09 2016 TT BTC

Thông tư 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Thông tư 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán
... sung Thông số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 Bộ trưởng Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng ... Tổ chức thu phí Tổ chức thu phí hoạt động chứng khoán quy định Thông SGDCK, VSD thành lập hoạt động Việt Nam Điều Biểu phí cách xác định số phí phải nộp Mức thu phí quy định Biểu phí ban hành ... thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật số phí thu có quy n quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau nộp thuế theo quy định pháp luật Các quy định khác thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng...
 • 25
 • 104
 • 0

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ
... Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm: a) Đổi tên thay đổi toàn cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) thay đổi toàn ... nhân chuyển đổi làm chủ Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016 Trong trình thực hiện, văn liên quan đề cập Thông sửa đổi, bổ sung thay thực theo văn sửa ... chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp nhân...
 • 3
 • 114
 • 0

Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than

Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than
... trưởng Bộ Tài ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế sau: STT 67 Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế suất (%) 4402 Than củi (kể than đốt từ vỏ hạt), chưa đóng ... - - Than gáo dừa 4402.90.90 - - Loại khác: 4402.90.90.10 - - - Than gỗ rừng trồng 4402.90.90.20 - - - Than làm từ mùn cưa 4402.90.90.90 - - - Loại khác 10 10 Điều Hiệu lực thi hành Thông có ... lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2016 Nơi nhận: - Thủ ng Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn phòng TW Ban Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Tổng Bí thư;...
 • 3
 • 55
 • 0

Thông tư 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Thông tư 78/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
... kể từ ngày Thông có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân (hoặc Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh chưa ban hành quy định tiếp tục thực theo văn ban hành” khoản Điều 13 Thông số 133/2014/TT-BTC ... điểm Phụ lục số 1; Phụ lục số 2; Phụ lục số ban hành kèm theo Thông số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 Điều Tổ chức thực Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng năm 2016 Trong trình ... phát sinh vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Tổng...
 • 2
 • 113
 • 0

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông
... thực Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng năm 2016 áp dụng cho năm tài 2016 Các nội dung khác liên quan đến lệ phí phân bổ phí sử dụng kho số viễn thông không đề cập Thông thực ... Bộ Thông tin Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả thu, nhu cầu chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp ... đề cập Thông thực theo quy định Thông số 202/2013/TT-BTC Tổ chức, cá nhân thu c đối ng nộp phí, lệ phí quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông Trong trình triển khai thực hiện,...
 • 2
 • 47
 • 0

Thông tư 57/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp các khoản đóng góp Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đến 2020

Thông tư 57/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp các khoản đóng góp Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đến 2020
... chính, viễn thông, công nghệ thông tin tần số vô tuyến điện d) Các khoản đóng góp doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ quy định Thông khoản chi thực nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích doanh ... thu nộp năm Doanh thu xác định mức đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam không bao gồm khoản doanh thu dịch vụ công ích: a) Doanh thu từ nguồn kinh phí hỗ trợ Quỹ Dịch vụ viễn thông ... nghiệp) đối ng nộp khoản đóng góp tài vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Các quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc thu nộp, hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ, chuyển giao...
 • 8
 • 91
 • 0

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về thu lệ phí hàng hải và biểu mức thu lệ phí hàng hải
... I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Thông quy định phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Phí, lệ phí hàng hải quy định Thông ... Bộ Tài ban hành quy định phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Thông số 41/2012/TT-BTC ngày 09/03/2012 Bộ Tài việc hướng dẫn mức thu số loại phí hàng hải tàu thu có trọng ... hải lần phải nộp phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải lệ phí ra, vào cảng biển lần Chương II BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI QUỐC TẾ Điều Phí trọng tải Mức thu phí trọng...
 • 23
 • 47
 • 0

Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan với xăng dầu, hóa chất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh

Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan với xăng dầu, hóa chất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh
... II THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN TIÊU THỤ NỘI ĐỊA Mục THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP Điều ... định quan hải quan Mục THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ KINH DOANH CHUYỂN KHẨU; XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ QUÁ CẢNH Điều 21 Thủ tục hải quan Xăng dầu, hóa chất, khí kinh doanh chuyển ... Mục THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ XUẤT KHẨU, TÁI XUẤT Điều 11 Địa điểm làm thủ tục hải quan Xăng dầu, hóa chất, khí xuất thực thủ tục hải quan Chi cục Hải quan cửa xuất Xăng dầu,...
 • 48
 • 111
 • 0

Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm
... đầu, doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm có trách nhiệm xác nhận trả cho doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu Khoản chi phí ng ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm ... xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu, doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm hạch toán vào chi phí ng ứng với phần trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu ... quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu lập bảng kê kèm theo bảng toán gửi cho doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận bảng kê doanh nghiệp bảo hiểm...
 • 2
 • 80
 • 0

Thông tư 68/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí Đề án học tập cho công nhân lao động

Thông tư 68/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí Đề án học tập cho công nhân lao động
... Đối ng áp dụng quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí thực Đề án Điều Nguồn kinh phí thực Đề án Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực Đề án theo nhiệm vụ giao cho ... lớp tập huấn kỹ tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, công nhân lao động tham gia hoạt động học tập suốt đời cho cán công đoàn làm công tác tuyên truyền Tổ chức đối thoại với người sử dụng ... Khuyến khích học tập nâng cao tay nghề công nhân lao động: Nội dung chi thực theo Điều lệ hoạt động Quỹ Khuyến khích học tập nâng cao tay nghề công nhân lao động, có chi hỗ trợ trao tặng học bổng,...
 • 6
 • 52
 • 0

Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với sắt hoặc thép

Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với sắt hoặc thép
... Điều Sửa đổi, bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi Chương 98 Sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi Chương ... Biểu thuế nhập ưu đãi ban hành kèm theo Thông số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Bộ trưởng Bộ Tài sau: Mã hàng Mô tả hàng hóa Mã hàng Mã hàng ng ứng Thuế suất mục I phụ lục II (%) Mã hàng ng ... 00 90 - Sản phẩm dây sắt thép để sản xuất lốp xe 20 90 7326 Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng năm 2016 Nơi nhận: - Thủ ng Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn...
 • 3
 • 50
 • 0

Thông tư 09/2016/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 09/2016/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước ban hành
... cầu ngân hàng hợp tác sửa đổi, bổ sung Quy chế điều hòa vốn theo quy định khoản Điều 41 Thông cho phù hợp với quy định pháp luật thấy cần thiết” Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu ... nhân dân thành viên gửi tiền (không kỳ hạn, có kỳ hạn) ngân hàng hợp tác để điều hòa vốn Trường hợp rút tiền trước hạn, quỹ tín dụng nhân dân thông báo trước cho ngân hàng hợp tác xã; b) Quỹ ... hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực...
 • 2
 • 27
 • 0

Thông tư 76/2016/TT-BTC thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Hải quan 2016-2020

Thông tư 76/2016/TT-BTC thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Hải quan 2016-2020
... Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết thực chế quản tài biên chế giai đoạn 2016-2020, xây dựng chế quản tài biên chế cho giai đoạn báo cáo Bộ Tài để trình Thủ ng ... ổn định 1,8% (đối với Tổng cục Thuế) 2,1% (đối với Tổng cục Hải quan) dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan tổ chức thực tổng hợp dự toán ... 12/5/2011 Bộ Tài hướng dẫn thực chế quản tài biên chế Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 hết hiệu lực kể từ ngày Thông có hiệu lực thi hành Bộ Tài (quản ngành) chịu trách...
 • 9
 • 160
 • 0

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
... thu cung cấp để thu tiền từ người nộp thu hạch toán thu ngân sách nhà nước c) Hướng dẫn người nộp thu kê khai thông tin nộp thu bảng kê nộp thu ; cấp chứng từ xác nhận nộp thu vào ngân sách ... có người nộp thu Mục XỬ LÝ THÔNG TIN THU NỘP, CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều 12 Xử lý thông tin thu nộp chuyển tiền thu vào tài khoản thu ngân sách nhà nước ngân hàng ... tiền vào ngân sách nhà nước người nộp thu thực trực tiếp với ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng hoàn thiện thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo hướng dẫn khoản Điều 13 Thông b) Đối với...
 • 37
 • 344
 • 0

Xem thêm