Rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh của học sinh khối lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên thoại ngọc hầu thông qua hoạt động đối thoại và đóng kịch

SKKN Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7

SKKN Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7
... tài: - Tìm hiểu thực trạng dạy học kỹ nói - Xây dựng sở lý luận dạy học môn tiếng Anh hình thức luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp - Đánh giá kết thực nghiệm rút học sư phạm bổ ích 3 Đối tượng ... dạy tiếng Anh để giao tiếp chất giao tiếp tương tác để giúp học sinh tương tác tiếng Anh có hiệu giáo viên không rèn kỹ nói cho học sinh tiết dạy nói với thủ thuật dạy nói giai đoạn trước nói, nói ... QUẢ BƯỚC ĐẦU Sau học nghiệm đề tài Luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 ghi nhận kết thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ nói sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Tb Yếu Kém 8.0 -10.0 6.5 - 7. 9 5.0 - 6.4 2.1...
 • 27
 • 821
 • 4

PHÁT TRIỂN RỀN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI

PHÁT TRIỂN VÀ RỀN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI
... hình thức việc học tiếng Anh theo kỹ năng: nghe nói ,đọc ,viết đơn vị học cụ thể rèn luyện phát triển nhằm mục đích giúp học sinh nói tiếng Anh tốt .Và học sinh có đủ tự tin nói tiếng Anh đời sống ... Học sinh có hội để giúp đỡ, học hỏi nhiều Với phương pháp dạy học “ lấy học sinh làm trung tâm ”thì phương pháp luyện tập nói có hiệu việc phát triển kỹ nói cho học sinh Nhưng dạy nói tiếng anh ... Nói bốn kỹ quan trọng việc dạy tiếng Anh để học sinh có khả thực hành giao tiếp nhanh đạt hiệu cao Học sinh tiểu học địa phương yếu bốn kỹ nghe ,nói, đọc,viết Nhất em ngại nói tiếng anh học...
 • 10
 • 389
 • 6

PHÁT TRIỂN rền LUYỆN kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH TIỂU học CHƯƠNG TRÌNH mới

PHÁT TRIỂN và rền LUYỆN kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH CHO học SINH TIỂU học CHƯƠNG TRÌNH mới
... hình thức việc học tiếng Anh theo kỹ năng: nghe nói ,đọc ,viết đơn vị học cụ thể rèn luyện phát triển nhằm mục đích giúp học sinh nói tiếng Anh tốt .Và học sinh có đủ tự tin nói tiếng Anh đời sống ... Học sinh có hội để giúp đỡ, học hỏi nhiều Với phương pháp dạy học “ lấy học sinh làm trung tâm ”thì phương pháp luyện tập nói có hiệu việc phát triển kỹ nói cho học sinh Nhưng dạy nói tiếng anh ... Nói bốn kỹ quan trọng việc dạy tiếng Anh để học sinh có khả thực hành giao tiếp nhanh đạt hiệu cao Học sinh tiểu học địa phương yếu bốn kỹ nghe ,nói, đọc,viết Nhất em ngại nói tiếng anh học...
 • 11
 • 307
 • 0

skkn rèn luyên kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 6

skkn rèn luyên kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 6
... nghiệm giúp học sinh thực hành luyện nói Tiếng Anh có hiệu Kinh nghiệm Rèn nói Tiếng Anh cho học sinh Tôi xin phép trình bày vấn đề sau: Mô tả kĩ nói mức độ cần đạt Phân tích số dạng nói Một ... trọng đến việc rèn luyện kĩ kĩ nói nghe ưu tiên cho lớp đầu cấp THCS Người học Tiếng Anh đề nhiều mục tiêu cụ thể khác có mục tiêu giao tiếp Tiếng Anh Tức phải sử dụng Tiếng Anh để nói chuyện với ... viên Tiếng Anh sử dụng để rèn luyện cho học sinh nói KHUYẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT: Để thực tốt đề án ngoại ngữ 2020, giáo viên ngoại ngữ học sinh phải cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện Nhất rèn luyện...
 • 19
 • 374
 • 1

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần post reading post listening bằng phương pháp hội thoại

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần post reading và post listening bằng phương pháp hội thoại
... nghiệp hệ trước tôi, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Rèn luyện kỹ nói tiếng Anh phần Post- reading Post- listening phương pháp hội thoại Tuy nhiên biện pháp công cụ, yếu tố người định cụ thể: lòng nhiệt ... tiết dạy nói, hoạt động nói có hiệu Các bước tiến hành tiết dạy nói có hiệu Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ vận dụng kỹ nói tốt giao tiếp tiếng Anh thực tiễn V- Phương pháp nghiên ... dạy nói (máy chiếu, đài cassett, máy tính, hình minh họa ) b- Học sinh: - Động để nói tiếng Anh hạn chế - Nhiều em có hội để nói thiếu tự tin nói tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, ...
 • 24
 • 439
 • 0

skkn rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh lớp 6, lớp 7

skkn rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh lớp 6, lớp 7
... nghiệm đề tài “ Rèn luyện kỹ nói cho học sinh lớp 6 ,7 ” ghi nhận kết kiểm tra nói cuối học kỳ sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá 28 Tb Yếu Rèn luyện kỹ Nói Tiếng Anh lớp 6 ,7 62 63 64 71 72 73 74 75 TC Tỉ lệ ... Rèn luyện kỹ Nói Tiếng Anh lớp 6 ,7 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH LỚP 6 ,7 PHẦN MỞ ĐẦU Đất nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, ... kết kiểm tra nói cuối học kì trình làm việc đôi – nhóm học sinh hoạt động lớp PHẦN III CÁCH THỨC THỰC HIỆN A Luyện nói thông qua classroom language: Rèn luyện kỹ Nói Tiếng Anh lớp 6 ,7 Theo phương...
 • 30
 • 4,906
 • 7

CÁCH tự rèn LUYỆN kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH

CÁCH tự rèn LUYỆN kỹ NĂNG nói TIẾNG ANH
... toàn tiếng Anh Ngày bạn nghe nhạc, xem phim tiếng anh này, nghe th ời s ự ti ếng anh Nghe tốt sau người nói chuẩn Giống bọn trẻ để ấy, nghe nhi ều người sau nói Triển khai ý nói tiếng Anh Đừng ... không nói đâu Vậy nên tích trữ kinh nghiệm băng vi ệc nói nói tiếng Anh, nói sai sửa, học từ trau dồi, bạn học từ tiếng anh 10 lần viết giấy không nh nổi, nói 2-3 lần không quên từ Hãy để việc nói ... để việc nói tiếng anh thành phản xạ tự nhiên, ví dụ như: em t ự nhiên trao đổi tiếng Anh lúc say rồi, mà kỳ lạ lúc nói tiếng anh dã man hay Hãy gặp người bạn Việt nam được, tiếng anh ngồi đếm...
 • 2
 • 431
 • 2

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong phần Post-reading Post-listening bằng phương pháp hội thoại

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong phần Post-reading và Post-listening bằng phương pháp hội thoại
... nghiệp hệ trước tôi, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Rèn luyện kỹ nói tiếng Anh phần Post-reading Post-listening phương pháp hội thoại Tuy nhiên biện pháp công cụ, yếu tố người định cụ thể: lòng nhiệt ... tiết dạy nói, hoạt động nói có hiệu Các bước tiến hành tiết dạy nói có hiệu Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ vận dụng kỹ nói tốt giao tiếp tiếng Anh thực tiễn V- Phương pháp nghiên ... dạy nói (máy chiếu, đài cassett, máy tính, hình minh họa ) b- Học sinh: - Động để nói tiếng Anh hạn chế - Nhiều em có hội để nói thiếu tự tin nói tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, ...
 • 28
 • 115
 • 0

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần post reading post listening bằng phương pháp hội thoại 12

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần post reading và post listening bằng phương pháp hội thoại 12
... nghiệp hệ trước tôi, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Rèn luyện kỹ nói tiếng Anh phần Post- reading Post- listening phương pháp hội thoại Tuy nhiên biện pháp công cụ, yếu tố người định cụ thể: lòng nhiệt ... dạy nói (máy chiếu, đài cassett, máy tính, hình minh họa ) b- Học sinh: - Động để nói tiếng Anh hạn chế - Nhiều em có hội để nói thiếu tự tin nói tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, ... 3 Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ vận dụng kỹ nói tốt giao tiếp tiếng Anh thực tiễn V- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát: Người thực đề tài tự tìm...
 • 19
 • 126
 • 0

Thực trạng tình hình về khả năng rèn luyệnnăng nói tiếng anh của các em học sinh lớp 7

Thực trạng và tình hình về khả năng rèn luyện kĩ năng nói tiếng anh của các em học sinh lớp 7
... Học sinh khối lớp 7: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4 trường THCS Kiền Bái 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng tình hình khả rèn luyện nói Tiếng Anh em học sinh lớp Giả thuyết khoa học Hiện việc rèn luyện ... nghiên cứu thực tiễn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ “RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 7 Lịch sử vấn đề Rèn luyện nói Tiếng Anh cho học sinh khối lớp 7 1.1 Cơ sở ... thể học sinh Cơ hội nói Tiếng Anh hạn chế 57% Học sinh có thói quen viết giấy mà không nói 38% Một số học sinh lại nói nhiều học sinh 45% khác Học sinh sợ mắc lỗi qúa trình nói (sợ không 87% phát...
 • 26
 • 215
 • 0

Phương pháp rèn luyệnnăng nói tiếng anh cho học sinh trường THPT tô hiến thành

Phương pháp rèn luyện kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh trường THPT tô hiến thành
... Thu Loan – Trường THPT Hiến Thành 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp rèn luyện nói Tiếng Anh cho học sinh trường THPT Hiến Thành - Thay đổi lại phương pháp học tiếng Anh cho phù hợp ... chức nói Người thực hiện: Lê Thị Thu Loan – Trường THPT Hiến Thành Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp rèn luyện nói Tiếng Anh cho học sinh trường THPT Hiến Thành - Braintormings Học sinh ... triển giao tiếp tiếng Anh Người thực hiện: Lê Thị Thu Loan – Trường THPT Hiến Thành 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp rèn luyện nói Tiếng Anh cho học sinh trường THPT Hiến Thành PHẦN...
 • 14
 • 1,972
 • 11

sáng kiến kinh nghiệm luyện kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 7

sáng kiến kinh nghiệm luyện kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 7
... cho học sinh III Các hình thức luyện kỹ nói tiếng anh cho học sinh lớp G/v: Phạm Thị Hồng Ph ợng Hồng Thuỷ Tr ờng THCS Luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp Với đờng hớng lấy ngời học làm trung ... ờng THCS Luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp 3.Đối tợng nghiên cứu B Nội dung I Cơ sở khoa học II Cơ sở thực tiển III Các hình thức luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp Luyn nói thông ... có nghĩa học sinh có thời gian hội để G/v: Phạm Thị Hồng Ph ợng Hồng Thuỷ Tr ờng THCS Luyện kỹ nói tiếng Anh cho học sinh lớp nói Ngoài ra, học sinh có hai phơng tiện ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt...
 • 18
 • 1,572
 • 8

SKKN Rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

SKKN Rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10
... dạy học viết sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 II Mục đích nghiên cứu - Nhằm tìm ph ơng pháp khác để khai thác tính chủ động, sáng tạo học sinh trình rèn luyện kỹ dạy học Tiếng Anh - Rèn luyện phát ... chất b i viết 1.1 Thế n o l dạy học viết? Trong trình dạy học viết cần thực b ớc n o? Viết kỹ Bởi để dạy cho HS hiểu đ ợc viết (loại viết) ? Viết ai/ gì? viết nh nào? viết bao lâu? làm để viết đạt ... SGK Tiếng Anh 10Ch ơng trình đổi (NXB Giáo dục - 2006) -Học sinh lớp 10A-Tr ờng THPTDTNT tỉnh Lào Cai SKKN 2 010- 2011 GV: Nguy n Lan H ng - Tr ng THPT DTNT t nh Lo Cai IV.Phạm vi nghiên cứu Năm học...
 • 14
 • 3,945
 • 32

rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10
... dạy học viết sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 II Mục đích nghiên cứu - Nhằm tìm ph ơng pháp khác để khai thác tính chủ động, sáng tạo học sinh trình rèn luyện kỹ dạy học Tiếng Anh - Rèn luyện phát ... chất b i viết 1.1 Thế n o l dạy học viết? Trong trình dạy học viết cần thực b ớc n o? Viết kỹ Bởi để dạy cho HS hiểu đ ợc viết (loại viết) ? Viết ai/ gì? viết nh nào? viết bao lâu? làm để viết đạt ... đề viết, viết thật -Học sinh th ờng chán nản với học viết Chính khó khăn thực tế mà gặp năm học 2009 2 010 thúc tìm tòi tìm giải pháp khác để khắc phục tình trạng này.Đó là: Phân loại kỹ dạy học...
 • 14
 • 833
 • 7

Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Bạch Đằng, Hải Phòng thông qua hoạt động đóng vai

Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Bạch Đằng, Hải Phòng thông qua hoạt động đóng vai
... HAI PHONG (CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI) M.A Minor Thesis Field: English Teaching Methodology Code : 60.14 .10 Supervisor: ... vuông phù hợp Theo em học nói tiếng Anh tốt : a Tự nói  b Thực hành nói trước lớp  c Thực hành nói theo nhóm  d Theo cặp  Trong hoạt động giáo viên dạy nói 11, 14, 16, hoạt động em thích nhất? ... người lớp  APPENDIX 2: Results from Questionnaire Questionnaire Grade 10 A5 (Total: 46) Grade 10 A8 ( Total: 39 ) Theo em học nói tiếng Anh tốt : a Tự nói 0% 2.56 % b Thực hành nói trước lớp 16...
 • 49
 • 295
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kỹ năng nói tiếng anhskkn rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần postreading và postlistening bằng phương pháp hội thoạirèn luyện kỹ năng nói tiếng anh trong phần postreading và postlistening bằng phương pháp hội thoạiluyện kỹ năng nói tiếng anhluyện kỹ năng nói tiếng anh onlinerèn luyện kỹ năng dịch tiếng anhcách rèn luyện kỹ năng viết tiếng anhrèn luyện kỹ năng đọc tiếng anhrèn luyện kỹ năng nghe tiếng anhrèn luyện kỹ năng viết tiếng anhcách rèn luyện kỹ năng nghe tiếng anhphương pháp luyện kỹ năng nói tiếng anhcách luyện kỹ năng nói tiếng anhnghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nộirèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3640 c u tr c nghi m t ng h p c u h i n t p H c K 1 L p 10 File word c p nLịch công tác tuần 21 năm 2017(3)Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (2)(3)(4)844a9 PDF thac sy nhat banDanh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docTh c tr ng c c c ng c marketing mix c a c ng ty TNHH qu c t Song ThanhTh c tr ng th c hi n chi n l c Marketing t i chi nh nh Techcombank Ho n Ki mThông báo về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sách bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 7 nam 2017.docDanh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 4 năm 2017.docNh ng kh kh n v thu n l i th tr ng ch ng kho n Vi t NamDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 5 năm 2017.docTh c tr ng s c c nh tranh h ng may m c c a c ng ty Hanoisimex tr n th tr ng EUC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t NamDanh sach thi sinh lam lai bao cao KQTS100 C U TR C NGHI M VECT TRONG KH NG GIAN (C P N) File WordDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 12 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.docK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tTh c tr ng cung c p d ch v vi n th ng n i chung v d ch v i n tho i di ng n i ri ng Vi t Nam