800 QD TTg 04 6 2010

80/QĐ-PGDĐT ngày 04/6/2010 công nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện cấp TH

80/QĐ-PGDĐT ngày 04/6/2010 QĐ công nhận giáo viên dạy giỏi vòng huyện cấp TH
... A TH Đồng Tiến A TH Đồng Tiến B TH Đồng Tiến B TH Đồng Tiến B TH Đồng Tiến B TH Đồng Tiến B TH Đồng Tâm A TH Đồng Tâm B TH Thuận Phú TH Thuận Phú TH Thuận Phú TH Thuận Phú TH Thuận Phú TH Thuận ... Phạm Th Ninh Văn Th Nhật Thanh Lê Th Thanh Xuân Phạm Th Thanh Hà Vũ Th Hưng Nguyễn Th Ngọc Hà Phạm Thanh Quang Nguyễn Th Hằng Đặng Th Nhật Lệ Ngô Th Th o TH Tân Phú TH Tân Phú TH Tân ... Lợi A TH Thuận Lợi A TH Thuận Lợi B TH Thuận Lợi B 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Đỗ Th Thuý Nghĩa Trịnh Th Hường Phí Th Vân Nguyễn Th Hoài Lưu Th Thanh Thuỷ Đỗ Th Hải Ngọc Bùi Th Thuỷ Nguyễn...
 • 4
 • 267
 • 0

Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
... thám quốc gia Điều 12 Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử dụng liệu viễn thám quốc gia (sau gọi tắt Quy t định ... THÁM QUỐC GIA Căn Bộ luật Dân sự; Căn Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTG ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử dụng liệu viễn thám quốc gia; ... tháng năm 2 012 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn chi tiết thực Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTG ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử...
 • 19
 • 555
 • 0

173/BC-UBND: BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010

173/BC-UBND: BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010
... Nam thực bước vào sân chơi toàn cầu hai yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm tới thương mại điện tử Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 57 /2006/ NĐ-CP thương mại điện tử ngày tháng năm ... định thương mại điện tử nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử Cùng với tiến công nghệ, phát triển phong phú, đa dạng thương mại điện tử đặt vấn đề cho hệ thống pháp luật thương mại điện tử ... dịch thương mại điện tử, khuyến khích thương mại điện tử phát triển, bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia, đồng thời pháp lý để xét xử có tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử Nghị định...
 • 13
 • 1,067
 • 3

QĐ4413/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2010 của Bộ GD&ĐT "Ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho hoc sinh cấp..."

QĐ4413/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2010 của Bộ GD&ĐT
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––––––––––––––––– THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET (Ban hành kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... vượt qua vòng thi Mỗi vòng thi, học sinh phải đạt tối thi u 75% tổng số điểm công nhận vượt qua vòng thi Học sinh chưa vượt qua vòng thi có quyền thi lại vượt qua vòng thi đó, trừ vòng thi cấp Điều ... gia vòng thi Học sinh phải vượt qua vòng thi trước dự thi vòng thi Thông báo điểm thi thời gian làm vòng thi Điểm thi thời gian làm vòng thi thông báo website sau học sinh hoàn thành vòng thi Kết...
 • 5
 • 311
 • 0

Mẫu bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của thủ tướng chính phủ ppsx

Mẫu bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của thủ tướng chính phủ ppsx
... theo giấy tờ sau (2): Tôi xin cam đoan lời khai đúng, sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Đề nghị cấp xem xét giải cho hưởng chế độ trợ cấp theo quy định Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ... (1) Ghi rõ hưởng chế độ: xuất ngũ, việc thương binh, hưu trí, MSLĐ… (2) Ghi rõ tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, định xuất ... quy định Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 Thủ tướng Chính phủ. / Xác nhận UBND xã, phường …., ngày tháng … năm … Ông (bà)…………………… có hộ Người khai thường trú tại…………………………… (Ký, ghi...
 • 3
 • 1,324
 • 3

Mẫu đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ppsx

Mẫu đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ppsx
... CAND giải hưởng chế độ ……… (2) cho ……… đối tượng (có danh sách hồ sơ kèm theo) ./ GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - …… - …… (1) Công an đơn vị, địa phương ký văn (2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng ... nhận: - …… - …… (1) Công an đơn vị, địa phương ký văn (2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp lần ...
 • 2
 • 303
 • 0

Mẫu giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ppt

Mẫu giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ppt
... hưởng trợ cấp từ tháng 05 năm 201 0 Đề nghị Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh (thành phố) tiếp nhận hồ sơ chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng ông (bà) .theo quy định Kèm theo ... nhân dân tham gia kháng chi n chống Mỹ có 20 năm công tác Công an nhân dân việc, xuất ngũ địa phương Tổng thời gian công tác tính hưởng chế độ: năm tháng Mức trợ cấp: .đồng (Bằng chữ: ... tháng ông (bà) .theo quy định Kèm theo gồm: - Bản khai cá nhân: - Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an./ CỤC...
 • 2
 • 378
 • 0

Mẫu bản khai thân nhân về nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg pdf

Mẫu bản khai thân nhân về nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg pdf
... đóng dấu) (1) Ghi rõ hưởng chế độ: Xuất ngũ, việc thương binh (2) Ghi rõ tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, định xuất ngũ, việc… ... ngày:… /… /…… Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày:… /… / Xuất ngũ, việc ngày … /.… /…… Cấp bậc, chức vụ, đơn vị xuất ngũ, việc: Chế độ hưởng (1) ... lời khai đúng, sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……., ngày … tháng … năm … Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN...
 • 3
 • 351
 • 0

Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010 theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ppsx

Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010 theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ppsx
... cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai trở Biên giao, nhận phụ nữ, tẻ em bị buôn bán từ nước trở Giấy chứng nhận nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ ... đình Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước trở Biên giao, nhận phụ nữ, tẻ em bị buôn bán từ nước trở Giấy chứng nhận nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước trở Danh sách ... danh sách, trình UBND cấp huyện xem xét, định Phòng LDTBXH tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, định trả kết cho công dân qua UBND cấp xã Hồ sơ Thành phần hồ...
 • 4
 • 231
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG CHỈNH SỬA, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 80 2002 QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG

ĐỊNH HƯỚNG CHỈNH SỬA, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 80 2002 QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG
... Chính phủ; Bộ Tài ban hành Thông tư 04/2003/TT-BTC ngày 10 tháng năm 2003 hướng dẫn số vấn đề tài thực Quyết định số 80/ 2002/ QĐ-TTg ngày 24/ 6 /2002 Thủ tướng Chính phủ Tuy nhiên, năm kể từ QĐ 80 ... tiễn Định hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục hạn chế sách tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng 1.3.2 Vai trò bộ, ngành Trung ương 2.1 Định hướng bổ sung, chỉnh sửa số nội dung QĐ 80 Điều QĐ 80 ... hàng hoá thực Quyết định số 80/ 2002/ QĐTTg ngày 24/ 6 /2002 Thủ tướng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông số 05 /2002/ TT-NHNN ngày 27 tháng năm 2002 việc Định hướng chỉnh sửa tên...
 • 10
 • 228
 • 0

Xem thêm