09 2013 TT BCT 02 5 2013

gEVN 06 09 2013 v1

gEVN 06 09 2013 v1
... dạng 3D Hình 11 - Thu nhận, cập nhật liệu mạng lưới điện gEVN. Asset gEVN. Asset phần mềm quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật mạng lưới điện Với gEVN. Asset công ty điện lực có thể: - Ứng dụng công nghệ ... kiếm, tra cứu thông tin cố đồ mạng lưới điện gEVN. Redline Phân hệ phần mềm gEVN. Redline cho phép quản lý thông tin hành lang an toàn lưới điện Với gEVN. Redline công ty điện lực có thể: - Quản ... thiết bị Hình 15 - Hiển thị sơ đồ sợi Hình 17 - Quản lý thông tin trạng thiết bị kho trạm gEVN. Inspector gEVN. Inspector phân hệ phần mềm quản lý thí nghiệm thiết bị, cho phép liên kết với phân...
 • 10
 • 218
 • 1

Thong t­u so 09/2009/TT-BGD-DT ngay 7/5/2009 ve Quy che th­uc hien cong khai...

Thong t­u so 09/2009/TT-BGD-DT ngay 7/5/2009 ve Quy che th­uc hien cong khai...
... bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Toỏn Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Khoa hc Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng ... Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) Ting dõn tc Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng ... Gii (t l so vi tng s) Khỏ (t l so vi tng s) Trung bỡnh (t l so vi tng s) Yu (t l so vi tng s) o c Hon thnh tt (A+) (t l so vi tng s) Hon thnh (A) (t l so vi tng s) Cha hon thnh (B) (t l so vi tng...
 • 49
 • 1,608
 • 3

KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1994 ĐẾN THÁNG 09/2013 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIỆT NAM

KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1994 ĐẾN THÁNG 09/2013 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIỆT NAM
... chung v sách t giá ñi u hành sách t giá Chương 2: Kinh nghi m ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c t 1994 ñ n tháng 09/2013 năm Chương 3: Bài h c kinh nghi m v ñi u hành sách t giá rút cho Vi t Nam ... ng nghiên c u: sách t giá ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u : Chính sách t giá ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c Vi t Nam t năm 1994 ñ n tháng 09/2013 Phương ... tình hình kinh t Trung Qu c trư c năm 1994 30 2.1.2 Khái quát tình hình kinh t Trung Qu c t năm 1994 ñ n tháng 09/2013 31 2.2 Khái quát v sách t giá c a Trung Qu c t năm 1994 ñ n tháng 09/2013...
 • 113
 • 511
 • 0

GIẢM 50% FILE WORD BỘ SÁCH "TỰ ÔN THI TN, ĐH MÔN SINH HỌC" CHO 10 THẦY CÔ GIÁO MUA TRƯỚC NGÀY 30/09/2013

GIẢM 50% FILE WORD BỘ SÁCH
... http://dethi.violet.vn/present/show?entry_id=94 9103 4 Đọc thử tập 2: http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/9498699 Sau cân nhắc, giảm 50% cho 10 thầy tiếp tục tặng thêm câu hỏi tập ôn thi ... trị giá 600.000đ – đảm bảo giá trị ôn thi hiệu cao Do nhiều lý nên danh sách thầy sau chuyển khoản đăng tải ngắn gọn tên tên tỉnh lên website facebook Trước mua, bạn cần chuyển khoản tới ngân ... khoản Ngân hàng nông nghiệp: 505 205 003 230 - Tài khoản Vietinbank: 711A 349 25 323 (Nếu quý khách có thẻ tài khoản ngân hàng nên chuyển tiền rút tiền Ngân hàng tương ứng không bị tiền cước...
 • 2
 • 186
 • 0

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non
... dục mầm non Chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non quy định Thông liên tịch tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non quy định Thông liên tịch tính hưởng kể ... Khoản chi hỗ trợ tiền ăn trẻ em mầm non hạch toán vào Tiểu mục 6401 “Tiền ăn , Khoản 491 Giáo dục mầm non Khoản chi hỗ trợ giáo viên hợp đồng hạch toán vào Tiểu mục 6051 “Tiền công trả cho lao ... Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo tuổi: Nguồn kinh phí thực chi trả hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo tuổi theo quy định Thông liên tịch cân đối dự toán chi ngân sách nghiệp giáo...
 • 13
 • 102
 • 0

Luận văn kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của trung quốc từ năm 1994 đến tháng 09 2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho việt nam

Luận văn kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của trung quốc từ năm 1994 đến tháng 09 2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho việt nam
... chung v sách t giá ñi u hành sách t giá Chương 2: Kinh nghi m ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c t 1994 ñ n tháng 09/ 2013 năm Chương 3: Bài h c kinh nghi m v ñi u hành sách t giá rút cho Vi t Nam ... ng nghiên c u: sách t giá ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u : Chính sách t giá ñi u hành sách t giá c a Trung Qu c Vi t Nam t năm 1994 ñ n tháng 09/ 2013 Phương pháp ... hình kinh t Trung Qu c trư c năm 1994 30 2.1.2 Khái quát tình hình kinh t Trung Qu c t năm 1994 ñ n tháng 09/ 2013 31 2.2 Khái quát v sách t giá c a Trung Qu c t năm 1994 ñ n tháng 09/ 2013...
 • 113
 • 51
 • 0

Đề ôn thi 08-09(từ sô1 đến số 5)

Đề ôn thi 08-09(từ sô1 đến số 5)
... sin C) giỏc u Cõu4(2) Cho A(4;-1;2), B( 1;2;2), C(1;-1 ;5) a) Tớnh th tớch t gii hn bi (ACB) v cỏc mt phng ta b) Vit pt mt cu tõm D(4;2 ;5) v tip xỳc (ABC) Tỡm ta tip im H Cõu5(2) a) Tớnh tớch ... LUYN THI s Cõu1: Cho hm s y = x + 3mx + 3(1 m ) x + m3 m (1) a) Kho sỏt v v th (C) ca hm s m =1 b) ... sin6x + cos6x - a = cú nghim Cõu3 t t = sinA sinB pt th nht tr thnh 3t = + 4t 3t 4t = VT hàm số có đồ thị lõm R nên có nhiều nghiệm, t = t = nghiệm t = thỏa mãn sinA=sinB A=B Tương tự A=C...
 • 5
 • 148
 • 0

ĐỀ vào 10 NĐ 09-10 có HD câu 5

ĐỀ vào 10 NĐ 09-10 có HD câu 5
... 2)Chứng minh với x, ta có: (2 x + 1) x x + > (2 x 1) x + x + Lời giải câu 5: x + y xy = 0(1) 1) 2 x + y x y = ( xy 1) + 1(2) Lấy (1) (2) ... ta đợc x=y=1 nghiệm hệ phơng trình 2)Đặt x x + = a; x + x + = b với a;b >0 Suy b2-a2 = 2x Thay vào phơng trình ta đợc (b2-a2+1)a > (b2-a2-1)b 1- (a-b)2 >0 (do a>0; b>0) Thay lại phép đặt ta...
 • 2
 • 153
 • 0

6 LLCT VÀ 4 TT HCM-BÀI 5

6 LLCT VÀ 4 TT HCM-BÀI 5
... đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách Câu hỏi 5: Nội dung, phương hướng nhằm đổi mới, kiện toàn hệ thống trị? Trả lời: Việc đổi hệ thống trị phải hướng vào việc thực mục tiêu chủ yếu nhằm thực tốt ... gia tích cực vào vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước thật sạch, vững mạnh - Thực cách có hiệu đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước - Tham gia tích cực vào đấu tranh ... rãi tầng lớp nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản đại diện cho lợi ích nhân dân, tham gia vào hệ thống trị, tuỳ theo tính chất, tôn chỉ, mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi dân chủ nhân dân Mặt...
 • 6
 • 75
 • 0

giáo án bài châu á (tt) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình

giáo án bài châu á (tt) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình
... (Bắc á) thư ng có nước da s ng màu Ng ời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ s ng v ng nhiệt đới (Nam á) thư ng có nước da sẫm màu + Các dân tộc châu có cách ăn mặc + So sánh hai hình 4a 4b trang phong tục tập quán ... lúa - Nam á: ấn độ - Các nước khu vực Đ ng Nam - Đ ng á: Trung Quốc Tr ng - Khu vực Trung á: Ca-dắc-xtan - Nam á: ấn độ - Cung cấp nguồn lư ng thực lớn cho ng ời, thức ăn để chăn nuôi gia súc - ... Nam á: ấn độ - Khu vực Đ ng Nam á: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi a, Bru-nây, Sản xuất ô tô - Tập trung Đ ng á: Nhật Bản, - ng nh c ng nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc kĩ thuật cao, mang lại...
 • 8
 • 344
 • 0

giáo án bài châu phi (tt) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình

giáo án bài châu phi (tt) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ -> ghi đầu Nội dung bài: * Hoạt đ ng 1: Dân cư châu phi - HS làm việc cá nhân - Đọc SGK trang 103 ? Nêu số dân châu phi? - năm 2004 số dân châu phi 884 triệu ng ời chưa ? So sánh ... - sai b Hầu châu phi tập trung vào khai thác kho ng sản tr ng c ng nghiệp nhiệt đới - Đ ng c, Đời s ng người dân châu phi nhiều khó khăn KL: Hầu châu phi có kinh tế chậm phát triển , đời s ng ... thấy s ng họ nhiều khó khăn , ng ời lớn trẻ tr ng buồn bã, vất vả ? Ng ời dân châu phi sinh s ng chủ yếu v ng nào? - Chủ yếu s ng v ng ven biển thung l ng s ng, KL: Năm 2004 dân số châu phi 884...
 • 4
 • 472
 • 3

Giáo án bài Sử dụng năng lượng chất đốt (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:

Giáo án bài Sử dụng năng lượng chất đốt (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:
... - Nêu lại toàn nội dung học - Thi đua: Kể tên chất đốt theo nội dung tiết kiệm Tổng kết - dặn dò: - Xem lại + học ghi nhớ - Chuẩn bị: Sử dụng lượng gió nước chảy - Nhận xét tiết học - Nêu ... tiết học - Nêu việc nên làm để tiết kiệm, chống lãng phi chất đốt gia đình bạn? - Các nhóm trình bày kết Hoạt động nhóm, cá nhân - Sử dụng an toàn ...
 • 2
 • 1,346
 • 5

Giáo án bài Lắp mạch điện đơn giản (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:

Giáo án bài Lắp mạch điện đơn giản (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:
... đóng - ngắt mạch điện 4.Kết luận: -Mạch điện gia đình sử dụng có nhiều thiết bị ngắt điện Như em nhận xét- công tắt điện, cầu giao điện V Tổng kết học dặn dò 1.Tổng kết: -GV nói: Qua tiết học ... cáo - HS làm phép so sánh với dự đoán ban đầu Kết luận Không có dòng điện chạy qua Có dòng điện chạy qua Có dòng điện chạy qua Có dòng điện chạy qua Không có dòng điện chạy qua Không có dòng điện ... ngắt điện Nêu nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu Tổ chức: - GV gắn ghim giấy( loại có bọc nhựa bên ngoài- bóc phần nhựa phần tiếp xúc với mạch) vào chổ hở mạch điện - GV làm thao tác đóng mạch cho đèn sáng,...
 • 3
 • 952
 • 2

Giáo án bài Ôn tập vật chất và năng lượng (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:

Giáo án bài Ôn tập vật chất và năng lượng (TT) - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân:
... - GV mời đại diện nhóm làm trọng máy móc sử dụng điện tài xuống; tiếp đến HS lên viết,… - Hết thời gian + GDMT :Ý thức bảo vệ môi trường, yêu - Tổng kết điểm, tuyên dương thiên nhiên, biết tôn ... tuyên dương thiên nhiên, biết tôn trọng thành tựu HĐ nối tiếp: Nhận xét, dặn dò khoa học Bài sau: Cơ quan sinh sản thực vật có hoa Sưu tầm hoa mướp, hoa sen… ...
 • 2
 • 505
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuần 5 tiết 9 10 ngày soạn 29 09 2013tiết số 34 ngày soạn 02 5 2013chỉ thị 09 2013 của thủ tướng chính phủquyết định số 09 2013 qđttgkế hoạch triển khai quyết định 09 2013 qđttgtuần 2 tiết 3 4 ngày soạn 07 09 2013tuần 4 tiết 7 8 ngày soạn 22 09 2013tuần 7 tiết 13 14 ngày soạn 13 09 2013ngày soạn 29 09 2013hà nội tháng 09 2013truyền thông về vsattp bệnh 09 2013 đường ruộthµ néi 09 2013ngày soạn 06 09 2013 ngày dạy 13 9 2013thông tư số 16/2008/tt-bctthông tư số 17/2008/tt-bctPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chí