Tách dòng và giải trình tự Gene mã hóa Enzyme Nattokinase từ B. subtilis.

Tách dòng giải trình tự gene hóa enzyme feruloyl coa synthase từ chủng amycolatopsis sp HR104

Tách dòng và giải trình tự gene mã hóa enzyme feruloyl coa synthase từ chủng amycolatopsis sp HR104
... tài - Tách dòng giải trình tự gene fcs hóa enzyme feruloyl- coa - synthase từ chủng Amycolatopsis sp HR104 1.3 Yêu cầu đề tài - Tách dòng giải trình tự gene fcs từ chủng Amycolatopsis sp HR104 ... tách dòng Để khuếch đại đoạn gene fcs sử dụng trình tự gene fcs chủng Amycolatopsis sp HR167 chủng trình tự tương đồng với trình tự 41 chủng nghiên cứu chủng Amycolatopsis HR104 Gene fcs từ ... nhỏ hệ gene phần lớn chúng có tương đồng trình tự gene Do để khuếch đại gene fcs từ chủng Amycolatopsis sp HR104, sử dụng cặp mồi thiết kế dựa trình tự gene gene fcs từ chủng Amycolatopsis sp HR...
 • 78
 • 218
 • 0

nghiên cứu tách dòng đọc trình tự gen cry1ab, cry1ac hóa protein tinh thể diệt côn trùng bộ cánh vảy từ các chủng bacillus thuringiensis phân lập từ một số mẫu đất thuộc tỉnh thái nguyên

nghiên cứu tách dòng và đọc trình tự gen cry1ab, cry1ac mã hóa protein tinh thể diệt côn trùng bộ cánh vảy từ các chủng bacillus thuringiensis phân lập từ một số mẫu đất thuộc tỉnh thái nguyên
... c hai loi gen cry1Ab, cry1Ac mó húa tinh th c t Cry1Ab, Cry1Ac cú hot tớnh dit sõu t thuc b cỏnh vy phỏt hin cỏc gen c t ny, chỳng tụi s dng phng phỏp PCR khuch i cp gen cry1Ab, cry1Ac vi cỏc ... Baccillus thuringiensis var kustaki mang gen Tờn chng STT Gen DT1.3.1 cry1Ab cry1Ac 36.8TN cry1Ab cry1Ac 2.5TN cry1Ab cry1Ac 5.15TN cry1Ab cry1Ac 3.4TN cry1Ab cry1Ac 6.8TN cry1Ab cry1Ac TC9.1 cry1Ab cry1Ac ... cry1Ab cry1Ac TC3.6 cry1Ab cry1Ac 10 4.4TN cry1Ac 11 6.3TN cry1Ac 12 TrC2.3 cry1Ac 13 TD4.5 cry1Ac 14 TrC5.4 cry1Ac Kờt qua phat hiờn gen cry1Ab v cry1Ac t 21 chng cho thy 14 chng mang gen, ...
 • 74
 • 377
 • 1

SÀNG lọc GIẢI TRÌNH tự GEN hóa ENDO 1,4 β GLUCANASE từ nấm mốc CHỊU NHIỆT thielavia spp

SÀNG lọc và GIẢI TRÌNH tự GEN mã hóa ENDO 1,4 β GLUCANASE từ nấm mốc CHỊU NHIỆT thielavia spp
... tài: Sàng lọc giải trình tự gen hóa cho endo- 1,4- β- glucanase từ nấm mốc chịu nhiệt Thielavia spp. ” Mục đích đề tài giải so sánh trình tự gen hóa endo- 1,4- β- glucanase từ chủng nấm mốc chịu ... nghiên cứu này, tiến hànhsàng lọc giải trình tự gen hóa cho endo- 1,4- β- glucanase từ nấm mốc chịu nhiệt Thielavia spp để tìm kiếm nguồn gen tốt cho trình tạo endo- 1,4- β- glucanase tái tổ hợp đáp ... thông qua nhiệt độ thời gian gắn mồi khác với mồi Cel1, đọc được19 trình tự DNA hóa endo- 1,4- glucanase từ chủng nấm mốc chịu nhiệt Chúng xác định trình tự DNA hóa endo- 1,4- β- glucanase...
 • 68
 • 313
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR GIẢI TRÌNH TỰ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ
... số virus khoai tây (PVX, PVY, PLRV) Đà Lạt kỹ thuật ELISA, RT-PCR giải trình tự 1.2 Mục đích - Phát loại virus (PVX, PVY, PLRV) khoai tây thành phố Đà Lạt kỹ thuật ELISA - Phát virus PLRV kỹ thuật ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ….  … KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, ... HỒ VŨ, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng / 2005 Nghiên cứu số virus khoai tây (PVX, PVY, PLRV) Đà Lạt kỹ thuật ELISA, RTPCR giải trình tự đƣợc thực từ tháng đến tháng năm 2005 Trung tâm...
 • 49
 • 770
 • 8

PHÂN LẬP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA docx

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA docx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S ... chọn thực đề tài: Phân lập định danh tác nhân gây bệnh đốm cải Tp HCM phƣơng pháp PCR giải trình tự vùng 16S 23S rDNA Đề tài phần chƣơng trình nghiên cứu bệnh vi khuẩn họ thập tự Bộ môn Bảo Vệ ... + (+) + ND + V + V + + V– V+ + V + V– V V Begoniae V V+ + Manihotis V + V malvacearum (+) oryzae V pelamgonii vesicatoria + + V– V + + V V– V pruni + (+) + V...
 • 52
 • 292
 • 1

Luận văn : PHÂN LẬP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 3 pdf

Luận văn : PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 3 pdf
... đại vùng 16S 23S rDNA 1: CC1, 2: CC2, 3: CC3, 4: Ladder 1,5kb, 5: HM1, 6: HM2, 7: Q12-1, 8: DC Sản phẩm PCR đƣợc tinh đọc trình tự Trình tự DNA có đƣợc so sánh với liệu ngân hàng gen để định danh ... kết luận định danh dòng vi khuẩn 33 kb 535 bp Hình 4.10 Kết khuếch đại đoạn DNA vùng hrpF 1: HM1, 2: HM2, 3: CC1, 4: Ladder 1kb, 5: CC2, 6: Q12 1, 7: DC Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận ... Kết thúc đề tài, thiết lập đƣợc quy trình phân lập định danh vi khuẩn gây bệnh đốm cải Tp HCM Quy trình đƣợc thực nhƣ sau: Thu thập mẫu bệnh vùng trồng rau trọng điểm Tp HCM: Tiến hành khảo sát...
 • 16
 • 264
 • 0

Luận văn : PHÂN LẬP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 2 doc

Luận văn : PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 2 doc
... + (+) + ND + V + V + + V– V+ + V + V– V V Begoniae V V+ + Manihotis V + V malvacearum (+) oryzae V pelamgonii vesicatoria + + V– V + + V V– V pruni + (+) + V ... dùng kỹ thuật PCR sử dụng cặp primer Xan 1330 5’ GTT CCC GGG CCT TGT ACA CAC 3’ Xan 322 5’ GGT TCT TTT CAC CTT TCC CTC 3’ thiết kế dựa vùng rDNA 16S 23 S để khuếch đại vùng 16S 23 S rDNA ... (+) + V + + + V– + V– + + V– (+) V– V+ V– + phaseoli + carotae + Translucens campestris 2. 1.7 Những nghiên cứu phát dịnh danh tác nhân gây bệnh phƣơng pháp sinh học phân tử Để đánh...
 • 18
 • 180
 • 0

Luận văn : PHÂN LẬP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 1 ppt

Luận văn : PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA part 1 ppt
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16 S ... chọn thực đề tài: Phân lập định danh tác nhân gây bệnh đốm cải Tp HCM phƣơng pháp PCR giải trình tự vùng 16 S 23S rDNA Đề tài phần chƣơng trình nghiên cứu bệnh vi khuẩn họ thập tự Bộ môn Bảo ... Dùng kỹ thuật PCR giải trình tự gen nhằm định danh tác nhân gây bệnh Kết thu đƣợc nhƣ sau: Phân lập đƣợc dòng vi khuẩn gây bệnh đốm vùng trồng rau thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn quận 12 , Tp HCM Sử...
 • 18
 • 176
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR GIẢI TRÌNH TỰ part 4 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ part 4 pdf
... đƣợc trình tự giải đƣợc có phải virus PLRV không biết đƣợc mức độ tƣơng đồng trình tự ta có với trình tự ngân hàng gene 27 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4. 1 Tình hình canh tác khoai tây Thành phố Đà ... Tổn Số Tỷ g số mẫu lệ mẫu nhiễm (%) 51 50 98,0 44 44 28 28 100 100 PLRV Tổn Số Tỷ g số mẫu lệ mẫu nhiễm (%) 54 53 98,1 44 44 6 100 100 Tỷ lệ (%) Từ bảng ta có biểu đồ 100 90 80 70 60 50 40 30 ... tự Bƣớc 4: Đọc kết Kết giải trình tự dạng peak (mỗi peak đại diện cho nucleotide) dạng ký tự (A, T, G, C) Sau có trình tự ta tiến hành kiểm tra cách so sánh trình tự giải đƣợc với trình tự có sẵn...
 • 10
 • 207
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR GIẢI TRÌNH TỰ part 3 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ part 3 pptx
... 13 - Các kỹ thuật RT-PCR, giải trình tự chƣa đƣợc áp dụng phổ biến công tác chẩn đoán virus PLRV 2.4.2 Nghiên cứu nƣớc virus PVX, PVY, PLRV - Nie Singh (2002) dùng kỹ thuật RT-PCR việc ... (ladder) 100bp (Bio – Rad) - TAE 0,5X 3. 3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3. 3.1 Nội dung nghiên cứu - Điều tra tình hình nhiễm loại virus PVX, PVY PLRV khoai tây thành phố Đà Lạt thông qua việc thực phản ứng ... 18 18 0 10 10 Phƣờng 12 23 23 0 13 10 11 12 150 22 128 20 24 31 10 66 70 57 24 Tổng cộng T: tháng 3. 3 .3 Phƣơng pháp phát PVX, PVY PLRV 3. 3 .3. 1 Phát PVX, PVY PLRV kĩ thuật ELISA Sử dụng phƣơng...
 • 10
 • 249
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR GIẢI TRÌNH TỰ part 2 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ part 2 pot
... chế lây nhiễm virus PVX Hình 2. 1 Hình thái virus PVX Hình 2. 2 Khoai tây bị nhiễm virus PVX 2. 2 .2 Sơ lƣợc virus PVY (Potato virus Y) - Virus PVY thuộc họ Potyviridae, giống Potyvirus, gồm có ba ... triển khoai tây bệnh hại, đặc biệt bệnh virus gây Khoai tây bị đơn nhiễm tạp nhiễm khoảng 30 loại virus, chủ yếu Luteoviruses (PLRV), Potyviruses (PVY, PVA, PVV), Potexviruses (PVX) Carlaviruses ... nghiên cứu cho thấy có khoảng 20 loài rệp côn trùng vectơ truyền bệnh virus khoai tây, chủ yếu loại rệp Myzus persicae (Watson, 1956) 2. 2 Giới thiệu virus PVX, PVY PLRV gây bệnh khoai tây 2. 2.1...
 • 10
 • 265
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR GIẢI TRÌNH TỰ part 1 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, RT-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ part 1 ppt
... nhƣ sau: - Phƣờng 5: PVX: 56,25%, PVY: 90, 91% , PLRV: 96,97% - Phƣờng 8: PVX: 17 ,39%, PVY: 10 0%, PLRV: 10 0% - Phƣờng 9: PVX: 21, 21% , PVY: 96,97%, PLRV: 96,97% - Phƣờng 1 1: PVX: 41, 18%, PVY: 10 0%, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ….  … KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VIRUS TRÊN KHOAI TÂY (PVX, PVY, PLRV) TẠI ĐÀ LẠT BẰNG KỸ THUẬT ELISA, ... 11 2.4 Nghiên cứu nƣớc PVX, PVY PLRV khoai tây 12 2.4 .1 Nghiên cứu nƣớc virus PVX, PVY PLRV 12 2.4.2 Nghiên cứu nƣớc virus PVX, PVY, PLRV 13 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 ...
 • 10
 • 315
 • 0

Phát hiện đột biến gen COL1A1 trên bệnh nhân tạo xương bất toàn bằng kỹ thuật PCR giải trình tự gen

Phát hiện đột biến gen COL1A1 trên bệnh nhân tạo xương bất toàn bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen
... bệnh tạo xương bất toàn thực nhằm mục tiêu: Phát đột biến gen COL1A1 bệnh nhân tạo xương bất toàn kỹ thuật PCR giải trình tự gen 8 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử phát tình hình nghiên cứu bệnh ... 1.4 Các kỹ thuật sinh học phân tử phát đột biến gen COL1A1 Các đột biến gen COL1A1 chủ yếu đột biến điểm kỹ thuật PCR giải trình tự trực tiếp sử dụng để phát đột biến Trong trường hợp đột biến nằm ... collagen týp I (da, xương) Như để phát đột biến gen COL1A1 cần ý tới kỹ thuật là: PCR, RT -PCR giải trình tự gen 1.4.1 Kỹ thuật Polymerase Chain Reaction (PCR) : PCR kỹ thuật nhân DNA ống nghiệm...
 • 68
 • 211
 • 0

Pcr giải trình tự

Pcr và giải trình tự
... áp d ng k thu t gi i trình t PCR ã óng góp r t nhi u vào cơng ngh gi i trình t làm cho cơng ngh gi i trình t ngày d dàng h n thu n ti n h n Khơng ch v y PCR làm cho gi i trình t có nhi u ng d ... n dùng PCR có th nhân b n o n gene mu n gi i trình t thành hàng t b n hồn tồn gi ng h t s n ph m khu ch i có th a vào gi i trình t tr c ti p mà khơng c n ph i chèn vào m t plasmid gi i trình t ... t PCR ã giúp t ng t c k thu t gi i trình t khơng nh ng v n hồn thi n nó, mà c v n Gi i trình t b gene ng ph m vi áp d ng i Làm th gi i trình t b gene ng Gi i trình t b gen ng i i t c gi i trình...
 • 34
 • 244
 • 0

Phân lập giải trình tự đoạn gen ORF5 của các chủng virus PRRS gây bệnh tai xanh trên lợn tại địa bàn tỉnh khánh hòa

Phân lập và giải trình tự đoạn gen ORF5 của các chủng virus PRRS gây bệnh tai xanh trên lợn tại địa bàn tỉnh khánh hòa
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ THỊ NHƢỜNG PHÂN LẬP VÀ GIẢI TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN ORF5 CỦA CÁC CHỦNG VIRUS PRRS GÂY BỆNH TAI XANH TRÊN LỢN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN ... phát từ yêu cầu trên, dƣới hƣớng dẫn T.S Vũ Khắc Hùng chọn đề tài: Phân lập giải trình tự đoạn gen ORF5 chủng PRRSV gây bệnh tai xanh lợn địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm chẩn đoán bệnh, áp dụng biện ... 2.5.3.3 Phân lập PRRSV môi trƣờng tế bào MARC – 145 36 2.5.4 Giải trình tự phân tích liệu trình tự gen ORF5 39 2.5.4.1 Giải trình tự DNA 39 2.5.4.2 Phân tích liệu trình tự gen ORF5...
 • 90
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước 1 xác định các hoạt động và lập trình tự cho các hoạt độngtách dòng và xác định trình tự nucleotit một số đoạn trong genome của virus vàng lùn lúa rgsv tại việt namnhân gene và kỹ thuật giải trình tự adn   giải trình tự đoạn adn tách dòng phương pháp sanger 1970 hay phương pháp dideoxygiải trình tự đoạn adn tách dòngnhân gene và kỹ thuật giải trình tự adngiải trình tự nucleotide và phân tích trình tự gene trên phần mềm chuyên dụngtách dòng và biểu hiện cdna mã cho cecropin từ bombyx morỉkỹ thuật giải trình tự vùng gene rt của hbvbai tap toan ve gen ma di truyen va qua trinh tu nhan doi cua adngiải trình tự gene thế hệ mớigiải trình tự genephương pháp giải trình tự gen trên máy tự độngtách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngbai tap ve dao dong va song dien tu có loi giaiBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness analytics 2nd edition evans test bankBusiness and administrative communication 11th edition locker test bankBusiness and its environment 7th edition baron test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness business connecting principles to practice 2nd edition nickels test bankBusiness communication building critical skills 6th edition locker test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 2nd edition cardon test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness its legal ethical and global environment 9th edition jennings test bankBusiness ethics decision making for personal integrity and social responsibility 3rd edition hartman test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness law and the legal environment standard edition 6th edition beatty test bankBusiness law in canada canadian edition 10th edition yates test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law today comprehensive 9th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 10th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bank