Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ac chi nhánh nha trang

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán vấn (A&C)”

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)”
... l cỏc k thut thu thp bng chng kim toỏn m Cụng ty kim toỏn thng ỏp dng giai on ny thu thp cỏc bng chng v h thng kim soỏt ni b 2.2.1.1 iu tra Trong k thut iu tra, Cụng ty ch yu s dng k thut phng ... k thut thu thp bng chng kim toỏn Trong quỏ trỡnh thu thp bng chng kim toỏn, kim toỏn viờn ỏp dng cỏc phng phỏp k thut thu thp cỏc bng chng kim toỏn y v thớch hp v tin hnh ỏnh giỏ chỳng K thut ... thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh Chng 2: Thc trng ỏp dng k thut thu thp bng chng kim toỏn ti Cụng ty TNHH Kim toỏn v T (A&C) Chng 3: Nhn xột v kin ngh nhm hon thin k thut...
 • 95
 • 1,074
 • 4

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại AASC

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại AASC
... TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI AASC 2.1 Các kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán AASC kiểm toán BCTC - Kiểm tra vật chất phương pháp kiểm tra chỗ tài sản mang hình thái vật chất nhằm thu thập chứng kiểm ... luận kiểm toán yếu tố quan trọng định hiệu kiểm toán Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em chọn đề tài Hoàn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài AASC Việc nghiên cứu đề tài ... kiến kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán thức; - Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán; - Lập Báo cáo kiểm toán; - Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán - Các hoạt động sau kiểm toán - Đánh giá chất lượng kết kiểm...
 • 89
 • 475
 • 10

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC)”.

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)”.
... VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY AASC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤNTÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 1.1 Quá ... tài chính, Công ty Dịch vụ Kế toán (ASC) đổi tên thành Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) với tổng số vốn gần 300 triệu đồng Cùng với đó, Công ty cung cấp thêm dịch vụ kiểm toán, ... TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) chuyển đổi từ DNNN Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán - Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thông lệ kế toán, kiểm toán quốc...
 • 135
 • 393
 • 6

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC)

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
... 2.1 Tổng quan công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển AASC Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán có tên giao dịch tiếng Anh ... Tài chính, Công ty Dịch vụ Kế toán (ASC) đổi tên thành Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) với tổng số vốn gần 300 triệu đồng Cùng với đó, Công ty cung cấp thêm dịch vụ kiểm toán, ... nghiệp vụ chuyên trách gồm: - Phòng Kiểm toán - phòng vấn kiểm toán, cung cấp dịch vụ vấn thu , tài chính, kế toán, kiểm toán - Phòng Kiểm toán - phòng kiểm toán ngành thương mại dịch vụ, ...
 • 113
 • 456
 • 2

Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính AASC thực hiện

Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính AASC thực hiện
... THIN CC K THUT THU THP BNG CHNG KIM TON TRONG KIM TON BO CO TI CHNH DO AASC THC HIN I Bi hc kinh nghim rỳt t vic ỏp dng cỏc k thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn BCTC ti Cụng ty AASC V thit ... DO AASC THC HIN 107 I Bi hc kinh nghim rỳt t vic ỏp dng cỏc k thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn BCTC AASC thc hin 107 V vic thit k chng trỡnh kim toỏn .107 V s kt hp cỏc k thut thu ... thut thu thp bng chng kim toỏn khỏc 3.V s kt hp gia cỏc khon mc thu thp bng chng kim toỏn V cỏch ghi chộp trờn giy t lm vic II S cn thit phi hon thin cỏc k thut thu thp bng chng kim toỏn ti AASC...
 • 141
 • 414
 • 1

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
... Gii thiu v cụng ty TNHH Deloitte Vit Nam 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty TNHH Deloitte Tin thõn ca Cụng ty TNHH Deloitte Vit Nam ngy l Cụng ty kim toỏn Vit Nam TNHH (VACO) Chớnh ... 18/10/2007, Cụng ty ó chớnh thc i tờn t Cụng ty Kim toỏn Vit Nam TNHH thnh Cụng ty TNHH Deloitte Vit Nam (Deloitte Vietnam Company Limited) t ngy 01/11/2007, gi tt l Deloitte Vit Nam Deloitte Vit Nam chớnh ... cỏc k thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn BCTC Phn 2: Thc trng v k thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn BCTC ti cụng ty TNHH Deloitte Vit Nam Phn 3: Mt s kin ngh nhm hon thin k thut thu...
 • 111
 • 346
 • 5

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
... cải thiện chất lượng hoàn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam Các kỹ thu t thu thập ... việc toán công ty A thực thông qua ngân hàng kiểm toán viên có sở đáng tin cậy nghiệp vụ toán khách hàng Kỹ thu t kiểm kê: Mặc dù kỹ thu t thu thập chứng hướng dẫn sổ tay kiểm toán kỹ thu t kiểm ... việc Việc vận dụng kỹ thu t thu thập chứng cách thích hợp đảm bảo yêu cầu Các kỹ thu t thu thập chứng vận dụng đa dạng trình kiểm toán Kỹ thu t vấn vận dụng tối đa để kiểm toán viên có thông...
 • 11
 • 203
 • 0

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI AASC

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI AASC
... kiểm toán 3.3 Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC AASC 3.3.1 Hoàn thiện phương pháp thu thập chứng qua kiểm kê Cở sở kiến nghị Kiểm kê phương pháp ... thu t tầm quan trọng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán Qua đó, với hiểu biết em đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán ... trình kiểm toán áp dụng cách phù hợp với đặc trưng riêng khách hàng 3.1.2 Nhận xét kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC KTV AASC thực Kiểm toán viên AASC sử dụng hầu hết tất kỹ thu t thu...
 • 19
 • 339
 • 0

hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty dịch vụ kiểm toán vấn uhy

hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy
... dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền UHY LTD 2.1 Khái quát kỹ thu t Kiểm toán viên sử dụng kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền Bán hàng thu tiền chu trình ... kỹ thu t thường kiểm toán viên sử dụng kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền khách hàng là: Thứ nhất, Kỹ thu t kiểm kê: kỹ thu t kiểm toán viên sử dụng để thu thập chứng kiểm toán với khoản hàng ... thập chứng kiểm toán kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 2.2.1 Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền Công ty ABC 2.2.1.1 Kiểm toán khoản mục doanh thu Công ty ABC khách hàng UHY LTD hoạt động...
 • 93
 • 281
 • 0

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán vấn A&C

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH  ĐỖ THỊ NHƯ HOA HOÀN THIỆN KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ... I CƠNG TY TNHH KI M TỐN VÀ TƯ V N A&C 2.1 T ng quan v Cơng ty TNHH Ki m tốn v n A&C 2.1.1 Khái qt v Cơng ty Ki m tốn v n A&C Gi i thi u chung Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Ki m tốn v n Tên ... cung c p g m: • Ghi s k tốn, l p báo cáo tài báo cáo khác theo u c u c a khách hàng ; • T ng h p l p báo cáo tài ho c báo cáo qu n tr ; • Sốt xét báo cáo tài ; • Thi t k , tri n khai h tr v n...
 • 105
 • 191
 • 0

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán M&H

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán M&H
... pháp thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC Chương 2:Vận dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán M&H Chương 3:Nhận xét số đề xuất góp phần hoàn thiện kỹ thu t thu thập ... 1.4 Vận dụng kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán giai đoạn kiểm toán BCTC 16 CHƯƠNG VẬN DỤNG KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H 20 2.1 ... yêu cầu kiểm toán doanh nghiệp mà công việc khác 2.3 Thực trang kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán trình kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán M&H 2.3.1 Khái quát quy trình kiểm toán BCTC M&H Để...
 • 99
 • 79
 • 0

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
... báo kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn BCTC Thu thập tài liệu, hồ sơ năm trước liên quan tới kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC ... kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn & Kế tốn AAC khách hàng cơng ty  Thứ ba: Nhận xét đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế góp phần hồn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm ... quan đến: chứng kiểm tốn, vai trò chứng kiểm tốn, kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn BCTC Những vấn đề giúp người đọc nắm bắt chứng kiểm tốn kỹ thu t để thu thập chứng kiểm tốn cách chung...
 • 93
 • 168
 • 0

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại cty TNHH kiểm toán TV ac nha trang

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại cty TNHH kiểm toán TV ac  nha trang
... CÁC KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Bằng chứng kiểm toán: 1.1.1 Khái niệm Bằng chứng kiểm toán: Theo Đoạn Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 thì: Bằng ... KTV đồng thời đề xuất biện pháp nhằm nâng cao kỹ thu t thu thập chứng Đối tượng nghiên cứu Kỹ thu t kiểm tra vật chất, kỹ thu t kiểm tra tài liệu, kỹ thu t quan sát, kỹ thu t điều tra vấn, kỹ ... trình thu thập Bằng chứng kiểm toán trình Kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang 2.2.1 Quy trình kiểm toán chung Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C – CN Nha Trang...
 • 158
 • 74
 • 0

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kế toán kiểm toán AAC

Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC
... công ty Kiểm toán Thời gian thực tập công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC, em chọn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán Kiểm toán BCTC công ty TNHH Kế toán Kiểm toán AAC ... Kỹ thu t thu thập chứng trình kiểm toán BCTC Công ty -H TNHH Kiểm toán Kế toán AAC thực 2.2.1 Khái quát kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán KTV AAC TẾ thực Các kỹ thu t thu thập chứng KTV AAC sử ... cứu đề tài kỹ thu t thu thập chứng Kiểm toán sử dụng Kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Đà Nẵng Đối tượng nghiên cứu cụ thể kỹ thu t thu thập chứng bao U gồm: kỹ thu t Kiểm tra...
 • 88
 • 28
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty iafc thực hiệnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại công ty tnhh kiểm toán và kế toán aachoàn thện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctckiến nghị đề xuất về phương hướng hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc do công ty asco thực hiệnsự cần thiết phải hoàn thiện các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại ascocác giải pháp hoàn thiện vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty asco thực hiệnmột số đề xuất nhằm hoàn thiện vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán iafc thực hiệný kiến thứ hai hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánphương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánkỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toáncác kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánbằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánđề tài kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánbằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toánnhận xét đánh giá về quy trình kiểm toán chung và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán bctc tại ascoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm