04 2012 PL UBTVQH13

UNITED BANK OF INDIA RATES AT A QUICK GLANCE AS ON 23.04.2012 DEPOSIT ACCOUNTS. ppt

UNITED BANK OF INDIA RATES AT A QUICK GLANCE AS ON 23.04.2012 DEPOSIT ACCOUNTS. ppt
... Annual Fee (second year Rs.113/onwards) Cash withdrawal from UBI No Charge ATMs ( No limit) Cash withdrawal from other Rs.20 /Bank ATMs ( per month FREE) Duplicate Card Rs.170/Duplicate Pin Rs.57/No ... For years.(max) 3.77 4.07 3.88 LOANS Base Rate :10.45% w.e.f 23.04.2011 1.Housing Loan Floating Category Upto years More than years & upto 15 years More than 15 years upto 25 years Rate of Interest ... thereof Minimum Rs.50/For Pensioners/Senior citizens :10% rebate will be allowed w.e.f 01.04.2012 Cancellation of Demand Drafts./Pay Orders (inclusive of service tax) Cancellation Charges of Demand...
 • 5
 • 159
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND pdf

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND pdf
... hiểm y tế theo quy định Khoản Điều Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Điều Quy định số lượng mức trợ cấp ... 01/01/2012 Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký thay Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc quy định chức danh, số lượng, ... c) Chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo hệ số 0,95 nhân với mức lương tối thiểu Số lượng mức trợ cấp cho chức danh đoàn thể ấp, khu vực: a) Chức danh mức trợ...
 • 3
 • 159
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND docx

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND docx
... tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định ... Ngân sách nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 UBND tỉnh Đồng Tháp việc qui định trình tự, thủ tục ... NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Các...
 • 7
 • 160
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND potx

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND potx
... tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định ... Ngân sách nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 UBND tỉnh Đồng Tháp việc qui định trình tự, thủ tục ... NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Các...
 • 7
 • 143
 • 0

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ppt

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ppt
... theo quy định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Điều Quyết định có ... lý hành quan nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng năm 2004 Ủy ban nhân dân thành phố việc thành lập Chi cục ... thực quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc tổ chức thẩm định...
 • 4
 • 59
 • 0

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND potx

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND potx
... thực Chỉ thị tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh Đồng thời, giúp UBND tỉnh báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP địa bàn tỉnh Bộ Tư pháp theo quy định Trong trình thực Chỉ thị ... Phát - Truyền hình An Giang có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu nội dung Nghị định số 83/2010/NĐ-CP Chỉ thị đến quan nhà nước, tổ chức cá nhân địa bàn tỉnh biết, để thực Sở Tư pháp tham mưu ... ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, đạo Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày...
 • 2
 • 277
 • 0

Quyết định số 04/2012/NQ-HĐND pdf

Quyết định số 04/2012/NQ-HĐND pdf
... QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (Ban hành kèm theo Nghị số 04/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 HĐND tỉnh Đắk Nông) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH ... không quy định Quy định thực theo quy định hành Nhà nước Điều Nguyên tắc chung Việc chi tiêu tài phục vụ hoạt động HĐND cấp Quy định phải xây dựng dự toán hàng năm, đảm bảo thống chế độ, định mức ... lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua thay Nghị số 09/2008/NQ-HĐND ngày 25 tháng năm 2008 HĐND tỉnh “Về việc Quy định số chế độ, định mức chi tiêu tài phục vụ hoạt động HĐND cấp địa bàn...
 • 7
 • 57
 • 0

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ppt

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ppt
... quan quản lý nhà nước tần số vô tuyến điện Trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật hành Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành thay Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 13/11/2009 ... Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến an ninh thông tin tần số vô tuyến điện; thực việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu mục đích băng tần số phân bổ b) ... lợi dụng tần số vô tuyến điện để gây phương hại đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội Chỉ đạo cho Công an huyện, thành phố, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến...
 • 4
 • 84
 • 0

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND docx

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND docx
... Sắp xếp theo số thứ tự, ngày tháng năm ban hành văn (4) Sắp xếp hình thức văn theo thứ bậc hiệu lực văn (VD: Nghị HĐND, Quyết định UBND…) Mẫu số 06 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ... Sắp xếp theo số thứ tự, ngày tháng năm ban hành văn (4) Sắp xếp hình thức văn theo thứ bậc hiệu lực văn (VD: Nghị HĐND, Quyết định UBND…) Mẫu số 07 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ... Danh mục văn hiệu lực Mẫu 08: Phiếu rà soát văn ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐUBND ngày 27 tháng năm 2012 UBND QUẬN ĐƠN VỊ KIỂM TRA VĂN BẢN… ……………………...
 • 25
 • 40
 • 0

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND ppsx

Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND ppsx
... nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Châu Văn La QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN TÂN BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ... QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Tài - Kế hoạch quận Tân Bình Điều Quyết định có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ... số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trước pháp luật nhiệm vụ phân công Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động phòng; c) Trong số...
 • 8
 • 244
 • 0

Machine design, tập 84, số 04, 2012

Machine design, tập 84, số 04, 2012
... MARCH 22, 2012 38 Access our Reader Service Web site to quickly find and request information on the products and services found in the pages of MACHINE DESIGN www.machinedesign.com/rsc MACHINE ... reprints@pentonreprints.com or visit pentonreprints.com MARCH 22, 2012 POSTMASTER: Send change of address notice to Customer Service, MACHINE DESIGN, P.O Box 2100, Skokie, IL 60076-7800 No other controller ...      VOLUME 84 ISSUE MARCH 22, 2012 AUTOMOTIVE Concept cars 2012: Chevrolet Tru 140S A glimpse of the future Whether consumers want ecoconscious...
 • 77
 • 215
 • 0

2012.02.27.04.18.33Quy dinh khung gia dat tinh phu tho nam 2011

2012.02.27.04.18.33Quy dinh khung gia dat tinh phu tho nam 2011
... khu vực (đối với đất nông thôn) xác định vào khả sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền trục đường giao thông điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh cung cấp dịch vụ theo nguyên ... vị trí số có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông nhất, vị trí tiếp sau theo thứ tự từ thứ hai trở có mức sinh lợi điều kiện kết cấu hạ ... tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dịch vụ, du lịch khoảng cách so với trục đường giao thông Vị trí đất loại đường phố loại đô thị phân thành loại vị trí có số thứ tự từ trở Vị trí...
 • 5
 • 140
 • 0

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011
... 10.000 VND 10,000 VND 7.663.990 cổ phiếu 7,663,990 Stocks 25/05 /2011 May 25th 2011 24/08 /2011 Aug 24th 2011 29/08 /2011 Aug 29th 2011 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV Employee ... 50% bonus share 15/06 /2011: Chia cổ tức 15/06 /2011: Dividend distribution 29/08 /2011: Niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng 29/08 /2011: Additional listing bonus shares 27/07 /2011: Phát hành 410.000 ... đồng cổ đông thường niên năm 2011 16/04 /2011: Annual General Shareholders Meeting 2011 25/05 /2011: Chốt danh sách nhận cổ tức tỷ lệ 20% cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% 25/05 /2011: Shareholder list closing...
 • 33
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chỉ thị số 04 2012 ctubndquyết định số 04 2012 qđttg ngàyquyết định số 04 2012 qđttghà nội tháng 04 20123 3 mật độ phân bố loài đvđkxscl ưu thế tại hồ trị an tháng 04 20123 1 biểu đồdiễn biến chỉ số wqi từ quý 01 2006 đến quý 04 2012ngày soạn 8 04 2012việt anh 2010 giải pháp tăng cường xuất khẩu vào thị trường nga http ven vn giai phap tang cuong xuat khau vao thi truong nga t77c12n13631tn aspx truy cập ngày 20 04 2012baomoi 2012 thị trường eu thách thức và cơ hội http www baomoi com thi truong eu thach thuc va co hoi 45 4275757 epi truy cập ngày 20 04 2012uyên hương 2011 đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường nhật bản http www baotintuc vn 145n20110928111329030t128 day manh xuat khau sang thi truong nhat ban htm truy cập ngày 20 04 2012mỹ phương 2010 kim ngạch thương mại việt nhật đạt tới 16 tỷ usd http www vietnamplus vn home kim ngach thuong mai vietnhat dat toi 16 ty usd 201012 73411 vnplus truy cập ngày 20 04 2012hồng thoan 2007 xuất khẩu 2007 3 thành tựu 7 hạn chế http vneconomy vn 63317p0c10 xuat khau 2007 3 thanh tuu 7 han che htm truy cập ngày 20 04 2012http www education gov uk childrenandyoungpeople families a00203160 role of parents in childs learning 26 04 2012thời gian nghiên cứu từ 01 04 2012 đến 30 05 2012ngµy so¹n 01 04 2012 tiõt 59Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Đáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập hình học afin và ơclitKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Bài luận CTXH với người nghèoPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí nhân lực tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ AnPhát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh thái bình ttGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q2-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)Bài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túybáo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía NamGiáo trình hình học họa hình dương thọ8 TTr bau bo sung TVHDQTĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU