Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Tài liệu Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại pdf

Tài liệu Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại pdf
... phép lao động Sở LĐTBXH cấp trao cho người nước -Sau người nước cấp giấy phép lao động, Bước người sử dụng lao động người nước phải giao kết hợp đồng lao động văn theo qui định pháp luật lao động ... Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước thời hạn ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn Doanh nghiệp nước cử người nước sang làm việc diện thương mại doanh ... nghị cấp GPLĐ Bước cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở trước thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước dự kiến làm việc -Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao Bước động cho...
 • 5
 • 226
 • 0

Tài liệu Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam ppt

Tài liệu Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam ppt
... giấy phép lao động, người sử dụng lao động người nước phải giao kết hợp đồng lao động văn theo qui định pháp luật lao động Việt Nam, gửi tới Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước thời ... trước thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước dự kiến làm việc -Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao Bước động cho người nước thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ... không cấp GPLĐ phải trả lời văn có nêu rõ lý Bước -Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép Tên bước Mô tả bước lao động Sở LĐTBXH cấp trao cho người nước -Sau người nước cấp giấy phép...
 • 5
 • 253
 • 0

Đánh giá những quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua thực trạng các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh

Đánh giá những quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua thực trạng các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
... B GIÁO D O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NG D Y KINH T FULBRIGHT - NGUY N NH V C P GI Y PHÉP C NGOÀI QUA TH C TR NG CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH B C NINH LU Chuyên ngành: Chính sách công Mã ... 300 FDI), giá 23,8 , Thu hút 172.461 1.991 , -CP ngày 14/3/2008 làm cho , xin cho ng Qua , , (2014) -3- 1.2.2 ách cho c , hành 1.3 1.3.2 Ph KCN Ninh 011 -4- phân tích tìm cá quy OECD4 ... Direct Investment -vii- CÁC tr.10) Q n Khu c Chí , Nhà -viii- Hì 29 30 31 32 33 -1- GI 006 2007 Tuy nhiên, trình nh , (iv hi km), km)2, quy KCN Tính , hình...
 • 73
 • 147
 • 0

Tài liệu Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ppt

Tài liệu Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ppt
... gian tạm trú Việt Nam từ 01 năm trở lên; Hộ chiếu thời hạn từ 01 năm trở lên CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước Việt Nam ... THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẻ tạm trú LỆ PHÍ: Lệ phí (nếu có): Cấp đổi gia hạn chứng nhận tạm trú 10 USD TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: TT10_Cap doi the tam tru cho nguoi nuoc ngoai.doc 10TW.Mau ... Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước Việt Nam + Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực,...
 • 2
 • 276
 • 0

Tài liệu Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục quản lý nhập cảnh doc

Tài liệu Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục quản lý nhập cảnh doc
... tục với Cục Quản xuất nhập cảnh - Bộ Công an Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước gửi hồ sơ tới Cục Quản xuất nhập cảnh - Bộ Công an Bước * Cán quản xuất nhập cảnh tiếp ... định USD - Thẻ có giá trị năm đến năm: 100 USD Kết việc thực TTHC :Thẻ tạm trú Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật Người nước xin cấp lại thẻ tạm trú phải thông ... thẻ tạm trú Bộ phận tiếp nhận trả kết Cục Quản xuất nhập cảnh - Bộ Công an: Bước - Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu Cán trả kết kiểm tra yêu cầu ký nhận, trả thẻ...
 • 5
 • 403
 • 0

Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ppt

Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ppt
... kinh doanh (hoạt động) : Fields of business: Đề nghị: ………………………………………… cấp giấy phép lao động Suggestion: issuance of work permit cho: for: Ông (bà): …………………………………………….Quốc ... 4 Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: Permission for business (No): Cơ quan cấp: ………………………………………… Ngày cấp: Place of issue Date of issue Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động) : ... ……………………………… làm việc Việt Nam: The reasons for Mr (Ms.) working in Vietnam Đại diện người sử dụng lao động On behalf of employer Nơi nhận: - Như trên; (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Signature...
 • 3
 • 195
 • 0

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Khu Công nghiệp pot

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Khu Công nghiệp pot
... Mẫu đơn, mẫu tờ Văn đề nghị cấp giấy phép lao động người sử khai thực dụng lao động đối tác phía Việt Nam TTHC Phí, lệ phí 400.000đ /Giấy phép Kết việc Giấy phép lao động thực TTHC - Đủ 18 tuổi ... tuyển dụng quản lý người nước làm việc Việt Nam; - Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 Bộ Tài việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước làm việc Việt Nam ... thay giấy tờ sau đây: - Giấy công nhận nghệ nhân ngành nghề truyền thống quan có thẩm quyền nước cấp người nước nghệ nhân ngành nghề truyền thống; - Bản xác nhận giấy phép lao động hợp đồng lao động...
 • 5
 • 111
 • 0

Tài liệu Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam pptx

Tài liệu Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam pptx
... d) Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ hết thời hạn sử dụng sang hộ chiếu mới: 10 USD e) Bổ sung, sửa đổi thị thực: 10 USD f) Gia hạn chứng nhận tạm trú: 10 USD TÊN MẪU ĐƠN, ... lý xuất nhập cảnh KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giấy chứng nhận tạm trú, thị thực LỆ PHÍ: Lệ phí (nếu có): a) Cấp thị thực có giá trị lần: 25USD b) Cấp thị thực có giá trị nhiều lần: ... cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước Việt Nam + Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước Việt Nam + Thông tư số...
 • 2
 • 357
 • 2

Tài liệu Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú pptx

Tài liệu Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú pptx
... d) Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ hết thời hạn sử dụng sang hộ chiếu mới: 10 USD e) Bổ sung, sửa đổi thị thực: 10 USD f) Gia hạn chứng nhận tạm trú: 10 USD TÊN MẪU ĐƠN, ... lý xuất nhập cảnh KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giấy chứng nhận tạm trú, thị thực LỆ PHÍ: Lệ phí (nếu có): a) Cấp thị thực có giá trị lần: 25USD b) Cấp thị thực có giá trị nhiều lần: ... lên: 100 USD c) Chuyển đổi thị thực: + Từ lần thành nhiều lần, thời hạn thị thực gốc: Dưới tháng: 25 USD Từ tháng trở lên: 75 USD + Từ lần thành nhiều lần, vượt thời hạn thị thực gốc: Dưới tháng:...
 • 2
 • 313
 • 0

Tài liệu Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng biển (gọi chung là cửa khẩu) pdf

Tài liệu Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng biển (gọi chung là cửa khẩu) pdf
... du lịch lữ hành cá nhân trực tiếp đến Biên phòng cửa làm thủ tục Biên phòng cửa kiểm tra, đăng ký cấp thị thực Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn xin cấp thị thực (kèm ảnh 4x6); Thành phần hồ sơ - ... trị thay hộ chiếu (xuất trình cho Biên phòng cửa để dán thị thực) ; - Duyệt nhân Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... Tên phí Lệ phí thị thực Mức phí Văn qui định 25 USD (một lần); 50 USD (nhiều lần, tháng) Thông tư số 37/2003/TT-BTC ng Kết việc thực TTHC :Thị thực dán, thị thực rời Các bước Mô tả bước...
 • 3
 • 249
 • 1

khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
... thống kê mô tả việc cung cấp vốn từ vựng bốn giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước sử dụng Khoa tiếng Việt Văn hoá Việt Nam dành cho người nước , bao gồm: - Tiếng Việt cho người nước ( Vietnam ... tiếng Việt cho người nước Việt Nam 1.2 Nhận thức vấn đề dạy tiếng dạy tiếng Việt cho người nước 1.3 Lý luận từ đơn vị từ vựng 1.4 Quá trình tiếp thu tích luỹ từ vựng Chương 2: Việc cung cấp vốn ... luận này, vào khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước nhằm phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bổ sung củng cố giáo trình sử dụng Khoa Việt Nam học tiếng Việt ĐỐI TƯỢNG...
 • 107
 • 3,925
 • 19

Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở Y học cổ truyền nhân. docx

Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở Y học cổ truyền tư nhân. docx
... Phòng Nghiệp vụ Y dược Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp gi y phép cho người nước làm công việc chuyên môn sở Y học cổ truyền nhân; Bản hợp pháp cấp chuyên môn nước sở cấp; Bản hợp pháp ... Mô tả bước Tên bước Cá nhân/ Tổ chức đăng ký gi y phép cho người nước làm công việc chuyên môn sở Y học cổ truyền nhân : nộp hồ sơ Sở Y tế; Sở Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ ... lời văn Trả gi y phép Sau 30 ng y làm việc (kể từ ng y nộp hồ sơ) vào ng y hẹn trả kết Phiếu tiếp nhân hồ sơ, cá nhân đến Sở Y tế nhận gi y phép Lưu trữ Các hồ sơ xét duyệt lưu gi y phép lưu Mô...
 • 6
 • 187
 • 0

Xem thêm