4: Hoàn cảnh lịch sử nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản VN (2/1930) Phân tích nội dung luận cương trị (10/1930) ... mặt trận, vấn đề dân tộc… Có thể nói, phong trào dân chủ 1936 – 1939 tập dượt, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng sau Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử Câu 7: Hội ... quyền Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử cách mạng” để chống lại phủ bù nhìn thân Nhật Hội nghị định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho tổng...
 • 12
 • 239
 • 0

Đề cương lịch sử

Đề cương lịch sử
... Thắng Vương Tình trạng cát chấm dứt Cuối năm 968 đất nước trở lại yên bình thống f/ Điền kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian sau: (1đ) Thời gian Cuối 1009 Sự kiện Nhà Lý thành lập Năm 1010 ... dựng đất nước Cuộc kháng chiến chống quân 2a (2đ) xâm lược Tống (1075- 1077) Tổng điểm điểm B/ ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (4đ) Khoanh tròn chữ đầu câu nhất: 1d (0,5đ) 2b (1đ) điểm 3,5 diểm điểm 10 điểm...
 • 14
 • 286
 • 0

Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật

Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật
... dung l phn ch yu ca b lut, k tha nhng b lut trc ú, nhng phong tc quỏn ca ngời Xume quy định nhà vua án nhà vua B lut gm 282 iu khon c th iu chnh hu ht nhng quan h xó hi lỳc by gi, t cỏc ch nh v...
 • 19
 • 2,151
 • 43

Đề cương Lịch sử 7 - HKI

Đề cương Lịch sử 7 - HKI
... Trần (Bài 13) Trả lời : - Chủ trương xây dựng quân đội : “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.” - Quân đội gồm :  Cấm quân  Quân đòa phương - Thực sách “Ngụ binh nông” - Cử tướng giỏi đóng ... - Tinh thần yêu nước, đoàn kết, tâm chống giặc, bảo vệ độc lập nhân dân ta - Nhờ vào chuẩn bò chu đáo mặt cho kháng chiến nhà Trần - Sự lãnh đạo tài tình huy mà đứng đầu Trần Quốc Tuấn, ông đề ... hiểm yếu - Thường xuyên kiểm tra việc phòng giữ Nhà Trần làm để chuẩn bò cho kháng chiến lần II chống quân Nguyên ? (Bài 14) Trả lời : - Mở hội nghò “Diên Hồng” “Bình Than” bàn kế đánh giặc - Cử...
 • 3
 • 2,181
 • 54

đề cương lịch sử 11

đề cương lịch sử 11
... + sản lượng công nghiệp 53,8% so với năm 1929 + 40% tổng số ngân hàng phải đóng cửa (10 vạn) + 11, 5 công ti thương nghiệp, 58 công ti đường sắt bị phá sản - Chính trị- xã hội: + Nạn thất nghiệp, ... trao trả độc lập, nhằm xoa dịu đấu tranh chống Mĩ) + Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11. 1933) (Trên thực tế, quyền Ru-dơ-ven không từ bỏ lập trường chống cộng sản) ...
 • 2
 • 855
 • 8

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KÌ 1 LỚP 4

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KÌ 1 LỚP 4
... 6 INH B LNH DP LON 12 S QUN Ngô Quyền mất, Đất nớc rơi vào cảnh loạn lạc lực phong kiến địa phơng dậy, chia cách đất nớc thành 12 vùng Đinh Bộ Lỹnh tập hợp nhân dân, liên ... đạt tên nớc Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc lần thứ 2 (10 75 -10 77) Vo thi Lý, bng trớ thụng minh v lũng dng cm, nhõn dõn ta di s ch huy ca Lý Thng Kit ó bo ... Lý Chiờu Hong mi tui Quõn xõm lc phng Bc rỡnh rp, nờn nh Lý phi da vo h Trn gi ngai vng Đầu năm 12 26 Lý Chiêu Hoàng nhờng cho chồng Trần Cảnh, nhà Trần đợc thành lập b Nhng vic lm ca nh Trn cng...
 • 3
 • 2,065
 • 164

Đề cương lịch sử kinh tế

Đề cương lịch sử kinh tế
... quy định công dân tự kinh doanh theo luật ko hạn chế quy mô số lao động sử dụng Như vây, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể thành phần kinh tế khác khuyến khích phát triển Kinh tế nhà nước xác định ... cấm vận Mĩ lực phản động Kinh tế Việt Nam thời kì đổi mới(1986-nay) I-BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ NỘI DUNG ĐỔI MỚI 1, Bối cảnh lịch sử nước quốc tế Vào năm 1980 khủng hoảng kinh tế xã hội diễn nước ta, ... đến toàn hoạt động kinh tế đời sống nhân dân lao động -Cơ sở vật chất kĩ thuật có nên kinh tế yếu kém, kinh tế chủ yếu sản xuẩt nhỏ, phân công lao động phát triển -Cơ cấu kinh tếbị cân đối nghiêm...
 • 22
 • 260
 • 0

De cuong lich su 12 ngan gon nhat

De cuong lich su 12 ngan gon nhat
... nghiệp: Số vốn đầu tư vào nông nghiệp nhiều nhất, chủ yếu cho đồn điền cao su, diện tích cao su tăng, nhiều công ty cao su đời Trong công nghiệp: Tư Pháp coi trọng khai thác mỏ, trước hết mỏ than ... thù chung” - Ngày 22 /12/ 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập Ngay sau thành lập, đội liên tiếp giành thắng lợi: Phay Khắt (25 /12/ 1944), Nà Ngần (26 /12/ 1944), mở rộng ảnh ... Hà Nội (121 946) - Ngày 18 -12- 1946, Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng Nếu không chúng hành động vào sáng 20 -12- 1946...
 • 74
 • 520
 • 0

Xem thêm