huong dan phan tich ke hoach kinh doanh cu the

công cụ phân tích kế hoạch kinh doanh

 công cụ phân tích kế hoạch kinh doanh
... Các công cụ phân tích lập kế hoạch Giám đốc bán hành Page of 17 Hình 5-2 Tiến trình kế hoạch hóa quản lý bán hàng Phân tích Phân tích khơng việc làm lần năm mà phải thực suốt tiến trình kế hoạch ... khơng có kế hoạch lãng phí thời gian có kế hoạch Các công cụ phân tích lập kế hoạch Giám đốc bán hành Page of 17 Trách nhiệm hàng đầu xây dựng chiến lược bán hàng cơng ty, phát triển kế hoạch chuyển ... tả bước hành động cụ thể Tuy nhiên cấp giám đốc bán hàng, kế hoạch dự thảo chiến thuật khơng cần thiết Ví dụ, Các công cụ phân tích lập kế hoạch Giám đốc bán hành Page of 17 kế hoạch để ứng dụng...
 • 17
 • 494
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p10 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p10 potx
... phí đặt để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố phương pháp kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản xuất hàng hoá tiêu kinh tế quan ... xuất giá thành sản phẩm, người quản lý doanh nghiệp nắm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm thực tế loại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ phân tích, đánh giá tình hình thực đònh mức ... sử dụng tài sản vật tư, lao động tiền vốn, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm để có đònh quản lý kinh doanh doanh nghiệp Tuỳ theo loại hình hoạt động doanh nghiệp, chi phí sản xuất đïc...
 • 5
 • 247
 • 3

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p9 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p9 doc
... chìm phạm trù “khó nhận thức” nhân viên kế toán chuyên nghiệp 2.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ Dùng phương pháp so sánh, phân tích chung tiêu chủ yếu dựa vào tiêu gốc: tiêu kế hoạch, ... lượng hoạt động theo tỷ lệ thuận Khi khối lượng hoạt động tăng lên, làm cho chi phí khả biến tăng theo ngược lại, khối lượng hoạt động giảm đi, làm cho chi phí khả biến giảm theo Khi khối lượng hoạt ... hệ với doanh thu hoạt động thực tế 2.2.2 Tỷ suất chi phí Tỷ suất chi phí = Tổng chi phí × 100% Doanh thu (2.2) Tỷ suất chi phí cho biết cần đồng chi phí để tạo đồng doanh thu Khi phân tích chúng,...
 • 5
 • 187
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p8 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p8 pptx
... thống tiêu phân tích phương pháp phân tích phù hợp Tùy phương tiện phân tích trình độ sử dụng tài liệu phân tích, hệ thống tiêu phân hệ thể khác nhau, sơ đồ khối thường dùng chương trình cho máy ... làm phân tích thường bao gồm: • Các văn kiện cấp Đảng có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • Các nghò quyết, thò quyền cấp quan quản lý, cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 2.1 PHÂN LOẠI CHI PHÍ Phân loại chi phí (classifying costs) cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh Chi phí phát sinh khách quan trình kinh doanh...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p7 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p7 pps
... Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp a Tổ chức lực lượng phân tích kinh doanh Trong máy quản lý doanh nghiệp thường phận chức không làm tất công việc phân tích kinh doanh Trong điều ... TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ nghiên cứu nội dung phương pháp phân tích thấy hệ thống phân tích bao gồm yếu tố có liên hệ chặt chẽ với nhau: chi tiết, so sánh, liên hệ, loại ... biện pháp khắc phục • Phân tích đònh kỳ: Được tiến hành vào thời gian đònh, nhằm đánh giá tất mặt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp suốt thời gian đònh b Căn vào nội dung phân tích Phân tích...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p6 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p6 pdf
... deviation) Tại bình phương tối thiểu? Mục đích cuối phương pháp hồi quy dùng để giải thích dự báo đối tượng cần nghiên cứu Cụ thể tìm giá trò thông số a, b để xây dựng phương trình hồi quy tuyến ... (1.11) i R = +1: tương quan hoàn toàn đồng biến; R = -1: tương quan hoàn toàn nghòch biến; R gần 1, tương quan mạnh ( 0,8 < R < 1) ; R từ 0,4 đến 0,8: tương quan trung bình; R nhỏ 0,4: tương quan yếu ... điểm Y 0, hay nói cách khác khó có i khả xảy Ý nghóa phương pháp bình phương tối thiểu cho độ lệch ( ) trung bình Y Yi nhỏ nhất: Y − Y → i Trong đó, Yi giá trò quan sát thực Y = a + bX giá trò...
 • 5
 • 189
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p5 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p5 ppt
... mô tả phân phối giá trò doanh thu, ta nói đa số giá trò doanh thu gần với doanh thu nhỏ dù có số mang giá trò lớn lớn (ở bên phải) Theo ví dụ trên, độ nghiêng bằng: -0,58 Range (khoảng) also range ... dụ trên, ta có: n=6 Phương pháp thống kê hồi quy: Còn gọi thống kê hồi quy đơn giản (simple regression statistical) dùng phương pháp thống kê toán để tính hệ số a, b phương trình hồi quy dựa toàn ... mô tả phân phối giá trò doanh thu, ta nói đa số giá trò doanh thu trải từ nhỏ đến lớn khoảng rộng Theo ví dụ trên, độ chóp bằng: - 1,30 Skewness (độ nghiêng): hệ số dùng để đo “độ nghiêng” phân...
 • 5
 • 156
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p4 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p4 docx
... cho kỳ kinh doanh Phương trình chi phí hoạt động có dạng: Y = a + bX Trong đó: a: Tổng chi phí bất biến b: chi phí khả biến đơn vò doanh thu X: Doanh thu bán hàng Y: Tổng chi phí hoạt động Có ... 354 2.021 403 Bảng 1.5 Tình hình thực chi phí kỳ kinh doanh Yêu cầu: Phân tích cấu chi phí hoạt động (bất biến, khả biến) doanh nghiệp Hướng dẫn: 19 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w ... phương trình chi phí hoạt động doanh nghiệp, tức tìm giá trò thông số a, b với mục đích phát quy luật biến đổi chi phí trước thay đổi doanh thu, nhằm đến việc dự báo chi phí cho quy mô hoạt động...
 • 5
 • 185
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p3 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p3 docx
... phân tích lượng tương ứng Những liên hệ cân đối thường gặp phân tích như: Tài sản nguồn vốn; cân đối hàng tồn kho; đẳng thức trình kinh doanh; nhu cầu vốn sử dụng vốn v.v Ví dụ: Dùng phương pháp ... sau thuế chưa phân phối tăng 70 triệu nợ dài hạn tăng 60 triệu, nợ ngắn hạn giảm 20 triệu Sử dụng phương pháp cân đối để phân tích, với cân đối tài sản nguồn vốn ta thấy, doanh nghiệp giảm khoản ... (D) = A1 x B1 x C1 x (D1 – D0) 1.2.4 Phương pháp liên hệ cân đối Cũng phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố mà chúng có sẵn mối liên hệ cân đối chúng nhân tố độc lập Một lượng...
 • 5
 • 147
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p2 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p2 doc
... k w c Mức động tương đối kết so sánh trò số kỳ phân tích với trò số kỳ gốc, điều chỉnh theo hệ số tiêu có liên quan, mà tiêu có liên quan đònh quy mô tiêu phân tích Mức động tương đối = Kỳ thực ... tương đối –6,3% (93,7% 100%) 1.2.2 Phương pháp thay liên hoàn Là phương pháp mà nhân tố thay theo trình tự đònh để xác đònh xác mức độ ảnh hưởng chúng đến tiêu cần phân tích (đối tượng phân tích) ... hoạch, mức biến động tương đối xác đònh sau: Số tuyệt đối: ∆F = F1 – F0 H Số tương đối: F1 × 100% F 0.H Trong đó, F0.H tổng mức tiền lương công nhân kỳ kế hoạch, điều chỉnh theo trình độ hoàn...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p1 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương đối p1 potx
... financial management 1.1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh trình kinh doanh kết kinh doanh – tức việc xảy khứ; phân tích, mà mục đích cuối đúc ... CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 1.2.1 Phương pháp so sánh Để phương pháp phát huy hết tính xác khoa học, trình phân tích cần thực đầy đủ ba bước sau: Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh ... tuyệt đối: Là kết phép trừ trò số kỳ phân tích so với kỳ gốc, kết so sánh biểu khối lượng, quy mô tượng kinh tế So sánh số tương đối: Là kết phép chia trò số kỳ phân tích so với kỳ gốc Kết so sánh...
 • 5
 • 247
 • 0

PHÂN TÍCH kế HOẠCH KINH DOANH năm 2015 của VIETTEL

PHÂN TÍCH kế HOẠCH KINH DOANH năm 2015 của VIETTEL
... ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015 CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL GIỚI THIỆU TỔ CHỨC 1.1 Giới thiệu chung Viettel  Trụ sở giao dịch: Số 1, Trần Hữu Dực, ... toàn cầu Như vậy, Viettel hoàn thành kế hoạch năm (2010 -2015) trước năm Viettel củng cố vững vị trí doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu chiếm tới 12% doanh thu 23% ... đồng Năm 2010 22.000 tỷ đồng • Năm 2013 85.000 tỷ đồng • Năm 2014 100.000 tỷ đồng • Doanh thu lợi nhuận Doanh thu • Năm 1990: 1,461 tỷ đồng Năm 1995: 13 tỷ đồng • Năm 1999: 36 tỷ đồng • Năm 2010:...
 • 21
 • 762
 • 2

Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể

Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể
... việc lập kế hoạch, cho việc lập kế hoạch công việc mang nặng lý thuyết - đến với thực tế buộc họ phải biết dừng lại để hoạch định cho đường nước bước cách khôn ngoan Việc lập kế hoạch kinh doanh ... nào? Kế hoạch kinh doanh phải đặt bối cảnh quy hoạch chiến lược tổng thể chung công ty với tính quán xuyên suốt Nhà quản lý cần phải trả lời câu hỏi mặt người Những người tham gia có tin vào kế hoạch ... vẽ giấy tờ Kế hoạch thứ không thực Thậm chí, tệ hơn, nhân viên chẳng thực chí thứ kế hoạch họ đề Lỗi lớn mà nhà quản lý mắc phải họ không trả lời hai câu hỏi lớn kế hoạch kinh doanh Câu hỏi mặt...
 • 3
 • 507
 • 7

hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh - vũ thế

hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh - vũ thế
... dụng kế hoạch kinh doanh để kêu gọi tài trợ, bạn lập kế hoạch kinh doanh không thức ch ủ yếu sử dụng nh công cụ kế hoạch nhằm bảo đảm bạn hướng Kế hoạch sử dụng giao dịch với cộng đối tác kinh doanh ... tư đọc kế hoạch kinh doanh nào, h ọ tìm kiếm điều gì? Với kế hoạch trông đợi công ty đầu tư thực bước nào? Kế hoạch kinh doanh cần dài trang? Tôi có nên thuê người viết kế hoạch kinh doanh cho ... k ế hoạch kinh doanh giúp bạn Cho dù có phần mềm, bạn phải tự đảm bảo kế hoạch kinh doanh soạn thảo thể trung thành mục tiêu kinh doanh bạn Cũng nên kiếm phần mềm giúp lập kế hoạch kinh doanh...
 • 66
 • 189
 • 0

Tài liệu Phân loại kế hoạch kinh doanh và lựa chọn thời điểm áp dụng ppt

Tài liệu Phân loại kế hoạch kinh doanh và lựa chọn thời điểm áp dụng ppt
... doanh đó, làm bật lên tính xác thực đảm bảo chắc thu hút quan tâm ý người Các dạng kế hoạch kinh doanh Có thể chia thành bốn loại kế hoạch kinh doanh chủ yếu Đó kế hoạch kinh doanh sơ lược; kế ... lược; kế hoạch hành động; kế hoạch trình diễn kế hoạch điện tử Mỗi dạng yêu cầu có lực lượng lao động khác nhau, có tác động khác hoạt động kinh doanh bạn Kế hoạch sơ lược: kế hoạch kinh doanh sơ ... bạn lựa chọn quần áo để tham dự vào kiện đặc biệt đó, phụ kiện kèm với quần áo quan trọng tôn lên vẻ đẹp nét độc đáo bạn Hãy nghĩ kế hoạch kinh doanh bạn giống Khi bạn lựa chọn dạng kế hoạch kinh...
 • 4
 • 224
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảng phân tích kế hoạch kinh doanhmẫu phân tích kế hoạch kinh doanhphân tích kế hoạch kinh doanhhướng dẫn viết lập kế hoạch kinh doanhhướng dẫn lập bản kế hoạch kinh doanhhướng dẫn lập bảng kế hoạch kinh doanhhướng dẫn phân tích kết quả kinh doanhcách phân tích kế hoạch kinh doanhphân tích kế hoạch kinh doanh của công tylap va phan tich ke hoach kinh doanhphân tích kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistics của nhà cung cấp 3pl dhl trên thị trường miền bắc việt namcác bước lập kế hoạch kinh doanh cụ thểđề tài phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể số liệu công ty sữa vinaminphân loại kế hoạch kinh doanhphan biet ke hoach kinh doanh va chien luoc kinh doanhtest 1BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KINH THÁNH 2bài kiểm tra định kỳ lần 2 hóa 9Đề kiểm tra 1 tiếtĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018ĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQG