BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ, TẬP TÍNH TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỌ KHỈ VOỌC (Cercopithecidae) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ, TẬP TÍNHTHẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỌ KHỈ VOỌC (CERCOPITHECIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ppsx

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ, TẬP TÍNH TƢ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỌ KHỈ VOỌC (CERCOPITHECIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ppsx
... bảo tồn loài Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn, Thành phố Đà Nẵng Nhằm góp thêm dẫn liệu về phân bố, tập tính vận động làm sở cho việc bảo tồn loài Chúng chọn đề tài: Bước đầu nghiên cứu phân bố, ... bố, tập tính vận động họ Khỉ voọc (Cercopithecidae) Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Thành Phố Đà Nẵng Địa điểm – đối ng – thời gian – nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm nghiên cứu ... Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Mô tả kiểu tư vận động Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Khỉ vàng (Macaca mulatta), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) Khu bảo tồn thiên...
 • 5
 • 273
 • 2

Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà  thành phố đà nẵng
... chung vi sinh v t ñ t nói riêng Tuy nhiên, nh ng năm - Nghiên c u s phân b c a h vi sinh v t ñ t t i ti u khu 64 c a khu b o t n thiên nhiên Sơn Trà thành ph Đà N ng - Nghiên c u ñ ng thái c ... 3 h vi sinh v t ñ t ñi u ki n sinh thái t i ti u khu 64 c a khu M Đ U b o t n thiên nhiên Sơn Trà thành ph Đà N ng” nh m tìm hi u s phân b c a h vi sinh v t ñ t, phân l p n ch n ... gia vào vòng tu n hoàn t nhiên c i t o ñ t [29] Nghiên c u s phân b vai trò c a h vi sinh v t ñ t t i Tuy nhiên, vi sinh v t ñ t có tính m n c m ñ i v i môi trư ng s ng, ti u khu 64 c a khu b...
 • 13
 • 366
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên bà nà thành phố đà nẵng

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên bà nà  thành phố đà nẵng
... hi n ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng phân b c a sát khu b o t n thiên thiên Thành ph Đà N ng” M C TIÊU NGHIÊN C U Nghiên c u hi n tr ng phân b c a loài sát KBTTN làm s khoa ... sát v i khu h sát khu v c khác K t qu trình ñư c trình bày qua b ng 3.6 B ng 3.6 Quan h thành ph n loài sát so v i khu v c khác Khu Núi Yên B n Đa B ch Cao Lò Gò – phân b ... ghi nh n qua hình 3.1 3.1 THÀNH PH N LOÀI BÒ SÁT KHU B O T N THIÊN NHIÊN BÀ NÀ 3.1.1 Danh sách thành ph n loài sát KBTTN Qua ñ t kh o sát, s lư ng m u thu, quan sát ñư c 277 m u xác ñ nh...
 • 13
 • 659
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " DANH LỤC VÀ Ý NGHĨA BẢO TỒN NGUỒN GEN QUÍ HIẾM CÁC LOÀI THÚ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... dựng danh lục loài thú khu vực Nà (bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Hòa Bắc) thành phố Đà Nẵng gồm 77 loài thuộc 28 họ, 10 (bảng phụ lục) Điều chứng tỏ khu hệ thú khu vực Nà ... thịt (Carnivora),… chưa thống kê Tuy nhiên, so với Danh lục thú Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên thành phố Đà Nẵng (1997), số loài không xác định nghiên cứu Nhen 32 (Dendrogale murina), Dơi ... are not in existence in Ba Na area Bảng phụ lục Danh lục loài thú ghi nhận khu vực Nà, thành phố Đà Nẵng Nguồn tư liệu Tình trạng bảo tồn TT Tên khoa học Tên Việt Nam QS ĐT M VN INSECTIVORA BOWDICH,...
 • 10
 • 235
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Bẩy lá một hoa (Paris Poluphilall Sm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Bẩy lá một hoa (Paris Poluphilall Sm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng
... thiên nhiên Phia Oắc -Phia Đén Xã Ca Thành huyện Nguyên bình tỉnh Cao Bằng với tên đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Bẩy hoa ( Paris Poluphilall Sm) khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén ... hạn, với nghiên cứu đề tài là Nghiên cứu số đặc điểm sinh học Bẩy hoa (Paris poluphilall Sm) khu bảo tồn Phia Oắc Phia Đén tỉnh Cao Bằng .Từ kết nghiên cứu đạt rút kết luận sau: - Cây Bẩy hoa loai ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LƯƠNG VĂN THẮNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÂY BẨY LÁ MỘT HOA ( PARIS POLUPHILALL SM) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC - PHIA...
 • 57
 • 208
 • 0

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG pdf

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG pdf
... số vấn đề, tập trung phân tích, đánh giá định lượng số đa dạng sinh học thảm thực vật giá trị đa dạng sinh học Việc lựa chọn xác định số định lượng đa dạng sinh học thảm thực vật thân gỗ hệ sinh ... nguyên đa dạng sinh học cảnh quan Khu BTTN Sơn Trà Đây công trình nghiên cứu đánh giá định lượng số đa dạng sinh học lần triển khai Khu BTTN Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng tập trung vào phạm vi hẹp, thực ... chi số đa dạng loài (H) tổng hợp (Casuarinaceae); họ Bứa (Clusiaceae); họ bảng Sổ (Dilleniaceae); họ Dầu Bảng 1: Chỉ số mức độ chiếm ưu Cd số đa dạng loài H thảm thực vật thân gỗ Khu BTTN Sơn Trà...
 • 9
 • 825
 • 9

Bước đầu nghiên cứu sự phân bố của rùa vàng (indotestudo elongata) tại việt nam và đặc điểm dinh dưỡng của chúng trong điều kiện nuôi

Bước đầu nghiên cứu sự phân bố của rùa vàng (indotestudo elongata) tại việt nam và đặc điểm dinh dưỡng của chúng trong điều kiện nuôi
... ĐOAN Tôi xin cam đoan khoá luận Bước đầu nghiên cứu phân bố Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) Việt Nam đặc điểm dinh dưỡng chúng điều kiện nuôi kết trình nghiên cứu thân hướng dẫn TS Ngô Thái ... nghiệm điều kiện nuôi Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên điều kiện nuôi nghiên cứu tập tính hoạt động dinh dưỡng RNV Thực nghiệm nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng 16 cá thể RNV điều kiện nuôi bán ... chưa có Vì vậy, tiến hành nghiên cứu phân bố loài RNV Việt Nam số đặc điểm môi trường sống trạng loài rùa số nơi phân bố Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, môi trường sống cá...
 • 48
 • 262
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái theo các đai độ cao ở khu vực dãy Hoàng Liên Sơn ( thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái theo các đai độ cao ở khu vực dãy Hoàng Liên Sơn ( thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng
... nghiên cứu thay đổi số nhân tố sinh thái theo đai độ cao khu vực dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học phát triển bền vững” với mục tiêu đề ra: Bƣớc đầu ... với nghiên cứu số nhân tố sinh thái Việt Nam dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) Đánh giá biến đổi số nhân tố sinh thái theo đai độ cao địa hình Bƣớc đầu đề số định hƣớng công tác bảo ... - Đai độ cao dƣới 700m - Đai độ cao từ 700 đến 1600m - Đai độ cao từ 1600 đến 2200m - Đai độ cao từ 2200 đến 2800m - Đai độ cao 2800m 3.2 SỰ THAY ĐỔI VI KHÍ HẬU THEO ĐAI ĐỘ CAO DÃY HOÀNG LIÊN...
 • 118
 • 314
 • 1

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ ĐÌNH THĂNG “NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SA MỘC DẦU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN THANH HÓA” ... thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phân bố đặc điểm lâm học loài sa mộc (Cunninghamia konishii Hayata) dầu khu bảo tồn Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định phân bố Sa mộc dầu ... đàn (Cupressaceae) 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phân bố loài Sa mộc dầu KBTTN Xuân Liên 3.2 Địa điểm thời gian thực - Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: từ...
 • 58
 • 295
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa
... DL : Du lịch  CĐĐP : Cộng đồng địa phương  DLCĐ : Du lịch cộng đồng  DLCĐ : Du lịch cộng đồng  KBT : Khu bảo tồn  KBTTN : Khu bảo tồn thiên nhiên  KBTTNPL : Khu bảo tồn thiên nhiên Luông ... Quan điểm mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng khu bảo tồn thiên nhiên Luông 94 3.1.2 Định hướng quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng khu bảo tồn thiên nhiên Luông ... động du lịch khu bảo tồn thiên nhiên Luông 73 2.3.2 Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng khu bảo tồn thiên nhiên Luông – Thanh Hóa 79 2.4 Đánh giá chung hoạt động du lịch cộng...
 • 20
 • 261
 • 2

ĐỀ TÀI: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TNHH MTV TP FOODINCO ( Nhà máy bột mỳ Việt Ý) tại số 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

ĐỀ TÀI: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TNHH MTV TP FOODINCO ( Nhà máy bột mỳ Việt Ý) tại số 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
... kỹ sư Sau giới thiệu khoa Em đến thực tập Công ty TNHH MTV TP FOODINCO ( Nhà máy bột mỳ Việt Ý) số 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Trong trình thực tập với hiểu biết thân với giúp ... cáo thực tập chuyên môn Công ty TNHH MTV TP FOODINCO PHẦN : TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 1.1 Địa điểm nhà máy Công ty TNHH MTV THỰC PHẨM FOODINCO nằm 51- Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Nhà ... kỉ thuật, đề xuất biện pháp hiệu sản xuất Trang Báo cáo thực tập chuyên môn Công ty TNHH MTV TP FOODINCO 1.4 Mặt tổng thể nhà máy Trang Báo cáo thực tập chuyên môn Công ty TNHH MTV TP FOODINCO...
 • 42
 • 653
 • 9

Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà núi chúa, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà  núi chúa, thành phố đà nẵng
... C U Các loài lư ng phân b khu BTTN Núi Chúa, Thành ph Đà N ng PH M VI NGHIÊN C U Đi u tra thành ph n loài s phân b lư ng hi n h u t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng ... tài: Nghiên c u thành ph n loài s phân b c a lư ng t i khu BTTN Núi Chúa, thành ph Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Nghiên c u ña d ng thành ph n loài ñ c ñi m phân b lư ng t i khu BTTN ... chung lư ng nói riêng Núi Chúa thành ph Đà N ng 6.3 Đóng góp c a lu n văn - B sung 10 loài vào danh m c thành ph n loài lư ng t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng - Cung...
 • 26
 • 883
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
... [2 ]) Tr s IV c tớnh theo cụng thc: IV( %) = F % + N% + G % Trong ú: F ( %) = N ( %) = G ( %) = (3. 1) Số ô có loài a xuất x100 Tổng số ô xuất tất loài (3.1. 1) Mật ộ loài a x100 Mật ộ lõm phần (3.1. 2) ... loi) v nhúm cõy cnh (45 loi) 22 Phn I TNG, NI DUNG, A IM, THI GIAN V PHNG PHP NGHIấN CU 3.1 i tng v phm vi nghiờn cu - Loi cõy Sa mc du, (Cunninghamia konishii Hayata) Thuc h Hong n Cupressaceae ... phõn b ca loi Sa mc du (Cunninghamia konishii Hayata ) ti Khu bo tn thiờn nhiờn Xuõn Nha,huyn Mc Chõu, tnh Sn La 1.2.Mc ớch nghiờn cu Da trờn c s nghiờn cu c im lõm hc loi Sa mc du ti Khu bo tn thiờn...
 • 64
 • 201
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái – môi trường ảnh h ưởng đến sự phân bố của cây pơ mu (fokienia hodginsii) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên – văn bàn, huyện văn bàn tỉnh lào cai

Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái – môi trường ảnh h ưởng đến sự phân bố của cây pơ mu (fokienia hodginsii) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên – văn bàn, huyện văn bàn tỉnh lào cai
... tố sinh thái môi trường ảnh h ởng đến phân bố mu (Fokienia hodginsii) Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành ... Nghiên cứu số yếu tố sinh thái môi trường ảnh h ởng đến phân bố mu (Fokienia hodginsii) Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai ” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá ... Văn Bàn - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái sinh vật h c mu - Nghiên cứu số yếu tố sinh thái môi trường ảnh h ởng đến phân bố mu Khu BTTN Hoàng Liên - Đề xuất số giải pháp để bảo tồn mu...
 • 80
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hàđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản thọ quang phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵngđánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýđ ề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nainghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmkết quả bước đầu nghiên cứu chọn lọc bò cái 3 4 và 7 8 hf hạt nhân lai với bò đực cao sản để tạo đàn bò lai hưỡng sữa đạt tren 4000 kg sữa chu kỳứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong nghiên cứu sự phân bố khoáng sản sét oxit sắtứng dụng kỹ thuật crosta nghiên cứu sự phân bố khoáng sản sét oxit sắtứng dụng chiết chọn lọc để nghiên cứu sự phân bố của as trên các hạt trầm tíchkết quả bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp 16 dpa từ hỗn hợp diosgenin pennogeninnghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2sự phân bổ và các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏluận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động chơi đóng vai theo chủ đềnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyên1 cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiênHoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (tt)Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty bưu điện Việt Nam (LA tiến sĩ)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (tt)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (tt)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)Diem DH LD XH TT2014Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ý định lựa chọn thương hiệu nhà bán lẻ điện thoại thông minh tại thị tường Hà Nội (tt)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)HĐNK chào mừng ngày 20/10Hoạt động trả lương tại trung tâm cntt – BIDV (tt)Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học 11, trung học phổ thôngQuản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangHIỆN TƯỢNG QUANG điện NGOÀI các ĐỊNH LUẬT QUANG điện lớp 1220 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyThiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệm