Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xúc tác dạng mao quản trung bình trên cơ sở zirconi sunfat

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu của xúc tác quang zno SBA 15

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu cơ của xúc tác quang zno SBA 15
... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 1N-3 0ZnO/ SBA- 15; 2N-3 0ZnO/ SBA- 15; ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-2 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 4N-3 0ZnO/ SBA= 15 th i ñi m khác 3N-4 0ZnO/ SBA- 15 th i ... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 3 0ZnO/ SBA- 15; 4Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; 5Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; l n xúc tác: l n th 1, l n th 2, l n th 3, l n th 4, l n th 6Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 sau tái ... kho ng 0,5-10 ñ m u 3 0ZnO/ SBA- 15, 3N-3 0ZnO/ SBA- 15, Ag-3N-3 0ZnO/ SBA1 5 th hi n hình 3.9 Hình 3.10 nh TEM m u xúc tác 3 0ZnO/ SBA- 15 (A); 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (B); Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (C) Các k t qu minh...
 • 13
 • 469
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2 SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức pt zro2  SO4 2 SBA 16 vào phản ứng đồng phân hóa paraphin c5 c6
... SO 42 -/ SBA 16 10 c T ng h p h xúc tác Pt / ZrO2 SO 42 - / SBA 16 (Pt /SZ /SBA- 16) T m H2PtCl6 lên SZ / SBA- 16 S y khô, nung gi , 5000C Pt/ ZrO2- SO 42 - /SBA1 6 Hình 2. 3 Sơ ñ t ng h p h xúc tác ... hóa n-pentan, n-hexan m u xúc tác khác nhau, nhi t ñ ph n ng 22 00C, t c ñ th tích 1h-1 Xúc tác Đ chuy n hóa (%) Đ ch n l c (%) SO 42 - - ZrO2 3,7 83 Pt/ SO 42 - - ZrO2 12, 2 89 SO 42 - - ZrO2/ SBA 16 ... – 26 00C B ng 3 .2 nh hư ng c a nhi t ñ ñ n hàm lư ng s n ph m ñ ng phân hóa n- pentan, n- hexan xúc tác Pt/ SZ /SBA- 16 Nhi t ñ (0C) 180 20 0 22 0 24 0 26 0 2, 15 7 ,2 2,33 12, 92 10, 42 26,18 17 ,2 12, 28...
 • 26
 • 1,734
 • 5

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TIO2 biến tính với sắt trên tro trấu ứng dụng trong xử lý chất hữu ô nhiễm

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TIO2 biến tính với sắt trên tro trấu và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô nhiễm
... pháp xử chất hữu gây ô nhiễm môi trường 1.3 Vật liệu quang xúc tác TiO2 vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính 11 1.3.1 Vật liệu quang xúc tác TiO2 .11 1.3.2 Vật liệu quang xúc tác TiO2 ... TiO2 biến tính với sắt đưa lên chất mang tro trấu 1.3 VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TiO2 VÀ VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TiO2 BIẾN TÍNH 1.3 Vật liệu quang xúc tác TiO2 Titan đioxit vật liệu quang xúc tác bán ... tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính với sắt tro trấu ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm Chƣơng : TỔNG QUAN 1.1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƢỜNG 1.1 Các...
 • 65
 • 179
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp biến tính xúc tác quang hoá nano tio2 ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác quang hoá nano tio2 ứng dụng trong xử lý môi trường
... thống cách hoạt hoá xúc tác Trong phản ứng xúc tác truyền thống, xúc tác hoạt hoá nhiệt phản ứng xúc tác quang hoá, xúc tác hoạt hoá hấp thụ ánh sáng Cơ chế hoạt động xúc tác quang hoá nói chung ... Tính chất xúc tác quang hoá TiO2 1.3.1 Khái niệm xúc tác quang hoá Năm 1930, khái niệm xúc tác quang hoá đời Trong hoá học dùng để nói đến phản ứng xảy tác dụng đồng thời chất xúc tác ánh sáng, ... ảnh ứng dụng vật liệu nano TiO2 Nano- TiO2 ứng dụng xử khí thải NOx, CO, VOC… Sản phẩm thương mại Nano- TiO2 ứng dụng xử môi trường Trần Thị Hằng – K31B - Hóa 21 Khóa luận tốt nghiệp Nano- TiO2...
 • 51
 • 359
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 632
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen
... làm chất < /b> xúc < /b> tác < /b> cho phản ứng oxidehydro hóa EB thành ST Hình 3.36 Đồ thị biểu diễn khẳ tái sinh xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> ZnCr2O4 3.26 Thảo luận chế phản ứng oxidehydro hoá EB xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> AB2O4 < /b> ... tiến nanospinen < /b> AB2O4 < /b> (A= < /b> Zn2+, Cu2+; B = < /b> Cr3+, Al3+) 2.5.2 Thiết b phản ứng Chúng sử dụng thiết b ống dòng để khảo sát hoạt tính < /b> xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hóa EB Sản phẩm khí để thoát ... định tính < /b> chất < /b> cấu trúc, kích thước hạt vật < /b> liệu < /b> xúc < /b> tác < /b> thu được, điều kiện tổng < /b> hợp < /b> ảnh hưởng tới kích thước hạt đánh giá độ hoạt động xúc < /b> tác < /b> vật < /b> liệu < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hoá EB thành...
 • 29
 • 480
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí
... chế biến dầu khí nước ta quan tâm Chình mục đích luận văn nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số chất ức chế ăn mòn azometin khai thác, chế biến dầu khí Nguyễn Văn Hanh Lọc Hóa Dầu − K47 Khoa Dầu Khí ... hiệu sử dụng chất ức chế ăn mòn kim loại Nhiều chất ức chế ăn mòn kim loại sử dụng để bảo vệ đường ống dẫn dầu, thiết bị khai thác, chế biến tồn chứa dầu Hiện chất ức chế ăn mòn đưa vào sử dụng ... khả ức chế ăn mòn đồng môi trường HCl + NaCl CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Về tổng hợp số chất ức chế azometin 3.2 Về tính ức chế ăn mòn kim loại azometin tổng hợp 3.2.1 Khả ức chế ăn mòn...
 • 55
 • 552
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam
... dịch hại vừa không gây hại cho môi trờng sinh thái sức khỏe cộng đồng Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái quan trọng: Kiến vơng, Đuông dừa, sâu đục trái sâu ... nh vi sóng siêu âm số phản ứng tổng hợp hữu nh phản ứng Grignard, bảo vệ gỡ bỏ bảo vệ nhóm chức, este hóa giúp mang lại kết tốt cho tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái - Thông qua kết ... trùng pheromon tổng hợp đợc, thống kê liệu thử nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn dự báo kiểm soát dịch hại ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Góp phần phát triển đờng tổng hợp pheromon côn trùng ứng...
 • 16
 • 357
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu độc hại

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu cơ độc hại
... 0.8 RH-MCM-41 600 Thể tích hấp phụ (cm /g) TEOS-SBA15 RH-SBA15 0.4 0.2 -1 Thể tích hấp phụ (cm g , STP) 500 -1 RH-MCM-41 RH-SBA-15 0.6 0-1 dV/dD (cm g A ) Thể tích hấp phụ (cm /g STP) RH-MCM-41 ... cng nh nh hng ca nhit , thi gian quỏ trỡnh kt tinh vt liu Ngun silic dựng tng hp vt liu MQTBTT thụng dng l TEOS khỏ t tin v khụng ph bin th trng Vit Nam S dng ngun silic c ly t v tru tng hp ... cú th kt lun rng quỏ trỡnh hp ph phenol trờn VLMQTBTT l mt quỏ trỡnh hp ph húa hc pH l mt nhng thụng s quan trng nh hng n quỏ trỡnh hp ph Hỡnh 3.56 trỡnh by nh hng ca pH i vi s hp ph phenol (100...
 • 14
 • 667
 • 0

nghiên cứu tổng hợp ứng dụng của vật liệu nano ag

nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu nano ag
... 3.2 Hiệu diệt khuẩn vật liệu nano Ag 3.2.1 Cơ chế diệt khuẩn vật liệu nano Ag Hiệu diệt khuẩn vật liệu nano Ag đạt tác dụng: Tác dụng bề mặt hạt nano Ag gắn bề mặt vật liệu Tác dụng thứ có ion bạc ... Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu nano Ag với mục tiêu:  Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano xuất phát từ nguồn nguyên liệu ban đầu AgNO3  Khảo sát đặc trưng, hình dạng kích thước nano Ag ... rắn, lỏng khí Vật liệu nano tập trung nghiên cứu chủ yếu vật liệu rắn, sau đến chất lỏng khí Về hình dáng vật liệu, người ta phân thành loại sau:  Vật liệu nano không chiều: vật liệu ba chiều...
 • 60
 • 512
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng chất hoạt động bề mặt lưỡng cực dạng betaine trong thu hồi dầu tại móng mỏ đông nam rồng

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng chất hoạt động bề mặt lưỡng cực dạng betaine trong thu hồi dầu tại móng mỏ đông nam rồng
... cấp Với đặc điểm mỏ Đông Nam Rồng biện pháp sử dụng chất hoạt động bề mặt phù hợp biện pháp tận thu nguồn dầu chứa vi nứt nẻ mà vi nứt nẻ chứa dầu chiếm chủ yếu mỏ Đông Nam Rồng [3] 1.2 Các phương ... vực thu hồi dầu: 27 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN - Trong nghiên cứu tăng cường khả thu hồi dầu áp dụng phương pháp bơm ép chất HĐBM, chất trợ HĐBM chiếm vai trò quan trọng Việc kết hợp chất HĐBM với chất ... theo bước Tuy nhiên, nghiên cứu tổng hợp chất HĐBM Gimini với tính chất vượt trội mới nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực mỹ phẩm, chưa có đánh giá cụ thể ứng dụng tăng cường thu hồi dầu, đặc biệt thử...
 • 102
 • 191
 • 0

nghiên cứu tổng hợp tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan
... - VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC CỦA Fe 2O3 ĐƢỢC BIẾN TÍNH BẰNG Al2O3 ANION HÓA TRONG PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA N-ANKAN Chuyên ngành: Hóa dầu xúc tác Hữu Mã số: 604435 ... phản ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng phân hóa n-ankan [10] 1.2.1 Phân loại xúc tác trình đồng phân hóa n-ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng phân hóa xúc tác mang tính axit để thúc đẩy phản ... trị tính toán 1,77% tổng hợp 39 Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu 4.2 Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan Mẫu xúc tác SF-0,1Al sau tổng hợp đánh giá hoạt tính phản ứng đồng...
 • 53
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình công nghệ tổng hợp và ứng dụng azometin làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốcnghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridinchất lỏng ion ionic liquids tính chất tổng hợp và ứng dụngnghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolenghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu e learning và ứng dụng thiết kế bài giảng điện tử e learningkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngnghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật theo hướng nông nghiệp sinh tháiphương pháp nghiên cứu định tính và ứng dụng phần mềm nvivo 7 trong phân tích dữ liệu định tínhnghiên cứu sản xuất và ứng dụng maltodextrin trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩmmột số mô hình mô phỏng điều tiết hồ chứa đã và đang được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thực tếnghiên cứu marketinglý thuyết và ứng dụngnghiên cứu tính toán và ứng dụngnhững đặc điểm cơ bản của nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng tbkt trong sản xuất nông nghiệpGIÁO ÁN GDCD 6 TUẦN 11 HOẠT ĐỘNG T RẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN QUANH TATiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1Tìm hiểu tổng quát về vi khuẩn salmonellaUPBEAT ELEMENTARY STUDENT''''S PART 1- (P1-68)Bài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuBài 34. Bài luyện tập 6Tình hình nước mặt Việt NamBáo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABÁO cáo dân vận QUÝ IIIBài 8. Gương cầu lõmĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGUnit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students book