Nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập (MAC) cho mạng thong tin trên đường

Nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ WIMAX

Nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ WIMAX
... trung vào việc nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC công nghệ WIMAX Đồ án trình bày vấn đề công nghệ WiMAX chuẩn WiMAX, kỹ thuật ứng dụng WiMAX, mô hình phân lớp bảo mật WiMAX Ngoài ... payload thực lớp bảo mật - 33 - Chương 3: Kiến trúc mạng truy cập WiMAX 3.3 LỚP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MÔI TRƯỜNG (MAC) Lớp MAC chuẩn IEEE 802.16 cung cấp giao diện hoạt động độc lập với lớp vật lý ... 2.6 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT Các thuật toán điều khiển công suất dùng để cải thiện chất lượng toàn hệ thống, thực trạm gốc gửi thông tin điều khiển công suất đến CPE để điều chỉnh mức công suất truy n...
 • 82
 • 691
 • 1

Đề tài nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ WIMAX

Đề tài nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ WIMAX
... trung vào việc nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC công nghệ WIMAX Đồ án trình bày vấn đề công nghệ WiMAX chuẩn WiMAX, kỹ thuật ứng dụng WiMAX, mô hình phân lớp bảo mật WiMAX Ngoài ... payload thực lớp bảo mật - 33 - Chương 3: Kiến trúc mạng truy cập WiMAX 3.3 LỚP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MÔI TRƯỜNG (MAC) Lớp MAC chuẩn IEEE 802.16 cung cấp giao diện hoạt động độc lập với lớp vật lý ... điểm công nghệ truy cập băng rộng trước đây, cụ thể: o Cấu trúc mềm dẻo: WiMAX hỗ trợ cấu trúc hệ thống bao gồm điểm – đa điểm, công nghệ lưới (mesh) phủ sóng khắp nơi Điều khiển truy nhập môi trường...
 • 82
 • 335
 • 0

Nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập môi trường mac trong công nghệ wimax

Nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập môi trường mac trong công nghệ wimax
... trung vào việc nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC công nghệ WiMax Nội dung đồ án bao gồm chương sau: Chương 1: Giới thiệu chung WiMax Chương khái quát đặc điểm WiMax bao gồm khái ... mật Phần tiêu đề lớp phần chung MAC biểu thị thông tin mã hóa payload Quá trình mã hóa payload thực lớp bảo mật 3.3 Lớp điều khiển truy nhập môi trường MAC Lớp MAC chuẩn IEEE 802.16 cung cấp giao ... điều khiển công suất đến CPE 41 để điều chỉnh mức công suất truy n cho mức nhận trạm gốc mức xác định trước Trong môi trường fading thay đổi động, mức tiêu định trước có nghĩa CPE truy n đủ công...
 • 79
 • 265
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây 11 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây 15 CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU ... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 33 3.1 Yêu cầu thiết kế điều khiển truy nhập MAC 33 3.2 Phân loại nguyên tắc hoạt động điều khiển truy nhập MAC ... 39 3.3 Đánh giá 48 CHƯƠNG - NHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP 51 4.1 Giao thức S -MAC 51 4.2 Giao thức T -MAC ...
 • 2
 • 284
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... CHƯƠNG - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây Error! Bookmark not defined 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây Error! ... phải nghiên cứu, giải tối ưu, phù hợp với đặc thù mạng cảm biến không dây, ví dụ: điều khiển truy nhập mạng không dây, định tuyến, điều khiển trao đổi số liệu tin cậy thiết bị cảm biến điều khiển ... thiết bị cảm biến điều khiển) Nghiên cứu, đánh giá số chế điều khiển truy nhập mạng cảm biến di động có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục tiêu luận văn cung cấp nhìn tổng quan mạng cảm biến không dây...
 • 11
 • 151
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g-lte

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g-lte
... Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4G-LTE trước tiên trình bày tổng quan xu hướng tiến hóa mạng thông tin di động từ 2G lên 4G Chương II trình kiến thức mạng thông ... bảo mật cho EPS gồm cấu trúc bảo mật cho EPS, nhận thực khóa mã, thuật toán bảo mật cho EPS Bảo mật cho thoại LTE Bảo mật cho eNodeB Cuối số khuyến nghị đề xuất tương lai Luận văn sở để thực nghiên ... hợp IP hoá đặt yêu cầu công nghiệp Viễn thông di động Mạng thông tin di động hệ ba đời khắc phục nhược điểm mạng thông tin di động hệ trước Tuy nhiên, mạng di động có số nhược điểm như: Tốc độ...
 • 33
 • 543
 • 0

Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g lte

Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g lte
... mạng 4G Chương II nghiên cứu kiến trúc mạng giao thức mạng 4G- LTE Chương III nghiên cứu giải pháp bảo mật cho mạng 4G- LTE 2 CHƯƠNG 1: LTE VÀ SỰ TIẾN HÓA LÊN 4G 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin ... IP hoá đặt yêu cầu công nghiệp Viễn thông di động Mạng thông tin di động hệ ba đời khắc phục nhược điểm mạng thông tin di động hệ trước Tuy nhiên, mạng di động có số nhược điểm như: Tốc độ truyền ... triển thông tin di động 1.1.2 Hệ thống thông tin di động hệ thứ hai (2G) Hệ thống di động hệ thứ sử dụng truyền vô tuyến số cho việc truyền tải Những hệ thống mạng 2G có dung lượng lớn hệ thống mạng...
 • 10
 • 126
 • 0

CÁC kỹ THUẬT điều KHIỂN TRUY NHẬP (MAC) TRONG CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG WIMAX

CÁC kỹ THUẬT điều KHIỂN TRUY NHẬP (MAC) TRONG CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG WIMAX
... đề công nghệ WiMAX nhƣ chuẩn WiMAX, kỹ thuật đƣợc ứng dụng WiMAX, mô hình phân lớp bảo mật WiMAX CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WiMAX 1.1 GIỚI THIỆU CHƢƠNG WiMAX công nghệ cho phép truy cập băng rộng ... động (IEEE 802.16e) WiMAX di động giải pháp không dây băng rộng cho phép phủ sóng mạng không dây cố định nhờ công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng diện rộng với kiến trúc mạng linh hoạt (Point-to-Point, ... sóng mạng WiMAX tƣơng tự nhƣ mạng điện thoại tế bào Bên cạnh đó, WiMAX hoạt động mềm dẻo nhƣ WiFi truy cập mạng Mỗi máy tính muốn truy nhập mạng tự động kết nối đến trạm anten WiMAX gần Trong...
 • 25
 • 240
 • 1

Nghiên cứu về điều khiển truy cập sử dụng mô hình RBAC mở rộng

Nghiên cứu về điều khiển truy cập sử dụng mô hình RBAC mở rộng
... chế RBAC Net Framework 20 Chương MỞ RỘNG ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP RBAC VỚI LUẬT .21 2.1 Đặc tả điều khiển truy cập RBAC 21 2.2 Điều khiển truy cập theo luật 22 2.3 Mở rộng điều khiển ... 1.1.1 Điều khiển truy cập bắt buộc 1.1.2 Điều khiển truy cập tuỳ quyền 1.1.3 Điều khiển truy cập theo vai trò 1.1.4 Điều khiển truy cập theo luật 1.2 Các hình tham ... Chương 1, luận văn nghiên cứu phương pháp điều khiển truy cập theovai trò, hình điều khiển truy cập RBAC Phân tích ưu, nhược điểm RBAC Chương 2, luận văn giới thiệu điều khiển truy cập Net Framework,...
 • 61
 • 693
 • 2

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Chương 19: Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền thông pot

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Chương 19: Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền thông pot
... quản lí phức tạp có thẻ - Nhưng điều hoà lưu thông - Sử dụng lưu thông lớn - ChuN 802.5 sử dụng rộng rãi n CSMA/CD Dạng tin Token Ring: -2 - AC FC đ/c Đích đ/c Nguồn 1 2-6 2-6 TI CRC FS N Max 16 ... (token)  Nhưng điều hoà lưu thông  Sử dụng lưu thông lớn  ChuN 802.4 dùng công nghiệp để kết nối n thiết bị điều khiển trình Dạng tin Token Bus: Frame đ/c đích đ/c ( 2-6 ) ( 2-6 ) TI max 8142 ... đ/c đích đ/c (có cấu hình BUS) Type Số 4 6-1 500 Tốc độ 10 Mbps CRC Bytes VI.5.2 Token bus Là truy nhập điều khiển Mạng có cấu hình BUS trạm phép truy nhập có thẻ (token) Thẻ lưu chuyển vòng...
 • 9
 • 217
 • 0

Bài tập lớn Mạng số liệu Tìm hiểu giao thức điều khiển truy nhập CSMACA trong mạng LAN không dây

Bài tập lớn Mạng số liệu Tìm hiểu giao thức điều khiển truy nhập CSMACA trong mạng LAN không dây
... dụng đặc biệt giao thức CSMA/CA giao thức trọng tìm hiểu - Giao thức ACK - Giao thức RTS/CTS - Giao thức CSMA/CA Trang Giao thức điều khiển truy nhập CSMA/CA mạng LAN không dây a Giao thức ACK ACK ... Trang Giao thức điều khiển truy nhập CSMA/CA mạng LAN không dây Phần I: TỔNG QUÁT CHUNG VỀ MẠNG KHÔNG DÂY Tổng quát chung Trong tập đề cập cụ thể đến giao thức điều khiển truy n dẫn CSMA/CA mạng không ... Giao thức điều khiển truy nhập CSMA/CA mạng LAN không dây MỤC LỤC Phần I: TỔNG QUÁT CHUNG VỀ MẠNG KHÔNG DÂY Tổng quát chung ……………………………………………………………… Thế mạng WLAN ……………………………………………… Một số giao...
 • 15
 • 270
 • 1

NGHIÊN CỨU DẠNG ĐIỀU CHẾ RZ VÀ NRZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 40Gbs TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG OPTIWAVE

NGHIÊN CỨU DẠNG ĐIỀU CHẾ RZ VÀ NRZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 40Gbs TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG OPTIWAVE
... nghệ như: thành phần hệ thống hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng định dạng điều chế qua lý thuyết biết điều chế RZ tốt NRZ hệ thống WDM 40Gb/s Nhờ vào thiết kế hệ thống thông tin ... thiệu, NRZ điều chế Duobinary thuộc nhóm 2.2.1 Điều chế NRZ NRZ định dạng điều chế ứng dụng chủ yếu hệ thống truyền dẫn quang ngày nay, kỹ thuật cho phát xung NRZ tiếng từ lý thuyết thông tin cổ ... loại định dạng điều chế ASK khác thực theo hình dạng xung quang Tất định dạng điều chế phân chia thành ba nhóm: NRZ, RZ định dạng điều chế Novel Trong phần này, định dạng điều chế NRZ (non-return-to-zero)...
 • 64
 • 1,351
 • 17

Báo cáo bài tập lớn phân tích yêu cầu phần mềm nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đh bách khoa

Báo cáo bài tập lớn phân tích yêu cầu phần mềm nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường đh bách khoa
... Các cổng thông tin trường đại học: Cổng thông tin ĐHBKHN Cổng thông tin ĐHQGHN Cổng thông tin Trường ĐH Kinh tế quốc dân Cổng thông tin Trường ĐH Quốc Gia Singapore  Tài liệu đặc tả yêu cầu phần ... niệm cổng thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử trung tâm tích hợp thông tin; điểm truy cập tập trung nhất; tích hợp kênh thông tin dịch vụ , ứng dụng; sản phẩm hệ thống phần mềm phát triển ... thức trường đại học, thay cho việc thông báo qua thư từ, Email b Mụ Tạo cổng thông tin trường v i mục đích sau:  Cung cấp hiển thị thông tin trường đại học cho người truy cập vào cổng thông tin: ...
 • 90
 • 598
 • 1

Nghiên cứu công nghệ EDGE và ứng dụng trong mạng thông tin di động MobiFone

Nghiên cứu công nghệ EDGE và ứng dụng trong mạng thông tin di động MobiFone
... ngh EDGE/ 2,5G - l trỡnh phỏt trin tin ti mng thụng tin di ng 3G Lun Nghiờn cu cụng ngh EDGE v ng dng vo mng thụng tin di ng MobiFone nhm trin khai mng EDGE trờn nn mng GSM sn cú ca VMS /MobiFone ... thụng tin di ng mt t, cỏc h thng thụng tin di ng v tinh: Global Star v Iridium cng c a vo thng mi nm 1998 Nh vy, s kt hp gia cỏc h thng thụng tin di ng núi trờn s to nờn mt h thng thụng tin di ng ... ang tin ti th h th ba (th h th nht: thụng tin di ng tng t, th h th hai l thụng tin di ng hin ti) th th thụng tin di ng th ba ny cỏc h thng thụng tin di ng cú xu hng ho nhp thnh mt tiờu chun nht...
 • 140
 • 473
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp điều khiển truy nhập mac trong mạng cảm biến không dâyphân lớp điều khiển truy nhập đường truyền maclớp điều khiển truy nhập môi trường wimax di động maclớp điều khiển truy nhập môi trường mackết nối dữ liệu và lớp điều khiển truy nhập môi trườnglớp điều khiển truy nhập môi trường ieee 802 11lớp điều khiển truy nhập môi trường hiperlan type iyêu cầu thiết kế điều khiển truy nhập macphân loại và nguyên tắc hoạt động điều khiển truy nhập macđiều khiển truy nhập môi trường macđiều khiển truy nhập môi trường mac medium acces controlđiều khiển truy nhập môi trường mac medium access controlnhiên cứu cài đặt mô phỏng đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhậpnghiên cứu vi điều khiểnnghiên cứu vi điều khiển avrchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây