Luat dau tu 2014

Thuyết trình CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO, ƯU ĐÃI ĐẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU 2014 NGÀY CÀNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH HƠN SO VỚI LUẬT ĐẦU 2005

Thuyết trình CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014 NGÀY CÀNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH HƠN SO VỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2005
... luận Tính ràng, minh bạch phương diện đảm bảo đầu luật Đầu 2014 so với luật Đầu 2005 Tính ràng, minh bạch phương diện ưu đãi đầu luật Đầu 2014 so với luật Đầu 2005 Tầm ... lợi ưu đãi cao so với quy n lợi hưởng Luật ĐT 2005 Nhà đầu hưởng quy n lợi, ưu đãi theo quy định kể từ ngày pháp luật, sách có hiệu lực Luật ĐT 2014 Nhà đầu hưởng ưu đãi đầu theo quy định ... văn pháp luật cho thời gian hưởng ưu đãi lại dự án Phương diện đảm bảo Đầu Trường hợp văn pháp luật ban hành quy định ưu đãi đầu thấp ưu đãi đầu mà nhà đầu hưởng trước Luật ĐT 2005...
 • 14
 • 255
 • 0

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO, ƯU ĐÃI ĐẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU 2014 NGÀY CÀNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH HƠN SO VỚI LUẬT ĐẦU 2005

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014 NGÀY CÀNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH HƠN SO VỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2005
... Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 THAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014 NGÀY CÀNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH HƠN SO VỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2005 Lớp: Cao học 21A ... chứng minh cho quan điểm : Các biện pháp đảm bảo, ưu đãi đầu theo quy định luật Đầu 2014 ngày ràng minh bạch so với Luật đầu ” Ghi chú: Tham luận có sử dụng thông tin Luật Đầu 2005 ... đổi pháp luật cụ thể Khoản 3,4,5 Điều 13 Luật Đầu 2014 Trường hợp văn pháp luật ban hành quy định ưu đãi đầu cao ưu đãi đầu mà nhà đầu hưởng nhà đầu hưởng ưu đãi đầu theo quy định...
 • 10
 • 99
 • 3

Danh mục 267 ngành nghề theo Luật Đầu 2014

Danh mục 267 ngành nghề theo Luật Đầu tư 2014
... dò, khai thác biển 68 Hoạt động dạy nghề 69 Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với sở dạy nghề nước ngoài, sở dạy nghề có vốn đầu nước 70 Kinh doanh dịch vụ phòng ... 71 Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ nghề 72 Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với sở dạy nghề nước sở dạy nghề có vốn đầu nước Việt Nam 73 Kinh doanh dịch ... Kinh doanh dịch vụ đại lý đấu thầu 190 Kinh doanh dịch vụ vấn đánh giá dự án đầu 191 Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu 192 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 193 Kinh...
 • 18
 • 955
 • 0

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU 2014

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014
... đầu Luật đầu 2014 kế thừa phát triển thêm từ quy định móng Luật đầu 2005 IV NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT Phạm vi điều chỉnh 31 Khác với quy định Luật đầu 2005, Luật đầu 2014, quy ... Luật đầu nước Việt Nam Luật khuyến khích đầu nước Cụ thể, Điều Luật đầu 2005 quy định đối ng áp dụng gồm “nhà đầu nước nhà đầu nước thực hoạt động đầu lãnh thổ Việt Nam đầu ... Luật đầu công nên Luật đầu 2014 không giữ lại quy định đầu kinh doanh vốn nhà nước Riêng nội dung khác “quản lý hoạt động đầu Việt Nam”, đầu nước ngoài”, “quản lý nhà nước đầu ...
 • 112
 • 2,133
 • 10

LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU 2014 – NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ 2014 – NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH
... cách Luật doanh nghiệp Luật đầu 2014 nhìn góc độ thực hóa quyền tự kinh doanh 22 Xem Điều 59, 60, 141, 144 Luật Doanh nghiệp 2014 khuyến nghị Những cải cách Luật Doanh nghiệp Luật Đầu 2014 ... ngành, nghề đầu kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp3 Để thể chế hóa đầy đủ quyền tự kinh doanh theo quy định Hiến pháp mới, Luật Doanh nghiệp 2014 chuyển từ nguyên tắc tự kinh doanh ... doanh nghiệp nhà đầu nước Luật Đầu 2014 (cùng với Luật Doanh nghiệp 2014) tách bạch thủ tục đăng ký đầu thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà đầu nước Việt Nam Theo đó, sau thực...
 • 12
 • 145
 • 0

Thông 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thông tư 83/2016/TT-BTC thực hiện ưu đãi về thuế tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP
... đối ng hưởng ưu đãi đầu theo quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu (sau gọi Nghị ... Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn thực ưu đãi đầu quy định Luật đầu số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 ... quy định Luật thuế TNDN Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn khoản Điều dự án đầu A không thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu quy định phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, dự án đầu...
 • 11
 • 46
 • 0

Thong tu 83 2016 TT BTC huong dan thuc hien uu dai dau tu quy dinh tai luat dau tu 67 2014 QH13 va nghi dinh 118 2015 ND CP huong dan luat dau tu

Thong tu 83 2016 TT BTC huong dan thuc hien uu dai dau tu quy dinh tai luat dau tu 67 2014 QH13 va nghi dinh 118 2015 ND CP huong dan luat dau tu
... tư số 78 /2014/ TTBTC Thông tư số119 /2014 /TT- BTC Thông tư số 151 /2014 /TT- BTC Bộ Tài Thông tư số 21 /2016/ TTBTCngày 05/2 /2016 hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế TNDN theo quy định Nghị ... 85/2011 /TT- BTCThông tư số 39 /2014 /TT- BTC Thông tư số 78 /2014 /TT- BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế; Thông tư số 151 /2014 /TT- BTC ngày 10/10 /2014 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 /2014/-CP ... thuế TNDN; Thông tư số 119 /2014 /TT- BTC ngày 25/8 /2014 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 156/2013/TTBTC Thông tư số 111/2013 /TT- BTC, Thông tư số 219/2013 /TT- BTC Thông tư số 08/2013 /TT- BTC, ...
 • 7
 • 500
 • 0

Đăng ký đầu theo luật đầu năm 2014 từ thực tiễn thành phố hà nội

Đăng ký đầu tư theo luật đầu tư năm 2014 từ thực tiễn thành phố hà nội
... luật đăng đầu trước Luật đầu năm 2014 13 1.3 Nội dung pháp luật đăng đầu theo Luật Đầu năm 2014 16 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI THÀNH ... đầu thành phố Nội cách xác hiệu 35 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014 2.1 Tình hình kinh tế-xã hội đăng đầu thành phố ... theo Luật Đầu năm 2014 tình hình thực thi pháp luật đăng đầu thành phố Nội 52 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014 TỪ THỰC...
 • 84
 • 40
 • 0

Bài tập luyện tập tự luận Luật Đầu năm 2014

Bài tập luyện tập tự luận Luật Đầu tư năm 2014
... tỉnh thành Sở Kế hoạch Đầu (Điều 38) Vấn đề pháp lý thủ tục đầu theo Luật đầu năm 2014 I Khái quát đầu thủ tục đầu Đầu kinh doanh việc nhà đầu bỏ vốn đầu để thực hoạt động ... định chủ trương đầu Hiện nay, dự án phải định chủ trương đầu quy định Điều 30, 31 32 Luật đầu năm 2014, ng ứng với thẩm quyền định chủ trương đầu Quốc hội, Thủ ng Chính phủ ... năm 2014 Khi dự án nhà đầu thuộc trường hợp luật định phải định chủ trương đầu tư, nhà đầu nộp hồ sơ dự án đầu cho quan quản lý đầu có thẩm quyền Nếu dự án đầu thuộc thẩm quyền định...
 • 6
 • 283
 • 4

luật đầu

luật đầu tư
... pháp luật hành (hai quan hệ pháp luật hành tư, quan hệ pháp luật hành công) Trên sở phân tích đặc điểm vấn đề liên quan đến luật hành chính, đối ng điều chỉnh luật hành chính, đưa định nghĩa luật ... kiệm, liêm chính, chí công, vô tư" II LUẬT HÀNH CHÍNH-MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Đối ng điều chỉnh Ðối ng điều chỉnh ngành luật nói chung quan hệ xã hội xác ... giống quy phạm thuộc ngành luật điều chỉnh Cùng với phương pháp điều chỉnh, đối ng điều chỉnh tiêu chuẩn để phân biệt ngành luật với ngành luật khác Ðối ng điều chỉnh luật hành Việt Nam quan...
 • 7
 • 457
 • 4

luật đầu

luật đầu tư
... Tạo đồng hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế Phân biệt bảo đảm đầu chủ đầu tự tiến hành với bảo đảm đầu theo luật đầu Chủ đầu Chủ đầu mua bảo hiểm hợp đồng, ... pháp bảo đảm đầu khuyến khích đầu tư: • Các biện pháp bảo đảm đầu tư: - Văn pháp luật nước: luật đầu 2005, luật khuyến khích đầu nước 1998 (sửa đổi); luật dân văn pháp luật chuyên ngành ... đảm đầu Khái niệm biện pháp bảo đảm đầu khuyến khích đầu • Biện pháp bảo đảm đầu tư: cam kết từ phía nhà nước tiếp nhận đầu tư, thể thiện chí nước tiếp nhận đầu với hoạt động đầu tư...
 • 4
 • 2,633
 • 16

Phân tích nội dung của biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu để làm rõ Luật đầu năm 2005 đã tạo ra một khung luật pháp chung cho các nhà đầu trong nước và nhà đ��.doc

Phân tích nội dung của biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư để làm rõ Luật đầu tư năm 2005 đã tạo ra một khung luật pháp chung cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đ��.doc
... biệt đối xử nhà đầu nước nhà đầu nước Nội dung biện pháp bảo đảm không phân biệt đối xử rộng tìm hiểu vấn đề thông qua việc tìm hiểu quyền nghĩa vụ nhà đầu theo Luật Đầu năm 2005 1 .Đảm ... bình đẳng nghĩa cào bằng, với đặc trưng riêng, loại nhà đầu điều chỉnh quy định khác Tóm lại, bảo đảm đối xử bình đẳng nhà đầu việc Nhà nước đảm bảo cho nhà đầu hưởng chế độ ưu đãi đầu ... vốn nhà đầu nước ngoài, thành lập tổ chức kinh tế đầu theo hình thức HĐ BCC,BOT,BT ; hình thức đầu gián Điều 26 Luật Đầu năm 2005 Luật Đầu năm 2005 tạo điều kiện để nhà đầu bình...
 • 6
 • 909
 • 6

Luật đầu ở Việt Nam.doc

Luật đầu tư ở Việt Nam.doc
... trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản đăng ký tiến độ chuyển vốn đầu t nớc để nhà đầu t Việt nam làm sở chuyển tiền đầu t nớc thực dự án đầu t thông qua tài khoản mở Ngân hàng đợc phép Li nhun ... t chuyển vốn đầu t nớc ngoài; - Lợi nhuận, doanh thu đợc chia khoản thu nhập hợp pháp khác có từ hoạt động đầu t nớc Doanh nghiệp chuyển Việt nam; - Vốn đầu t vốn tái đầu t chuyển Việt nam Phần ... quyền Việt nam cấp (bản có công chứng ) - Văn chấp thuận đầu t nớc tiếp nhận đầu t cấp ( kèm dịch tiếng Việt có dấu chữ ký xác nhận Tổng giám đốc Giám đốc ) - Văn quy định tiến độ góp vốn đầu t...
 • 30
 • 356
 • 0

Luật đầu nước ngoài tại VN

Luật đầu tư nước ngoài tại VN
... danh mục đầu theo hai tiêu chuẩn giá trị danh mục đầu khả chịu đựng rủi ro nhà đầu Đây mô hình sử dụng rộng rãi phân tích cổ phiếu, nhiên việc sử dụng VaR biện pháp có nguy ng Mô ... Trong có ngành mà luôn nhà đầu gọi là” cổ phiếu vua”, cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng Tại nhóm cổ phiếu mệnh danh nhóm cổ phiếu vua? Các nhà đầu tìm kiếm điều đầu vào cổ phiếu ngân hàng? ... phiếu STB hồi phục trở thành cổ phiếu ưa thích nhiều nhà đầu nước lẫn nước cấu danh mục đầu Đầu năm 2009 nhà đầu nước gom mua cổ phiếu STB 18.765 triệu đơn vị, trị giá 616.302 tỷ đồng...
 • 27
 • 312
 • 1

Phương hướng hoàn thiện pháp luật đầu nước ngoài tiến tới mặt bằng pháp lý chung cho đầu trong nước và đầu nước ngoài tại việt nam

Phương hướng hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài tiến tới mặt bằng pháp lý chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại việt nam
... hoàn cảnh đặc điểm Việt Nam Vì vậy, việc lựa chọn đề tài Phơng hớng hoàn thiện pháp luật đầu t nớc tiến tới mặt pháp chung cho đầu t nớc đầu t nớc Việt Nam mang tính cấp thiết, luận, mà đòi ... cao hiệu hoạt động đầu t Việt Nam Chơng Một số vấn đề chung pháp luật đầu t nớc việt nam 1.1 Sự cần thiết phải có pháp luật đầu t nớc Việt nam Trong đời sống xã hội, pháp luật phơng tiện quan ... khác biệt đầu t nớc đầu t nớc Việt Nam muốn hoà vào xu chung cách khác phải bớc tiến tới mặt pháp chung cho đầu t nớc đầu t nớc Chúng ta phải tính toán để đa bớc thích hợp với trình độ, hoàn cảnh...
 • 79
 • 311
 • 2

Xem thêm