Khác biệt hay là sống

Khác biệt hay chết…

Khác biệt hay là chết…
... hiệu có can đảm làm nên điều khác lạ quét đối thủ Có lẽ đội ngũ chuyên viên tiếp thị nên chuyển sang học hỏi sáng tạo theo thành công từ thương hiệu dám đầu tạo nên khác biệt, thay để buổi vấn ... sáng tạo mang tính sách lược Những thiết kế lạ dạng hình tháp Phileas Fogg snack chai hình thù khác lạ rượu Torino mang lại thành công cho thương hiệu, bao bì hình tháp mang đến mức tăng 100%...
 • 2
 • 304
 • 1

KHÁC BIỆT HAY CHẾT - JACK TROUT

KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT - JACK TROUT
... KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT Giá thường kẻ thù khác biệt hoá Theo định nghĩa, khác biệt nên có giá trị Đó lý để phải trả thêm chút - hay - để có sản phẩm hay dịch vụ thay sản phẩm hay dịch vụ khác ... PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 15 ĐƯỢC ƯA CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 16 LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 17 LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT ... KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT JACK TROUT Người dịch: THÁI HÙNG TÂM Tái lần thứ tư có sửa chữa hoàn thiện Tên sách: Khác biệt CHẾT Tác giả: jack Trout Người dịch: Thái Hùng Tâm Thể loại: Kinh Tế - Quản...
 • 128
 • 329
 • 2

Khác biệt hay chết

Khác biệt hay là chết
... PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 15 ĐƯỢC ƯA CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 16 LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 17 LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT ... ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG HAY CHẤT LƯỢNG HIẾM KHI LÀ NHỮNG Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HOÁ CHƯƠNG SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ LÀ KHÁC BIỆT CHƯƠNG GIÁ HIẾM KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT CHƯƠNG GIÒNG ... MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 18 NÓNG BỎNG LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA CHƯƠNG 19 PHÁT TRIỂN CÓ THỂ HỦY HOẠI SỰ KHÁC BIỆT CHƯƠNG 20 KHÁC BIỆT HÓA ĐÒI HỎI PHẢI HY SINH CHƯƠNG 21 LÀ KHÁC BIỆT Ở NHỮNG...
 • 95
 • 184
 • 0

Khác biệt hay chết…

Khác biệt hay là chết…
... hiệu có can đảm làm nên điều khác lạ quét đối thủ Có lẽ đội ngũ chuyên viên tiếp thị nên chuyển sang học hỏi sáng tạo theo thành công từ thương hiệu dám đầu tạo nên khác biệt, thay để buổi vấn ... sáng tạo mang tính sách lược Những thiết kế lạ dạng hình tháp Phileas Fogg snack chai hình thù khác lạ rượu Torino mang lại thành công cho thương hiệu, bao bì hình tháp mang đến mức tăng 100%...
 • 2
 • 158
 • 0

Tài liệu Khác biệt hay chết doc

Tài liệu Khác biệt hay là chết doc
... di chuyển từ trái sang phải, nghóa bạn chuyển từ vò khác biệt (hoặc khác biệt không rõ rệt) sang vò khác biệt Biểu đồ 2.1 - Mức độ khác biệt hay Ý nghóa người tiêu dùng Vò trí dòng sản phẩm Thương ... nên khác biệt" Trong Đònh Vò Thương Hiệu (Positioning), khác biệt có nghóa tự khác biệt hóa d ch v , s n ph m bạn tâm trí khách hàng lẫn tiềm Trong Chiến Tranh Tiếp Thò (Marketing Warfare), khác ... điển hình Martha Stewart hay Donald Trump Mức độ khác biệt hóa dòng sản phẩm tiêu biểu Mức độ khác biệt thay đổi theo dòng sản phẩm Ví dụ 100% nhãn hiệu xà phòng có khác biệt 50% số thẻ tín dụng...
 • 23
 • 219
 • 0

Thương mại điện tử: Khác biệt hay chết? pps

Thương mại điện tử: Khác biệt hay là chết? pps
... 1.000 hội giao thương/ tháng) Đây số trang web B2B thực việc xúc tiến thương mại nước thành công Khác biệt chết? Bên cạnh "chợ" sống èo uột, việc "ăn nên làm ra" số website thương mại điện tử Chodientu.vn, ... ngày Kinh doanh thương mại điện tử việc dễ dàng Trung Quốc Nhưng để thành công dù Trung Quốc hay nơi đâu giới, khó" Quay trở lại Việt Nam, năm 2006, nước có khoảng 40 sàn thương mại điện tử B2B Đến ... C2C phổ biến Trong trang thương mại điện tử B2B C2C khác loay hoay tạo dựng doanh số để kiếm lời lên trang web Chodientu.vn Vietgo.vn, với thành công khẳng định Tại họ làm vậy? Công phá doanh...
 • 8
 • 139
 • 0

Khác biệt hay chết - chương 3 ppsx

Khác biệt hay là chết - chương 3 ppsx
... Chương sách bạn làm cho sản phẩm hay dòch vụ trở nên khác biệt Theodore quan niệm giá trò sản phẩm tăng thêm cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích họ mong đợi Đó tiện ích hỗ trợ khách hàng hay ... đánh Oral-B tạo khác biệt tung bàn chải đánh có tính (màu sắc) nhắc nhở người sử dụng biết cần thay bàn chải Khác biệt hóa sản phẩm đồng Ngay giới thực phẩm chế biến có nhiều cách để làm cho sản ... khác biệt hóa cách hoàn hảo mắt nhóm khách hàng Người trực cảm quan tâm đến mẻ Vì vậy, chọn họ làm nh ng khách hàng phương pháp vô hiệu bạn muốn giới thiệu dòng sản phẩm u tiên Tạo khác biệt...
 • 5
 • 216
 • 0

Khác biệt hay chết - chương 2 ppt

Khác biệt hay là chết - chương 2 ppt
... dưới đây, sản phẩm hay dòch vụ bạn di chuyển từ trái sang phải, nghóa bạn chuyển từ vò khác biệt (hoặc khác biệt không rõ rệt) sang vò khác biệt Biểu đồ 2. 1 - Mức độ khác biệt hay Ý nghóa người ... lệ khác biệt (%) 29 0 29 38 20 25 29 13 40 57 20 25 37 29 20 33 14 50 20 0 20 13 50 20 14 22 OTC – Over the counter: thuốc bán không cần toa bác só Rx – Tiếng La-tin ‘recipere’ ho c ‘recipe’: thuốc ... 37 75 50 20 20 0 25 17 25 29 50 25 14 30 50 40 0 0 60 100 20 80 33 20 38 Một số diễn giải chi tiết Lấy ví dụ dòng sản phẩm xe để giúp bạn hiểu rõ vấn đề Dòng sản phẩm có tỷ lệ khác biệt tương...
 • 6
 • 356
 • 0

Khác biệt hay chết - chương 1 pot

Khác biệt hay là chết - chương 1 pot
... chai 16 50 Sữa 19 Kem đánh Colgate 17 339 790 15 66 Đầu sách 40.530 77.446 Chỉ nha khoa 12 64 Trường trung học cộng đồng 886 1. 742 6 .13 1 7.563 362 1. 174 17 14 1 15 Kiểu dáng quần jean Levi's 41 70 ... Nissan Altima 232.457 7- Chevrolet Cobalt 211 .449 8- Ford Focus 17 7.006 9- Ford Taurus 17 4.803 1 0- Ford Mustang 16 6.530 Nếu bạn không quan tâm đến thay đổi thò trường khác biệt bạn giảm phần tầm ... này, xem qua Bảng 1. 1 bùng nổ quyền chọn lựa: Bảng 1. 1 - Sự bùng nổ quyền chọn lựa Chủng loại Mẫu xe Đầu thập niên 70 Cuối thập niên 90 14 0 260 14 654 12 12 10 78 38 Ngũ cốc ăn sáng 16 0 340 Máy tính...
 • 12
 • 306
 • 0

Khác Biệt Hay Chết

Khác Biệt Hay Là Chết
... CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA Chương 16: LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT Chương 17: LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA Chương 18: NÓNG BỎNG LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT ... THUỘC TÍNH LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA Chương 12: TÍNH DẪN ĐẦU LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA Chương 13: KẾ THỪA LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT Chương 14: SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA Chương ... QUYỀN Chương 4: KHÁCH HÀNG/CHẤT LƯỢNG HIẾM KHI LÀ NHỮNG Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HOÁ Chương 5: SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ LÀ KHÁC BIỆT Chương 6: GIÁ HIẾM KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT Chương 7:...
 • 289
 • 234
 • 3

Khac biet hay la chet unknown

Khac biet hay la chet unknown
... nên có giá trị Đó lý để phải trả thêm chút hay - để có sản phẩm hay dịch vụ thay sản phẩm hay dịch vụ khác Nhưng giá trở thành điểm trọng tâm thông điệp hay hoạt động marketing công ty, bạn chôn ... Crazy Cola Krasnoyark, Nga AC Nielsen, chủ sản xuất loại nước giành 48% thị phần loại nước Cola Lý giá Ở tiêm tạp hoá địa phương, chai Coke hay Pepsi lít bán giá tương đương với 0.77 đô la Mỹ ; ... thấy điều không ?" Bà Lazarus nói Để phân biệt, bà nói thêm : "Chúng ta lao vào lãnh vực người tiêu dùng thường phi luận lý phi thực tế, họ bị tác động giá trị cảm tính thay đổi thường vượt ranh...
 • 151
 • 239
 • 0

Khác biệt hay chết

Khác biệt hay là chết
... trọng khác biệt Trong Định vị (Positioning) khác biệt có nghĩa khác biệt hóa tâm trí khách hàng tiềm bạn Trong Trận chiến Marketing (Marketing Warfare) khác biệt có nghĩa dùng ý tưởng khác biệt ... Marketing) khác biệt nghĩa sử dụng ý tưởng khác biệt để xây dựng nhãn hiệu Trong Sức mạnh đơn giản (Power of Simplicity) khác biệt nghĩa áp dụng chiến lược nhằm tạo khác biệt Sự khác biệt trọng ... Tầm quan trọng khác biệt Việc lựa chọn nhiều thứ dựa tảng khác biệt thứ đó, khác biệt mà ẩn Các nhà tâm lý điều việc khác biệt hóa mà thực cách sinh động gắn kết với sản 13 phẩm làm cho người...
 • 193
 • 1,064
 • 0

Tài liệu Định vị điểm đến: tiềm ẩn, khác biệt hay “vui vẻ”?.Sau nhiều năm “e doc

Tài liệu Định vị điểm đến: tiềm ẩn, khác biệt hay “vui vẻ”?.Sau nhiều năm “e doc
... Sau nhiều năm “e lẹ” với vẻ đẹp tiềm ẩn, du lịch Việt Nam tìm hình ảnh mới, hy vọng quyến rũ để “lôi kéo” thêm nhiều khách nước Trong năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam có nhiều băn khoăn, ... biết đến, có nhiều chàng trai quan tâm cô gái khác tải ảnh lên mạng xã hội hay tải video lên Youtube Chắc ngành du lịch nhìn thấy hạn chế "Vẻ đẹp tiềm ẩn" nên định thay hiệu "Sự khác biệt Á Đông ... tiếng Anh hiệu nói thứ khác "Sự khác biệt Á Đông" tiếng Anh phải "An Oriental Difference", "A Different Orient" tiếng Việt phải "Một Phương Đông khác" "Một Phương Đông khác biệt" trúng ý Ngành du...
 • 5
 • 197
 • 0

Khác biệt hay dị biệt? pptx

Khác biệt hay dị biệt? pptx
... chung đồng dạng chi tiết có khác biệt, nhà có khác biệt với nhà chung quanh chi tiết hoàn thiện, bao gồm hoàn thiện bên lẫn bên công trình Mặt khác cần lưu ý khác biệt dị biệt, nhà có thứ… không ... tổng thể chắn hợp lý dễ thay đổi, biến tấu xử lý chi tiết, tương tự người mẫu có “body chuẩn, mặt đẹp” trang điểm, phục sức, phụ kiện kiểu dễ Quá coi trọng hình thức, hay ngược lại, sơ sài hình ... thể đến chi tiết” quan trọng đắn làm ngược lại Một số ý kiến cho nhà thiết kế trẻ theo lối đại hay cố công tìm tòi hình khối, thích “ngọ nguậy” đường nét, màu sắc, chất liệu… nhiều gia chủ cần...
 • 10
 • 194
 • 0

Khác biệt hay dị biệt? pot

Khác biệt hay dị biệt? pot
... tổng thể chắn hợp lý dễ thay đổi, biến tấu xử lý chi tiết, tương tự người mẫu có “body chuẩn, mặt đẹp” trang điểm, phục sức, phụ kiện kiểu dễ Quá coi trọng hình thức, hay ngược lại, sơ sài hình ... thể đến chi tiết” quan trọng đắn làm ngược lại Một số ý kiến cho nhà thiết kế trẻ theo lối đại hay cố công tìm tòi hình khối, thích “ngọ nguậy” đường nét, màu sắc, chất liệu… nhiều gia chủ cần ... gán ghép vào Chi tiết hài hoà, hợp lý chi tiết thể đặc trưng công trình chi tiết đắt tiền, lạ mắt hay rườm rà Thống hoá chi tiết giúp gia chủ giảm lãng phí xây dựng Ví dụ: chủng loại gạch không...
 • 5
 • 179
 • 0

Xem thêm