Nghiên cứu hoạt tính của xúc tác AlVOx và bimosn0 06o4 62 cho phản ứng oxy hóa chọn lọc propylen và propan thành acrolein

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... ñó ch n ñ tài lu n văn Th c sĩ là: Nghiên c u ch t o THT t v s n ng d ng làm v t li u h p ph m t s h p ch t h u M c tiêu nghiên c u Nghiên c u t ng h p than ho t tính t v s n ng d ng làm ... t hoá Than hoá Than hoá, Than, ho tho t hoá hoá Ho t hoá R a S y Nghi n THT Hình 1.2 Quy trình ñi u ch THT d ng b t 1.1.5 Các thông s ñánh giá THT 1.1.6 Các y u t nh hư ng ñ n c u trúc than 1.1.7 ... i gian nung lên hi u su t t o than Đi u có th ñư c gi i thích trình than hóa x y lâu THT thu ñư c có c u trúc x p hay b m t riêng c a than phát tri n Quá trình than hóa ch y u trình ñ hyñrát...
 • 26
 • 666
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi sonneratia ovata bark, họ bần (sonneraticeae)

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi sonneratia ovata bark, họ bần (sonneraticeae)
... bi t, h sinh thái trung gian gi a h sinh thái th y v c v i h sinh thái c n, h sinh thái nư c ng t h sinh thái nư c m n H sinh thái th c v t v i nhi u lo i cây, ch y u b n tr ng, m m tr ng, qu ... ñ t m c tiêu tìm hi u thành ph n hóa h c thăm dò ho t tính sinh h c c a B n i - Sonneratia ovata Bak (thu c h B n, Sonneratiaceae) Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Trong lu n văn ñi sâu vào tách, ... eter d u h a B n i Sonneratia ovata Bak (thu c h B n, Sonneratiaceae), thu hái C n Gi - TPHCM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1 Nghiên c u v lý thuy t - T ng quan v m t s loài h B n (Sonneratiaceae) -...
 • 13
 • 325
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (
... methylenedioxide ( H 5,89, d (1 ,4); 5,86, d (1 ,4); δC 100,50, C-19) có nhánh angeloyl ho c tigloyl ñư c th y rõ qua c m tín hi u δC 165,78 (C-1’); 127,06 (C-2’); 139,87 (C-3’); 15,64 (C-4’); 19,69 (C-5’) ... ng là: n-hexan SSH (7 3,8 gam), chloroform SSC (4 9,7 gam), ethyl acetat SSE (5 ,5 gam) nbutanol SSB (3 ,1 gam) (Sơ ñ 2.1) 2.3.1.1 C n chi t n-hexan SSH C n chi t n-hexan SSH (7 3,8 gam) ñư c kh o ... n-hexan/ethyl acetat (t l : 9/1 → 1/9), thu ñư c 16 phân ño n (ký hi u là: SSH01 → SSH16) (Sơ ñ 2.2) Qu Ngũ v t Thu, x lí C n chi t SSH B t qu khô (1 ,85 kg) (7 3,8 g) 1.Chi t b ng methanol (3 l n) 2.C...
 • 13
 • 276
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà poilan (eriobotrya poilanei)

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà poilan (eriobotrya poilanei)
... phân axit 3β-acetyl ursolic Axit ursolic 5.8 g (0.32% so v i m u khô) Hình 2.1: Sơ ñ chi t, tách axit ursolic t Sơn Trà Poilan Hình 2.2: Sơ ñ t ng h p d n xu t 89, 90 nhóm C3-OH c a axit ursolic ... giai AXIT URSOLIC VÀ CÁC D N XU T C A NÓ 1.2.2 M t s nghiên c u v t ng h p d n xu t c a axit ursolic 1.2.1 Axit ursolic T n t i r ng rãi t nhiên v i hàm lư ng cao, có Axit ursolic ( axit 3β-hydroxy-urs-12-en-28-oic, ... 2.1 CHI T TÁCH AXIT URSOLIC c t silicagel v i h dung môi n-hexan: EtOAc = 92:8 thu ñư c hai ch t axit 3β-axetyl ursolic axit 3β-axetyl pomolic Th y phân s n ph m axit 3β-axetyl ursolic v i NaOH...
 • 13
 • 314
 • 0

nghiên cứu công nghệ chế tạo nhôm oxide hoạt tính

nghiên cứu công nghệ chế tạo nhôm oxide hoạt tính
... Bỡnh thc hin cỏc nghiờn cu v sn xut th nghim tip theo 32 ii Nghiên cứu hoàn thiện qui trình công nghệ Các hoá chất tổng hợp oxit nhôm hoạt tính đợc cung cấp nhà máy Hoá chất Đức giang, Merck, ... hoàn thiện qui trình tổng hợp oxit nhôm hoạt tính chất lợng cao II.1.1 Qui trình thực nghiệm Nguyên liệu trình tổng hợp nhôm oxit phơng pháp kết tủa bao gồm bột nhôm hydroxit (Tân Bình), dung dịch ... vic s dng lm xỳc tỏc, cht hp ph v cht mang xỳc tỏc cụng nghip lc-húa du III Nghiên cứu qui trình công nghệ tạo viên nhôm oxit III.1 Qui trỡnh thc nghim Húa cht, dng c - Nhụm oxit hot tớnh dng...
 • 88
 • 317
 • 1

tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức ni(ii) với bazơ schiff đi từ isatin và propan-1,3-điamin

tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức ni(ii) với bazơ schiff đi từ isatin và propan-1,3-điamin
... propan-1,3-điamin với Ni(II) (Trong đóL bazơ schiff isatin hình thành từ [NiL’2] phân tử isatin phân tử propan-1,3-điamin) :Phức tạo thành isatin propan-1,3-điamin với Ni(II) (Trong L’ bazơ schiff ... loại mạnh so với phối tử tự Từ thực tế chọn đề tài nghiên cứu là: “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học phức Ni(II) với bazơ Schiff từ isatin 1,3-propanđiamin” Nội ... NGHIÊN CỨU PHỨC CỦA NIKEN VỚI BAZƠ SCHIFF Dựa vào đặc đi m ion kim loại niken dược tính bazơ Schiff mà nhiều công trình khoa học nghiên cứu phức chất Ni(II) với bazơ Schiff Một số phức chất bazơ...
 • 46
 • 808
 • 6

tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức tạo thành giữa cu(ii) và bazơ schiff đi từ isatin và 8 - aminoquinoline

tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức tạo thành giữa cu(ii) và bazơ schiff đi từ isatin và 8 - aminoquinoline
... Cu(II) và bazơ Schiff từ isatin và - aminoquinoline Nội dung đề tài tập trung vào phần sau: - Tổng hợp phức chất Cu(II) với bazơ Schiff isatin từ isatin aminoquinoline - Nghiên cứu cấu trúc ... thực nghiên cứu hợp chất triển vọng ứng dụng tương lai chúng ngành y dược, chọn đề tài nghiên cứu là: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học phức tạo thành giữa Cu(II) ... trình nghiên cứu [6] Fe(III) với 2-phenyl-1,2,3-triazole-4carboxalidene-2-aminophenol (TPCAP) tổng hợp 23 Cấu trúc PTCAP: Phức Fe(III) với bazơ Schiff bis-[4-hydroxylcoumarin-3-yl ]- 1N-5Nthiocabohydrazone,...
 • 49
 • 449
 • 3

nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (carica papaya linn)

nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (carica papaya linn)
... thiệu đu đủ Họ đu đủ (Caricaceae) giới gồm có chi 45 loài, phân bố vùng nhiệt đới cận nhiệt đới Ở nước ta có chi loài Một số giống đu đủ trồng Việt Nam bao gồm: giống đu đủ ta, đu đủ Mêhico, đu ... Lo, đu đủ Trung Quốc, đu đủ Thái Lan, đu đủ Đài Loan Tại Hà Nội, có giống đu đủ Đài Loan trồng huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thạch Thất,… 1.2 Nghiên cứu thành phần hóa học đu đủ Trong đu ... nấm hợp chất phân lập từ đu đủ - Đánh giá khả kích thích miễn dịch hợp chất phân lập từ đu đủ Tính đề tài Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ đu đủ (Carica papaya Linn) đặt tên carpainone...
 • 27
 • 186
 • 0

nghiên cứu khu hệ lưỡng cư, bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt, tỉnh nghệ an

nghiên cứu khu hệ lưỡng cư, bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt, tỉnh nghệ an
... Hylarana taipehensis Van Denburgh, 1909 Odorrana bacboensis (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 2003) Odorrana nasica (Boulenger, 1903) Odorrana orba (Stuart and Bain, 2005) Odorrana sp Rana johnsi ... tồn thiên nhiên Pù Huống, 2007; Ếch nhái, Bò sát Vườn quốc gia Bạch Mã, 2012; Động vật chí Việt Nam (phần Rắn) 1.2 Nghiên cứu Lưỡng cư, Bò sát khu BTTN Pù Hoạt Cho đến nay, khu BTTN Pù Hoạt nghiên ... giao thông gặp nhiều khó khăn Chương THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm 2.1.1 Thời gian Thời gian nghiên cứu thực địa: tháng 7, 8/2009, tháng...
 • 24
 • 261
 • 1

Nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư, Bò sát ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư, Bò sát ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An (toàn văn + tóm tắt)
... 1HC + 3B80 + 1B80 điều hòa + 2A64 điều hòa + 2Bn42 điều hòa + 2An2 8 điều hòa + 1CV-PĐ = 13 xe 1HC + 3B80 + 1B80 điều hòa + 3A64 điều hòa + 2Bn42 điều hòa + 2An2 8 điều hòa + CVPĐ = 13 xe 1HL + 1HC ... Máy + 1HC-PĐ + 2An2 8ĐH Vận tải hành Lào Cai = ga (DLĐSHN) + 1An2 6ĐH (ga HN, XK) khách 1An2 8ĐH (Việt á) + 2An2 8ĐH (xe đường sắt Green train TSC) + 1An2 0ĐH + Hà Nội Ga đỗ đón trả khách 1An2 8ĐH+ 1An2 8ĐH ... 1An2 8ĐH (HGV) + 2An2 4ĐH (Tulico) + 2An2 8ĐH (Ratraco) + 2An2 8ĐH =16 xe SP3/4 Hà Nội, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai = ga Máy+1HLP +3 A64ĐH+4BN28ĐH+1A Vận tải hành khách + 1An2 8ĐH (Đông á) + 2An2 8ĐH (Đông...
 • 177
 • 198
 • 0

Nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư, Bò sát ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư, Bò sát ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An (tóm tắt + toàn văn)
... quang cao va giup cho hanh khach hiờu vờ nganh võn tai ng st lam tụt cụng viờc trờn cac nhõn viờn lam cụng tac ban hang phai c ao tao bai ban va co kiờn thc õy u vờ cac san phõm dich vu cua nganh ... quan tõm ỳng mc ta cn coi an ton nh mt yu t quan trng ca khung marketing mix Giá Phân phối Quy trình Sản phẩm Xúc tiến dịch vụ Khung Marketing MIX 7P+ S Safety (An toàn) Môi trường vật chất Lao ... Cac can bụ cụng nhõn viờn lam viờc tai ia iờm trờn thay mt cho nganh ng st tiờp xuc vi hanh khach Nhng nhõn inh cua hanh khach vờ ng st thng c ghi nhõn tai cac ga Cac nhõn viờn la lc lng ban san...
 • 24
 • 118
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu khu hệ lưỡng cư, bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt, tỉnh nghệ an

tóm tắt luận án nghiên cứu khu hệ lưỡng cư, bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt, tỉnh nghệ an
... GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm 2.1.1 Thời gian Thời gian nghiên cứu thực địa: tháng 7, 8/2009, tháng 5, 6, 7, 10/2010, tháng 04/2011 tháng ... (0,54945) Các khu vực lân cận tách thành nhóm với số gốc nhánh 100%, nhánh có Xuân Liên, nhánh gồm Pù Mát, Pù Huống Pù Hoạt Trong nhánh lại tách thành nhánh với số gốc nhánh 86%, nhánh Pù Mát nhánh gồm ... Hylarana taipehensis Van Denburgh, 1909 Odorrana bacboensis (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 2003) Odorrana nasica (Boulenger, 1903) Odorrana orba (Stuart and Bain, 2005) Odorrana sp Rana johnsi...
 • 24
 • 245
 • 0

luận án tiến sỹ nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (carica papaya linn)

luận án tiến sỹ nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (carica papaya linn)
... trên, tác giả thực luận án Tiến sĩ với đề tài: Nghiên cứu xây dựng liệu chuẩn cho ECU hệ thống nhiên liệu động diesel” i Mục đích, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài  Mục đích nghiên cứu Đưa quy ... hàm toán hàm Lipschitz, quy hoạch không gian vô hạn chiều, quy hoạch với vô số ràng buộc Trong toán tối ưu, quan trọng sử dụng nhiều toán tối ưu tuyến tính phi tuyến Mục tiêu nghiên cứu luận án ... toán QHTT toán có biểu thức xác định hàm mục tiêu ràng buộc chung dạng tuyến tính Véctơ x = (x1, x2,…,xn)T gọi phương án hay lời giải chấp nhận toán QHTT thỏa mãn hệ ràng buộc toán * * Phương án...
 • 149
 • 121
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của fucoidan và alginate từ hai loài rong nâu sargassum henslowianum và sargassum swartzii của việt nam

Nghiên cứu cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của fucoidan và alginate từ hai loài rong nâu sargassum henslowianum và sargassum swartzii của việt nam
... sát hoạt tính sinh học fucoidan ph n ập Với mục tiêu trên, nội dung nghiên cứu luận án bao gồm: - Thu thập hai loài rong nâu Sargassum henslowianum Sargassum swartzii vùng biển Việt Nam - Xây dựng ... 13.000, Nam Phi: 12.000 [24] Trong loài rong biển Việt Nam, loài rong rong câu hai nhóm rong tự nhiên có ý nghĩa kinh tế lớn nhất, Ďang Ďược khai thác, sử dụng Sản lượng khai thác rong tự ... CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Ďề tài fucoidan alginate phân lập Ďược từ mẫu rong thu thập vùng biển Việt Nam, cụ thể sau: + Fucoidan từ rong nâu Sargassum henslowianum thu...
 • 128
 • 338
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của fucoidan và alginate từ hai loài rong nâu sargassum henslowianum và sargassum swartzii của việt nam full

Nghiên cứu cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của fucoidan và alginate từ hai loài rong nâu sargassum henslowianum và sargassum swartzii của việt nam full
... sát hoạt tính sinh học fucoidan ph n ập Với mục tiêu trên, nội dung nghiên cứu luận án bao gồm: - Thu thập hai loài rong nâu Sargassum henslowianum Sargassum swartzii vùng biển Việt Nam - Xây dựng ... 13.000, Nam Phi: 12.000 [24] Trong loài rong biển Việt Nam, loài rong rong câu hai nhóm rong tự nhiên có ý nghĩa kinh tế lớn nhất, Ďang Ďược khai thác, sử dụng Sản lượng khai thác rong tự ... CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Ďề tài fucoidan alginate phân lập Ďược từ mẫu rong thu thập vùng biển Việt Nam, cụ thể sau: + Fucoidan từ rong nâu Sargassum henslowianum thu...
 • 128
 • 897
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: những hoạt tính khác của tỏitrình chiết xuất và ổn định hoạt tính của astaxanthinhoạt tính của các chủng vi khuẩn nitrat được tuyển chọnhoạt tính diệt côn trùng của btihình thành bùn hoạt tínhứng dụng bùn hoạt tínhchức năng bùn hoạt tínhnhững hợp chất lignan quan trọng trong hạt mè cấu trúc của sesamin và các dẫn xuất có hoạt tính sinh họcnhững hợp chất limonoid có hoạt tính chống ung thư trong cây có múinhững limonoid với hoạt tính từng phần partial activitybùn hoạt tính hay bể hiếu khí aerotankchống nắng hoạt tính tự nhiên aveeno spf 30chống nắng hoạt tính tự nhiên aveeno spf 50chống nắng hoạt tính tự nhiên spf 70đo hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vậtCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (FULL TEXT)Catholic công giáo hay thiên chúa giáoCách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờCác thánh các thiên thần và loài người giống và khác khau như thế nàoBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngHiệu quả chế độ dinh dưỡng giàu lipid trong điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thở máy (FULL TEXT)combination mathematical problemsQUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔNỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN TRONG XỬ LÝ ẢNH VĂN BẢNMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Trung HùngCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCVẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH – TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ Y SINH HỌCNGHIỆP VỤ ỦY THÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI VIỆT NAM VỀ CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KIỂU CÙNG CÓ LỢI NĂM 2015XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG TUYẾN TÍNH HOÁ VÀO RA CHO HỆ XE CON LẮC NGƯỢCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016Vi sinh ký sinh trùng sách dùng cho các trường trung học y tếHóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcKiểm nghiệm dược phẩm sách dùng đào tạo dược sỹ đại học, mã sốBệnh học nội khoa tập 2