01 2014 TT TTCP

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
... đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (sau gọi Hội đồng) Tổng Thanh tra Chính phủ định thành lập để vấn cho Tổng Thanh tra Chính phủ công tác ... CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điều Tổng Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ đạo công tác thi đua, phát động phong trào thi đua; xét, định khen thưởng tập thể, cá ... GIẢI QUY T KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Điều 19 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh...
 • 9
 • 200
 • 0

TT04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ "Quy định quy trình xử lý đơn KNTC, đơn ... liên quan đến KNTC"

TT04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ
... thẩm quy n định tạm đình việc thi hành định Mục XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO Điều 12 Đơn tố cáo thuộc thẩm quy n Đơn tố cáo thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn đề xuất Thủ trưởng quan xem xét định việc thụ ... thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn trình Thủ trưởng quan hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến quan, đơn vị người có thẩm quy n để giải theo quy định pháp luật trừ trường hợp quy định Điều ... Chương III XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO Mục XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI Điều Đơn khiếu nại thuộc thẩm quy n giải Đơn khiếu nại thuộc thẩm quy n giải đủ điều kiện thụ theo quy định Điều 2, Nghị định số...
 • 15
 • 244
 • 2

04/2010/TT-TTCP- Quiđịnh quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

04/2010/TT-TTCP- Quiđịnh quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
... Chương IV XỬ LÝ CÁC LOẠI ĐƠN KHÁC Điều 16 Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn đề xuất ... người tố cáo; nội dung tố cáo; quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo - Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến ... Tên quan cấp (nếu có) (2) Tên quan, đơn vị xử đơn (3) Đơn khiếu nại đơn tố cáo đơn kiến nghị đơn phản ánh (4) Thủ trưởng quan, đơn vị xử đơn (5) Họ tên người khiếu nại người tố cáo người kiến...
 • 15
 • 1,042
 • 1

Tạp chí Cabodia ASIA LIFE tháng 01/2014

Tạp chí Cabodia ASIA LIFE tháng 01/2014
... editor AsiaLIFE Group Group Editor-in-Chief / Director Cambodia: Mark Bibby Jackson mark@asialife .asia Group Director Sales & Marketing / Director Vietnam: Jonny Edbrooke jonny@asialife .asia Managing ... East, Paris and more Visit tropfest.com 16 AsiaLIFE Cambodia AsiaLIFE Cambodia 17 Have an event coming up? Send information and dates to ellie@asialife .asia CALENDAR PHNOM PENH JAN Core by artist ... jonny@asialife .asia Managing Editor Cambodia: Ellie Dyer ellie@asialife .asia Director Thailand: Nattamon Limthanachai (Oh) oh@asialife .asia Associate Editor: Marissa Carruthers Art Director Cambodia:...
 • 98
 • 290
 • 0

Thông tư 01/2011/TT-NHNN docx

Thông tư 01/2011/TT-NHNN docx
... ngày Thông có hiệu lực: Các đơn vị gửi quy chế an toàn, bảo mật CNTT thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông có hiệu lực b) Đối với đơn vị chưa ban hành quy chế an toàn, bảo mật CNTT kể từ ngày Thông ... TIẾP NHẬN, PHÁT TRIỂN, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN Điều 26 Yêu cầu an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin Khi xây dựng hệ thống thông tin cải tiến hệ thống thông tin tại, phải đưa yêu cầu an toàn, ... vi phạm Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Thông này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 39 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày...
 • 24
 • 116
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-NHNN doc

THÔNG TƯ 01/2011/TT-NHNN doc
... ngày Thông có hiệu lực: Các đơn vị gửi quy chế an toàn, bảo mật CNTT thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông có hiệu lực b) Đối với đơn vị chưa ban hành quy chế an toàn, bảo mật CNTT kể từ ngày Thông ... TIẾP NHẬN, PHÁT TRIỂN, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN Điều 26 Yêu cầu an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin Khi xây dựng hệ thống thông tin cải tiến hệ thống thông tin tại, phải đưa yêu cầu an toàn, ... vi phạm Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Thông này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 39 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày...
 • 18
 • 66
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BCT pot

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BCT pot
... định Bãi bỏ khoản Điều Thông số 36/2010/TT-BCT Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2011 KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Các ... tháng năm 2011, yêu cầu hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, phải sử dụng C/O Mẫu E theo quy định Thông số 36/2010/TT-BCT c) Các lô hàng nhập từ Cam-pu-chia, Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin ... phòng TW Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao; - Tòa án ND tối cao; - Cơ quan TW Đoàn thể; - Bộ pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Công báo; - Kiểm toán nhà nước; - Website Chính phủ; - Website...
 • 2
 • 48
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BNV pot

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BNV pot
... theo Thông Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18 Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Những quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn hành văn quy định Thông liên ... thực Thông Các Bộ, ngành quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn Thông để quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn chuyên ngành cho phù hợp BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng ... trình bày thành phần thể thức văn minh họa Phụ lục IV kèm theo Thông Mẫu trình bày số loại văn hành minh họa Phụ lục V kèm theo Thông Chương III THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO Điều 16...
 • 19
 • 49
 • 0

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
... Công Nghẹ Thông Tin: giáo trình! QUI CÁCH TRÌNH BÀY Mỗi câu hỏi đáp án, người làm chọn đáp án Nếu đáp án (a) đúng, (b) đáp án “(a) (b) đúng” đáp án Một số câu hỏi đáp án nội dung dài bình ... án) cho môn Tin học đại cương trường ĐH Nông Nghiệp Đề thi 121 câu trắc nghiệm (4 đáp án) làm thời gian 120 phút Đề thi thật số câu hỏi thời gian khoảng gần phút/1 câu - Là điểm duyệt lại ... 121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức bân vệ Công Nghệ Thông Tin (IT) Ver 06. 01. 2014 (+ đáp án) Trần Huy Thắng, 2013 MỤC ĐÍCH Tài liệu là: - Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn Tin học đại...
 • 27
 • 839
 • 2

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
... người tiếp công dân hướng dẫn công dân trình bày với quan nhà nước có thẩm quy n Nếu công dân có đơn người tiếp công dân trả lại đơn hướng dẫn công dân gửi đến quan có thẩm quy n giải Điều 17 ... trọng nhân dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung việc giải thích, hướng dẫn công dân thực quy n khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Trường hợp công dân đến nơi tiếp công dân tình ... dung trình bày người khiếu nại, thông tin, tài liệu mà người khiếu nại cung cấp, người tiếp công dân phải ghi vào sổ tiếp công dân nhập vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân Sổ tiếp công dân...
 • 14
 • 303
 • 0

Nội dung thể thức văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-BNv

Nội dung thể thức văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-BNv
... công văn hướng dẫn loại hồ sơ Việc thực phát hành văn theo TT 01 MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN TT 01/2011/T-BNV 1 .Thể thức kỹ thuật trình bày văn hành thông thường ( theo TT 01) 2 .Nội ... lệ, KĐCL, chuẩn nghề nghiệp giáo viên ) 4.Thực việc lưu trữ văn bản, xếp văn bản, hồ sơ .HT, PHT, VT -Xác định văn pháp qui văn hành thông thường 10 ... thông thường ( theo TT 01) 2 .Nội dung văn bản: Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, xác; sử dụng ngôn ngữ viết, diễn đạt đơn giản, dễ hiểu 3.Các từ, cụm từ sử dụng thông dụng như: BGH, HT, PHT,...
 • 10
 • 333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 01 2016 tt bttttmức lương tối thiếu ltt áp dụng từ ngày 01 01 2014 là 2 650 000 đồngtình hình thương mại việt nam tháng 1 năm 2014 tttình hình thương mại việt nam tháng 2 năm 2014 tttình hình thương mại việt nam 2 tháng đầu năm 2014 ttthời vụ gieo được bố trí theo lịch thời vụ chung của vùng gieo mạ ngày 12 01 2014ngày giảng thứ hai 13 01 2014ngày giảng thứ ba 14 01 2014ngày giảng thứ tư 15 01 2014ngày giảng thứ năm 16 01 2014ngày giảng thứ sáu 17 01 2014ngày giảng thứ hai 20 01 2014ngày giảng thứ ba 21 01 2014ngày giảng thứ tư 22 01 2014ngày giảng thứ năm 24 01 2014Down CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc