Tự do và tầm nhìn

Đầu phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 và tầm nhìn đến năm 2020
... đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn thời gian tới 132 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn 134 3.2.Phân tích SWOT đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 7 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ) THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương tác động đầu ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020 Qua đề tài làm rõ sở lý luận, thực tiễn hoạt động đầu phát triển, đầu phát triển kinh tế, phân tích điểm...
 • 176
 • 174
 • 0

đầu phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 tầm nhìn đến năm 2020 tính cấp thiết của đề tài

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 tính cấp thiết của đề tài
... phát triển kinh tế Đặc biệt sách thu hút vốn đầu tư; quy chế phát triển khu vực đầu phát triển kinh tế tập trung - Viêng Chăn Thủ đô nước CHDCND Lào đầu phát triển kinh tế Viêng Chăn ... phát triển kinh tế- xã hội thứ VII(2010-2015) Thủ đô Viêng Chăn tính toán tác giả) 15 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn Về hiệu kinh tế - xã hội phát triển ... tăng cường đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 4 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương...
 • 24
 • 512
 • 1

đầu phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 tầm nhìn đến năm 2020 tóm tắt tiếng anh

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 tóm tắt tiếng anh
... Vientiane’s economic development investment period 2007-2011 - Chapter 3: Solutions for increasing economic development investment in Vientiane to 2020 1.1.1.2 Development investment Before assessing ... 30-35%, the period 2011 -2020 is 19-23% Vientiane as the largest economic center of the country must have a steady Striving for budget mobilization rate of GDP by 2015 is 40-45% in 2020 average annual ... highest The population in 2015 of about 908 thousand and 2020 is 1,158 thousand development; specific targets have done until 2015 to 2020 are as follows: (up 320 thousand of people so in 2010)...
 • 12
 • 120
 • 0

Đầu phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 và tầm nhìn đến năm 2020
... tài: Đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007- 2011 tầm nhìn đến năm 2020 Qua đề tài làm rõ sở lý luận, thực tiễn hoạt động đầu phát triển, đầu phát triển kinh tế, phân ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 7 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương tác động đầu ... phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn, đưa hệ thống tiêu đo lường hiệu trình đầu phát triển kinh tế - Vận dụng lý thuyết để đo lường đánh giá hoạt động đầu phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn...
 • 168
 • 76
 • 0

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... Vụ Kết cấu hạ hạng tầng Đô thị Phấn 3: Thực trạng quản nhà nước kinh tế Vụ Kết câu hạ tầng đô thị Phần 4: Tìm hiểu đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 ... giai đoạn lịch sư Vụ có nhiều thay đổi găn liên với trình lên đất nước Vụ có nhiện vụ thực chức quản nhà nước ngành là; xây dựng Giao thông vận tải, Bưu viễn thông Sau thời gian thực tâp Vụ, ... PGS.TS Phạm Văn Vận cán Vụ em có báo cáo tổng hợp lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức thực trạng hoạt động quản nhà nước Vụ báo cáo em gồm phần Phần 1: khái quát Bộ Kế hoạch Đầu...
 • 3
 • 1,548
 • 16

Tài liệu QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 pdf

Tài liệu QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 pdf
... 22/12/2008 Thủ tướng Chính phủ Quy t định số 1878/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội mở rộng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thực Nghị số 15/2008 Quy t định ... án quy hoạch chung xây dựng thủ đô nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ Dự kiến tăng trưởng kinh tế quốc gia giai đoạn 15 năm ... giai đoạn 2010 -2030 17 Để tiếp tục triển khai bước sau Quy hoạch chung Thủ đô Nội, cần có phối hợp Bộ ngành Thành phố Nội ủng hộ nhân dân Thủ đô Nội trở thành trung tâm trị, hành chính,...
 • 19
 • 808
 • 14

Chương X: Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật - QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN 2050

Chương X: Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật - QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050
... Vùng Thủ đô Hà Nội - Định hướng quy hoạch phát triển không gian Thủ đô Hà Nội, - Định hướng phát triển chuyên ngành lãnh thổ và vùng phụ cận - Những yếu tố đặc thù của thủ đô Hà Nội ... ngày 03 tháng năm 2009; Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quy ́t định số 490/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2008 và phù hợp với Quy hoạch phát triển ... hội Thủ đô Hà Nội, vùng liên quan và nước - Chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải toàn quốc - Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải vùng KTTĐ Bắc bộ - Quy hoạch...
 • 12
 • 410
 • 0

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 potx

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 potx
... tháng năm 2011 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050; - Căn văn pháp lý có liên quan; - Căn cứ hồ sơ Đồ án Quy hoạch xây dựng chung Thủ đô Nội ... việc quản phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị địa bàn Nội đảm bảo theo đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Nội phê duyệt Quy định sở để quy n cấp, quan quản kiến ... đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Lời giới thiệu: Ngày 26 tháng năm 2011 Quy t định số1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030 tầm...
 • 184
 • 709
 • 20

Xem thêm