luat bao ve nguoi tieu dung 2010

Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010

Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010
... bình thường của người tiêu dùng Những hành động tiếp thị cần ngăn chặn để bảo vệ sức khỏe, sống bình yên cho người tiêu dùng Theo tiêu chí đó, Khoản Điều 10 Luật Bảo vệ người tiêu dùng quy định: ... người tiêu dùng gây cản trở, ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt bình thường người tiêu dùng Khẳ ng đinh là mô ̣t khẳ ng đinh Sai Căn cứ pháp lý: Khoản Điều 3; ̣ ̣ Khoản Điều 10 Luật Bảo vệ ... ý muốn người tiêu dùng từ hai lần trở lên, có hành vi gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường người tiêu dùng Quy định cần thiết nhằm bảo vệ người tiêu dùng bị quấ y rầ...
 • 4
 • 207
 • 0

Luat Bao ve nguoi tieu dung nam 2010 - Co hieu luc 1-7-2011 pptx

Luat Bao ve nguoi tieu dung nam 2010 - Co hieu luc 1-7-2011 pptx
... vụ Nội dung thông báo quy định khoản Điều bao gồm: a) Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện; b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện; c) Nội dung khởi ... vụ Điều 36 Biên hòa giải Biên hòa giải phải có nội dung sau đây: a) Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải; b) Các bên tham gia hòa giải; c) Nội dung hoà giải; d) Thời gian, địa điểm tiến hành hòa ... kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, văn trả lời phải có nội dung sau đây: a) Nội dung vi phạm; b) Biện pháp khắc phục hậu quả; c) Thời hạn thực biện pháp khắc phục hậu...
 • 13
 • 62
 • 0

Các nội dung cần chú trọng khi xây dựng Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Các nội dung cần chú trọng khi xây dựng Luật Bảo vệ người tiêu dùng
... với quan hành người tiêu dùng cấp địa phương Ngoài có tổ chức người tiêu dùng có liên quan Hội người tiêu dùng, quan đặc biệt có liên quan tới người tiêu dùng, quan bảo vệ người tiêu dùng xí nghiệp ... trung tâm trọng tài kinh tế, văn phòng luật sư, công ty tư vấn 1.4 Chú trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải dung hòa với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp thương nhân Khi ban hành luật để ... chung Luật Bảo vệ người tiêu dùng cần quan tâm điều chỉnh Trên sở tham khảo kinh nghiệm xây dựng pháp luật nước giới, kế thừa quy định thực tiễn kiểm nghiệm từ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu...
 • 8
 • 215
 • 0

Pháp luật bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Pháp luật bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng
... định Bộ luật Dân [5] Luật mẫu bảo vệ người tiêu dùng CI kiến nghị thành lập Bộ, Cục bảo vệ người tiêu dùng Luật Bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan quy định thành lập ‘Hội đồng bảo vệ người tiêu dùng ... tướng; Luật Bảo vệ người tiêu dùng Singapor quy định Bộ Thương mại có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, Bộ trưởng cử giám đốc bảo vệ người tiêu dùng đặc trách lĩnh vực này; Luật Bảo vệ người tiêu ... người tiêu dùng Nhật Bản quy định thành lập Hội đồng bảo vệ người tiêu dùng trực thuộc Văn phòng Thủ tướng; Luật Bảo vệ người tiêu dùng ấn độ quy định thành lập Hội đồng bảo vệ người tiêu dùng Bộ...
 • 8
 • 336
 • 2

CHẾ ĐỊNH TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM TRONG PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ASEAN

CHẾ ĐỊNH TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM TRONG PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ASEAN
... chế định trách nhiệm sản phẩm quốc gia khối ASEAN, bên cạnh quy định chung có quy định tương đối đặc thù vấn đề Về mặt hình thức, nước đưa quy định vào thành phần đạo luật bảo vệ người tiêu dùng, ... pháp luật trách nhiệm sản phẩm số quốc gia thuộc khối ASEAN Kinh nghiệm Philippines Philippines thông qua Luật người tiêu dùng năm 1992 Đây đạo luật toàn diện, điều chỉnh không vấn đề trách nhiệm ... chủ thể phải chịu trách nhiệm, Trong Chương Luật Người tiêu dùng vấn đề trách nhiệm sản phẩm dịch vụ, Điều 97 quy định trách nhiệm sản phẩm có khuyết tật, theo “bất kỳ nhà sản xuất hay nhập Philippines...
 • 14
 • 425
 • 0

Hợp đồng tín dụng giữa A và ngân hàng T có thuộc đối tượng điều chỉnh của luật bảo vệ người tiêu dùng không ? Tại sao

Hợp đồng tín dụng giữa A và ngân hàng T có thuộc đối tượng điều chỉnh của luật bảo vệ người tiêu dùng không ? Tại sao
... Bài t p học kỳ Bài làm 1, Hợp đồng t n dụng A ngân hàng T thuộc đối t ợng điều chỉnh lu t bảo vệ người tiêu dùng không ? T i ? T i Điều – Lu t bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định đối ... định Lu t Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 Vậy theo quy định pháp lu t bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hợp đồng t n dụng A ngân hàng T thuộc đối t ợng điều chỉnh lu t bảo vệ người tiêu dùng ... ho t động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lãnh thổ Vi t Nam.” Ở ba nhóm chủ thể thuộc đối t ợng điều chỉnh Lu t bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm : (1) Người tiêu dùng (2) T chức, cá...
 • 10
 • 384
 • 0

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng chương 9 - ts nguyễn thị vân anh

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng chương 9 - ts nguyễn thị vân anh
... giải tranh chấp thương nhân với NTD - Các tổ chức xã hội có quyền tham gia vào công tác bảo vệ NTD - Hội bảo vệ NTD tổ chức xã hội thực công tác bảo vệ NTD từ 199 0 đến - Hội bảo vệ người tiêu dùng ... hình quan bảo vệ người tiêu dùng giới Hệ thống quan hạt nhân Được áp dụng Malaysia, Ấn độ, Trung quốc, Hàn quốc, Singapore, Cannada • Hệ thống quan bảo vệ người tiêu dùng theo Luật bảo vệ NTD Việt ... quan niệm thiết chế bảo vệ người tiêu dùng - Quan điểm nhóm nghiên cứu đề tài bảo vệ NTD Bộ Tư pháp năm 2008: Thiết chế bảo vệ NTD quan tổ chức có chức chủ yếu đưa pháp luật bảo vệ NTD vào sống gồm...
 • 14
 • 371
 • 0

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - ts nguyễn thị vân anh

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - ts nguyễn thị vân anh
... Chương 8: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG  I Tổng quan bảo vệ người tiêu dùng  II Những vấn đề luận pháp luật bảo vệ người tiêu dùng  III ... bảo vệ quyền lợi NTD II Những vấn đề luận pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Khái niệm, đặc trưng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Quá trình hình thành phát triển pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ... pháp luật bảo vệ NTD nước II Những vấn đề luận pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Khái niệm, đặc trưng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Trên giới PL bảo vệ NTD thừa nhận lĩnh vực luật công dùng...
 • 25
 • 889
 • 0

Báo cáo " Luật bảo vệ người tiêu dùng của Malaysia " pptx

Báo cáo
... cha c quy nh cỏc o lu t khỏc N i dung c b n c a Lu t b o v ng i tiờu dựng Malaysia Lu t b o v ng i tiờu dựng nm 1999 c a Malaysia g m 14 chng, 150 i u Chng I quy nh v i t ng ỏp d ng, gi i thớch ... t s thu t ng c hi u theo Lu t ny v vi c ỏp d ng cỏc lu t khỏc cú liờn quan tạp chí luật học số 12/2009 Pháp luật thơng mại Lu t c ỏp d ng i v i hng hoỏ v d ch v c bỏn ho c cung c p cho m t ... p d ch v v i u kho n b o hnh Khi cung ng d ch v t i ng i tiờu dựng, nh cung tạp chí luật học số 12/2009 Pháp luật thơng mại ng c n cú i u kho n b o m v cỏc v n : b o m d ch v c th c hi n v i...
 • 6
 • 130
 • 0

Khảo sát đánh giá hiệu quả của việc triển khai Luật Bảo vệ người tiêu dùng tại Hà Nội

Khảo sát đánh giá hiệu quả của việc triển khai Luật Bảo vệ người tiêu dùng tại Hà Nội
... tra Khảo sát đánh giá hiệu việc triển khai Luật bảo vệ người tiêu dùng Nội Thưa ông/bà Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá người tiêu dùng địa bàn thành ... cứu: hiệu việc triển khai Luật Bảo vệ người tiêu dùng Nội - Đối tượng điều tra: người tiêu dùng - Đơn vị điều tra: Hộ gia đình - Phạm vi điều tra: Thành phố Nội bao gồm: + quân nội thành: ... thành phố Nội hiệu việc triển khai luật bảo vệ người tiêu dùng Để thực nhiệm vụ này, thiết kế phiếu lấy ý kiến gửi tới quí ông/bà Dựa sở việc Luật bảo vệ người tiêu dùng thức có hiệu lực từ...
 • 6
 • 394
 • 1

pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động bán hàng đa cấp

pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động bán hàng đa cấp
... Thảo Nguyên Pháp luật bảo vệ ngƣời tiêu dùng hoạt động bán hàng đa cấp CHƢƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Bán hàng đa cấp hoạt động kinh ... bảo vệ ngƣời tiêu dùng hoạt động bán hàng đa cấp 22 CHƢƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 24 2.1 Bảo vệ ngƣời tiêu dùng hoạt động bán ... Pháp luật bảo vệ ngƣời tiêu dùng hoạt động bán hàng đa cấp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 1.1 Khái niệm ngƣời tiêu dùng 1.1.1 Khái niệm người tiêu...
 • 86
 • 432
 • 2

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM
... - Các quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHÂN 2: SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI ... quy định nước 87 Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHẦN 3: ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÓ THỂ ĐƢA VÀO LUẬT BẢO VỆ NTD CỦA VIỆT NAM 89 Nhóm quy ... vậy, Luật Bảo vệ quy n lợi người tiêu dùng cần phải có quy định cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng thông qua quan hệ hợp đồng Từ kinh nghiệm quốc gia giới từ thực tiễn Việt Nam, cho Luật Bảo vệ người...
 • 116
 • 530
 • 0

Bảo vệ người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự

Bảo vệ người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự
... rối người tiêu dùng Quan hệ tiêu dùng quan hệ dân Quyền người tiêu dùng với tư cách giá trị xã hội có mức độ khác nhau, tương ứng với mức độ bảo vệ khác Mức độ thấp để người tiêu dùng tự bảo vệ ... tế người tiêu dùng quy định Bộ luật Hình Tội phạm xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng luật hình Việt nam Sự xuất tình trạng xâm hại quyền lợi người tiêu dùng có từ sớm lịch sử xã hội loài người ... quyền lợi người tiêu dùng diễn phổ biến nay, quyền lợi người tiêu dùng - loại quyền người - bị xâm phạm đe dọa xâm phạm nghiêm trọng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng pháp luật hình điều...
 • 6
 • 688
 • 3

Bảo vệ người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự

Bảo vệ người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự
... rối người tiêu dùng Quan hệ tiêu dùng quan hệ dân Quyền người tiêu dùng với tư cách giá trị xã hội có mức độ khác nhau, tương ứng với mức độ bảo vệ khác Mức độ thấp để người tiêu dùng tự bảo vệ ... tế người tiêu dùng quy định Bộ luật Hình Tội phạm xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng luật hình Việt nam Sự xuất tình trạng xâm hại quyền lợi người tiêu dùng có từ sớm lịch sử xã hội loài người ... quyền lợi người tiêu dùng diễn phổ biến nay, quyền lợi người tiêu dùng - loại quyền người - bị xâm phạm đe dọa xâm phạm nghiêm trọng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng pháp luật hình điều...
 • 10
 • 530
 • 3

Xem thêm