XÂY DỰNG PHỔ NĂNG LƯỢNG CỦA BÀI TOÁN MICZ – KEPLER BA CHIỀU BẰNG CÁC TOÁN TỬ CASIMIR

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán không gian trạng thái của trò chơi cờ vua theo phương pháp cắt tỉa Anpha-Beta

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán không gian trạng thái của trò chơi cờ vua theo phương pháp cắt tỉa Anpha-Beta
... thut quõn s Khoa CNTT ỏn Nhp mụn trớ tu nhõn to Khụng gian trng thỏi l trũ chi c vua Xõy dng chng trỡnh gii quyt bi toỏn theo phng phỏp ct ta Anpha-Beta H v tờn: ng Minh Sang Lp: Tin hc 5A I Li ... khỏng, tt nhiờn, tuõn theo nhng tiờu chun nht nh Bn ỏn ny c xõy dng, cng nm mt s ú p dng lớ thuyt Trớ tu nhõn to, kt hp vi cỏc hm ỏnh giỏ, t ú xõy dng mt chng trỡnh c vua mang tớnh cht minh ... trng thỏi kt thỳc vi mt giỏ tr no ú T tng ca thut toỏn ct ct Anpha-beta nh sau: nh li rng, chin lc tỡm kim Minimax l chin lc tỡm kim theo sõu Gi s quỏ trỡnh tỡm kim, ta i xung nh A l nh trng,...
 • 10
 • 1,715
 • 10

nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật liệu xây dựng

nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật liệu xây dựng
... tốt nghiệp là: Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật liệu xây dựng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân dƣới ... cấp thiết Vì đề tài đƣợc lựa chọn là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật xây dựng II Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực ... chuẩn số đồng dạng 71 Kết luận chƣơng II 74 Chƣơng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN CHẤT LƢỢNG TRỘN VÀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG CỦA MÁY TRỘN HAI TRỤC CƢỠNG BỨC VỚI...
 • 114
 • 193
 • 0

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn năng lượng trong bài toán về tụ điện

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn năng lượng trong bài toán về tụ điện
... I/Ghép tụ tích điện, điện lượng di chuyển đoạn mạch: 1) Kiến thức +) Nếu ghép tụ điện tích điện với nhau, kết điện tích (đối với tụ ghép không tích điện trước) không áp dụng +) Bài toán tụ điện ... ban đầu tích điện dấu đặt phía +) Do nhiễm điện hưởng ứng toàn phần tụ điện điện tích tụ bảo toàn, nên bề mặt tụ tích điện có dấu độ lớn xác định hình vẽ +) Lúc này, hệ thống coi gồm ba tụ điện: ... II) Năng lượng tụ điện: 1) Kiến thức bản: + Áp dụng công thức lương tụ điện: W = + Năng lượng tụ: Wbộ = ∑w i QU CU Q = = 2 2C + Trường hợp tụ điện phẳng, tính mật độ lượng điện trường w εε E tụ...
 • 33
 • 388
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng
... III NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỘN VÀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN HAI TRỤC CƯỠNG BỨC VỚI CÁC LOẠI VẬT LIỆU RỜI 3.1 Một số tính chất ... Trần Văn Viết – Nghiêng cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng nằm ngang với vật liệu rời – luận văn thạc kỹ thuật – ĐH Xây dựng 2009 [21] ... Kết luận chương I Đề tài luận văn cao học lựa chọn là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật liệu xây dựng CHƯƠNG II NGHIÊN...
 • 21
 • 206
 • 0

Biểu diễn dao động tử của toán tử năng lượngphổ năng lượng của chúng (LV01151)

Biểu diễn dao động tử của toán tử năng lượng và phổ năng lượng của chúng (LV01151)
... LUN DAO NG T LNG T 1.1 Dao ng t boson 1.2 Dao ng t boson bin dng q 1.3 Dao ng t bin dng (q- R) 1.4 Dao ng mng tinh th cho chui nguyờn t cựng loi ) 1.5 Dao ng t bin dng g 10 Chng BIU DIN DAO NG ... din dao ng t ca toỏn t nng lng ca dao ng t boson 2.2 Biu din dao ng t ca toỏn t nng lng ca dao ng t boson bin dng q 2.3 Biu din dao ng t ca toỏn t nng lng ca dao ng bin dng (q- R) 2.4 Biu din dao ... ca cỏc dao ng t boson; dao ng t boson bin dng q; dao ng bin dng (q- R); dao ng mng tinh th cho chui nguyờn t cựng loi v dao ng mng tinh th bin dng (q- R) ) cho chui nguyờn t cựng loi; dao ng...
 • 54
 • 89
 • 0

Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán luồng cực đại trong mạng

Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán luồng cực đại trong mạng
... Cửa sổ giao diện chạy chương trình Giao diện chương trình cài đặt toán luồng cực đại mạng Trên giao diện chương trình bao gồm có toán: Bài toán luồng cực đại mạng, Bài toán mạng với nhiều điểm ... luồng cực đại mạng thuật toán tìm luồng cực đại mạng ứng dụng toán thực tế lý thuyết tổ hợp Nội dung đề tài trình bày chương Chương 1: Lý thuyết đồ thị Chương 2: Bài toán luồng cực đại mạng Chương ... thu, số toán ứng dụng Khi chạy Bài toán luồng cực đại mạng toán luồng với điểm phát điểm thu, ta kết hình đây: 48 Giao diện chương trình chạy toán luồng cực đại mạng 49 CHƯƠNG MỘT SỐ BÀI TOÁN...
 • 66
 • 229
 • 0

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình giải quyết bài toán n- queens theo giải thuật gene với phương pháp chọn Elitism

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình giải quyết bài toán n- queens theo giải thuật gene với phương pháp chọn Elitism
... : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Hà Nội- 2010 Mở Đầu Bài báo cáo gồm phần: Giải thuật Gene với phương pháp chọn Elitism Ý tưởng toán N -queens Mô tả thuật toán Chương trình DEMO Chương trình viết bằng: ... : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Phương pháp Elitism tăng tốc cho GA, Nó khác với số phương pháp khác ngăn không làm cá thể tốt Ý tưởng toán n -queens giải thuật Gene: • Yêu cầu toán N -queens: Hãy ... Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo b) class chính: Taomang(Tự xây dựng) //các process toán n -queens - Gene (xây dựng thuật toán) - Form1(dẫn xuất từ Form) // Giao diện chương trình - from2(dẫn...
 • 11
 • 1,741
 • 12

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán người đưa thư theo giải thuật gense với phương pháp chọn Elitism

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán người đưa thư theo giải thuật gense với phương pháp chọn Elitism
... thể tốt hay xấu.Đối với toán người đưa thư hàm thích nghi tổng chi phí mà người hết tất thành phố - Lựa chọn cho kết hợp lại:Sử dụng phương pháp chọn Elitism Phương pháp Elitism cho phép copy ... thúc Áp dụng vào toán người đưa thư: - Mã hóa: Sử dụng mã hóa dạng hoán vị.Tất nhiễm sắc thể chuỗi số biểu diễn vị trí thành phố dãy Ví dụ: NST A NST B - Khởi tạo quần thể: Ta chọn ngẫu nhiên ... Hải Linh- Tin học 5A 3-Form giải: Sau kích chuột vào nút thêm giá form nhập.Kích vào giải form xuất hiên form giải. Trên form giải ta kích chuột vào nút giải kết toán public partial class Form_giai:...
 • 17
 • 1,892
 • 20

Báo cáo Trí tuệ nhân Tạo Xây dựng chương trình giải quyết bài toán trò chơi caro theo phương pháp minimax

Báo cáo Trí tuệ nhân Tạo Xây dựng chương trình giải quyết bài toán trò chơi caro theo phương pháp minimax
... khám phá cho việc phân tích trò chơi gần số cắt xét nâng lên luỹ thừa số ply Do phân tích trò chơi ví dụ cờ vua cách hoàn toàn thuật toán minimax Sự trình diễn thuật toán minimax cải tiến đáng kể, ... board.aiBoard[i, j]; } } }  Phương thức CheckBoard() kiểm tra xem bên thắng sau lần thực phương thức MakeMove() Caro class: Class Caro form main chương trình Caro chứa vài phương thức điều khiển game ... ta, nước người chơi B cố gắng để tổi thiểu hóa hội thắng người A (nghĩa tối đa hóa hội thắng B) Một thuật toán minimax thuật toán đệ quy cho việc lựa chọn bước trò chơi có hai người chơi Một giá...
 • 8
 • 1,682
 • 56

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta
... phức tạp thuật toán Alpha-Beta: Trong trường hợp điều kiện lý tưởng, thuật toán Alpha-Beta cần xét số nút: +Số d chẵn: +Số d lẻ: b số nút, d độ sâu Phương pháp alpha-beta: -Giả sử trình tìm kiếm ... eval(u)eval(v) Thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta: private int AlphaBeta(int[][] gt, int[][] ch, Point vitri, int buoc, int val, int hang) //Thu+Hq0-t to+AOE-n c+Hq8-t c+HuU-t alpha-beta ... i; } } } } } return min; } } Thiết kế chương trình: Nút Newgame để chơi lại từ đầu Nút Caidatdulieu để thiết lập database cho máy Nút Close đóng chương trình ...
 • 5
 • 3,042
 • 49

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán chơi cờ vua theo phương pháp Minimax

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán chơi cờ vua theo phương pháp Minimax
... mt chng trỡnh cú tớnh ng dng cao thc t Sau õy l c s lý thuyt v khụng gian trng thỏi c vua theo phng phỏp Minimax II C s lớ thuyt Vn chi c cú th xem xột nh tỡm kim khụng gian trng thỏi Mi trng ... th tc Minimax( u,v) v l bin lu li trng thỏi m trng ó chn i ti t u procedure Minimax( u, v); begin val -; for w đỉnh u if val ...
 • 10
 • 1,038
 • 10

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được mô tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Không gian trạng thái được mô tả là bài toán n- queens. Xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo giải thuật gene với phương pháp chọn là Elitism
... 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Hà Nội- 2010 Mở Đầu Bài báo cáo gồm phần: Giải thuật Gene với phương pháp chọn Elitism Ý tưởng toán N-queens tả thuật toán Chương trình DEMO Chương trình ... cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo  Phương pháp Elitism tăng tốc cho GA, Nó khác với số phương pháp khác ngăn không làm cá thể tốt Ý tưởng toán n-queens giải thuật Gene: • Yêu cầu toán N-queens: ... không đáng kể Khi thuật toán dừng, cá thể tốt hệ cuối chọn làm nghiệm cần tìm Chương trình DEMO: a)Giao diện: Nguyễn Như Nam Lớp :Tin 5A Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Giao diện chương trình...
 • 11
 • 509
 • 0

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán không gian trạng thái trò chơi cờ vua theo phương pháp cắt tỉa Anpha-Beta

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chương trình giải quyết bài toán không gian trạng thái trò chơi cờ vua theo phương pháp cắt tỉa Anpha-Beta
... thut quõn s Khoa CNTT ỏn Nhp mụn trớ tu nhõn to Khụng gian trng thỏi l trũ chi c vua Xõy dng chng trỡnh gii quyt bi toỏn theo phng phỏp ct ta Anpha-Beta H v tờn: ng Minh Sang Lp: Tin hc 5A I Li ... khỏng, tt nhiờn, tuõn theo nhng tiờu chun nht nh Bn ỏn ny c xõy dng, cng nm mt s ú p dng lớ thuyt Trớ tu nhõn to, kt hp vi cỏc hm ỏnh giỏ, t ú xõy dng mt chng trỡnh c vua mang tớnh cht minh ... trng thỏi kt thỳc vi mt giỏ tr no ú T tng ca thut toỏn ct ct Anpha-beta nh sau: nh li rng, chin lc tỡm kim Minimax l chin lc tỡm kim theo sõu Gi s quỏ trỡnh tỡm kim, ta i xung nh A l nh trng,...
 • 10
 • 796
 • 6

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba lô
... a) Thuật toán GAs • Thuật toán Gene thuật toán khái quát, mà phải áp dụng cho toán cụ thể, lý thuyết chung hợp tham số thuật toán gene với toán • Sự giới thiệu thường kết việc học kinh nghiệm thuật ... khối lượng khác Người ăn xin có ba ( knapsack) mang khối lượng giới hạn, muốn cho lấy đầy ba với giá trị lớn Xong đồ vật lấy lần Bài tập xây dựng giải thuật cho có lựa chọn tối ưu • Áp dụng ... sở giả thuật gene ,’ lược đồ ngắn, lược đồ yêu cầu thấp,lược đồ mức trung bình nhận giá trị thử tăng theo hàm mũ quần thể sau Như lược đồ triển vọng đặt tên khối xây dựng Giải thuật gene xử...
 • 12
 • 785
 • 6

tiểu luận xây dựng hệ thống lương của doanh nghiệp

tiểu luận xây dựng hệ thống lương của doanh nghiệp
... ra, thang lương hàn g năm xem xét điều chỉnh theo tình hình lạm phát, số giá tiêu dùn g Đảm bảo tính hệ thống: Hệ thống tiền lươn g phải xây dựng phù hợp quán với chiến lược k inh doanh, kế hoạch/n ... việc, giảm hiệu quan hệ lao động gây nhữn g chi phí khôn g cần thiết cho doanh n ghi ệp - Vì doanh nghiệp có m ột hệ thống tiền lương tiền công có t chức hợp lý cho phép doanh n ghiệp tuyển dụng ... thành tăng khả cạnh tranh giá sản phẩm        C/ Các nguyên tắc xây dựng hệ thống tiền lương: NHÓM 05- XÂY DỰ NG HỆ THỐNG LƯ ƠNG Trang MÔN: QUẢN TR ỊNHÂN LỰC 18/03/ 2013 GVHD: TRẦN HÀ TRIÊU...
 • 10
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mật độ phổ năng lượng của tín hiệu điều chế ofdmphổ năng lượng của tín hiệumật độ phổ năng lượng của tín hiệutình hình quản lý quỹ tiền lương và xây dựng quỹ tiền lương của công ty3 tự xây dựng một dịch vụ grid bài toán số nguyên tốtại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất atp của ti thể3 phổ năng lượng của các hệ hạt lượng tửhiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử và phonon trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn và phương trình động lượng tử cho phonon giam cầmhiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử và phonon trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn2 hiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạn và phương trình động lượng tử cho phonon giam cầm trong dây lượng tửhiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạnhàm sóng và phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạnhàm sóng và phổ năng lượng của electron trong bán dẫn siêu mạnghàm sóng và phổ năng lượng của elẻcton trong bán dẫ siêu mạng pha tạp dsslhàm sóng và phổ năng lượng của elẻcton trong bán dẫ siêu mạng thành phần dsslCÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảngiáo trình thiết bị ngoại vibaigiang ky thuat dien tu chuong1Các công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTÌM HIỂU VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỐNG OXY HÓACông nghệ chế biến miến đậu xanhCHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHGIAO TRINH ky thuat dienSINH sản ở THỰC vậtTrình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớilời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thống