Tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng mới nhất

TIÊU CHUẨN THIẾT kế NHÀ CAO TẦNG

TIÊU CHUẨN THIẾT kế NHÀ CAO TẦNG
... 323: 2004 Nh cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard H Nội- 2004 28 TCXDVN 323 : 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 2004- Nh cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế quy định ... tính xe máy/hộ với tiêu chuẩn diện tích từ 2,5m2/xe đến 3,0m2/xe v xe đạp/hộ với tiêu chuẩn diện tích: 0,9m2/xe Nội dung giải pháp thiết kế công trình 6.1 Khi thiết kế nh cao tầng cần phải vo hoạt ... phục vụ công cộng nhà cao tầng 6.2.2.1 Các không gian chức phục vụ công cộng nh cao tầng đợc thiết kế tập trung phân tán theo tầng to nh 6.2.2.2 Tổ chức phục vụ công cộng nh cao tầng phải theo đơn...
 • 27
 • 10,519
 • 74

TÀI LIỆU- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GIẢ

TÀI LIỆU- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GIẢ
... cỡ theo quy mô phòng khán giả: 1- Phòng khán giả ngoại cỡ: Trên 1500 ghế 2- Phòng khán giả cỡ A: Từ 1201 đến 1500 ghế 3- Phòng khán giả cỡ B: Từ 801 đến 1200 ghế 4- Phòng khán giả cỡ C: Từ 401 ... vụ nh hát 5.2 Các yêu cầu thiết kế công trình: 5.2.1 Yêu cầu thiết kế phần khán giả: 5.2.1.1 Phần khán giả nhà hát: bao gồm phòng khán giả (nơi khán giả ngồi xem) v không gian phục vụ khán giả: ... an toàn cháy nổ): 1- Phòng khán giả ngoại cỡ, cỡ A: (Cấp đặc biệt) 2- Hạng I, phòng khán giả cỡ B, C: (Cấp I) 3- Hạng II, phòng khán giả cỡ D: (Cấp II) 4- Hạng III, phòng khán giả cỡ E: (Cấp III)...
 • 28
 • 2,934
 • 2

Nguyên lý tiêu chuẩn thiết kế Nhà thi đấu

Nguyên lý tiêu chuẩn thiết kế Nhà thi đấu
... CHIẾU SÁNG VIDEO SCREEN NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 2.TIÊU CHUẨN KHÁN ĐÀI PHÂN LOẠI TẦM QUAN SÁT - Một tham số thi t kế nhà thi đấu hay sân vận động tiêu chuẩn tầm nhìn rõ cho khán giả Điều phụ thuộc ... nhìn C = tiêu chuẩn tầm nhìn T = độ sâu hàng ghế ngồi NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 2.TIÊU CHUẨN KHÁN ĐÀI PHÂN LOẠI TẦM QUAN SÁT THI T KẾ BẬC NGỒI Một ví dụ thực để tính toán độ cao khoảng cách cần thi t bậc ... QUAN SÁT THI T KẾ BẬC NGỒI Các hình thức ghế ngồi phổ biến 1.ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN THI T KẾ BẬC NGỒI CHỨC NĂNG PHÂN LOẠI QUAN HỆ CHỨA NĂNG - Tuỳ theo yêu cầu sử dụng chức công trình thi t kế bậc ngồi...
 • 95
 • 3,887
 • 30

Một Số Thay Đổi Chủ Yếu Trong Dự Thảo Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kháng Chấn Mới Của Việt Nam TCVN “Xây Dựng Công Trình Trong Vùng Động Đất”

Một Số Thay Đổi Chủ Yếu Trong Dự Thảo Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kháng Chấn Mới Của Việt Nam TCVN “Xây Dựng Công Trình Trong Vùng Động Đất”
... vùng động đất lãnh thổ Việt Nam dùng cho Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Xây dựng vùng động đất Viện Vật lý địa cầu, 12/2012 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 1997 [4] Quy chuẩn Việt Nam 02/2009-BXD Số ... bảo dựa hệ thống Tiêu chuẩn Nga Các nội dung Dự thảo TCVN “Xây dựng công trình vùng động đất” tóm lược [2], báo giới thiệu sơ lược, tập trung sâu vào phân tích số điểm Dự thảo Một số thay đổi chủ ... chống động đất nhà công trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2014 KHẢO SÁT - THIẾT KẾ XÂY DỰNG Dự thảo TCVN “Xây dựng công trình vùng động đất” Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH...
 • 6
 • 129
 • 0

TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng

TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng
... htttp://www.nuoc.com.vn 27 TCXDVN 323- 2004 Hà Nội- 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 2004- Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế quy định yêu cầu kỹ thuật thiết kế nhà hộ cao tầng, đ|ợc Bộ Xây dựng ban ... 2 TCXDVN 323- 2004 Nhà cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà hộ có chiều cao từ tầng đến 40 tầng Chú ... đ|ờng dây dẫn điện nhà công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 198-1997- Nhà cao tầng -Thiết kế kết cấu bê tông cốt...
 • 28
 • 303
 • 0

Quyết định của bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"

Quyết định của bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 323: 2004
... nam TCXDVN 323: 2004 Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Hà Nội- 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 200 4- “Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế” quy định yêu ... 568 7-1 99 2- Thông gió, điều tiết không khí sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 447 4-1 98 7- Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 451 3-1 98 8- Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 460 5-1 98 8- ... TCXD 2 5-1 99 1- Đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế TCXD 2 7-1 99 1- Đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 19 8-1 99 7- Nhà cao tầng- Thiết...
 • 27
 • 3,037
 • 4

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng
... thi t kế kỹ thuật thi t kế thi công phần móng công trình nói chung đặc biệt cho nhà cao tầng .Tiêu chuẩn đẫ yêu cầu cần thi t cho công tác khảo sát địa kỹ thuật nhà cao tầng Nhà cao tầng: Thi t kế ... 43 Tóm tắt: Tiêu chuẩn dùng cho việc kiểm tra nghiệm thu công đoạn công nghệ xây dựng từ giai đoạn thi t kế, thi công, hàn công công trình trình sử dụng công trình sau Nhà cao tầng: Công tác khảo ... trình cao tầng, đa số tiêu kĩ thuật phục vụ cho việc lựa chọn phơng pháp vận chuyển thi t bị vật t lên cao việc lựa chọn giàn giáo ván khuôn phục vụ cho công tác thi công nhà cao tầng Nhà cao tầng: ...
 • 3
 • 3,570
 • 59

Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế

Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế
... + - - + + + + - + - - - + + + - + - - theo hành - Nhà trẻ gửi ngày đêm - Mẫu giáo gửi theo hành - Mẫu giáo gửi ngày đêm - Nhà trẻ mẫu giáo liên hợp gửi theo hành - Nhà trẻ mẫu giáo liên hợp gửi ... Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907 : 1984 Nhóm H Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế Nurseries, infant schools - Design standard Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà trẻ - mẫu giáo liên ... hi -2 -5 -8 -1 0 -5 -8 nhóm nhóm nhóm nhóm nhóm nhóm lớp lớp lớp lớp lớp lớp Chủ tiếp khách Hành nhiệm 1 1 2–14 –12 - quản trị 6-1 8 –12 Nghỉ cô 2–14 6-1 8 2-1 4 6-1 8 6-1 8 6-1 8 6-1 8 8-2 4 8-2 4 6-1 8...
 • 46
 • 4,179
 • 13

Tài liệu Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trung tâm trong nhà ở- tiêu chuẩn thiết kế pdf

Tài liệu Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trung tâm trong nhà ở- tiêu chuẩn thiết kế pdf
... ng cp khớ t trung tõm nh 18 Ph lc G: H s tn tht ỏp lc cc b ca mt s ph kin h thng khớ t 20 23 29 TCXDVN 377: 2006 TIU CHUN XY DNG VIT NAM TCXDVN 377: 2006 Bin son ln:1 H thng cp khớ t trung tõm ... sut, pa, ng dn khớ hoỏ lng xỏc nh theo cụng thc: p = 50 v p d (F.18) Trong ú: - - H s sc cn thu lc ma sỏt; - v Vn tc chy trung bỡnh ca khớ hoỏ lng, m/s; H s sc cn thu lc xỏc nh theo cụng thc: ... ho lng 14 8.3 Yờu cu v thit b hoỏ hi 15 8.4 Yờu cu bo v chng n mn 15 Tớnh toỏn mng li cp khớ t trung tõm nh 15 9.1 Yu cu chung 15 9.2 Yu cu v tn tht p lc 15 9.3 Vn tc chuyn ng ca khớ t ng ng...
 • 18
 • 407
 • 0

Báo cáo khoa học: "góp phần phân tích hoạt tải và tác động của hoạt tải ôtô theo tiêu chuẩn thiết kế cầu (mới) 22TCN-272-01" pot

Báo cáo khoa học:
... hoạt tải 3.3 Hoạt tải xe ôtô thiết kế 3.3.1 Các thành phần hoạt tải thiết kế 3.3.1.3 Tải trọng ln thiết kế Hoạt tải xe ôtô thiết kế theo TC-2001 đợc đặt tên HL-93 gồm tổ hợp của: Tải trọng thiết ... IV Kết luận Hoạt tải xe thiết kế tác động hoạt theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu (22TCN-27201) có nhiều điểm khác biệt thành phần, hình thức thể hiện, trị số tác động tính toán so với QT-1979 Để phân ... tác động làm sở cho trình phân tích đầy đủ thận trọng hiệu ứng hoạt tải cho phận kết cấu cầu Tài liệu tham khảo [1] Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-18-79 [2] Tiêu chuẩn...
 • 9
 • 307
 • 3

Báo cáo khoa học: "góp phần phân tích hoạt tải và tác động của hoạt tải ôtô theo tiêu chuẩn thiết kế cầu (mới) 22TCN-272-01" ppsx

Báo cáo khoa học:
... hoạt tải 3.3 Hoạt tải xe ôtô thiết kế 3.3.1 Các thành phần hoạt tải thiết kế 3.3.1.3 Tải trọng ln thiết kế Hoạt tải xe ôtô thiết kế theo TC-2001 đợc đặt tên HL-93 gồm tổ hợp của: Tải trọng thiết ... IV Kết luận Hoạt tải xe thiết kế tác động hoạt theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu (22TCN-27201) có nhiều điểm khác biệt thành phần, hình thức thể hiện, trị số tác động tính toán so với QT-1979 Để phân ... tác động làm sở cho trình phân tích đầy đủ thận trọng hiệu ứng hoạt tải cho phận kết cấu cầu Tài liệu tham khảo [1] Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-18-79 [2] Tiêu chuẩn...
 • 9
 • 353
 • 0

giới thiệu tóm tắt về tiêu chuẩn thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (lrfd) của aashto và tiêu chuẩn thiết kế cầu mới của vn. ký hiệu 22 tcn -272-05

giới thiệu tóm tắt về tiêu chuẩn thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (lrfd) của aashto và tiêu chuẩn thiết kế cầu mới của vn.  ký hiệu 22 tcn -272-05
... chuẩn thiết kế theo hệ số tải trọng hệ số sức kháng Nỗ lực kéo dài năm kết thúc vào năm 1993 tiêu chuẩn thiết kế theo hệ số tải trọng hệ số sức kháng( viết tăt tiếng Anh LRFD) AASHTO công nhận với ... toàn phần vào kết cấu • Phát triển nhận xét, tư tưởng độc lập 1.4 TRIẾT LÍ THIẾT KẾ THEO HỆ SỐ TẢI TRỌNG VÀ HỆ SỐ SỨC KHÁNG(LRFD) Tiêu chuẩn LRFD biểu triết lí cầu phải thiết kế để đạt mục tiêu :thi ... có số điểm trái ngược hoàn toàn Hơn nữa, tiêu chuẩn thân triết lí thiết kế theo hệ số tải trọng hệ số sức kháng Sau nghiên cứu công bố, quy trình mới, đầy đủ phát triển – Tiêu chuẩn thiết kế theo...
 • 21
 • 805
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9206 : 2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9206 : 2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
... thống lắp đặt điện tòa nhà - Phần 5-5 5: Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác; - TCVN 9207 : 2012, Đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng (1); - QTĐ 11 TCN 18 : 2006, Quy ... khiển; - TCVN 744 7-5 -5 4 (IEC 6036 4-5 -5 4), Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà - Phần 5-5 4: Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ dây liên kết bảo vệ; - TCVN 744 7-5 -5 5 (IEC 6036 4-5 -5 5), ... tòa nhà - Phần 5-5 1: Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện - Quy tắc chung; - TCVN 744 7-5 -5 3 (IEC 6036 4-5 -5 3), Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà - Phần 5-5 3: Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng...
 • 25
 • 1,592
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9207 : 2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9207 : 2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
... pháp F Phương pháp G Phương pháp G 1,5 22 18,5 - - - - - 2,5 30 25 - - - - - 40 34 - - - - - 51 43 - - - - - 10 70 60 - - - - - 16 94 80 - - - - - 25 119 101 131 110 114 146 130 35 148 126 162 ... pháp F Phương pháp G Phương pháp G 1,5 26 23 - - - - - 2,5 36 32 - - - - - 49 42 - - - - - 63 54 - - - - - 10 86 75 - - - - - 16 115 100 - - - - - 25 149 127 161 135 141 182 161 35 185 158 200 ... lắp đặt theo tiêu chuẩn 3.5 Đường dẫn điện đặt hở Là đường dẫn điện lắp đặt bề mặt tường, trần nhà, kèo phần kết cấu khác tòa nhà công trình 3.6 Đường dẫn điện đặt kín Là đường dẫn điện đặt kết...
 • 63
 • 1,521
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn thiết kế đê biển mới nhấttiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng sản xuấttiêu chuẩn thiết kế khách sạn mới nhấttiêu chuẩn thiết kế đường bộ mới nhấttiêu chuẩn thiết kế móng cọc mới nhấttiêu chuẩn thiết kế văn phòng mới nhấttiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng công nghiệptiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mới nhấttiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mớitiêu chuẩn thiết kế nhà háttiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giảtiêu chuẩn thiết kế đê biển mớitiêu chuẩn thiết kế nhà ởtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh trường mầm nonCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeXây dựng phần mềm quản lý siêu thịBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộiTìm hiểu mạng bootromQuy chuẩn nước mặt nước thảiKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươnggiao dịch quốc tếTrình bày ngtắc điểu chỉnh điều áp MPĐ bằng bộ AVRthông tin trong quản lý hành chính nhà nướcđồ án thi công xây dựng trường học 6 tầngChất chống oxi hóa trong thực phẩmkỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựngđồng dư và các ứng dụng của đồng dưSAMSUNG và các CHIẾN LUỌC áp DỤNGbài tập môn thông tin quản lýmô hình parasuraman và ứng dụng trong vận tảiCho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đó