TT 15 HD chuc nang, nhiem vu so noi vu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung Tâm Tính Toán Thống Kê TW(TT – TT – TW).DOC

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung Tâm Tính Toán Thống Kê TW(TT – TT – TW).DOC
... Phòng nhập tin: có nhiệm vụ trực tiếp nhập tin vào máy tính Sơ Đồ Tổ Chức Của Trung Tâm Tính Toán Thống Trung tâm tính toán Ban giám đốc Phòng Tổ chức hành Phòng kế toán tài vụ Phòng kiểm ... cục thống đầu mối quan trọng xét hai phơng diện số lợng chất lợng thông tin Sơ đồ luồng thông tin quan Tổng cục thống Vụ thống Tổng cục thống Trung tâm tính toán thống TW Cục thống ... may tính cục thống tỉnh, thành phố qua Trung tâm gửi thông tin hớng dẫn nhận thông tin báo cáo từ cục Cục thống tỉnh, thành phố đóng vai trò trung tâm hoạt động Tổng cục thống mà cụ thể...
 • 9
 • 514
 • 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH.DOC

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH.DOC
... thứ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ sở nông nghiệp & ptnt tỉnh nam định I/ Sự đời phát triển Sở Nông nghiệp & PTNT 1/ Thành lập Sở Nông nghiệp & PTNT Ngày 24/4/1996 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông ... thờng vụ tỉnh uỷ định số 857/QĐ - UB ngày 17/6/1996 UBND Tỉnh Nam Hà (nay tỉnh Nam Định) việc thành lập Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nam sở hợp tổ chức lại Sở Nông Lâm nghiệp Sở ... vực Sở quản lý theo quy định pháp luật 17- Quản lý tổ chức công chức, viên chức, tài sản Sở theo pháp luật phân cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh II/ cấu tổ chức máy Sở Nông nghiệp & Phát triển nông...
 • 29
 • 1,539
 • 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI.DOC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI.DOC
... I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khái quát trình hình thành phát triển Sở Kế hoạch Đầu Nội Qúa trình xây dựng trưởng thành ngành Kế hoạch Đầu ... Sở Lãnh đạo Thành phố tặng trướng "Trí tuệ - Đổi - Phát triển" 45 năm thành lập Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu Sở Kế hoạch Đầu ... định hướng XHCN Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu .9 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 10 2.3 Cơ cấu tổ chức 16...
 • 36
 • 462
 • 1

Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế

Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế
... khác Nh quan kiểm toán nhà nớc Malaysia tổ chức nhà nớc trực thuộc Quốc hội có nhiệm vụ kiểm toán doanh nghiệp nhà nớc quan nghiệp có dụng kinh phí nhà nớc Kiểm toán nhà nớc Singapo tổ chức trực ... lực lợng đông đảo kiểm toán viên hoạt động lĩnh vực hình thành hiệp hội nh: Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao(INSOSAI) ,tổ chức quan kiểm toán Châu (ASOSAI) mà kiểm toán nhà nớc Việt nam ... thực hợp pháp thông tin đợc kiểm tra ,giải toả trách nhiệm cho đối tợng kiểm toán -KTNN thực chức t vấn kiểm toán cho quan ,đơn vị đợc kiểm toán cho Chính Phủ Quốc Hội quan chức -KTNN thực chức phòng...
 • 14
 • 353
 • 1

Chức năng nhiệm vụ đồ tổ chức phòng bán hàng

Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng bán hàng
... kênh bán hàng đại lý phụ trách Trưởng nhóm đề xuất thêm thư ký giúp việc Trưởng nhóm bán hàng cửa hàng quản lý cửa hàng trưởng Mỗi cửa hàng Cửa hàng trưởng quản lý, gồm nhân viên bán hàng Kênh bán ... Thực chức 2.2: - Tổ chức hệ thống thu thập hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng tồn kho - Tổ chức thu thập thông tin mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng - Lập kế họach đặt hàng sản ... thuộc phận Nhiệm vụ: 3.1 Thực chức 2.1: - Thực tiêu doanh thu tháng, phân bổ tiêu cho kênh bán hàng Theo dõi thực tế bán hàng so với tiêu thực tế - Theo dõi hàng hóa xuất nhập, điều phối hàng tuần,...
 • 3
 • 16,931
 • 217

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
... bàn tỉnh 12 Về quy n tác giả, quy n sở hữu trí tuệ: a) Tổ chức thực quy định pháp luật quy n tác giả sản phẩm báo chí, xuất bản; quy n sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông; quy n sở ... dân tỉnh thành lập, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy biên chế đơn vị trực thuộc theo quy định pháp luật vản hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quy n Về biên chế: a) Căn vào chức ... dân tỉnh 24 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn Văn phòng, Thanh tra, phòng chuyên môn, tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức máy, biên chế, thực chế độ tiền lương sách, chế...
 • 10
 • 331
 • 0

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix
... Dịch vụ công nghệ nguyên tử Liên bang kiểm soát nguyên tử: Rostechnadzor 06 Ấn Độ Chính phủ Ấn Độ quan Năng lượng nguyên tử (DAE) Ủy ban Kiểm soát Năng lượng nguyên tử (AERB) Ủy ban Năng lượng ... nghiệp Nhật Bản (NISA) Ban Năng lượng nguyên tử, Văn phòng Nghiên cứu Triển khai 04 Pháp Chính phủ Pháp quan An toàn hạt nhân (ASN) quan Năng lượng nguyên tử Năng lượng thay (CEA) Viện Bảo ... Quốc Quốc vụ viện Trung Quốc Bộ Công nghiệp Công nghệ thông tin Bộ Bảo vệ Môi trường Ủy ban Giám sát Quản lý tài sản công (SASAC) quan Năng lượng nguyên tử Trung Quốc (CAEA) quan Quản lý...
 • 10
 • 646
 • 0

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quan rlis trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quan rlis trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix
... Dịch vụ công nghệ nguyên tử Liên bang kiểm soát nguyên tử: Rostechnadzor 03 Ấn Độ Chính phủ Ấn Độ quan Năng lượng nguyên tử (DAE) Ban quản lý Năng lượng nguyên tử (AERB) Ủy ban Năng lượng nguyên ... 27, Luật Năng lượng nguyên tử 19 62 Quyền lập quy AERB có quy định thông báo ban hành sau Luật lượng nguyên tử 19 62 Luật Môi trường 19 86 Nhiệm vụ Ban đảm bảo việc sử dụng xạ ion hóa lượng hạt ... Kalpakkam Phòng hành 10 Phòng kế toán c Ủy ban lượng nguyên tử (The Atomic Energy Commission – AEC) AEC quan phủ trực thuộc quan lượng nguyên tử Ấn Độ AEC thành lập lần đầu vào năm 19 48 thuộc Bộ...
 • 10
 • 694
 • 2

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUY N HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM (Ban hành ... môn, nghiệp vụ Bộ Thương mại II/ Nhiệm vụ, quy n hạn: Trình UBND tỉnh ban hành Quy t định, Chỉ thị quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh phân cấp Bộ Thương mại; chịu trách nhiệm nội dung văn ... theo quy định pháp luật phân cấp UBND tỉnh 22 Thực số nhiệm vụ khác UBND tỉnh giao III cấu tổ chức biên chế: cấu tổ chức: 1.1 Lãnh đạo sở: - Giám đốc Sở Thương mại tỉnh người đứng đầu sở, ...
 • 8
 • 359
 • 0

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh sóc trăng

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh sóc trăng
... UBND tỉnh; - Lưu: NC, LT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ... bổ sung Quy định phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có hiệu lực thi hành Điều Quy định thay Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức máy quy chế tổ chức, hoạt động Sở Công nghiệp, ... phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh 14 Tổ chức thực dịch vụ công lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật 15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức, ...
 • 11
 • 337
 • 0

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Công thương tỉnh hà nam

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Công thương tỉnh hà nam
... dân tỉnh Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn tổ chức máy Sở Công nghiệp tỉnh Nam; Quy t định số 05/2006/QĐ-UBND, ngày 27 tháng năm 2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam quy định chức năng, ... lĩnh vực công thương địa phương theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ Công Thương 26 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp thuộc Sở; quản ... đốc Sở Công Thương phối hợp với ngành chức có trách nhiệm quy định chức nhiệm vụ, quy n hạn, tổ chức máy bố trí biên chế, bổ nhiệm cán bộ, thực chế độ sách cho cán bộ, viên chức Trung tâm theo quy...
 • 8
 • 247
 • 0

Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh long an (2)

Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh long an (2)
... tỉnh b) Dự thảo định, thị thuộc thẩm quy n ban hành UBND tỉnh lĩnh vực công thương c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường theo quy định Chính phủ, ... vực công thương theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp UBND tỉnh 14 Tổ chức thực dịch vụ công lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật 15 Quy định chức năng, ... quy n hạn cấu tổ chức Sở Công Thương; Quy t định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 UBND tỉnh bổ sung Quy t định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 UBND tỉnh Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm...
 • 8
 • 471
 • 0

Tổ chức bộ máy - chức năng - nhiệm vụ của tổng cục thống kê vụ dân số và lao động

Tổ chức bộ máy - chức năng - nhiệm vụ của tổng cục thống kê vụ dân số và lao động
... Chức nhiệm vụ vụ dân số - lao động Chức năng, nhiệm vụ tổng quát: Giúp lãnh đạo Tổng cục quản lý đạo công tác thống dân số, lao động, xã hội, lao động thu nhập khu vực nhà nớc phạm vi nớc Nhiệm ... khoản quốc gia, dân số lao động, xã hội môi trờng Vụ Dân số Lao động Vụ nghiệp vụ Tổng cục Thống nhiệm vụ thu thập, xử lý phân tích số liệu thống dân số lao động Hiện tại, vụ có 19 cán ... phụ trách, giúp việc tổng cục trởng có Phó tổng cục trởng Tổng cục trởng, phó tổng cục trởng thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm miễn nhiệm Tổng cục trởng Tổng cục Thống chịu trách nhiệm trớc Thủ tớng...
 • 20
 • 546
 • 0

Xem thêm