giao trinh KY THUAT RO BOT

Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Giáo trình kỹ thuật lập trình C
... quy C c ngôn ngữ lập trình mã hóa giải thuật đệ quy c ch tổ ch c chương trình đệ quy tương ứng b) Thể đệ qui NNLT PASCAL C+ + NN LT Pascal C+ + cho phép mã hóa giải thuật đệ quy c ch tổ ch c chương ... ch c chương trình đệ quy Th c chương trình đệ quy theo c ch m c đònh thường tốn nhớ c ch tổ ch c Stack c ch m c đònh thích hợp cho trường hợp thường không tối ưu trường hợp c thể Vì sẻ c ích ... kiểm chứng phương pháp kiểm chứng C c c đồ kiểm chứng tập tối thiểu điều kiện c n kiểm chứng Phụ l c C c kiến th c chung logic Trình bày kiến th c ban đầu logic mệnh đề logic tân từ Phụ l c cung...
 • 109
 • 700
 • 5

Giáo trình kỹ thuật lập trình 2

 Giáo trình kỹ thuật lập trình 2
... KTCN C1 B1 1, qua cọc C2 C1 C2 C3 B2 B3 1, qua cọc qua cọc C1 C3 C2 C3 C2 C1 B3.3 B1.1 C1 C2 C1 C3 B1 .2 C1 C3 C2 C2 C3 B3 .2 C3 C1 B1.3 C1 C2 C2 C3 B3.1 C3 C1 C2 C3 Hình 2. 3: Minh họa trường hợp ... 4, 3}, {2, 3, 1, 4} {2, 3, 4, 1} {2, 4, 1, 3} {2, 4, 3, 1} {3, 1, 2, 4}, {3, 1, 4, 2} , {3, 2, 1, 4} {3, 2, 4, 1} {3, 4, 1, 2} {3, 4, 2, 1} {4, 1, 2, 3}, {4, 1, 3, 2} , {4, 2, 1, 3} {4, 2, 3, 1} ... KHẢO 124  Giáo trình Kỹ thuật lập trình Khoa CNTT – ĐH KTCN Lời nói đầu Học phần kỹ thuật lập trình thiết kế dành cho sinh viên khoa công nghệ thông tin ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ, phần...
 • 124
 • 686
 • 5

Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Giáo trình kỹ thuật đồ họa
... tin ) Nội dung cốt lõi Giáo trình Kỹ thuật đồ họa bao gồm chương - Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ tô đường - Chương 2: Các thuật toán tô màu - Chương 3: Phép biến đổi đồ họa chiều - Chương 4: ... Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng Kỹ thuật đồ họa Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà nội - 2000 Trang Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ tô đường Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ CÁC ĐƯỜNG CƠ ... Hai mô hình ứng dụng đồ họa dựa mẫu số hóa dựa đặc trưng hình học Trong ứng dụng đồ họa dựa mẫu số hóa đối tượng đồ họa tạo lưới pixel rời rạc Các pixel đuợc tạo chương trình vẽ, máy quét, Các...
 • 159
 • 779
 • 8

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao
... Khoa Toán - Tin Kỹ thuật lập trình nâng cao -4- LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình viết theo nội dung môn học “ Kỹ thuật lập trình nâng cao với mục đích làm tài liệu tham khảo cho môn học Giáo trình gồm phần ... Toán - Tin Kỹ thuật lập trình nâng cao - 27 - double R = ROOT(a,c) ; if( R< E ) return R ; else return ( ROOT(c , b) ) ; } } Trần Hoàng Thọ Khoa Toán - Tin Kỹ thuật lập trình nâng cao - 28 - ... Toán - Tin Kỹ thuật lập trình nâng cao - 29 - Đồng thời với qúa trình xử lý ngược qúa trình xóa bỏ thông tin giải thuật xử lý trung gian ( qúa trình thu hồi vùng nhớ ) b) Xét giải thuật đệ quy...
 • 108
 • 636
 • 5

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Giáo trình Kỹ thuật thi công
... phạp th cäng §4.2 Thi cäng âo âáút bàòng cå giåïi §4.3 Lm âáút bàòng mạy i §4.4 Thi cäng âáút bàòng mạy cảp Thi cäng âàõp âáút §5.1 Thi cäng âàõp âáút §5.2 Thi cäng âáưm âáút Thi cäng âọng cc ... Dng nẹo GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 40 CHỈÅNG IV K THÛT THI CÄNG ÂÁÚT §4.1 THI CÄNG ÂÁÚT BÀỊNG PHỈÅNG PHẠP TH CÄNG Thi cäng âáút th cäng l phỉång phạp thi cäng truưn thäúng Dủng củ dng ... cáưn thi út âãø hon thnh cäng viãûc v âỉåüc giạ thnh thi cäng + Vãư màût thi cäng, viãûc xạc âënh khäúi lỉåüng cäng tạc âáút âãø biãút âỉåüc khäúi lỉåüng cäng viãûc, tỉì âọ xạc âënh phỉång phạp thi...
 • 150
 • 1,579
 • 30

Giáo trình : Kỹ thuật Môi trường. Đại học Đà Lạt

Giáo trình : Kỹ thuật Môi trường. Đại học Đà Lạt
... Vật lý Kỹ thuật môi trường -4- ĐỀ TỰA Giáo trình dùng cho sinh viên Vật lý trường Đại học Đà Lạt Nó dùng làm tài liệu cho sinh viên ngành Môi trường, Sinh học, Hóa học, sinh viên trường Đại học ... lợi, Đại học xây dựng bạn muốn tìm hiểu thêm Kỹ thuật môi trường Bảo vệ môi trường Với khuôn khổ số dành cho giáo trình, giáo trình đề cập đến vấn đề nhất, chung kỹ thuật môi trường bảo vệ môi ... đầu, chắn giáo trình có nhiều phiếm khuyết, mong góp ý bạn sinh viên đồng nghiệp Đà Lạt, tháng 3/2001 Trần Kim Cương Khoa Vật lý Kỹ thuật môi trường -5- CHƯƠNG NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG...
 • 94
 • 951
 • 6

Giáo trình Kỹ thuật anten

Giáo trình Kỹ thuật anten
... THỐNG ANTEN + Anten thông dụng : - Anten râu ôtô - Anten tai thỏ tivi - Anten vòng cho UHF - Anten Log-chu kỳ cho TV - Anten Parabol thu sóng vệ tinh + Trạm tiếp sóng vi ba (Microwave Relay) - Anten ... : anten nửa sóng) + Bài toán lý thuyết kỹ thuật anten: xác định phân bố mật độ dòng điện J bề mặt anten cho trường xạ thỏa mãn điều kiện biên anten Bài toán thường giải gần + Phân bố dòng anten ... dòng từ nguyên tố, vòng từ nguyên tố PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN §2.2 2.2.1 HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL + Đối tượng chủ yếu thuyết kỹ thuật anten khảo sát xạ thu trường điều hòa ~ejwt...
 • 54
 • 917
 • 9

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 1

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 1
... Giáo trình tài liệu tham khảo Bài giảng – Th.S Đặng Ngọc Khoa Kỹ thuật số - Nguyễn Thúy Vân, NXB.KHKT Kỹ thuật số - Nguyễn Như Anh, NXB ĐHQG Digital Systems: ... ADC) Xử lý thông tin số Biến đổi tín hiệu digital ngõ thành tín hiệu analog (digital-to-analog converter,DAC) 10 Một số ví dụ hệ thống số 11 Hệ thống điều khiển nhiệt độ 12 Đĩa CD (Compact Disk) ... thống số Hệ thống số kết hợp thiết bị thiết kế để làm việc với đại lượng vật lý miêu tả dạng số Ví dụ: máy vi tính, máy tính tay, thiết bị audio/video số, điện thoại số, truyền hình kỹ thuật số ...
 • 11
 • 808
 • 14

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2
... (2 x 1 0-1 ) + (1 x 1 0 -2 ) + (4 x 1 0-3 ) Hệ thống số nhị phân Hệ thống số nhị phân có phân bố trọng số sau: Dấu phân số 24 23 22 Trọng số 22 21 20 Trọng số 20 Trọng số 21 2- 1 2- 2 … Trọng số 2- 1 ... Trọng số 2- 2 Hệ thống số nhị phân (tt) Ví dụ: phân tích số nhị phân 1011.10 12 1 23 22 21 20 Most significant bit (MSB) 2- 1 2- 2 Dấu phân số 2- 3 Least significant bit (LSB) 1011.10 12 = (1 x 23 ) ... 1 x x x x x x 2- 4 = 0.0 625 2- 3 = 0. 125 2- 2 = 0.0 2- 1 = 0.5 20 = 0.0 21 = 2. 0 10.101 12 = 2. 6875 48 24 Phân số Deciaml Bianry 14579 x 0 .29 158 x 0.58316 x 1.166 32 x 0.3 326 4 x 0.66 528 x 1.33056 3.14579...
 • 27
 • 568
 • 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3
... 74LS02 34 17 Ví dụ 3- 9 Biểu đồ thời gian cho cổng NOR 35 Cổng NAND Biểu thức Boolean cổng NAND x=A*B 36 18 IC cổng NAND 74LS00 37 Ví dụ 3- 1 0 Biểu đồ thời gian cho cổng NAND 38 19 Các định lý đại số ... cực IC cổng OR 74LS32 IC cổng OR 74LS32 Cổng OR (tt) Cổng OR có nhiều ngõ vào Ví dụ 3- 1 Cổng OR sử dụng hệ thống báo động 10 Ví dụ 3- 2 Biểu đồ thời gian cho cổng OR 11 Ví dụ 3- 3 Biểu đồ thời gian ... bản: AND, OR NOT Ví dụ: x x x x = = = = AB + C (A+B)C (A+B) ABC(A+D) 23 Ví dụ 3- 6 24 12 Ví dụ 3- 7 25 Ví dụ 3- 8 26 13 Xác định giá trị ngõ Cho mạch có biểu thức x = ABC(A+D) Xác định giá trị ngõ...
 • 27
 • 540
 • 6

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4
... TTL 74S 74S 04 Low-power Schottky TTL 74LS 74LS 04 Advanced Schottky TTL 74AS 74AS 04 Advanced low-power Schottky TTL 74ALS 74ALS 04 76 38 Họ CMOS (Bảng 4- 2 ) Phân loại CMOS Ký hiệu Ví dụ IC Metal-gate ... Ví dụ IC Metal-gate CMOS 40 40 01 (NOR) Metal-gate, pin-compatible with TTL 74C 74C02 Silicon-gate, pin-compatible with TTL, high-speed 74HC 74HC02 Silicon-gate, high-speed, pincompatible and ... unipolar 74 37 Họ IC IC số phân thành hai loại TTL CMOS Họ TTL IC bipolar (bảng 4- 1 ) Họ CMOS IC unipolar (bảng 4- 2 ) 75 Họ TTL (Bảng 4- 1 ) Phân loại TTL Ký hiệu Ví dụ IC Standard TTL 74 740 4 (NOT)...
 • 44
 • 743
 • 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 5
... 16 JK-FF với ngõ vào không đồng 33 Ví dụ 5- 4 34 17 Ứng dụng Flip-Flop 35 Ứng dụng FF Một số ứng dụng flip-flop Bộ đếm Lưu liệu nhị phân Truyền liệu nhị phân thiết bị 36 18 Đồng tín hiệu Đa số hệ ... cạnh xung clock Trong thời điểm khác, D-FF lưu giá trị trước Được sử dụng ứng dụng truyền liệu song song 25 D Flip-Flop 26 13 D-FF JK-KK Có thể tạo D-FF từ JK-FF 27 Truyền liệu song song 28 14 Mạch ... thái thời điểm có cạnh xung clock Cạnh xung dương Positive-going transitions (PGT) Cạnh xung âm: Negative-going transitions (NGT) 15 Flip-Flops xung clock Trong FF có ngõ vào xung clock (CLK) (a)...
 • 24
 • 572
 • 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 6

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 6
... cộng Quá trình xử lý phép cộng Ví dụ 6- 1 Hãy thiết kế cộng đầy đủ: Bộ cộng có ngõ vào ngõ vào thể số cần cộng ngõ vào chứa số nhớ ngõ vào Có ngõ ngõ kết phép cộng ngõ số nhớ ngõ Ví dụ 6- 1 – Giải ... Giải Bảng chân trị Ví dụ 6- 1 – Giải Sơ đồ mạch kết Ví dụ 6- 2 Giải thích hoạt động mạch sau IC cộng IC 74HC283 IC cộng song song bit A B hai số bit C0 số nhớ ngõ vào, C4 số nhớ ngõ 10 IC cộng Ta ... Mạch số học Ví dụ trình lệnh thực thi: Đơn vị điều khiển lênh cộng số định nhớ với số có ghi accumulator Số cộng truyền từ nhớ đến ghi B Dữ liệu ghi B...
 • 9
 • 639
 • 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 7
... – 74 ALS 174 /74 HC 174 67 PIPO – 74 ALS 174 /74 HC 174 74 ALS 174 sử dụng để làm thành ghi dịch 68 34 Mạch ghi tích hợp Vào nối tiếp, nối tiếp: Serial In …0 1… Serial out 1 1 …1 0… IC 473 1B 69 SISO - 473 1B ... không đồng 32 16 Ví dụ 7- 3 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-16 33 Ví dụ 7- 4 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-10 34 17 Ví dụ 7- 5 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-14 Trường hợp cần phải ... 7- 1 : Flip-Flop A: LSB Flip-Flop D: MSB Số MOD Số MOD số trạng thái chu kỳ đếm Bộ đếm hình 7- 1 có 16 trạng thái khác nhau, đếm MOD-16 Số MOD đếm thay đổi với số Flip-Flop Số MOD ≤ 2N Số MOD Ví...
 • 41
 • 470
 • 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 8

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 8
... Schottky TTL, 74LS series (LS-TTL) Advanced Schottky TTL, 74AS series (AS-TTL) Advanced low power Schottky TTL, 74ALS series 74F fast TTL Bảng 8- 6 so sánh phân loại khác 18 Phân loại họ TTL 19 DataSheet ... Fan - out High Output IOHMAX = -4 00 uAmps IOHMAX IIHMAX = 20uAmps FanoutHIGH = 400uAmp / 20 uAmp = 20 Low Output IOLMAX = mAmps IOHMAX IILMAX = - 0.1 mAmps FanoutLOW = mAmp / 0.4 mAmp = 80 26 ... phép Tải Fan-Out 22 11 Tải Fan-Out Xác định fan out Cộng IIH tất ngõ vào có kết nối đến ngõ xét Tổng phải nhỏ IOH Cộng IIL tất ngõ vào có kết nối đến ngõ xét Tổng phải nhỏ IOL 23 Tải Fan-Out Ví dụ:...
 • 22
 • 440
 • 4

Xem thêm