Phu luc 1 quan trac moi truong BV

Hệ thống quan trắc môi trường bằng GSM phần 1

Hệ thống quan trắc môi trường bằng GSM phần 1
... thiểu công việc quan trắc tay nhân viên ngành môi trường Không mà góp phần làm cho môi trường ngày thêm, cải thiện môi trường sống người Hình 10 [1] sản phẩm làm sau nhiều tháng [1] -Nguyễn Thị ... trị hệ thống database gặp cố kết nối Và kiểm tra hiển thị tình trạng phần cứng sở liệu Hình 8: Lưu đồ KẾT LUẬN Hệ thống đời góp phần vào công việc quan trắc, giám sát trực tuyến tiêu môi trường, ... 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG Sau tham khảo vài hệ thống quan trắc tự động nước Nhóm đưa mô hình quan trắc sau cách cách ly chip cảm biến với môi trường bụi Cảm biến đo lưu lượng...
 • 5
 • 422
 • 3

MẪU HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

MẪU HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
... VỀ NĂNG LỰC I Lĩnh vực quan trắc trường Số mẫu tiến hành (đối với đơn vị vào hoạt động) - Số mẫu tiến hành (tính trung bình năm gần nhất): ……………………………… mẫu/ năm (Liệt kê theo thành phần môi trường ... pháp quan trắc, phân tích trường/ hiệu chuẩn □ - Các tài liệu liên quan khác: (đề nghị liệt kê) □ Dải đo II Lĩnh vực phân tích môi trường Số mẫu tiến hành (đối với đơn vị vào hoạt động) - Số mẫu ... trường đề nghị chứng nhận) - Nguồn mẫu (tích vào ô trống thích hợp): □ + Nội + Khách hàng bên □ Chiếm Chiếm % % Nhân - Danh sách cán quan trắc: Họ tên Năm sinh Giới tính Chức vụ (trong tổ chức) ...
 • 6
 • 1,872
 • 7

Quan trắc môi trường không khí - Chương 1 pptx

Quan trắc môi trường không khí - Chương 1 pptx
... Bài giảng môn học Quan trắc môi trường không khí bảo vệ cách hữu ích 1. 2 CẤU TRÚC MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN : Khí lớp vỏ khí bao quanh trái đất cấu tạo nhiều hợp chất khác ... Hình 1. 1 b Nhà rộng đứng độc lập Hình 1. 1 c Nhà hẹp đứng trước nhà khác với khoảng cách x1 ≤ 10 Hnh Hình 1. 1 d Nhà rộng đứng trước nhà khác với khoảng cách x1 ≤ Hnh Chú thích hình vẽ 1. 1 a ; 1. 1 ... học Quan trắc môi trường không khí 1. 3.3/ Ảnh hưởng nhà cửa công trình : Nhà cửa, công trình góp phần làm thay đổi trường vận tốc không khí Ở phía trước công trình vận tốc chuyển động không khí...
 • 9
 • 397
 • 6

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa pps

THÔNG TƯ Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa pps
... Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA Điều Mục tiêu quan trắc Các mục tiêu quan trắc môi trường nước mặt lục địa là: Đánh giá trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương; ... nước mặt lục địa cụ thể sau: Kiểu quan trắc Căn vào mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc cần xác định kiểu quan trắc quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường tác động Địa điểm ... chương trình quan trắc Chương trình quan trắc sau thiết kế phải cấp có thẩm quy n quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt chấp thuận văn Việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước mặt...
 • 9
 • 449
 • 2

Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước phần 1 lê quốc hùng

Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước phần 1  lê quốc hùng
... 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 ... 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 ... 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 54508.pdf at Sun Jun 03 15 :49:23...
 • 149
 • 231
 • 0

Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện tuy an tỉnh phú yên năm 2014

Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện tuy an tỉnh phú yên năm 2014
... Trang20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 Chương IV: HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN ... thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 III Những khó khăn việc triển khai thực quan trắc môi trường địa bàn huyện Tuy An Quan trắc ... Trang7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 Chức Trung tâm Quan Trắc môi trường có chức thực quan trắc, phân tích môi trường...
 • 34
 • 170
 • 0

Tình hình thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

Tình hình thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
... gia thực chương trình 1.1.3 Khái niệm chương trình quan trắc phục vụ nuôi trồng thủy sản - Khái niệm Chương trình quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản chương trình quan trắc môi trường ... Tổng cục Thủy sản việc xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, Kế hoạch số 04/KH-UBND UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn ... thường 2.3 Thực trạng quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế Chi cục Nuôi trồng Thủy sản lưu trữ chuổi số liệu Excel tổng hợp yếu tố môi trường Dữ...
 • 63
 • 156
 • 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên năm 2014

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên năm 2014
... Trang15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 Chương IV: HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN ... Lực Trang24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 I Thực trạng công tác quan trắc môi trường nước địa bàn Huyện Tuy An - ... Châu Lực Trang2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hiện Trạng Quan Trắc Môi Trường Nước Trên Địa Bàn Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên 2014 quan trắc môi trường địa phương; truyền thông môi trường; vấn ứng...
 • 36
 • 82
 • 0

Quan trắc môi trường đất

Quan trắc môi trường đất
... thuật quan trắc môi trường đất 14 Chương Một số yêu cầu chung kỹ thuật quan trắc môi trường đất 14 Một số yêu cầu chung kỹ thuật quan trắc môi trường đất 15 Yêu cầu khoa học số liệu quan trắc ... động quan trắc môi trường nước môi trường không khí Riêng Môi trường Đất, theo đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường, qui trình qui phạm QT/PT môi truờng đất xây dựng năm 2006 với Sổ tay quan trắc môi ... tưới bón vào đất chứa chất độc hại hay kim loại nặng… PHẦN TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT CHƯƠNG 1: MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT Môi trường đất Việt Nam...
 • 21
 • 2,680
 • 26

Hệ thống quan trắc môi trường bằng GSM phần 2

Hệ thống quan trắc môi trường bằng GSM phần 2
... giải vấn đề “phân mảnh” hệ thống tế bào hệ Châu Âu GSM hệ thống tế bào giới định rõ việc điều chế số, kiến trúc dịch vụ cấp độ mạng Hình 1 .2: Mô hình hệ thống GSM Trước GSM, quốc gia Châu Âu sử ... mạng GSM thực ETSI (European Telecommunications Standard Institute) Mạng GSM chia thành hệ thống Hệ thống chuyển mạch Hệ thống trạm gốc Mỗi hệ thống lại chứa số đơn vị chức năng, nơi thực chức hệ ... liệu lĩnh vực môi trường - Nắm bắt nguyên lý hoạt động đầu dò phân tích môi trường nguyên tắc truyền thông tin (truyền kết quan trắc trạm Trung tâm) - Đề xuất mô hình hệ thống quan trắc tuân thủ...
 • 74
 • 312
 • 2

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn
... DO nước mặt theo không gian năm 2007 Lưu vực sông Sài Gòn CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 23 - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” ... VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ Đồng NaiTPHCM TPHCM Long An 106052.028' 24 -5- BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ... VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 21 - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” dao động đáng kể từ thượng lưu xuống hạ lưu thấp hẳn sông Sài Gòn...
 • 91
 • 2,650
 • 38

thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
... dân tỉnh Yên Bái việc bổ sung định 1274/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái Chánh ... Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế chuyên môn nghiệp vụ Sở Tài nguyên Môi trường; có trụ sở, dấu riêng mở tài khoản Kho bạc nhà nước Yên Bái Điều ... dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành...
 • 4
 • 865
 • 6

quy định điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường

quy định điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường
... CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Điều Thẩm quy n cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường Bộ ... nhiệm xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường gia hạn nhiều lần, lần gia hạn có ... chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường bị thu hồi trường hợp sau: Tổ chức bị cấm hoạt động, bị tuyên...
 • 18
 • 596
 • 2

Quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục

Quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục
... Chương II QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG Điều 3: Yêu cầu Trạm quan trắc nước mặt tự động Trạm quan trắc nước mặt tự động phải đáp ứng yêu cầu sau: ... Chương III QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG Điều 5: Yêu cầu trạm quan trắc nước thải tự động Trạm quan trắc nước thải tự động phải đáp ứng yêu cầu sau: ... Thông số quan trắc: Căn vào mục tiêu quan trắc đặc điểm khu vực quan trắc để xác định thông số môi trường cần quan trắc cho phù hợp Các thông số quan trắc Trạm quan trắc nước mặt tự động quy định...
 • 11
 • 1,093
 • 11

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường
... thay Quy t định số 41/QĐ-TCMT ngày 21 tháng 11 năm 2008 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Trung tâm Quan trắc môi trường Giám đốc Trung tâm Quan ... trưởng trước pháp luật toàn tổ chức hoạt động Trung tâm; xây dựng ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quy n hạn cấu tổ chức đơn vị trực thuộc Trung tâm Phó Giám đốc giúp việc ... theo quy định 21 Thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao 22 Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng giao Điều cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm: Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi...
 • 4
 • 489
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trình quan trắc môi trường được qui định theo luật bvmt 2005mạng lưới tram quan trắc mòi trường nước mặt do trung tám bvmt thực hiệnquan trắc môi trườngmạng lưới quan trắc môi trườngkhái niệm quan trắc môi trườnghoạt động quan trắc môi trườngquan trắc môi trường đấtnội dung quan trắc môi trườngmục tiêu quan trắc môi trườngthông tư hưỡng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trườnghệ thống đo và quan trắc môi trườngý nghĩa của quan trắc môi trườngý nghĩa quan trắc môi trườngquan trắc môi trường định kỳ hàng nămquan trắc môi trường nền là gìM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 24. Cây gỗTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012GoodLaw report 8April APphu luc 3. tuyen bo va cam ketNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013