hiến máu tình nguyện

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 1 docx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 1 docx
... 11 0 Chương 6: LỚP MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH 11 2 I BỘ NHỚ ẢO 11 3 II CÁC LỆNH VÀO/RA ẢO 11 7 Các tập tin 11 7 Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên 11 9 ... trước Một đổi PDP -1 hiển thò khả vẽ nhiều điểm hình 512 x 512 Công nghiệp máy tính mini khai sinh Vài năm sau DEC giới thiệu PDP-8, máy 12 bit giá thành rẻ PDP -1 gần 10 lần PDP-8 có đổi chính, ... giờ) cho 224 byte nhớ (16 megabyte) Thế giới máy tính mini có bước tiến lớn hệ máy tính vi mạch DEC giới thiệu máy PDP -1 1 , kế thừa 16 -bit PDP-8 Trên nhiều khía cạnh xem PDP -1 1 người em họ 360 Chúng...
 • 13
 • 354
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 2 pptx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 2 pptx
... Hữu Lộc Khoa Vật Lý -2 6- Cấn Trúc Máy Tính Hình 2. 9 Kích thước từ Số bit kiểm tra Kích thước chung Phần trăm 12 50 16 21 31 32 38 19 64 71 11 128 136 25 6 26 5 5 12 10 522 Hình 2. 10: Số bit kiểm tra ... Little-endian (bậc thấp) Đòa Big Endian Đòa 0 12 Little Endian Byte Từ 32 bits 2 Byte Từ 32 bit (a) (b) Hình 2. 8 Điều quan trọng cần hiểu hệ thống Big-endian Little-endian máy tính muốn gửi hồ sơ từ máy ... sau: Bourroughs B 1700 bit /ô nhớ IBM-PC bit /ô nhớ DEC PDP-8 12 bit /ô nhớ IBM 1130 16 bit /ô nhớ Electrologica X8 27 bit /ô nhớ Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -2 4- Cấn Trúc Máy Tính Honeywell 6180...
 • 13
 • 382
 • 1

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 3 docx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 3 docx
... Máy Tính -3 5- trước Dung lượng liệu tính hàng GByte (~4,7GB) Tốc độ truy nhập 1x ổ DVD 1 ,32 1 MByte/sec (nhanh gấp lần tốc độ ổ điã CD thường Các ổ DVD 4X có khả đọc CD-ROM với vận tốc 32 X Sự phát ... dụng phương pháp mã hoá MFM đọc ghi liệu đóa mềm Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -3 3- Đóa quang Trong năm gần đây, đóa quang (optical disk) (khác với đóa từ) đưa vào sử dụng Các ... đầu từ cho từ trụ đợi cho cung quay trở lại Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -3 1- Hình 2. 13 : Khoảng cách đầu từ với mặt đóa Nếu đầu từ đònh vò từ trụ sai, trước tiên đầu từ phải...
 • 13
 • 170
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 4 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 4 doc
... bit ký tự Nếu sử dụng phương pháp điều chế hình Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 4- 2.20, ta cách phân biệt bit liệu Một ký tự gồm toàn bit nhìn thấy Hơn nữa, ký tự gồm toàn bit ... theo hướng Hình 2. 24: Chuột có bánh xe dùng để trỏ đến mục menu Một loại chuột khí khác đạt hiệu cách dùng cầu nhỏ nhô phía Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 7- Loại thứ hai chuột ... truyền Một tín hiệu sóng sin tần số khoảng từ 1000 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 2- đến 2000 Hz gọi sóng mang (carrier), truyền bò sái dạng Điều khai thác làm sở cho hầu hết hệ...
 • 13
 • 182
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 5 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 5 doc
... thành 25 chân Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -5 6- Cấn Trúc Máy Tính Chip 8 250 UART sử dụng máy tính IBM PC chuẩn ban đầu sử dụng board nối tiếp giá thành thấp Các PC AT 286 sử dụng chip 16 450 UART, ... đường liệu 50 ngiây trước xuất cạnh xuống xung clock T3 để liệu có thời gian ổn đònh trước CPU đọc Kết hợp ràng buộc TAD TDS, trường hợp xấu nhất, nhớ có 250 + 250 + 1 25 – 110 – 50 = 4 65 ngiây từ ... TRL, tín hiệu MREQ RD xác lập khoảng thời gian 85 ngiây kể từ cạnh xuống xung clock T1 Trong trường hợp xấu nhất, chip nhớ có 250 + 25085 50 = 3 65 ngiây sau MREQ RD xác lập để đưa liệu từ nhớ...
 • 13
 • 207
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 6 potx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 6 potx
... chức nhớ: - Một ma trận nhớ gồm ô nhớ, ô nhớ ứng với bit nhớ - Mạch logic giải mã đòa ô nhớ Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -7 8- Cấn Trúc Máy Tính - Mạch logic cho phép đọc nội dung ô nhớ - Mạch logic ... thiết bò đường dây có thiết bò nhận tín hiệu cấp bus tiếp quản bus Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -6 8- Cấn Trúc Máy Tính Sơ đồ gọi ràng buộc chuỗi (daisy chaining ) Sơ đồ có đặc tính thiết bò cấp ... ưu tiên cao hay không, có phép dùng bus chu kỳ hay Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -6 9- không So với phương pháp phân xử bus tập trung, phương pháp đòi hỏi nhiều đường bus hơn, giảm...
 • 13
 • 339
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 7 pps

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 7 pps
... với BUS S qua ALU DTS Nối BUS D với BUS S qua ALU S-MAR Nối BUS S với MAR Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -8 9- Cấn Trúc Máy Tính S-MBR S-PC S-IR S-AC R W PLUS Nối BUS S với MBR Nối BUS S với PC Nối ... tối thiểu phép vi toán: Ký tự gợi nhớ Ghi MAR-M Nối MAR với BUS M MBR-M Nối MBR với BUS M PC-D Nối PC với BUS D IA-D Nối IA (của IR) với BUS D AC-D Nối Accumulator với BUS D MTS Nối BUS M với ... address decoding ) không sử dụng toàn đòa Bất lợi cách giải mã đòa việc đọc đòa 0-0 01000000000000 0-0 01 1-0 0000000000 0-0 10 0-0 0000000000 cho kết Thực tế, đòa nửa không gian đòa chọn EPROM Do ta không...
 • 13
 • 223
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 8 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 8 doc
... Vật Lý -9 6- Cấn Trúc Máy Tính Hình 5.1:Cấu trúc nhớ 80 88 Ở lớp máy qui ước, 80 88 8 086 giống hệt nên điều nói 80 88 áp dụng cho 80 86 Chip 80 88 đòa hóa 220 byte, đánh số liên tục trình bày hình ... Trúc Máy Tính -1 0 2- cộng nhớ với ghi,nhưng không tồn lệnh cộng từ nhớ với từ nhớ kia, PDP-11 cho phép điều kết trực tiếp cảu tính trực giao Trên 80 88 opcode byte, với 80 386 opcodé-byte tận dụng ... Lý -1 0 4- Cấn Trúc Máy Tính opcode khác sử dụng kiểu đònh đòa đặc biệt cho loại toán hạng Hình 5.7: Đòa trực tiếp Các CPU Intel có đònh đòa trực tiếp 80 88 80 286 sử dụng đòa trực tiếp 16 bit 80 386 ...
 • 13
 • 204
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 9 pot

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 9 pot
... trình bày hình 6.1 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 1 5- Hình 6.1: Ánh xạ đòa từ 4 096 tới 8 191 ánh xạ lên đòa nhớ từ tới 4 095 Bằng hình vẽ này, hình vẽ ánh xạ đòa từ không gian đòa lên ... Cấn Trúc Máy Tính -1 0 9- sách chương trình Khi người lập chương trình gặp rắc rối việc theo dõi chuỗi lệnh mà xử lý thực thi, họ dễ gây lỗi Sự quan sát dẫn đường cho Dijkstra ( 196 8) viết thư gây ... trình lớp có nghóa phần thời gian máy tính có chức máy 3-lớp phần thời gian có chức Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 1 3- máy 2-lớp Trong thực thi lệnh OSML, chương trình chạy, chương...
 • 13
 • 134
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 10 potx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 10 potx
... điều chỉnh Thí dụ người lập trình chọn để tạo khuôn dạng cho track có 10 sector 600-byte, 12 sector 500-byte 15 sector 400-byte Trên đóa khác, kích thước sector cố đònh Một đặc tính việc thực ... tập tin chứa ghi logic cần đến, người lập trình Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 2 0- không cần phải viết thủ tục tìm kiếm Tình tương tự lệnh nhân lớp 2, người lập trình không cần ... Cấn Trúc Máy Tính -1 1 9- Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên Các tập tin bàn không đòa hóa Một lệnh ảo READ đơn giản đọc...
 • 9
 • 163
 • 0

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH lấy MÁU TĨNH MẠCH CỦA KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN sản NHI lào CAI từ NGÀY 552016 đến NGÀY 3152016

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH lấy MÁU TĨNH MẠCH CỦA KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN sản NHI lào CAI từ NGÀY 552016 đến NGÀY 3152016
... NC thực Quan sát thực trạng viên xét ngang trạng thực quy trình thực nghiệm tại hiện quy trình lấy máu quy trình lấy phòng khám lấy máu tĩnh tĩnh mạch máu tĩnh mạch của kỹ ... HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: “THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH LẤY MÁU TĨNH MẠCH CỦA KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ... BVSNLC mạch tại thuật viên xét kỹ thuật phòng khám nghệm tại viên trưởng BVSNLC từ phòng khám thảo luận ngày BVSNLC nhóm với 5/5/2016 đến kỹ ngày thuật viên 31/5/2016 tại phòng khám...
 • 34
 • 837
 • 11

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện mắt tỉnh hà nam từ 2012 đến 2013

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện mắt tỉnh hà nam từ 2012 đến 2013
... Nguồn cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam + Danh sách công ty cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 - Tồn trữ, bảo quản cấp phát thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 ... Mắt tỉnh Hà Nam Bảng 1.2 Cơ cấu nhân lực Dược Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam Bảng 3.3 Mô hình bệnh tật Bệnh viện Mắt Hà Nam năm 2012- 2013 28 Bảng 3.4 DMT Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 31 Bảng ... ngoại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012 2013 37 3.2.4 Nguồn cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam 38 3.2.5 Danh sách công ty cung ứng thuốc BV năm 2012- 2013 41 3.3 Tồn trữ, bảo...
 • 78
 • 198
 • 0

Tài liệu Bài thuyết trình nhóm: Lịch Sử Phát Triển Máy Tính ppt

Tài liệu Bài thuyết trình nhóm: Lịch Sử Phát Triển Máy Tính ppt
... Neumann khái niệm "Chương trình lưu trữ" (storedprogram) Khái niệm rằng: “Dữ liệu (data) với lệnh (instruction) dùng để xử lí liệu lưu giữ vùng nhớ máy tính.” - Dữ liệu lệnh lưu trữ vùng nhớ( ... Tuy nhiên, "chương trình" ENIAC định nghĩa trạng thái cáp nối tạm chuyển mạch Lập trình có nghĩa lắp lại dây cho Sự phát triển hoàn tất vào năm 1948 giúp xử lý tập chương trình lưu trữ bảng nhớ ... định nghĩa kiến trúc sử dụng nhớ cho việc lưu trữ chương trình lẫn liệu: tất máy tính ngày sử dụng kiến trúc (hoặc biến thể nó).Về mặt lí thuyết hoàn toàn tạo máy tính dùng học điện từ học.Những...
 • 11
 • 3,452
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về máy tínhnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhđiều khiển kết nối bằng máy tínhkhảo sát hiện trạng công tác quản lý kho vật tư của công ty máy tính an khánhbước 3 khi nhận giấy báo hỏng hoặc mất tính ra giá trị phân bổ lần cuối vào chi phí sau khi trừ phế liệu thu hồi số phải bồi thường nếu có kế toán ghinghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ gprs đối với dung lượng thoại trong mạng gsm dùng phương pháp mô phỏng trên máy tính ngoài ra khi môi trường bất lợi thì trùng giày tảo mắt còn có hình thức sinh sản hữu tính bằng cách hình thành bào tử chuyển động hay hợp tử nhờ kết hợp giữa 2 tế bàomáy tính xách tay asus đã trải qua sứ mệnh 600 ngày trong điều kiện không trọng lựccấu trúc máy tínhmáy tính tuần tựtính toán thống kê trên máy tínhsinh sản hữu tínhcấu trúc tổng quát máy tínhlịch sử phát triển của máy tínhcác dạng câu hỏi cấu tạo máy tínhThông tư 01 2017 TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt NamThông tư 33 2016 TT-BCT sửa đổi Thông tư 36 2015 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 43 2016 TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhNghị quyết số 01 2001 NQ-HĐTP Hướng dẫn một số điều Bộ luật hình sựThông tư 41 2016 TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhDecision No. 63 2015 QD-TTg on policy on assistance in vocational training and job search for workers whose landDecree No. 102 2015 ND-CP on management and operation of airports and airfieldsCircular No. 30 2015 TT-BYT of the Ministry of Health on import of medical equipmentNghị quyết 02 2005 NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDSResolution No. 03 2015 NQ-HDTP on process for selecting, publishing and adopting precedentsNghị quyết số 08 2015 NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà NộiNghị quyết 12 2015 NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà NộiCircular No. 61 2015 TT-BGTVT on regulations on cargo transportation on inland waterwaysCIRCULAR No. 15 2014 TT-BTP May 20, 2014Nghị quyết 51 2016 NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2016Nghị quyết 50 2016 NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18 2014 NQ-HĐND do tỉnh Hưng Yên ban hànhCircular No. 34 2015 TT-BYT regulating the issuance and use of the birth noticeQuyết định 3689 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 1022 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia LaiQuyết định 822 QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016