Giáng sinh

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 1

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 1
... Khanh 2000 Sinh thực vật Tập NXBGD Phạm Đình Thái, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Lương Hùng 19 87 Sinh học thực vật NXBGD Vũ VănVụ, Hoàng Minh Tấn, Vũ Thanh Tâm 19 99 Sinh học thực vật NXBGD ... nên chuổi polypeptide cấu trúc bậc I protein H O | O H2N- CH- C// - OH+ H - N - CH2 - COOH H H2N- CH- C// -N/-CH- COOH+H2O | | | | R1 R2 R1 R2 Liên kết polypeptide Tính chất đa dạng protein gia ... nghi sinh giới Giữa tế bào động vật tế bào thực vật có số mặt khác chức khác tạo Có sai khác chủ yếu: - Tế bào động vật có trung tử, tế bào thực vật - Tế bào thực vật có lục lạp, tế bào động vật...
 • 17
 • 2,259
 • 33

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 2

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 2
... π = (1mol.l-1) (0,08 1.ba mol độ )) ). (27 3o) = 22 ba (thế thẩm thấu là: -2 2 ba) Ví dụ 2: Một dung dịch đường có nồng độ 0,1M 15oC thẩm thấu là: ψπ = -( 0,1mol.l-1)( ba )(15o +27 3o) = -2 ,3 ba mol ... tầng dưới: 3 3-3 7%; tầng giữa: 2 6-3 0%; tầng trên: 2 5 -2 7% Hàm lượng nước phụ thuộc vào điều kiện môi trường phát triển cá thể thực vật Các thủy sinh có hàm lượng nước lớn trung sinh, hạn sinh Các non ... hút từ 12, 1 atm, tế bào thứ 21 0 có sức hút 32, 6 atm (21 0-3 =20 7 tế bào) có sức hút chênh lệch 32, 6-1 2, 1= 20 ,5 atm nghĩa độ chênh lệch tế bào gần 0,1 atm Sức đẩy rễ nhìn chung quãng từ 1-3 atm động...
 • 35
 • 1,453
 • 25

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 3

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 3
... trọng Glutaminesyntetase HOOC-CH2-CH2-CH-COOH + NH3 ATP H2 N Acid glutamic H2N OC-CH2-CH2-CH-COOH + H2O Glutamine NH2 Asparaginsyntetase HOOC-CH2-CH-COOH H2N OC-CH2-CH-COOH ATP NH2 NH2 Acid aspartic ... HOOC - CH2 - CH2-C- COOH + NH3 + 2H O Acid - cetoglutaric HOOC - CH2 - CH 2- CH - COOH + H2O NH2 Acid glutamic 32 Phản ứng khử amine hóa acid pyruvic tạo alanine: Alanine dehydrogenase + CH 3- C- ... ta sử dụng chelate-fe (Fe-EDTA: Fe-ethylen-diamine-tetra-acetic) để chống bệnh vàng rấl nguy hiểm thực vật thiếu Fe gây Sau dạng chelat khác như: Cu-EDTA, Zn-EDTA, Mn-EDTA, Mo-EDTA, loại phân...
 • 48
 • 1,464
 • 21

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 5

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 5
... tố khác yếu tố vật lý, hoá học, sinh học môi trường có ảnh hưởng định đến hô hấp 5. 5 Vai trò hô hấp Hô hấp trình sinh trung tâm có vai trò quan trọng thực vật nói riêng sinh vật nói chung Có ... ATP hoạt động sống không thực nên sống tồn 5. 5.3 Hô hấp với hoạt động sinh khác Do hô hấp trình tạo sở vật chất lượng thể có vai trò quan trọng hoạt động sinh khác 5. 5.3.1 Hô hấp với dinh ... sống, chức sinh chúng khác 5. 4.1.3 Chất điều hoà sinh trưởng Các chất đIều hoà sinh trưởng có vai trò quan trọng toàn đời sống thực vật có hô hấp Đối với trình hô hấp, chất điều hoà sinh trưởng...
 • 27
 • 1,186
 • 18

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 6

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 6
... chất kích thích sinh trưởng (stimulator) chất ức chế sinh trưởng (inhibitor) 6. 4.1 Các chất kích thích sinh trưởng thực vật Các chất kích thích sinh trưởng thực vật chất nồng độ sinh có tác dụng ... làm thân mà sinh trưởng mạnh rút nước phơi ruộng thời gian để hạn chế kéo dài đốt thân, hạn chế đổ ngã 6. 6 Sự vận động sinh trưởng thực vật 6. 6.1 Khái niệm Khác với động vật, thực vật có rễ bám ... Người ta dùng 2,4-D để diệt cỏ hai mầm ruộng ngô, phun trước sau cỏ xuất với liều lượng sau: - Muối Na 2,4-D:1,5 - kg/ha 35 - Muối amôn 2,4-D: 1,0 - 1,5 kg/ha - Este 2,4-D: 0,8 - 1,0 kg/ha Có...
 • 50
 • 1,176
 • 23

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 7

Bài giảng sinh lý thực vật - chương 7
... đặc tính thích nghi 7. 2 Sinh chống chịu thực vật Thực vật sinh vật biến nhiệt nên nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sống Biên độ nhiệt sinh khoảng 1-4 5oC Tuy nhiên nhiều ... bị nhiễm mặn 7. 2.5 Tính chịu sâu bệnh 7. 2.5.1 Đặc điểm vi sinh vật gây bệnh Vi sinh vật gây bệnh cho thuộc nhóm ký sinh Dạng ký sinh hoàn hảo VSV thực vật sinh bắt buộc Các ký sinh bắt buộc ... đổi tính chất nguyên sinh chất tế bào - Giảm mức độ phân tán Nguyên sinh chất - Tăng tính thấm Nguyên sinh chất - Biến tính protein Nguyên sinh chất - Hoá coaxecva Nguyên sinh chất Khi gặp stress...
 • 16
 • 1,394
 • 25

Bài giảng sinh lý thực vật

Bài giảng sinh lý thực vật
... làm cho Sinh học thực vật trở thành khoa học độc lập Có thể xem Timiriazep người sáng lập khoa học Sinh học thực vật Sang kỷ thứ XX, với phát triển mạnh mẽ khoa học, Sinh học thực vật phát ... nên Sinh học thực vật có điều kiện sâu vào chất, chế hoạt động sống thực vật làm cho nội dung Sinh học thực vật ngày phong phú Song song với việc sâu nghiên cứu chế hoạt động sống thực vật, ... Sinh học thực vật môn khoa học đời muộn so với nhiều khoa học sinh học khác phân loại học, giải phẫu học Cuối kỷ XVIII, Sinh học thực vật đời nhà khoa học phát...
 • 2
 • 2,467
 • 28

Bài giảng sinh lý thực vật - mục lục

Bài giảng sinh lý thực vật - mục lục
... tiến hành sinh trưởng 6.3 Sinh trưởng quan, thể 6.4 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 6.5 Ảnh hưởng ĐK ngoại cảnh đến sinh trưởng ccủa TV 6.6 Sự vận động sinh trưởng thực vật 6.7 Sinh trình ... Sinh trình thụ phấn , thụ tinh, tạo Chương Sinh chống chịu TV với ĐK bất lợi 7.1 Khái niệm chung tính chống chịu 7.2 Sinh chống chịu thực vật 180 183 187 210 214 219 225 225 227 ...
 • 2
 • 957
 • 11

Bài giảng sinh lý người và động vật 1.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 1.pdf
... nhất mà người học trước muốn vào lĩnh vực sinh chuyên ngành cần đến Vì mà giáo trình sinh học người động vật giáo trình dùng chung cho sinh viên nhiều ngành có liên quan đến sinh học bậc ... phát điểm nghiên cứu sinh học Như giải phẫu, hình thái làm sáng tỏ cấu tạo động vật người Sinh tiến thêm bước phát chế hoạt động thể, tìm quy luật sinh học điều khiển hoạt động đó, phần giải ... chất số tượng sinh lý, nhờ mà hiểu biết động vật người ngày hoàn thiện đầy đủ Sinh học phát triển nhờ vào phát triển khoa học tự nhiên Các khái niệm xác phương pháp nghiên cứu vật điện học,...
 • 4
 • 1,517
 • 42

Bài giảng sinh lý người và động vật 2.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 2.pdf
... bữa ăn, vào mùa lạnh, lao động nặng, mồ hôi độ cao 700mm so với mặt biển Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh Số lượng hồng cầu giảm ... hemoglobin người bình thường là: Nam : 13,5-18 g/100ml (g%); Nữ : 12-16 g/100ml (g%) Trẻ em : 14-20 g/100ml (g%) Ở số loài động vật hàm lượng Hb sau: lợn 10,6 g%; bò 11,0 g%; ngựa 13,6 g% Ở động vật ... bạch huyết, bạch cầu lympho vào hệ tuần hoàn liên tục theo dòng bạch huyết Sau vài giờ, chúng xuyên mạch vào tổ chức vào dòng bạch huyết để trở tổ chức bạch huyết vào máu lần lần Các bạch cầu...
 • 25
 • 921
 • 25

Bài giảng sinh lý người và động vật 3.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 3.pdf
... tâm trương ngắn lại Trong điều kiện sinh bình thường nhịp tim số động vật trình bày bảng Bảng 3.1: Nhịp tim số động vật (nhịp/phút) Động vật Nhịp tim Động vật Nhịp tim 40 - 50 50 - 70 30 - 45 ... thất trái động mạch chủ có van động mạch chủ, van động mạch phổi tâm thất phải động mạch phổi Nó giúp máu chảy chiều từ tâm thất động mạch Tất van đóng mở cách thụ động, đóng mở tùy thuộc vào chênh ... thống mạch máu: Ở người động vật bậc cao, áp lực máu tĩnh mạch chủ đổ vào tâm nhĩ phải gần = Do Q= P/R hay P = Q.R Như áp lực máu động mạch tỷ lệ thuận với lượng máu đổ vào động mạch đơn vị thời...
 • 21
 • 765
 • 20

Bài giảng sinh lý người và động vật 4.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 4.pdf
... hưng phấn làm động tác thở chấm dứt không hoạt động mà trung khu thở không gửi xung ức chế sang trung khu hít vào nữa, trung khu hít vào tự lại hoạt động tự động để tạo động tác hít vào kế tiếp, ... hoàn toàn để gây động tác thở (xung động chuyển đến gây co liên sườn trong) Chính lúc trung thở lại gửi xung sang trung khu hít vào để ức chế hoạt động hít vào Động tác hít vào ngừng lại làm ... thần kinh trung khu hít vào hành tuỷ hưng phấn cách tự động, xung từ tuỷ sống đến hít vào (cơ hoành liên sườn ngoài)sẽ gây động tác hít vào đồng thời trung khu hít vào hưng phấn có xung lên...
 • 16
 • 622
 • 15

Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 5.pdf
... sinh trưởng vi sinh vật diễn đạt gam vật chất khơ (VCK) vi sinh vật protein vi sinh vật / đơn vị lượng sẵn có NH3 Nguồn cung cấp lượng Lên men Vi sinh vật Sản phẩm lên Mg men Vi sinh váût Mạch ... triển vi sinh vật từ q trình phân giải vật chất cỏ Nhiều tác giả chứng minh phát triển khu hệ sinh vật cỏ tùy thuộc lớn vào nguồn lượng sẵn có ATP cho phản ứng hóa sinh nên hiệu suất sinh trưởng ... Cấu tạo dày động vật nhai lại Ở động vật nhai lại (động vật ăn cỏ) dày có cấu tạo gồm ngăn (4 túi) cỏ, tổ ong, sách, múi khế Ba túi trước gọi dày trước tiêu hố chủ yếu nhờ hệ vi sinh vật cỏ, múi...
 • 30
 • 687
 • 22

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf
... tảo lam (Cyanophyta) Động vật nhai lại không cần vitamin B12, có cobalt, vitamin B12 tổng hợp dày động vật nhai lại Ở người động vật, vitamin B12 hấp thu ruột từ ruột chuyển vào gan Vitamin B12 ... bị oxy hoá thể Lavoisier người phát quy luật Về sau nhà sinh học dựa sở quy luật Lavoisier, tìm phương pháp nghiên cứu chuyển hoá lượng, chuyển hoá sở thể người động vật 6.3.1 Phương pháp đo ... hạ thấp 250C tăng cao 430C người chết Trẻ sơ sinh dễ thay đổi nhiệt độ người lớn Trên thể trẻ sơ sinh máy điều hòa nhiệt trẻ chưa hoạt động tốt Phụ nữ thời gian hoạt động hoàng thể, tức khoảng...
 • 22
 • 596
 • 15

Xem thêm