Sách Hóa sinh Bộ Y tế

220 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế

220 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế
... nghiệp Lê Thị Thanh Huyền CHƯƠNG THựC Tế CÔNG TáC Kế TOáN TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO TIềN LƯƠNG TạI NGHIệP HOá DƯợC - Bộ Y Tế 2.1 Đặc điểm chung nghiệp Quá trình phát triển nghiệp ... hợp với y u cầu trình độ quản lý, m y kế toán nghiệp Hoá dợc đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, thể sơ đồ sau: sơ đồ tổ chức m y kế toán nghiệp hoá dợc Kế toán trưởng (Kế toán tổng ... tiếp Năm 1993 nghiệp Hoá Dợc đợc Bộ Y Tế định thành lập doanh nghiệp Nhà Nớc số 404 / BYT - QĐ ng y 22 / / 1993 -Về vốn nghiệp: Vốn kinh doanh nghiệp 2.227,6 triệu đồng, nghiệp tăng...
 • 69
 • 152
 • 0

373 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế

373 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế
... nghiệp Lê Thị Thanh Huyền CHƯƠNG THựC Tế CÔNG TáC Kế TOáN TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO TIềN LƯƠNG TạI NGHIệP HOá DƯợC - Bộ Y Tế 2.1 Đặc điểm chung nghiệp Quá trình phát triển nghiệp ... hợp với y u cầu trình độ quản lý, m y kế toán nghiệp Hoá dợc đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, thể sơ đồ sau: sơ đồ tổ chức m y kế toán nghiệp hoá dợc Kế toán trưởng (Kế toán tổng ... tiếp Năm 1993 nghiệp Hoá Dợc đợc Bộ Y Tế định thành lập doanh nghiệp Nhà Nớc số 404 / BYT - QĐ ng y 22 / / 1993 -Về vốn nghiệp: Vốn kinh doanh nghiệp 2.227,6 triệu đồng, nghiệp tăng...
 • 69
 • 154
 • 0

Quyết định số 462007 Bộ Y Tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Quyết định số 462007 Bộ Y Tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
... hạn tối đa ô nhiễm sinh học hóa học thực phẩm (Ban hành kèm Quy t định số 46/2007/QĐ-BYT ng y 19 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Y tế) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng Quy định quy định giới hạn ... t y Leek 141 MeatĐA Ô NHIỄM ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI 119 Thịt gia cầm Poultry meat SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM 118 120 ThịtQUY Thịt gia súc Mammals meat 172 176 173 (Ban hành Trứngkèm Quy t định ... Giới hạn tối đa độc tố vi nấm thực phẩm 28 PHẦN Quy định vệ sinh an toàn bao bì, dụng cụ chứa đựng 29 thực phẩm PHẦN Giới hạn tối đa kim loại thực phẩm 36 PHẦN Giới hạn vi sinh vật thực phẩm...
 • 415
 • 262
 • 0

389 quản lý ngân sách nhà nước đối với yêu cầu xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

389 quản lý ngân sách nhà nước đối với yêu cầu xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
... 2.6 Đối với nhân tố sách vĩ mô Nhà nớc: Doanh nghiệp tế bào kinh tế quốc dân, hoạt động không chịu tác động quy luật kinh tế thị trờng mà chịu chi phối Nhà nớc thông qua sách kinh tế vĩ mô nh: sách ... đợc từ hoạt động kinh doanh thờng xuyên doanh nghiệp Đ y phận lợi nhuận chủ y u doanh nghiệp -Lợi nhuận từ hoạt động khác: số lợi nhuận doanh nghiệp thu đợc từ hoạt động tài hay hoạt động bất ... Doanh thu hoạt động động khác - Thuế gián thu v.v khác Giá vốn Lợi nhuận Lợi nhuận gộp hoạt động kinh hàng hoạt động doanh bán khác - Chi phí bán Lợi nhuận Lợi nhuận hàng hoạt động hoạt động - Chi...
 • 40
 • 242
 • 1

Hài hòa trong đấu thầu cạnh tranh mua sắm công thực nghiệm chứng minh từ bộ y tế việt nam

Hài hòa trong đấu thầu cạnh tranh mua sắm công thực nghiệm chứng minh từ bộ y tế việt nam
... SCHOOL SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY IN COLLABORATION WITH THAI NGUYEN UNIVERSITY DEED OF DECLARATION I, Nguyen Duy Phuong (English name: Noah), hereby submit my thesis for oral examination, entitled ... MINISTRY OF HEALTH IN VIETNAM”, truthfully declare that the said paper is a product of my original research investigation Signed this …………………….2013 at Thai Nguyen University NGUYEN DUY PHUONG ... Administration NGUYEN DUY PHUONG May 2013 ii A RESEARCH PAPER PRESENTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY IN COLLABORATION WITH THAI NGUYEN UNIVERSITY ACKNOWLEDGMENT...
 • 116
 • 175
 • 1

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương

Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và hiệu quả nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí của cán bộ y tế xã tại tỉnh hải dương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH THỊ DIỆU HẰNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP GỐI VÀ HIỆU QUẢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃ TẠI ... chẩn đoán xử trí số bệnh phổ biến cộng đồng cán y tế trạm y tế 44 1.4.3 Tình hình chẩn đoán, điều trị bệnh THK gối y tế tuyến sở 45 1.5 Tình hình nghiên cứu bệnh thoái hóa khớp gối ... hoá khớp gối cộng đồng quan tâm Để góp phần tìm hiểu vấn đề n y, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hoá khớp gối hiệu nâng cao lực chẩn đoán, xử trí cán y tế Hải Dương với...
 • 175
 • 2,781
 • 26

Quản lý hoạt động dạy học tại trường cao đẳng kỹ thuật y tế II bộ y tế

Quản lý hoạt động dạy học tại trường cao đẳng kỹ thuật y tế II  bộ y tế
... d y h c t i Trư ng Cao ñ ng K thu t Y t II- B Y t 6.3 Đ xu t bi n pháp qu n lý ho t ñ ng d y h c nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o c a Trư ng Cao ñ ng K thu t Y t II- B Y t giai ño n hi n nay, ... lý ho t ñ ng d y h c nh m nâng cao ch t lư ng d y h c t i Trư ng Cao ñ ng K thu t Y t II- B Y t CHƯƠNG TH C TR NG QU N LÝ HO T Đ NG D Y H C T I TRƯ NG CAO Đ NG K THU T Y T II - B Y T 2.1 KHÁI ... ng Cao ñ ng K thu t Y t II - B Y t 3.2 Đ i tư ng nghiên c u Bi n pháp qu n lý ho t ñ ng d y h c Trư ng Cao ñ ng K thu t Y t II- B Y t PH M VI NGHIÊN C U Các bi n pháp qu n lý ho t ñ ng d y h...
 • 25
 • 375
 • 0

tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của bộ y tế

tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của bộ y tế
... 32 Ð ô xy hoá mg/l Chu n ñ b ng A KMnO4 Gi i thích: A: Bao g m nh ng ch tiêu s ñư c ki m tra thư ng xuyên, có t n su t ki m tra tu n (ñ i v i nhà m y nư c) ho c m t tháng (ñ i v i quan Y t c p ... quan Y t c p t nh, huy n) Nh ng ch tiêu nh ng ch tiêu ch u s bi n ñ ng c a th i ti t quan c p nư c trung tâm YTDP t nh thành ph làm ñư c Vi c giám sát ch t lư ng nư c theo ch tiêu giúp cho vi c ... c ph c k p th i B: bao g m ch tiêu c n có trang thi t b ñ t ti n bi n ñ ng theo th i ti t Tuy nhiên ñ y nh ng ch tiêu r t b n ñ ñánh giá ch t lư ng nư c Các ch tiêu c n ñư c ki m tra trư c ñưa...
 • 5
 • 670
 • 0

Giám định bệnh tật cho Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế) doc

Giám định bệnh tật cho Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế) doc
... KẾT LUẬN Căn Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ng y 20/2/2008 Bộ Y tế việc ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin Bảng Quy định Tiêu chuẩn ... Gi y giới thiệu Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp tỉnh: 01 chính; - Gi y viện gi y tờ điều trị bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ... hành số điều Pháp lệnh Ưu đãi người công với cách mạng, hiệu lực thi hành từ ng y 20/6/2006; - Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ng y 20 tháng 02 năm 2008 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh, tật, ...
 • 5
 • 392
 • 0

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩn y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) pdf

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩn y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) pdf
... đồng/1 gi y Thông tư số phép/ 1 bảng, biển, 64/2008/TT-BTC panô ng 500.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 400.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 200.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô ... xin cấp gi y phép thực quảng cáo (theo mẫu) - Bản gi y chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức cá nhân xin cấp gi y phép thực quảng cáo Thành phần hồ sơ - Bản gi y tờ chứng minh phù hợp hàng hoá với ... Tên phí - Lệ phí thực quảng cáo bảng, biển, Panô hình thức tương tự có diện tích 10m2 : Mức phí 100.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô - Lệ phí thực quảng cáo phương tiện giao thông, vật...
 • 13
 • 370
 • 0

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Doanh nghiệp bán buôn; Đại lý Vắc xin, sinh phẩm y tế) ppt

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Doanh nghiệp bán buôn; Đại lý Vắc xin, sinh phẩm y tế) ppt
... nghị bổ sung phạm vi kinh doanh Gi y chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Doanh nghiệp bán buôn; Đại Vắc xin, sinh phẩm y tế): nộp hồ sơ Sở Y tế Sở Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận ... tiếp nhận hồ sơ, cá nhân/tổ chức đến Sở Y tế để nhận gi y chứng nhận đủ điều Tên bước Mô tả bước kiện kinh doanh thuốc bổ sung phạm vi kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị bổ sung phạm vi ... đạt y u cầu thực qui trình cấp Gi y chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bổ sung phạm vi kinh doanh; - Nếu thẩm định không đạt y u cầu : Sở Y tế có văn trả lời cho sở Lưu trữ Hồ sơ xét duyệt...
 • 5
 • 259
 • 0

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư ppt

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư ppt
... thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo mẫu Phụ lục II - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ng y 12/02/2009) Thành phần hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm Thuyết minh Thiết kế vẽ thi công Kết thẩm ... đạo Bộ thành lập Hội đồng vấn thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT theo qui định hành Sau Chủ đầu hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo KTKT theo kết luận Chủ tịch Hội đồng vấn thẩm định Báo cáo ... Công trình y tế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Bước 2: Nếu hồ sơ đ y đủ hợp lệ, tổ chức thẩm định cấp vụ, lập biên thẩm định y u cầu chủ dự án bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh Báo cáo KTKT theo biên thẩm định...
 • 4
 • 373
 • 0

Thay đổi bổ sung đối với Vắc xin, sinh phẩm y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành (Theo Điều 5 - Quy chế Đăng ký vắc xin & sinh phẩm y tế) pptx

Thay đổi bổ sung đối với Vắc xin, sinh phẩm y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành (Theo Điều 5 - Quy chế Đăng ký vắc xin & sinh phẩm y tế) pptx
... Tổ chức TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Phí đăng 50 0.000 VNĐ/hồ sơ xin thay Quy t định số 59 /2008/Q - thuốc đổi - bổ sung BTC Kết việc thực TTHC: ... điện) Hồ sơ giải theo quy trình Cục QLD ban hành Mô tả bước Tên bước Bước 3: Nhận thông báo phận cửa Hồ sơ Thành phần hồ sơ Trang bìa Mục lục hồ sơ Đơn xin thay đổi/ bổ sung (mẫu 8) Các tài liệu ... sơ Đơn xin thay đổi/ bổ sung (mẫu 8) Các tài liệu liên quan đến vấn đề xin thay đổi/ bổ sung Số hồ sơ: 03 Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 4
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh sách thanh tra bộ y tếhướng dẫn sử dụng kháng sinh bộ y tếhướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh bộ y tếtiêu chuẩn vệ sinh nước sạch của bộ y tếhướng dẫn sử dụng kháng sinh của bộ y tếtiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống bộ y tếvụ sức khỏe sinh sản bộ y tếsức khỏe sinh sản bộ y tếgiáo trình hóa phân tích bộ y tếtiêu chuẩn nhà vệ sinh của bộ y tếtiêu chuẩn nước sạch bộ y tếtiêu chuẩn nước sạch của bộ y tếnước sạch theo tiêu chuẩn của bộ y tếtiêu chuẩn của bộ y tế về nước sạchtiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả