Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu
... escape 10 a fairy b train c afraid d wait 11 a drug b rug c bus d century 12 a steamer b reach c breakfast d bead 13 a reach b such c chemical d chore 14 a hour b horse c house d high 15 a tale ... flowing 10 Bell was born……………………………………….March 3, 18 47 a in b on c at d during 11 They ……………………………….from Canada to America to find work a started b demonstrated c delivered d emigrated 12 He’ll ... weeks 30 I am afraid (go)……………………………… out alone at night 31 Tonight’s concert (begin)……….at 8: 00 and it (not end)……………….….until 11 :00 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí...
 • 21
 • 277
 • 1

Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Trường THCS Trần Văn Ơn, Hồ Chí Minh

Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Trường THCS Trần Văn Ơn, Hồ Chí Minh
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
 • 4
 • 303
 • 1

Bộ đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT tam giang, thừa thiên huế năm 2014 2015 đề kiểm tra hết học 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT tam giang, thừa thiên huế năm 2014  2015 đề kiểm tra hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án
... HẾT Trang 12 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 STT Đáp án STT Mã đề A 209 B 209 B 209 B 209 B 209 A 209 C 209 B 209 D 209 10 D 10 209 11 A 11 209 12 A 12 209 13 D 13 209 14 C 14 209 15 C 15 209 16 ... - HẾT Trang 3 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian...
 • 13
 • 187
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12
... dives 10 A scratched B crashed C occupied D coughed 11 a economy b industry c qualify d priority 12 a right b private c communist d minority 13 a measure b subsidies c domestic d hospital 14 a ... assessment 10 a common b exam c degree d prepare 11 a hospital b mischievous c supportive d special 12 a family b whenever c obedient d solution 13 a biologist b generally c responsible d security 14 ... the age of 14 (compulsion) The first thing you have to is to fill in this ……… form (apply) 10 An academic year is _ into two term, the first term and the second one (division) 11 Each term...
 • 6
 • 705
 • 5

Đề cương ôn thi học 1 môn tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 9
... answer to complete the following sentences I’ve played the piano A two years ago B since 19 95 C before 19 95 D tomorrow He me about it last night A tells B have told C has told D told The meeting ... form: MỆNH ĐỀ IF MỆNH ĐỀ CHÍNH Past simple (QKĐ), would/could/ should/ might + Vinf If + S + V–ed (V2) + O, S + would/ could + V(inf) + O * Note: Tobe dùng Were cho tất (trong Mệnh đề If) * eg: ... seem to have personalities That may (9) _ strange, but computers seem to have feelings Sometimes they seem happy, sometimes they seem (10 ) _ It is easy to think they are like people Fill in...
 • 8
 • 209
 • 1

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 - 2016 trường THCS Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 - 2016 trường THCS Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu
... class……… 12 Classes: a Hỏi hôm có môn gì: - What / does + S + have + today?→ S + have / has + môn học b Hỏi có môn vào thứ mấy: - Which classes / What + / does + S + have on….? → S + have / has + môn ... S + have / has + môn học + on + thứ c Hỏi có môn hỏi thời gian): - When + / does + S + have + môn học? → S+ have / has + it (môn học) + on + thứ 13 Hỏi phương tiện lại: - How / does + S + go ... three ……… Hỏi người: - Who + be + S? → S + be … 10 Hỏi tầng lầu mấy: - Which floor + be + S + on? → S + be + on the first floor second / third / fourth floor 11 Hỏi trình độ / lớp học: Which grade...
 • 10
 • 231
 • 0

Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9
... clothing D strong 10 A casual B sale C sleeveless D slit V MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer to complete the following sentences I’ve played the piano A two years ago B since 19 95 C ... form: MỆNH ĐỀ IF MỆNH ĐỀ CHÍNH Past simple (QKĐ), would/could/ should/ might + Vinf If + S + V–ed (V2) + O, S + would/ could + V(inf) + O * Note: Tobe dùng Were cho tất (trong Mệnh đề If) * eg: ... complete the following sentences I’ve played the piano A two years ago B since 19 95 C before 19 95 D tomorrow He me about it last night A tells B have told C has told D told The meeting will...
 • 8
 • 192
 • 0

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 11 truong thpt tam giang thua thien hue nam 2014 2015

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 11 truong thpt tam giang thua thien hue nam 2014 2015
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án B B D C C ... KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Trang 12 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MÔN: TIẾNG ANH Mã đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 485 485 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án D A B D C D B D A D A D C D B A D D B B B A A C C C B D C C A A Trang 13 /13 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 13
 • 237
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016
... 1: x1  6t  2t c Quãng đường xe sau 6s: s  x1  6t  2t  10 8(m) d Phương trình chuyển động xe 2: x  72  6t Hai xe gặp khi: x1  x  6t  2t  72  6t  t  6s Câu 2: Độ cao h: h  gt  12 5(m) ... (1 điểm) Vận tốc bi vừa chạm đất: v  gt  50(m / s) (1 điểm) Quãng đường bi 4s đầu h '  gt '2  80(m) Quãng đường bi giây thứ 5: h  h  h '  45(m) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí d) Ngay mô-tô bắt đầu tăng tốc phía trước cách mô-tô đoạn 72 m có ô-tô thứ hai chuyển động thẳng với tốc độ m/s Hỏi sau kể từ lúc mô-tô tăng...
 • 3
 • 281
 • 1

Bộ đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT thị xã quảng trị đề thi hết học 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT thị xã quảng trị  đề thi hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án
... =>………………………………………………………………………………………… Mã đề: 10 17 THE END VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Key Mã đề: 10 27 I & II (5pts) 1B 2D 11 D 12 A 3A 13 C 4A 14 D 5A 15 B 6D 16 A 7B 17 D 8C 18 C 9B 19 C 10 C 20B III Read ... brackets to complete the sentences (1pt) 1. have read has found careful Interesting Mã đề 10 17 I & II (5pts) 1D 2B 11 C 12 C 3A 13 D 4C 14 B 5C 15 B 6D 16 C 7D 17 A 8A 18 A 9D 19 A 10 B 20B III Writing (3pts) A ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mã đề 10 14 1D 2A 3C 4B 5D 6C 7B 8B 9C 10 A 11 A 12 B 13 D 14 B 15 C 16 C 17 A 18 D 19 D 20A III Read the passage then answer the questions (2pts) 1. The aeroplane’s wings and shape...
 • 10
 • 160
 • 0

Đề thi học 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016
... PHÒNG GD-ĐT BÀU BÀNG TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 015 -2 016 Môn ĐỊA Thời gian 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Học sinh chọn câu ghi vào khung Câu 1: ... chủng tộc sau đây: A Môn- gô-l - t B Ơ-rô-p - -it C Nê-grô-it D Cả A, B, C Câu 3: Môi trường Xích đạo ẩm chủ yếu nằm khoảng: A 0o-5oB B 0o-5oN C 5oB -5 oN D 10 oB -1 0 oN Câu :Môi trường đới nóng phân ... lục địa Câu 9: Ghép lục địa vào vị trí chúng địa cầu (1 ) a Lục địa Á - Âu, lục địa Phi Ở nửa cầu bắc b Lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ Ở nửa cầu nam c Lục địa Nam Cực Ở nửa cầu đông d Lục địa...
 • 4
 • 249
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ……………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I KEYS – ĐÁP ÁN Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Thời gian: 45 phút I Circle the ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton...
 • 4
 • 250
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... heavily last night A was B has been C had been D would be - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 13 2 ... does she talk to him? Trang 3/5 - đề thi 13 2 Câu 36: Choose the answer which has the same meaning with the underlined word The conference continued after a ten-minutes break A took part in B ... Handicrafts C Mathematics D Arts Câu 11 : Choose the correct answer to complete the sentence Marie Curie was born………………………November 7, 18 67 C at A in B from Câu 12 : Find out the error in each sentence...
 • 5
 • 265
 • 0

de cuong on thi hoc ky 1 mon tieng anh lop 7

de cuong on thi hoc ky 1 mon tieng anh lop 7
... summer vacation lasts months -> A – month summer vacation 23 Comparison of Nouns (so sánh danh từ) So sánh nhiều danh từ đếm : S1+ V(s/es) + more + Ns + than + S2 -So sánh nhiều danh từ không ... We (visit)…………………… Huong Pagoda next month She (be) ………………… 14 on her next birthday 10 My brother (go)…………… swimming every day 11 Let’s (meet)……………… in front of the museum 12 We often (play) ………………… ... Noun …? 15 Is there a / an …? Are there any …? 16 Prepositions : under , near , next to , behind , between , opposite , in front of … 17 What about / How about + V – ing …? = Why don’t we +V-inf…?...
 • 14
 • 646
 • 1

Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới

Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới
... luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP NĂM HỌC 2 013 -2 014 A PHONETICS D C A B C D B 8.C D 10 A 11 B 12 .B 13 .D 14 B 15 .A B VOCABULARY AND GRAMMAR ... most beautiful mountain in Australia 10 Lan is the best English in my class VI A 2.B C A B C B B C 10 D 11 C 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 A 18 B 19 C 29 A VII 1. Duy doesn’t live near here.; Does ... C nice D police 10 A coffee B see C agree D free 11 A city B cathedral C central D cinema 12 A every B prepare C relative D helping 13 A chat B peach C chocolate D chemistry 14 A leave B break...
 • 14
 • 184
 • 1

Xem thêm