Nghiên cứu chế tạo phần tử chống photocopy trên giấy

Nghiên cứu chế tạo vật liệu chống cháy trên cơ sở dẫn xuất Xenluloza

Nghiên cứu chế tạo vật liệu chống cháy trên cơ sở dẫn xuất Xenluloza
... loại vật liệu chuyên dụng, cần thiết cho chế tạo vật liệu chống cháy ĐNR Đã nghiên cứu thí nghiệm xây dựng thành phần đơn vật liệu, công nghệ, kỹ thuật chế tạo vật liệu chống cháy sở dẫn xuất ... số liệu, 47 hình vẽ đồ thị, 126 tài liệu tham khảo Từ kết nghiên cứu luận án, xây dựng qui trình công nghệ chế tạo vật liệu chống cháy cho động nhiên liệu rắn Vật liệu chế tạo vật liệu tổ hợp sở ... ta nghiên cứu sử dụng dẫn xuất axetat butyrat xenluloza để chế tạo vật liệu chống cháy cho ĐNR Tù yêu cầu kỹ thuật vật liệu chống cháy, kết hợp t liệu cập nhật đợc, luận án chọn lựa hệ vật liệu...
 • 15
 • 509
 • 1

Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan trang thiết bị điện tàu 6500 tấn đi sâu phân tích nồi hơi và nghiên cứu chế tạo mạch tự động sấy dầu F.O

Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan trang thiết bị điện tàu 6500 tấn đi sâu phân tích nồi hơi và nghiên cứu chế tạo mạch tự động sấy dầu F.O
... nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, em Ban Chủ nhiệm Khoa Đi n - Đi n tử tàu biển Nhà trường giao cho đề tài : Tổng quan trang thiết bị đi n tàu 6500T Đi sâu phân tích hệ thống nồi nghiên cứu, chế tạo mạch ... trạm pháy đi n tàu 6500T 1.2 Cấu tạo bảng đi n 1.2.1 Sơ đồ dây trạm phát đi n tàu 6500T 1.2.2 Sơ đồ cấu tạo trạm phát đi n tàu 6500T 1.3 Nguyên lý hoạt động trạm phát đi n 1.3.1 Ổn định đi n áp ... hoạt động, đồng thời TM6(1-4) đóng lại, đèn RL sáng báo mức két thấp 43 PHẦN II ĐI SÂU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NỒI HƠI TÀU 6500T VÀ NGHIÊN CỨU,CHẾ TẠO MẠCH TỰ ĐỘNG SẤY DẦU F.O CHƯƠNG IV : TỔNG QUAN VỀ...
 • 78
 • 157
 • 0

Nghiên cứu chế tạo biến tử vi phân ( DT sensor) và ứng dụng của nó

Nghiên cứu chế tạo biến tử vi phân ( DT sensor) và ứng dụng của nó
... F,2 - di = -M1 _ _ _ _ dt dt di = -M dl k íc h ( ) - - c*p1 E3 = Eo, di di = -M _ _ dt dt _ = -M iá _ dt E3 l sctđ cảm ứng th u đươc t r ê n c c cu ô n Lp, Từ ( ) v ( ) L3 t a th ấ y : E2 = ... Mnjn2 S = - M1 f — dt di (1 li) = - _ - _ dt ( ) di M n jn ^ S Nỉ nỉ v â y , CĨI = - _ = - M iỉ _ dt _ dt (! • 12 ) sđ đ lô i r a : E r c ô n g th ứ c E g f -E (1 13) + Sự c ó l ... 8 6 44 56 48 16 40 86 44 55 48 15 Vi t r i ’ lõi t ( m m ) (mV) hiêu T i'n (mV) hiệu T in 44.0 54.0 64.0 74.0 Vi tri" lỗi tìí ( m m ) T in hiệu (mV) Tin hiệu (mV) 250 Mâu sô Đoạn Đừđng th ự c...
 • 37
 • 141
 • 0

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước
... luận tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ZÊOLIT TỪ BÙN ĐỎ VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ION AMONI TRONG NƢỚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... lọc bùn đỏ + cao lanh tinh chế) 37 3.2 Khảo sát khả hấp thụ vật liệu 38 3.2.1 Khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ 38 3.2.2 Khảo sát ảnh hƣởng pH 41 3.2.3 Khảo sát khả hấp ... thác tiềm ứng dụng loại vật liệu tự nhiên tái sử dụng chất thải lĩnh vực xử lý nƣớc, khóa luận chọn thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ khảo sát khả loại bỏ ion amoni nƣớc ” Giáo...
 • 55
 • 642
 • 1

Nghiên cứu chế tạo hộp đen chống gian lận đo lường tại các trạm xăng dầu

Nghiên cứu chế tạo hộp đen chống gian lận đo lường tại các trạm xăng dầu
... hạn chế gian lận đo lường trạm xăng dầu Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề xuất lên Bộ Khoa học Công nghệ giải pháp "Nghiên cứu chế tạo hộp đen chống gian lận đo lường trạm xăng dầu" ... phát gian lận đo lường Vì việc ghi lại số xung phát phát xung theo thời gian có khả phát chống gian lận xăng dầu khả thi mà hộp đen thực 27 NACENTECH Hộp đen chống gian lận đo lường xăng dầu Phần ... thử nghiệm xăng thực Phụ lục 2: Hướng dẫn sử dụng Tài liệu tham khảo ml  NACENTECH Hộp đen chống gian lận đo lường xăng dầu Mở đầu Gian lận đo lường xăng dầu xảy ngày nhiều, mức độ gian lận ngày...
 • 186
 • 280
 • 1

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN …………………… Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO TRÊN XÚC TÁC ĐA OXIT KIM LOẠI Chuyên ngành: Hóa dầu số: 60 44 0115 ... kiếm, chế tạo hệ xúc tác đa kim loại phi kim thích hợp cho công nghệ chế tạo biodiezel từ nguồn nguyên liệu số axit tự cao, thực giai đoạn, hạn chế phản ứng phụ phản ứng dehydrat metanol tạo ... sử dụng trước xúc tác đồng thể xúc tác tính bazơ Các nghiên cứu tập trung chủ yếu chế tạo hệ xúc tác rắn sở đa oxit kim loại doping phi kim nhằm cải biến lực axit bazơ để tăng tốc độ phản ứng...
 • 103
 • 188
 • 0

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại
... tia X: EDX 27 2.3 Quy trình chế tạo biodiezen từ dầu jatropha 29 2.3.1 Thiết bị 29 2.3.2 Hóa chất 29 2.3.3 Quy trình chế tạo biodiesel công nghệ gián đoạn ... nhiệt độ (TPD-CO2) 39 3.2 Khảo sát số axit dầu Jatropha 40 3.3 Nghiên cứu điều kiện phản ứng este chéo hóa 41 3.3.1 Khảo sát ảnh hƣởng tỷ lệ Vmetanol/VJatropha 41 3.3.2 Khảo sát ... đoạn quy mô 2,5 lít nguyên liệu/mẻ 29 2.3 Xác định số axit dầu Jatropha 31 2.4 Phản ứng este chéo hóa dầu Jatropha với metanol 31 2.5 Đánh giá thành phần sản phẩm độ chuyển...
 • 9
 • 301
 • 0

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng
... giới sử dụng xúc tác axit rắn dị thể cho trình chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành nhiên liệu Luận văn này, tiến hành đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn sở Al2O3 biến tính La Zn để điều ... 9.00 8.00 9.00 ZnKb CuKb ZnKa KKsum LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 AlKsum KKa KKb CaKa CaKb LaLl KKesc CuKa 7.00 ZnKb 2.00 ZnKa 1.00 CuKb 0.00 CuKa 1600 KKsum 2400 LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 3200 AlKsum ... chéo hóa mỡ Xúc tác axit rắn đa oxit kim loại Zn, La/ γ -Al2O3 (MA) tổng hợp sử dụng làm xúc tác cho phản ứng este chéo hóa mỡ bò (chỉ số axit béo tự 5,35 mgKOH/g) Hoạt tính xúc tác nghiên cứu thông...
 • 63
 • 268
 • 0

nghiên cứu chế tạo microsilica từ tro trấu thay thế muội ôxit silic trong bê tông chất lượng cao

nghiên cứu chế tạo microsilica từ tro trấu thay thế muội ôxit silic trong bê tông chất lượng cao
... đường kính m, chiều cao 4,015 m, lượng trấu đốt 239,5 kg/h VI Tài liệu tham khảo Đề tài : “Nghiờn cứu chế tạo microsilica từ tro trấu thay muội ụxit silic tông chất lượng cao Mã số : B2004-34-54 ... lượng ụxit silic loại tro thu đốt trấu từ nước khác cao, tạp chất chủ yếu than chưa cháy Hàm lượng than chưa cháy lớn hàm lượng ôxit silic tro trấu nhỏ Một điểm đặc biệt thành phần hóa tro trấu tương ... công trấu điều kiện thích hợp thu tro trấu có nhiều tính chất tương tự silica fume, có hàm lượng ụxit silic vô định hình tỷ diện tích bề mặt lớn - Chất lượng tro trấu phụ thuộc vào hàm lượng ôxit...
 • 45
 • 768
 • 3

Nghiên cứu chế tạo organoclay từ khoáng sét montmorillonite và muối diamine thơm ứng dụng cải thiện một số một số tính chất của bismaleimide

Nghiên cứu chế tạo organoclay từ khoáng sét montmorillonite và muối diamine thơm ứng dụng cải thiện một số một số tính chất của bismaleimide
... Đaị học Tên Luận văn Nghiên cứu biến tính montmorilonite từ muối ODA để chế tạo organoclay sử dụng cho nhựa nhiệt rắn Bismaleimide Nghiên cứu chế tạo biến tính MMT-Na+ từ muối diamine Tình trạng ... học nghiên cứu ứng dụng nanoclay vào cải thiện số tính chất nâng cao tính chất lý, tăng khả chịu mài mòn, khả chống cháy thấm khí… nghiên cứu Các nghiên cứu biến tính nanoclay chủ yếu sử dụng ... tâm nghiên cứu vật liệu polymer – Nghiên cứu chế tạo nanocomposite sở PA6 GS.TS Nguyễn Hữu Niếu –Trung tâm nghiên cứu vật liệu polymer- Nghiên cứu cải thiện tính chất nhiệt tính chất lưu biến Bismaleimide...
 • 94
 • 234
 • 0

Nghiên cứu chế tạo máy tự động cho cá ăn sử dụng pin mặt trời lập trình điều chỉnh đa định mức bằng thời gian quay trục vít cho lồng bè nuôi thủy sản tại Nha Trang

Nghiên cứu chế tạo máy tự động cho cá ăn sử dụng pin mặt trời lập trình điều chỉnh đa định mức bằng thời gian quay trục vít cho lồng bè nuôi thủy sản tại Nha Trang
... Học Nha Trang, em thực đề tài: “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY TỰ ĐỘNG CHO ĂN SỬ DỤNG PIN MẶT TRỜI LẬP TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐA ĐỊNH MỨC BẰNG THỜI GIAN QUAY TRỤC VÍT CHO LỒNG BÈ NUÔI THỦY SẢN TẠI NHA TRANG ... DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu chế tạo máy tự động cho ăn sử dụng pin Mặt Trời lập trình điều chỉnh đa định mức thời gian quay trục vít cho lồng nuôi thủy sản Nha Trang Cơ khí Vi điều khiển Nghiên ... CHƢƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY CHO ĂN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PIN MẶT TRỜI LẬP TRÌNH ĐA ĐỊNH MỨC 3.1 ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu : Máy tự động cho ăn sử dụng pin Mặt...
 • 110
 • 1,097
 • 5

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BẢ TỪ F VÀ S

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BẢ TỪ F VÀ S
... có nguồn gốc từ châu Âu, Sorbic chất bảo quản mua thị trường Chất chế tạo bả tương tự chất bả BDM04 2.2 Phương pháp 2.2.1 Nghiên cứu s dụng chất bảo quản để nâng cao khả kháng mốc bả Thí nghiệm ... tỷ lệ chết công thức đối chứng Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu s dụng chất bảo quản để nâng cao khả khàng mốc bả 3.1.1 Đánh giá khả kháng mốc tổ hợp chất bảo quản Kết thí nghiệm thể bảng Kết bảng ... chất bảo quản chất làm bả Thí nghiệm cho thấy khả kháng mốc tùng tổ hợp chất bảo quản bảng Kết bảng cho thấy hỗn hợp có s dụng chất bảo quản P bị mốc sau ngày thứ Các hỗn hợp có kết hợp chất bảo...
 • 10
 • 86
 • 0

Nghiên cứu chế tạo sơn epoxy chống ăn mòn sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn nanoclay

Nghiên cứu chế tạo sơn epoxy chống ăn mòn sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn nanoclay
... sơn epoxy chống ăn mòn sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn nanoclay PHẦN I: TỔNG QUAN Trang Đồ án chuyên ngành kỹ sư polyme compozit I ĂN MÒN KIM LOẠI [1] Định nghĩa ăn mòn kim loại chế trình ăn mòn ... ăn mòn: Ăn mòn khí quyển, ăn mòn khí nóng, ăn mòn dung môi, ăn mòn tiếp xúc, ăn mòn dòng điện dò Trang Đồ án chuyên ngành kỹ sư polyme compozit  Theo đặc trưng dạng ăn mòn: Ăn mòn toàn ăn mòn ... thu tác dụng tốt chi phí lại cao  Sử dụng loại hợp kim chống ăn mòn: Đưa số loại kim loại có tính chống ăn mòn vào vật liệu nhằm làm tăng khả chống ăn mòn vật liệu Đây phương pháp tiện dụng cho...
 • 49
 • 328
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo nhựa dễ phân hủy sinh học đi từ tinh bột sắn dựa trên nền nhựa pvanghiên cứu chế tạo mạch điện tửnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi thép phân tánnghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy và sưng phù đầu do e coli ở lợnnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baychuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạinghiên cứu chế biến phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê pot26 tr nghiên cứu chế tạo nam châm kết dính ndfebfeco từ băngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học