115 2010 ND CP trach nhiem QL giao duc

Tái cơ cấu hệ thống tổ chức của viện nghiên cứu và phát triển vùng trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 115 2005 CP

Tái cơ cấu hệ thống tổ chức của viện nghiên cứu và phát triển vùng trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 115 2005 nđ CP
... VÀ NHÂN VĂN _*** _ PHAN LỆ NGA TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO NGHỊ ĐỊNH 115/ 2005/-CP ... xuyên” Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng luận văn Thạc sỹ Tái cấu hệ thống tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng trình thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/ 2005/-CP Hà ... HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG KHI THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO NGHỊ ĐỊNH 115/ 2005/-CP. Error! Bookmark not defined 3.1 Mục tiêu, quan điểm phát triển...
 • 13
 • 207
 • 0

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx
... làm đơn (3) (Ký tên ghi rõ họ tên) -(1) Đối với đối tượng trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông ghi tên học sinh (2) Nếu học sinh phổ ... học sinh phổ thông ghi tên học sinh (2) Nếu học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn điền dòng (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) /học sinh phổ thông ...
 • 2
 • 1,379
 • 1

CV6619. Nhiệm vụ giáo dục QP-AN 2009-2010

CV6619. Nhiệm vụ giáo dục QP-AN 2009-2010
... Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đào tạo ngắn hạn dài hạn ghép môn giáo viên GDQP-AN từ năm 2009 trở thực ghép môn với Giáo dục trị, Giáo dục công dân Lịch sử; không ghép môn với Giáo dục thể chất ... Quán triệt sâu sắc văn đạo Đảng, Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo GDQP-AN đến cán giáo viên Ngành nhiệm vụ GDQP-AN; thực tốt mục tiêu môn học: góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trung học phổ thông ... sách giáo khoa thiết bị dạy học Sách giáo khoa, sách giáo viên GDQP-AN cấp THPT ban hành theo chương trình tái có sửa chữa, bổ sung; sở giáo dục đào tạo, trường có kế hoạch bảo đảm linh hoạt để giáo...
 • 5
 • 160
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010
... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... mầm non để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, đảm bảo thực tốt chủ đề Năm học đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Bộ tổ chức “Giao lưu CBQL mầm non giỏi toàn quốc” vào cuối năm học 2009 - 2010...
 • 11
 • 557
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010
... CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ I THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Thực chương trình kế hoạch giáo dục a) Thực 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) sở giữ nguyên tổng số tiết học môn học, ... lượng sở giáo dục trung học Thực Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Quy chế thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, theo sở giáo dục thực công khai để người học xã hội ... thông tin, báo cáo C TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các Sở GDĐT lập kế hoạch cụ thể để đạo Phòng GDĐT, trường THPT thực nhiệm vụ giáo dục trung học theo hướng dẫn văn Trong trình thực hiện, có khó khăn, vướng...
 • 12
 • 206
 • 0

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Tiên Giang về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Tiên Giang về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010
... Chính phủ Chỉ thị số 30/2006/CT -UBND ngày 17/11/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuối năm học Thực có hiệu vận động “Mỗi thầy giáo, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo Ngành giáo dục đào tạo triển ... thức trách nhiệm toàn dân nghiệp giáo dục đào tạo Chỉ thị phổ biến đến tất cán công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo Giao trách nhiệm Sở Giáo dục Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo ... tin học Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo quản lý Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chất lượng cao, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu, tạo...
 • 5
 • 350
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010
... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, đảm bảo năm học tới 100% giáo viên mầm non bồi dưỡng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Các sở tăng cường kiểm tra thực việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ...
 • 13
 • 342
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc
... kết nối Internet cho trường mầm non Phấn đấu đến hết năm học 2010 - 2011 có 60% giáo viên mầm non có khả ứng dụng CNTT dạy học, góp phần đổi phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% trường trang ... nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Trên sở thực chương trình GDMN, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông hướng ... phối hợp với Giáo dục Tiểu học thực việc chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo trình giáo dục trẻ liên tục có tiếp nối hai cấp học Sử dụng hiệu quả, sáng tạo tài liệu cấp phát,...
 • 9
 • 244
 • 0

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43 - 2010 - - cp

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43 - 2010 - nđ - cp
... Mã số doanh nghiệp, số đăng hộ kinh doanh số doanh nghiệp thực theo hướng dẫn sau: a) Mã số doanh nghiệp thực theo quy định Điều Nghị định số 43/ 2010/-CP b) Cấu trúc mã số doanh nghiệp ... doanh Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng hộ kinh doanh thực theo quy định Điều 52 Nghị định số 43/ 2010/-CP Giấy Đề nghị đăng hộ kinh doanh thực theo mẫu quy định Phụ lục I-6 ban hành kèm theo ... sau: Hồ đăng doanh nghiệp hồ đăng thành lập đăng thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp Hồ đăng điện tử” hồ đăng doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng doanh nghiệp...
 • 136
 • 542
 • 0

Trách nhiệm trong giao tiếp potx

Trách nhiệm trong giao tiếp potx
... Phải có trách nhiệm giao tiếp bạn làm điều này, trách nhiệm với thông tin đưa bạn không tự ý thức phải làm cho người khác hiểu nắm rõ thông tin mà đưa Bên cạnh bạn cần phải có trách nhiệm giải ... nghe Bạn cần phải biết rõ trách nhiệm để không tạo giao tiếp kết Chúng ta không nói không mà phải biết nói để người khác lắng nghe thấu hiểu nói Hãy nói, cần có trách nhiệm với lời nói mình, bạn ... học đạt kết tốt Trong giao tiếp hàng ngày điều mà cần đạt đến truyền tải thông tin cần thiết cho người nghe Nếu thông tin truyền tải không người nghe hiểu nắm rõ thất bại giao tiếp Chúng ta thường...
 • 5
 • 307
 • 0

Decree 43-2010-ND-CP on Enterprise Registration

Decree 43-2010-ND-CP on Enterprise Registration
... about enterprise registration shall comprise both the national enterprise registration information portal and the national database on enterprise registration National enterprise registration information ... such confirmation, consider and issue the enterprise registration certificate to the enterprise Application files for enterprise registration lodged via the national enterprise registration information ... registration offices in their work of issuing enterprise registration certificates National database on enterprise registration means the collection of data on enterprise registration throughout...
 • 43
 • 362
 • 0

Xem thêm