luat pho bien GD PL 2012

Kế hoạch phổ biến GD pháp luật năm 2010

Kế hoạch phổ biến GD pháp luật năm 2010
... xây dựng hoàn thiện kế hoạch công tác PBGDPL đơn vị gửi Phòng Giáo dục & Đào tạo ( thông qua tổ pháp chế ) trước ngày 29/3 /2010 Báo cáo viên pháp luật cán phụ trách công tác pháp chế đơn vị có ... truyền, PBGDPL đơn vị, địa phương kết việc bố trí kinh phí PBGDPL đơn vị Phòng GD& Đt để tổng hợp, báo cáo Sở GD& ĐT UBND huyện Nơi nhận: - Sở GD& Đt; ( thay b/c) HĐPBGDPL huyện; Phòng Tư pháp; Các ... hoạt pháp lý - Tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên giáo dục công dân trường THCS Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, tập huấn nội dung pháp luật cho giáo viên pháp luật, ...
 • 3
 • 179
 • 0

Những nguồn luật phổ biến trong Common law và Civil law nhưng không được thừa nhận trong luật Hồi giáo và những thay đổi của luật Hồi giáo hiện nay

Những nguồn luật phổ biến trong Common law và Civil law nhưng không được thừa nhận trong luật Hồi giáo và những thay đổi của luật Hồi giáo hiện nay
... thấy luật Hồi giáo không thừa nhận luật thành văn, án lệ tập quán nguồn luật Civil law Common law Nguồn luật luật Hồi giáo kinh thánh Nguồn luật luật Hồi giáo gồm: nguồn (kinh Koran Sunna); nguồn ... pháp luật luật hồi giáo xác định sở nguyên tắc uy tín Luật Hồi giáo không thừa nhận án lệ, pháp luật thành văn tập quán nguồn luật luật Hồi giáo gắn liền với tôn giáo (đạo Hồi) Hồi giáo thừa nhận ... ban hành, thừa nhận (pháp luật thành văn, án lệ, tập quán) có sửa đổi Những nguồn luật phổ biến Common law Civil law không thừa nhận luật Hồi giáo thay đổi luật Hồi giáo Như nêu trên, pháp luậ...
 • 5
 • 524
 • 3

BÁO CÁO THỰC TẬP-Phép biện chứng … là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy

BÁO CÁO THỰC TẬP-Phép biện chứng … là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy
... chng l mụn khoa hc v nhng quy lut ph bin ca s ng v s phỏt trin ca t nhiờn, ca xó hi loi ngi v ca t Phộp bin chng vt a hai nguyờn lý, sỏu cp phm trự v ba quy lut c bn Trong ú cú quy lut ph nh ... quy luõt vụ cựng ph bin chớnh vỡ vy m cú mt tm quan trng v cú tỏc dng vụ cựng to ln v s phỏt trin ca t nhiờn, ca lch s v ca t duy" thy rừ hn ni dung, ý ngha ca quy lut ph nh ca ph nh-mt ba quy ... B.Ni dung chớnh I.Ni dung, ý ngha quy lut ph nh ca ph nh 1.Mt s khỏi nim 2.Ni dung quy lut ph nh ca ph nh 3.í ngha phng phỏp lun quy lut ph nh ca ph nh.3 II.Mt s tỡnh minh...
 • 17
 • 277
 • 1

CHUNG MINH DIA DOI LA QUY LUAT PHO BIEN NHAT CUA CAC THANH PHAN TU NHIEN

CHUNG MINH DIA DOI LA QUY LUAT PHO BIEN NHAT CUA CAC THANH PHAN TU NHIEN
... 2.2 CHỨNG MINH ĐỊA ĐỚI LÀ QUY LUẬT PHỔ BIẾN NHẤT CỦA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN Quy luật địa đới biểu tất thành phần tự nhiên: khí quy n, thạch quy n, thủy quy n, thổ nhưỡng sinh nên quy luật phổ ... lại đất vỏ phong hóa làm cho chúng có màu đỏ sáng Kiểu vỏ phong hóa vỏ phong hóa sialit – ferit alit, hợp chất tiêu biểu Al2O3, Fe2O3, SiO2, latêrit cao lanh (Nguồn: Các quy luật địa lí chung Trái ... CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quy luật địa đới số quy luật bổ trợ 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Quy luật địa đới quy luật địa lí chung Trái Đất, vậy, đề tài nghiên cứu biểu quy luật phạm vi toàn giới...
 • 53
 • 74
 • 0

Kế hoạch phổ biến pháp luật năm học 2012

Kế hoạch phổ biến pháp luật năm học 2012
... sản nhà nước Pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước Pháp luật thuế Pháp luật cư trú, hộ tịch 10 Pháp luật môi trường 11 Pháp luật lao động 12 Pháp luật An toàn giao thông 13 Pháp luật phòng, ... lồng ghép nội dung pháp luật Ban hành kế hoạch cụ thể hóa quy định cấp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm Đảm bảo nguồn ... tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật hành Đầu tư kinh phí, sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Đầu tư CSVC, phương tiện để nâng cao hiệu công tác phổ biến, ...
 • 6
 • 193
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
... dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền cho đối tượng đề Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 Tiếp tục đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm kết ... hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có; triển khai diện rộng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy hiệu thực tế Hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sở Xây dựng ... thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật Tuỳ đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật, điều kiện cụ thể...
 • 14
 • 193
 • 0

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2011-2012

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2011-2012
... theo kế hoạch Sở GD&ĐT - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục công dân cấp trường Nâng cao chất lượng hình thức Phổ biến, giáo dục pháp luật - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật giáo ... 2 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng người học - Giảng dạy đúng, đủ nội dung kiến thức pháp luật xây dựng chương trình môn Giáo dục Công dân, Pháp luật theo quy định Bộ GD&ĐT - Phổ biến ... chức quán triệt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường - Phổ biến văn pháp luật theo hướng dẫn Ban đạo tỉnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào...
 • 5
 • 101
 • 0

Khai thác tập phổ biếnluật kết hợp

Khai thác tập phổ biến và luật kết hợp
... u Các khái ni m b n Bài toán khai thác t p ph bi n Thu t toán Apriori 22 GI I THI U Bài toán khai thác t p ph bi n toán r t quan tr ng lĩnh v c KTDL Bài toán khai thác t p ph bi n toán tìm t t ... A) LKH c n tìm n u : conf (A ⇒ (S - A)) = supp(S) / supp(A) ≥ minconf T toán khai thác LKH chuy n thành toán khai thác t p ph bi n : ph c t p tính toán cao 20 VÍ D Transaction-id Items bought ... trình khai thác lu t k t h p)? Gi i thích hi u qu Tìm hi u phương pháp c i ti n thu t toán Apriori Trình bày chi ti t M T c i ti n ( ý tư ng, mã gi ) Áp d ng m t phương pháp c i ti n ó vào t...
 • 20
 • 3,285
 • 18

Khai thác tập phổ biếnluật kết hợp

Khai thác tập phổ biến và luật kết hợp
... LKH c n tìm n u : conf (A ⇒ (S - A)) = supp(S) / supp(A) ≥ minconf 19 T toán khai thác LKH chuy n thành toán khai thác t p ph bi n : ph c t p tính toán cao 20 VÍ D N I DUNG Transaction-id Items ... n Bài toán khai thác t p ph bi n Thu t toán Apriori Lu t C ⇒ A : supp (C ⇒ A) = supp({C}∪{A}) = 50% n) conf (C ⇒ A) = supp({C}∪{A})/supp({C}) = 100% (ch 21 GI I THI U Bài toán khai thác t p ph ... trình khai thác lu t k t h p)? Gi i thích hi u qu Tìm hi u phương pháp c i ti n thu t toán Apriori Trình bày chi ti t M T c i ti n ( ý tư ng, mã gi ) Áp d ng m t phương pháp c i ti n ó vào t...
 • 10
 • 1,458
 • 19

Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật
... án Viện kiểm sát: soát đến cấp huyện Các đối tượng lại: soát cấp tỉnh BẢNG 3: RÀ SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Sở Tư pháp tỉnh/thành phố: ... Không thống Học viện trị- Hành quốc gia HCM Ghi chú: PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học BẢNG 2: RÀ SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC THAM GIA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP ... huấn Kiến thức pháp luật Có Không Nghiệp vụ PBGDPL Có Không Cán bộ, hội viên Hội nông dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ghi chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến...
 • 11
 • 642
 • 5

Phổ biến luật tố cáo

Phổ biến luật tố cáo
... THIẾT BAN HÀNH LUẬT TỐ CÁO LUẬT TỐ CÁO NỘI DUNG NỘI DUNG PHẦN II PHẦN II NỘI DUNG LUẬT TỐ CÁO NỘI DUNG LUẬT TỐ CÁO PHẦN I SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TỐ CÁO - Công tác giải tố cáo nhiều hạn chế, ... việc tố cáo chưa cao - Các quy định Luật Khiếu nại, Tố cáo văn pháp luật tố cáo giải tố cáo nhiều hạn chế, bất cập; chưa bao quát hết tố cáo phát sinh thực tiễn cần điều chỉnh pháp luật - Luật ... giải TC 14 Vi phạm quy định khác pháp luật TC giải TC LUẬT TỐ CÁO CHƯƠNG II CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO VÀ NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ… Điều Quyền...
 • 79
 • 175
 • 1

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của vụ pháp chế- ủy ban dân tộc

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của vụ pháp chế- ủy ban dân tộc
... CHNG 1: KHI QUT V V PHP CH - Y BAN DN TC Phạm Thị Thanh Dung KH6C Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc 1.1 Khỏi quỏt v y ban Dõn tc y ban Dõn tc l c quan ngang B thuc ... Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc 1.2 V trớ, chc nng, nhim v, quyn hn ca V Phỏp ch V Phỏp ch l n v ca U ban Dõn tc, cú chc nng tham mu giỳp B trng, Ch nhim U ban ... 2008 ca y ban dõn tc v Chng trỡnh Ph bin phỏp lut, ngy 24/7/2008, lónh o y ban Dõn tc giao cho Phạm Thị Thanh Dung KH6C 19 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc V Phỏp...
 • 33
 • 609
 • 1

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của vụ pháp chế ủy ban dân tộc

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của vụ pháp chế ủy ban dân tộc
... KH6C www.HanhChinhVN.com Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc CHNG 1: KHI QUT V V PHP CH - Y BAN DN TC 1.1 Khỏi quỏt v y ban Dõn tc y ban Dõn tc l c quan ngang B ... Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc 1.2 V trớ, chc nng, nhim v, quyn hn ca V Phỏp ch V Phỏp ch l n v ca U ban Dõn tc, cú chc nng tham mu giỳp B trng, Ch nhim U ban ... Thanh Dung KH6C www.HanhChinhVN.com Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Vụ Pháp chế Uỷ ban dân tộc Phn M U MC CH THC TP - Tỡm hiu t chc hot ng ca V Phỏp ch - y ban Dõn tc; - Nm vng chc nng, nhim...
 • 33
 • 380
 • 0

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội
... tế công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn thành phố nh sau: 3.1 Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật từ ghép hai từ phổ biến pháp luật giáo dục ... thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đối tợng 3.2 Vai trò Sở T pháp thành phố Nội công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Sở T pháp thành phố Nội quan chuyên ... máy biên chế Sở T pháp thành phố Nội, có quy định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc chức nhiệm vụ Sở t pháp thành phố Nội Nh biết, Nội thành phố đông...
 • 19
 • 1,894
 • 12

Xem thêm